Intrateizmas – visiškai naujas požiūris į religiją

TEMOS: Dangiškosios Motinos nužudymas Lemūrijoje – Motinos religija – Kodėl buvo sunaikinta Motinos religija – Monoteizmo gimimas – Tolimas rojus danguje – Kristaus vaidmuo yra atsverti monoteizmo disbalansą – Iškelkite moteris aukštyn krikščionybėje – Jėzaus mokymų kulminacija

Pakylėtoji Mokytoja Maraitay, 2008 birželio 26 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, kartokite dabar su manimi mantrą, perduotą Didžiojo Dieviškojo Nukreipėjo, jo senovinio vardo mantrą: „EUTAI“ [tariamas Ė-jū-tei] (9X). O dabar kartokite moteriškąjį šios mantros atitikmenį, kuris yra: „MARAITAY“ (9X).

Šis vardas yra senovine kalba, ir tai yra Dievo Motinos, Dangiškojo Moteriškumo vardas, iš kurios Esybės aš ateinu. AŠ ESU Esybė, kurios žymiausią atstovę Žemėje žinote Motinos Marijos vardu. Ji kilo iš šios didesnės esybės, kaip kilote ir kai kurie iš jūsų, ir kaip iš jos kilo daugelis Žemėje. Nes aš, Dangiškasis Moteriškumas, iš tiesų turiu daug atstovių įsikūnijime šiuo kritiniu metu, kuomet yra absoliučiai būtina, kad Dangiškasis Moteriškumas būtų pažadintas visoje žmonijoje. Ir kad Dangiškasis Moteriškumas būtų atkurtas religijoje visame pasaulyje.

Mes jus pakvietėme į šią vietą, esančią šioje Havajų salų grandinėje; pakvietėme jus čia, nes ši vieta iš tiesų buvo senovinės Motinos Žemės – arba Lemūrijos, arba Mu, kaip ji dar buvo vadinama – dalimi. Mano Mylimieji, šis žemynas iš tiesų buvo sukurtas išaukštinti Dangiškąjį Moteriškumą, išaukštinti Dangiškąją Motiną visoje gyvybėje, bet pirmiausia išaukštinti ją religijoje, išsaugant degančią Motinos Liepsną ant širdžių altorių, širdžių tų, kurie buvo Motinos ordino dvasininkai ir dvasininkės, pašventę visą savo gyvenimą tobulos pusiausvyros tarp Dangiškojo Vyriškumo ir Dangiškojo Moteriškumo saugojimui – suformuodami branduolį, saugojantį pusiausvyrą visai planetai.

Dangiškosios Motinos nužudymas Lemūrijoje

Ateinu jums duoti gilesnį supratimą apie Motinos Kraštą, nei buvome perdavę anksčiau. Nes girdėjote, kad atėjo momentas, kai Lemūrijoje buvo nužudyta Dangiškoji Motina, ir kad šis įvykis galiausiai nuskandino visą žemyną. Tačiau norime, kad suprastumėte, jog viskas – ir aš iš tiesų sakau viskas – kas vyksta fizinėje oktavoje, turi savo atitikmenį sąmonėje. O galbūt turėtume sakyti, kad tai yra sąmonėje egzistuojančios sąlygos atvaizdavimas.

Mes anksčiau jums davėme linijišką mokymą, kuriame buvo pasakyta, kad buvo konkretus asmuo įsikūnijime, atstovavęs Dangiškąją Motiną, ir kad šis asmuo buvo nužudytas Lemūrijos Šventykloje. Ir nors tai yra tiesa, mes jums trokštame perduoti gilesnį supratimą, idant suprastumėte, kas iš tiesų nutiko gilesniuose žmonijos sąmonės lygmenyse – nematomuose lygmenyse. Ir nors Žemėje gali būti vienas žmogus, saugantis tam tikrą liepsną, tarnaujantis tam tikroje dvasinėje tarnystėje, ar netgi laikantis tam tikrą pusiausvyrą, šis žmogus tėra matomas sąmonės būsenos atstovas. Būtent dėl to sakėme, kad Jėzus atstovauja Kristaus sąmonės užgimimą visoje gyvybėje. Lygiai taip pat, aukštoji dvasininkė Lemūrijos Šventykloje tebuvo tik visuose esančio Dangiškojo Moteriškumo atstovė, atstovavusi tobulą pusiausvyrą bei tobulą sąjungą tarp vyriškumo ir moteriškumo visoje gyvybėje.

Tad tai nebuvo tik vieno žmogaus nužudymas, tai nebuvo vien išorinės religijos ir išorinės šventyklos sunaikinimas, tai iš tiesų buvo Dangiškojo Moteriškumo visoje gyvybėje nužudymas, ta prasme, kad buvo nužudyta sąmonė, suvokimas, kas iš tiesų YRA Dievas. Tai yra, kaip paaiškinome savo paskutinėje konferencijoje ir savo paskutinėse invokacijose, kad egzistuoja beribis, neišreikštas Dievas, ir išreikštas Dievas. O išreikštas Dievas YRA moteriškasis Dievo aspektas, YRA Dievas Motina, YRA Dangiškasis Moteriškumas. Ir todėl visi ir viskas materialiame pasaulyje ir visas materialus pasaulis yra Dievo Motinos, Dangiškojo Moteriškumo išraiška.

Motinos religija

Senovinei Motinos Žemės religijai iš tiesų buvo skirta skleisti šią tiesą. Tačiau turite suprasti, kad, nors buvo toks laikas, kai Lemūrijoje buvo aukso amžius, tais laikais nebuvo įmanoma šios tiesos mokyti minias. Ir todėl tik keli išrinktieji buvo mokomi vidinių Šventyklos misterijų. Jos buvo mokomi tie, kurie buvo pasirengę Dievą matyti ne savo išorėje, ne kaip tolimą būtybę danguje, ar kokiame nors kalne, kokioje nors plokštėje ar kokioje nors iš akmens išskaptuotoje figūroje.

Žmonijos sąmonėje vyko lėtas progresas. Ir Lemūrijos laikais, žmonija nebuvo pasirengusi supratimui, kuris jums buvo perduotas per šiuos pastaruosius keletą mėnesių. Ir tai turėtų būti lengva suprasti, kai suvokiate, jog ši svetainė iš tiesų buvo pasiruošimas būtent šios tiesos perdavimui, kurią mes dabar jums davėme. Ir tikimės, kad jūs apie ją mąstysite ir ją įsisąmoninsite, nors tam ir gali prireikti šiek tiek laiko. Vis dėlto, esmė yra suvokti, kad jūs sudarote branduolį šios sąmonės pažadinimui. Mes inicijavome spiralę Šiaurės Karolinoje, ir ketiname – su jūsų savanorišku bendradarbiavimu – ją stipriai akceleruoti. Nes dabar mes turime Rytus ir Vakarus, mano mylimieji, ir aprėpiame du didžiausius šios planetos vandenynus.

Ši konferencija iš tiesų yra galimybė paspartinti žmonijos nubudimo religijos realybei ciklą, pasiekiant tašką, kuomet šis mokymas apie tikrąjį Dangiškojo Moteriškumo tapatumą galėtų būti perduotas minioms. Kad bent jau aukščiausi 10 procentų, ir tam tikras procentas iš 80 procentų plačiosios visuomenės, galėtų pamažu pradėti suprasti, priimti, ir įsisąmoninti šią tiesą. Kuomet mes kartą ir visiems laikams paliktume šią nusidėvėjusią sąmonę, kurioje Dievą matote ten aukštai danguje, laikote jį tolima dievybe, kuri jus arba pasiųs į pragarą, arba sukurs jums kokį nors stebuklą – jeigu bus geros nuotaikos tą dieną, kai jam melsitės.

Kodėl buvo sunaikinta Motinos religija

Norint iš tiesų suvokti, kas nutiko Lemūrijoje, jums reikia turėti supratimą apie Maitrėjos knygoje perduotus mokymus, apie tuos, kurie sukilo prieš Dievo planą visatai. Skaitydami Maitrėjos knygą tarp eilučių – ir ši tiesa vėliau bus pilnai paaiškinta – galite suvokti, kad visos visatos tikslas iš tiesų yra toks, kad jūs, kurie esate bendrakūrėjai su Dievu, jūs, kurie esate savimonę turinčios būtybės, galiausiai save imtumėte laikyti ne tik Dievo tąsomis, bet tais, kurie yra tapimo Dievais procese. Nes galiausiai jūs pakilsite iki tos pilnos Dievo sąmonės, kurioje nebebūsite bendrakūrėjais, bet galėsite patys imti kurti savo visatas, savo formų pasaulius. Ir todėl, mano mylimieji, suvoksite, kad materialios visatos tikslas yra tarnauti platforma savimonę turinčių būtybių nubudimui, kuomet jos imtų matyti Dievą savyje.

Tos puolusios būtybės, kurios buvo išmestos iš dangaus, metaforiškai kalbant, ir kurios nusileido į Žemės planetą, na tai, mano mylimieji, ar nematote, kad senovinė Motinos Žemės religija buvo didžiausia grėsmė jų valdymui, jų mėginimams kontroliuoti žmoniją, jų troškimui paversti Žemės planetą dykviete – dykviete dvasine prasme, kadangi niekas nebedrįstų suvokti tiesos, kad Dievas yra juose? Ir todėl niekas nebedrįstų net pagalvoti, kad galėtų būti Dievu įsikūnijime, ar bent jau bendrakūrėju su Dievu įsikūnijime.

Ir tuomet Žemėje nebeliktų Dievo sūnų ir dukterų, ir ji taptų dvasine dykviete, kuomet puolusios būtybės galėtų įgyti ir išlaikyti visišką kontrolę šiai planetai, kol jų laikas baigtųsi. O tuo tarpu, jie būtų privertę žmoniją jiems vergauti, melždami iš jų gyvybinę energiją, idant galėtų išsaugoti tam tikrą gyvenimo formą ilgiau nei baigtųsi jiems skirtas laikas ir energija bei šviesa.

Monoteizmo gimimas

Būtent todėl jie sukūrė slaptą grupę, kuri suplanavo sąmokslą: sunaikinti tikrąją religiją, tikrąjį Dievo tapatumą. Ir taip jie sugebėjo išvesti iš kelio kai kuriuos iš dvasininkų, prisiekusių saugoti Motinos Žemės religiją, jie sugebėjo suklaidinti juos, priversdami patikėti, kad Motinos religija yra prastesnė už Tėvo religiją, taip vadinamo monoteistinio Dievo, tolimo Dievo danguje religiją. Kai kurie iš dvasininkų, kurie buvo priėmę – ne pačias aukščiausias – bet tam tikras aukštesnes iniciacijas Motinos religijoje, iš tiesų susiviliojo tikėjimu, kad Motinos religija yra prastesnė, ir kad Tėvo religija yra pranašesnė, nors šią religiją iš tiesų sukūrė puolusios būtybės, ir ji neatėjo iš Dievo, ir jai niekada nebuvo skirta tapti svarbia religija šioje Žemėje.

Po fizinio paskutinės Dangiškosios Motinos atstovės nužudymo, po fizinio Šventyklos sunaikinimo, jie sugebėjo iškelti stabą šventoje vietoje – kurioje buvo Šventykla – naujo Dievo, naujos religijos stabą, tariamai pranašesnio Dievo, vyriško Dievo – vienintelio tikro Dievo – stabą. Ir todėl jie ėmė skelbti, kad Motinos Krašto žmonės turėtų ignoruoti Dievą Motiną, Dangiškąjį Moteriškumą, Dangiškąją Motiną. Tai, ką jums čia sakau, yra šokiruojanti – kai kuriems – tiesa, kad monoteistinės religijos NĖRA Dievo kūrinys. Jos negarbina vieno aukščiausio Dievo, kurį teigia garbinančios. Nes šis vienas aukščiausias Dievas yra beribis Dievas, vienas Dievas, Kūrėjas, kuris yra už formų pasaulio ribų ir todėl neturi absoliučiai jokio noro būti garbinamas savimonę turinčių būtybių.

Nes šis Dievas sukūrė visas savimonę turinčias būtybes iš savo paties Esybės, sukūrė jas kaip savo paties tąsas. Ir kam tuomet šiam visagaliui, galingiausiam Dievui reikėtų pačiam save garbinti? Mano Mylimieji, tame nėra nė lašo logikos! Kai mąstote apie tai širdimi, kai jaučiate savo širdies ugnį degant, pripažįstate absoliučią tiesą, kad Dievas – tėviškasis Dievo aspektas – visiškai netrokšta būti žmonių garbinamas, ir tetrokšta, kad žmonės pripažintų, kas jie tokie yra – jo paties tąsos. Ir todėl pripažintų faktą, kad jie yra bendrakūrėjai su savo Dievu, kad jie yra čia tam, kad bendrakurtų Dievo karalystę Žemėje – užuot švaistę visą savo laiką ir energiją veiksmams, kuriais ruoštųsi kažkokiam dangui, ateisiančiam po to, kai jau nebebūsite įsikūnijime Žemėje.

Tolimas rojus danguje

Sukūrę netikrą tolimo Dievo danguje religiją, jie kartu turėjo sukurti tolimo dangaus danguje, tolimo rojaus iliuziją. Jie taip pat sugalvojo mitą apie prarastąjį rojų, tą rojų, kuris niekada negalės būti sugrąžintas Žemėje, ir jį tebus galima pasiekti, kai jūsų čia jau nebebus. Jie sukūrė galimybę, kad net jeigu keletas žmonių išdrįstų įkūnyti savo Kristiškumą, bent jau tam tikru laipsniu, na tai tuomet net ir jie ilgėtųsi kažkokio tolimo rojaus danguje. Ir jie tikėtų, kaip daugelis žmonių tikėjo, kad gyvenimo tikslas yra užsitarnauti savo pakylėjimą ir kaip įmanoma greičiau iš čia ištrūkti. Kai tuo tarpu gyvenimo tikslas visada buvo materializuoti Dievo Karalystę Žemėje. Ir būtent dėl to Jėzus atėjo skelbti: „Dievo karalystė yra arti!“

Kai buvo sunaikinta Motinos religija, didžioji dalis žmonijos, didžioji dauguma žmonių pasidavė monoteistinių religijų apžavams. Net ir tie, kurie turėjo daug dievų, susiviliojo Dievo, kaip tolimos būtybės danguje, koncepcija, kuris tikrai negalėtų materializuotis jų viduje ir per juos reikštis. Tad turite šią ilgą istoriją, per kurią žmonija vis labiau ir labiau grimzdo į vyriškojo Dievo aspekto disbalansą, susikurdama klaidingą klaidingo vyriškumo įvaizdį, vietoj tikrojo Dievo.

Kristaus vaidmuo yra atsverti monoteizmo disbalansą

Šis disbalansas pasiekė tokį kraštutinumą, kad mes nusprendėme negalintys vėl mokyti senovinės Motinos religijos, pirma neperėję tarpinio periodo, įvesdami Dievo Sūnaus, Kristaus koncepciją, kaip tarpininko tarp Dangaus ir Žemės. Jėzus atėjo įvesti šią koncepciją, ir koncepcija – gryniausiame savo pavidale, kuriuo Jėzus jos mokė prieš 2000 metų – teigia, kad yra įmanoma sutaikyti žmogų čia šiame pasaulyje su Dievu viršuje, su Dangiškuoju Vyriškumu.

Ir matėte, kad net ir Jėzui teko žaisti su šiuo tolimos būtybės danguje įvaizdžiu, tačiau savo tikruosiuose mokymuose jis iš tiesų perdavė koncepciją, kad Dievo karalystė yra jumyse, ir kad galite pasiekti vienovę su savo Tėvu ir tarti: „Aš ir mano Tėvas esame viena“ ir „Mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu.“ Ir šitaip jūs pripažįstate save kaip bendrakūrėją su Dievu, kai iš tiesų suvokiate Jėzaus mokymus. Toks buvo Jėzaus atėjimo tikslas – paruošti dirvą gilesniam suvokimui apie būtinybę subalansuoti vyriškuosius ir moteriškuosius Dievo aspektus. Kad po 2000 Žuvų amžiaus metų turėtume platformą sugrąžinti religijos realybę – Motinos religijos, per suvokimą, kad moteriškasis Dievo aspektas iš tiesų yra Visa Visuose.

Viskas, ką Jėzus iki šios akimirkos perdavė, buvo laipsniškas ir lėtas pasirengimas sugrąžinti šią tiesą apie Dangiškąjį Moteriškumą, iš tiesų atkuriant Dangiškąjį Moteriškumą religijoje. Ir todėl, žinoma, Jėzus viliasi, kad šis atkūrimas galės prasidėti nuo krikščionybės religijos. Nes jeigu pažvelgtumėte į kitas dvi taip vadinamas monoteistines religijas – į judaizmą ir islamą, pamatytumėte, kad jos netgi dar stipriau koncentruojasi į vyriškąjį Dievo aspektą. Jos dar didesnėje priespaudoje laiko moteris, ne tik religijoje, bet ir visuomenėje, nei krikščionybės religija ir krikščioniškasis pasaulis.

Iškelkite moteris aukštyn krikščionybėje

Tad iš tiesų egzistuoja galimybė, kad tai gali įvykti. Mes, žinoma, neturime vizijos – kaip buvo kalbėta paskutinėje mūsų konferencijoje – kad didžiausios krikščioniškos bažnyčios staiga pabus ir išsirinks popiežiumi moterį. Tačiau bent jau atsiras moterų iš krikščioniškų bažnyčių, kurios atsiskirs ir sukurs naujus judėjimus, naujas iniciatyvas, naujas bažnyčias, gerbiančias vyriškumo ir moteriškumo lygybę, vyrų ir moterų lygybę, ir suvokiančias, kad yra labai vertinga leisti moterims užimti bet kokį postą jų dvasiniuose judėjimuose.

Taigi, mano mylimieji, daviau jums stipraus vyno, nes trokštu, kad pamąstytumėte apie šias idėjas. Prašau jūsų kartoti sau mantrą, kurią jums daviau, kartoti ramiai ir tyliai, einant ilsėtis arba dirbant savo kasdieninius darbus. Laikykite dalį savo dėmesio sutelkę į mano Esatį. Kartokite mano mantrą, susiderinkite su mylimuoju Surija. Paprašykite būti pamokyti, kaip galėtumėte geriau suvokti, priimti ir įkūnyti idėjas, kurias jums atskleidžiau.

Jėzaus mokymų kulminacija

Nes matote, mano mylimieji, tai iš tiesų yra lūžio taškas, kulminacija mokymuose, kuriems pradžią davė Jėzus savo prieš 2000 metų perduota Kristiškumo koncepcija. Ir todėl mes iš tiesų turime didelę viltį, kad išvysime proveržį eteriniame lygmenyje, kuris tuomet palaipsniui galės būti nuleistas per mentalinį ir emocinį lygmenis, galiausiai pasiekdamas fizinę plotmę, kuomet staiga pamatysite žmones pasaulyje bundant, susiderinant ir tariant: „Kas nutiko Dangiškajam Moteriškumui religijoje? Kur jis pradingo? Kodėl jis buvo prarastas? Galbūt mums reikia jį atkurti.“ Ir jie patys nustebs išgirdę save apie tai kalbant. Ir visgi jie jaus impulsą klausytis ir mąstyti apie šiuos klausimus.

O tuomet jie galės rasti mokymus, kuriuos mes perdavėme fizinėje plotmėje, ir galės pasakyti: „A, juk žinau savo širdyje, kad tai yra tiesa. Štai kas turi įvykti. Mums reikia atkurti Dangiškąjį Moteriškumą religijoje. Mums reikia pakilti virš nesubalansuoto požiūrio į religiją, kurį reprezentuoja monoteistinės religijos, ar net ir kitos religijos, garbinančios Dievą kaip tolimą būtybę danguje. Ar netgi tos, kurios garbina kažkokiu pavidalu Dievą Motiną, tačiau šią Dievo Motiną įsivaizduoja kaip fizinę planetą, kaip kalną, kaip statulą, arba įsivaizduoja dar kokiu nors kitu įvaizdžiu, kuriame Dievas vis dar tebėra laikomas egzistuojantis jūsų išorėje, o ne jūsų viduje.“

Taigi, mano mylimieji, sveikinu jus ir dėkoju jums už jūsų buvimą čionai, už jūsų dėmesį, ir palieku jus su viena paskutine mintimi: Mums reikia transcenduoti monoteizmą ir sukurti intrateizmą – visiškai naują požiūrį į religiją, pripažįstantį visoje gyvybėje esantį Dievą. Tad užsklendžiu jus Dangiškosios Motinos liepsnoje. Būkite ramybėje mano šviesoje, nes mano šviesa yra Visa Visuose.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels