Olimpinė Dvasia yra Vienovės tarp žmonių Dvasia

TEMOS: Olimpiada ir Vienovė – Olimpiada kaip nacionalinis veidrodis – Aukščiausias ir žemiausias potencialas – Asmeninis Kristiškumas peržengia asmeninio augimo ribas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2008 rugpjūčio 17 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, su beribiu džiaugsmu sveikinu jus šią dieną. Ar nesustosite akimirkai ir neįvertinsite šios beveik stebuklingos technologijos, dėl kurios ši transliacija internetu tampa įmanoma. Iš tiesų matote Sen Žermeno genijų, kuris įkvėpė mokslo atsiradimą, sugebėjusį atnešti tokią technologiją, dėl kurios visiems pasaulio žmonėms tapo įmanomas beveik akimirksniu vykstantis bendravimas – ir todėl tapo įmanoma pasiekti aukštesnį vienybės jausmą nei tai buvo galima padaryti anksčiau. Prisiminkite Jėzaus laikus, kai jis stovėjo prie Galilėjos ežero ir pamokslavo ribotam skaičiui žmonių – tik tiems, kurie galėjo jį girdėti, pagal unikalią akustiką, kalvoms aidu skleidžiant jo balsą, kuris visgi nenukeliaudavo labai toli. Tačiau šiandien galite naudotis technologija, leidžiančia jums aprėpti visą planetą ir suformuoti daugelyje pasaulio vietų esančių žmonių širdžių vienybę.

Noriu jums papasakoti, kaip visa tai atrodo, kai internetu kalbate invokaciją. Galbūt to nesuvokiate, tačiau, kai signalas išeina iš transliuojančio centro, egzistuoja uždelsimas, kol jį išgirstate ten, kur šiuo metu sėdi kiekvienas iš jūsų. Ir šis delsos faktorius kiekvienam yra skirtingas, priklausomai nuo atstumo, kurį signalas turi nukeliauti. Tad eterinėje karalijoje – kurioje nėra nei laiko, nei erdvės – aš visus jus girdžiu tuo pačiu metu, tačiau girdžiu jus šiek tiek skirtingu metu, gaunančius signalą ir kalbančius invokaciją skirtingu metu. Ir nors jūs galite pagalvoti, kad tai turėtų skambėti neharmoningai, realybė yra tokia, kad tai skamba visai gražiai ir sukuria bangą, kurioje skirtingi jūsų išsiunčiami signalai, kiekvieno iš jūsų išsiunčiami signalai, sustiprina vienas kitą, sukurdami banginį veiksmą, nuvilnijantį energetiniu planetos lauku.

Tad sveikinu jus ir noriu išreikšti jums savo dėkingumą, kad tiek daug iš jūsų pasiryžote susiderinti su šiuo įvykiu savo užimtose darbotvarkėse. Tikiuosi, kad tai galės tapti reguliariai vykstančiu įvykiu, nes technologija tam iš tiesų egzistuoja. Žinoma, nenorime, kad su tuo persistengtumėte, kad save nuvargintumėte – kaip tą matėme tam tikrose dvasinėse organizacijose. Kuomet tai tampa beveik daugiau nei žmonės sugeba pakelti, kadangi jie save pernelyg stipriai stumia į priekį. Ir todėl po kurio laiko patiria išsekimo sindromą. Tad mes norime, kad atrastumėte pusiausvyrą, subtilią ir dinamišką pusiausvyrą, nenugrimzdami į rutiną, nenuspręsdami išoriniu protu, kad turite daryti tą ar daryti aną, tačiau leisdami dvasiai jus vesti ir rodyti kelią; ne tik individualiai, bet ir visiems kartu kaip judėjimui.

Olimpiada ir Vienovė

Priežastis, dėl kurios jūsų prašėme kalbėti šią vigilę Olimpiados metu, yra ta, kad ji iš tiesų reprezentuoja unikalią galimybę sukoncentruoti pasaulio dėmesį. Ir todėl, tai gali padėti žmonėms pamatyti, kaip įvykis, kuris buvo sukurtas skatinti vienovę tarp šalių, gali būti iškreiptas žmogiškojo ego, kaip jį gali iškreipti net ir nacionalinis ego, siekiantis pripažinimo, arba kaip jį gali iškreipti puikybė, kuomet žmonės siekia jaustis geresniais už kitus dėl savo pasiektų rezultatų arenoje, ar dėl kiekvienos šalies laimėtų medalių skaičiaus.

Mano Mylimieji, noriu jūsų dėmesį atkreipti į faktą, kad šiuolaikinis olimpinis judėjimas iš tiesų buvo įkvėptas pakylėtųjų mokytojų. Jį mes įkvėpėme XIX-ame amžiuje, kai tapo akivaizdu, kad augančios ir atsirandančios tautinės valstybės, o taip pat besivystanti ginklų technologija, neišvengiamai atves prie didelių kariuomenių sukūrimo, turinčių dar niekada neregėtą griaunamąją galią – bent jau neregėtą rašytinėje istorijoje.

Todėl buvo būtina daryti daug dalykų, stengiantis išvystyti didesnį vienovės jausmą tarp tautinių valstybių, idant jos galbūt išmoktų pažvelgti už savo individualių skirtumų ir sugebėtų pamatyti, kad už kiekvienos tautinės valstybės sąmonės egzistuoja aukštesnė sąmonė, vienovės sąmonė. Ir būtent dėl to įkvėpėme keletą žmonių prikelti senovines Olimpines Žaidynes, paverčiant tai šiuolaikiniu judėjimu.

Tačiau, žinoma, kaip ir su visais kitais dalykais žmonių veiklos sferoje, dažnai nutinka taip, kad, nors žmonės ir sugeba iš mūsų gauti įkvėpimą, kai pradeda veikti pagal šį įkvėpimą, jie daugiau ar mažiau praranda susiderinimą su mumis. Ir dabar šio įkvėpimo vykdymas tampa nuspalvintas jų sąmonės, individualios ir nacionalinės sąmonės, ar netgi visos žmonijos kolektyvinės sąmonės.

Atsirandančių tautinių valstybių laikotarpyje – kurios save apibrėžė kaip absoliučiai besiskiriančias viena nuo kitos – buvo neišvengiama, kad Olimpinės Žaidynės taps šalių troškimo varžytis tarpusavyje išraiška. Kuomet viena šalis galės jaustis pranašesne už kitą, šį pranašumą grįsdama savo atletų pasirodymu. Ir todėl, mano mylimieji, net ir olimpinis šūkis: „Greičiau, aukščiau, stipriau“ atspindi šią besivaržančią dvasią. Kai tuo tarpu mes būtume pasiūlę visiškai kitokį šūkį, ir šis šūkis būtų toks: „Vienovėje mes kylame.“

Tačiau, žinoma, mes lenkiamės laisvai žmonių valiai, ir tenkinamės tuo, kad galėjome įkvėpti idėją, leisdami žmonėms daryti su ja, ką jie nori. Nes net ir tuomet, kai žmonės išeina su mūsų idėja už mūsų vizijos ribų, ji vis tiek tampa veidrodžiu, iškeliamu priešais visą žmoniją. Kuomet žmonės gauna galimybę pažvelgti į save veidrodyje ir pamatyti, kaip jų sąmonė, jų veiksmai yra atspindimi jiems atgal.

Olimpiada kaip nacionalinis veidrodis

Net ir šiandien, Olimpinės Žaidynės vaidina svarbią funkciją, nes ir dabar jos yra toks veidrodis. Nes gerai žinote – ypač jeigu esate išstudijavę Olimpiados istoriją – kaip jomis buvo vėl ir vėl naudojamasi, ir kaip jomis ypač naudojosi totalitarinės šalys, skleisdamos politinius teiginius. Paimkime 1936 metais Berlyne vykusias žaidynes, kuomet Adolfas Hitleris ir nacių valdžia naudojosi žaidynėmis kaip propagandos įrankiu. Ir tuomet pažvelkite, kaip Sovietų Sąjunga jomis naudojosi Šaltojo Karo metu, o taip pat pažvelkite, kaip jomis šiandien naudojasi Kinija.

Tačiau tuomet būkite sąžiningi ir ryžkitės pamatyti, kaip Jungtinės Valstijos taip pat naudojosi Olimpinėmis Žaidynėmis, ne tiek skleisdamos tam tikrą politinę ideologiją, kiek skatindamos nacionalinę puikybę, būtinybę jausti, kad Jungtinės Valstijos kažkokiu tai būdu yra pranašesnės už kitas šalis. Kaip tuo tarpu realybėje, Jungtinės Valstijos yra pranašesnės tik vienu aspektu, tuo, kad jos – vis dar – turi tam tikrą Sen Žermeno paramą. Tačiau, mano mylimieji, matote, kad net ir Amerika žvelgia į save veidrodyje, ir galite tai matyti net ir kai kuriuose jos atletuose, kurie parodė didelį nuolankumą dėl savo pasiekimų šioje olimpiadoje ir daugelyje kitų olimpiadų praeityje.

Ir todėl iš tiesų matote, kad yra daug žmonių Jungtinėse Valstijose, kurie pradeda suprasti, kad Jungtinėms Valstijoms reikia palikti šį nacionalinį puikavimąsi ir atrasti gilesnį nuolankumo jausmą, kuris tuomet galėtų atvesti prie didesnės vienovės su visomis šalimis – kas iš tiesų yra aukščiausias Jungtinių Valstijų potencialas. Nes argi mes, pakylėtieji mokytojai, neįkvėpėme žmones iš visų šios planetos kampelių emigruoti į Jungtines Valstijas, integruojantis į jos kultūrą, idant ši kultūra galėtų tapti vienybės – vienovės – mikrokosmosu, kurią galima pasiekti visos planetos mastu?

Aukščiausias ir žemiausias potencialas

Pamąstykite apie tai, kaip kiekviena veikla turi aukščiausią ir žemiausią potencialą. Ir mes, pakylėtieji mokytojai, niekada nesame akli žemiausiam potencialui ir problemoms, tačiau mes visada laikomės Tyros Vizijos. Ir todėl mes laikomės Tyros Vizijos, kad ir Olimpinės Žaidynės galės būti iškeltos aukštyn. Ir iš tiesų, vėlgi, technologija čia kelia iššūkį, nes argi ne dėl piktnaudžiavimo technologija dopingo vartojimas tampa įmanomas, kuomet atletai siekia pagerinti savo pasiekimus, žalodami savo kūnus ilgalaikėje perspektyvoje. Kaip tą matėte vykstant visose pasaulio šalyse, tačiau sistematiškai tai buvo daroma už geležinės uždangos esančiose šalyse, ypač Rytų Vokietijoje. Kuri buvo pasiruošusi paaukoti savo jaunų atletų sveikatą – net ir sveiką protą, dėl kelių nacionalinio pasididžiavimo akimirkų, ir pranašumo jausmo, neturėjusio jokio pagrindo realybėje – kai matote, kaip toli nuo Vakarų dėl komunizmo buvo atsilikusi Rytų Vokietijos visuomenė.

Kas tai per dvasia, kas tai yra per netikra dvasia, skatinanti jaunus, sveikus atletus žaisti rusišką ruletę su savo sveikata tam, kad laimėtų kelias sekundes šlovės? Na tai iš tiesų yra varžymosi jausmas, kuris kyla iš godumo, iš to godumo, kad nieko nėra gana, niekas nėra pakankamai gerai. Ir todėl, tai yra dar vienas dalykas, kurį Olimpinės Žaidynės gali atspindėti žmonėms.

Ir, žinoma, nuolatinė smurto ir terorizmo grėsmė taip pat yra veidrodis, rodantis, kaip visiškai atitrūkę nuo realybės yra žmonės, pasiruošę smurtiniams veiksmams prieš taikų įvykį, kuris suartina visą pasaulį. Žinau, kad, kai stebite olimpiadą per televiziją, televizijos kanalai jums tiekia tai, kas, jų manymu, jiems duos didžiausią komercinį pelną, rodydami rekordus, medalius ir pačias varžybas. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, nežiūrime į olimpines žaidynes ir neskaičiuojame medalių. Mes žvelgiame į Olimpines Žaidynes ir skaičiuojame tuos įvykius, kai tarp skirtingų šalių ir skirtingų kultūrų atletų įsižiebia vienovės kibirkštis, kuri staiga juos suartina, ir tuomet šie žmonės, įkvėpti savo Aukštesniojo Aš, akimirksniu sugeba pakilti virš tos varžymosi dvasios ir pamatyti gilesnę vienovę. Ir šitaip jie išlieja širdžių vienybę, kuri iš tiesų – nepaisant to, kas vyksta paviršiuje – paverčia Olimpiadą tuo retu įvykiu, kuris skatina vienovę tarp visų žmonių.

Aš ypač esu dėkinga už tai, kad ryžotės kalbėti šią mūsų invokacijų dėl Pokyčių Pasaulyje vigilę, ir kad ryžotės kalbėti Vieno Pasaulio invokaciją per šias olimpines 2008-ųjų metų žaidynes. Nes galiu jums pasakyti, kad jos iš tiesų turi potencialą suteikti impulsą, galintį pavirsti lūžio tašku žmonijos sąmonės augime, idant galėtume pereiti į šiuos likusius keturis metus, dabar jau trejus su puse metų, prieš 2012-uosius, kuomet iš tiesų turime pamatyti akceleraciją, kad išvengtume tam tikrų kataklizmų, kurie kitu atveju gali įvykti šioje Žemėje.

Asmeninis Kristiškumas peržengia asmeninio augimo ribas

Noriu pasveikinti tuos iš jūsų, kurie ryžotės priimti paskutinį Jėzaus pasiūlymą – jo knygą apie Asmeninį Kristiškumą, ir kurie pasiryžote šį kursą studijuoti kartu. Nes matote, nors daugelis jūsų galėtumėte daryti greitesnį progresą studijuodami individualiai, yra labai vertinga, kai visus raktus ir pratimus darote kartu. Ir vertinga tai yra ne tik jūsų asmeniniam augimui, nes darydami tai kartu sukuriate impulsą, judėjimą, kuris, tikrąja to žodžio prasme, nuvilnys per masinę sąmonę. Ir tai iš tiesų gali iškelti aukščiausius 10 procentų žmonių šioje planetoje aukštyn, kuomet jie staiga ims pripažinti kelio į Asmeninį Kristiškumą realybę – esantį aukščiau už dvasinį kelią, asmeninio augimo kelią, kuriuo daugelis jūsų iki šiol ėjote.

Pažvelgę į pasaulį matote, kad yra milijonai žmonių, priklausančių Naujojo Amžiaus ir visokiems kitokiems dvasiniams judėjimams, kurie praktikuoja įvairias technikas, studijuoja įvairius mokymus ir rimtai, bei labai nuoširdžiai, siekia kelti savo sąmonę. Ir jokiu būdu nenoriu žeminti jų pasiekimų, tačiau privalau jums pasakyti, kad tai, ką jie gali pasiekti, eidami asmeninio augimo keliu – nors tai yra aiški tarnystė planetai – nėra pakankama, norint atnešti šią planetą į priekį, kaip iš tiesų turime tą padaryti iki 2012 metų.

Ir todėl vienintelis faktorius, kurį matome, galintis iš tiesų atnešti šią planetą iki to taško, kuriame jai reikia būti, yra tai, kad vis daugiau ir daugiau žmonių imtų suvokti, jog egzistuoja kažkas daugiau už asmeninio augimo kelią – už troškimą kelti savo sąmonę vien savo paties labui, arba dėl to, kad norite įgyti tam tikras galias ar patirti tam tikras patirtis. Egzistuoja kelias, kuris yra aukščiau už asmeninį augimą, ir šis kelias yra Asmeninio Kristiškumo kelias, kuriame nebesiekiate aukštinti individualaus aš, nes esate panirę į tokią gilią vienovę su Viena Savastimi, jog siekiate kelti aukštyn Visumą.

Palieku jus, jausdama didžiausią džiaugsmą, matydama, kaip jūsų sukurtos pozityvios energijos banga nuvilnijo per pasaulį, sudegindama visus netobulumus. Ir prašau jūsų laikytis šio vaizdo, laikytis šios vizualizacijos, kurioje balta Motinos Šviesa sudegina visus netobulumus, banguodama per visą pasaulį, ir galbūt galite susiderinti su šia vizualizacija bent kartą per dieną.

Ir tuomet, kai vizualizuosite aplink planetą riedančią bangą, vizualizuokite, kaip balta šviesa sukuria visiškai ramų vandenyną, atspindintį Dhjani Budų tobulumą čia, aukštai virš Žemės. Tai yra nepaprastai galinga vizualizacija, ir tai iš tiesų yra dovana iš mūsų širdžių. Naudokitės ja geriausiai kaip tiktai sugebate, ir pamatysime, kokius stebuklus galima pasiekti, jums čia apačioje susivienijus su mumis, čia Viršuje. Nes iš tiesų, didžiausias potencialas pasiekti pokyčius pasaulyje yra širdžių vienybė, kaip viršuje, taip ir apačioje. Tad tebūnie taip, nes užsklendžiu jus begaliniame Dangiškosios Motinos džiaugsme, begaliniame Jėzaus Kristaus džiaugsme, iš tiesų nešančiame Džiaugsmo Liepsną Žemei. Tad būkite užsklęsti šiame džiaugsme, dabar ir amžinai!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels