Kas yra Buda ir kas yra Motina

TEMOS: Kodėl vakarų žmonės susidomėjo budizmu – Kai Buda susitinka Motiną – Vyriško Dievo proto dėžutės sudaužymas

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2008 kovo 23 d. per Kim Michaels.


Kas, mano mylimieji, yra Buda? Ir koks yra Budos ryšys su Dangiškąja Motina? Buda yra būtybė, kuri pripažįsta esminę visų pasireiškimų formų pasaulyje prigimtį. Buda yra Būtybė, kuri egzistuoja Vienovėje su tuo, ką aš vadinu Budos Prigimtimi, bet ką taip pat galima pavadinti transcendentiniu Dievu.

Kol tebesate įsikūnijime Žemėje, iš tiesų negalite tiesiogiai pažinti transcendentinio Dievo. Tačiau galite žinoti, kad transcendentinis Dievas egzistuoja ir kad jis yra už visų formų, įvaizdžių, žodžių ar doktrinų ribų. Šitai jūs galite sužinoti per Kristaus sąmonę ir Budos sąmonę, nes toji sąmonės būsena leidžia jums žinoti, kad, nors ir esate įstrigę materialiame pasaulyje, formų pasaulyje, yra kažkas daugiau už šio pasaulio ribų. Jūs gimėte iš to kažko, kaip ir visas formų pasaulis. Ir todėl realybė yra tokia, kad Budai yra skirta simbolizuoti transcendentinį Dievą. Budai yra skirta reprezentuoti transcendenciją.

Esminė visų formų prigimtis yra ta, kad visos formos yra transcendentinio Dievo išraiškos. Būtent tai Buda simbolizuoja šiame pasaulyje. Ir todėl, negalėsite pilnai suvokti Budos, neturėdami Dangiškojo Moteriškumo supratimo, kurį taip gražiai paaiškino šioje konferencijoje įvairūs mokytojai. Nes Buda iš tiesų reprezentuoja Dievo Tėvo aspektą, kaip šis Tėvas buvo vaizduojamas vyrų dominuojamose religijose.

Kodėl vakarų žmonės susidomėjo budizmu

Buda netelpa į tradicinę Tėvo rolę. Tačiau Buda iš tiesų reprezentuoja transcendentinį Dievą. Ir todėl, mano mylimieji, priežastis, dėl kurios tiek daug žmonių Vakaruose pradėjo domėtis budizmu, yra ta, kad jie užaugo monoteistinėje religijoje, kuri vaizduoja Dievą kaip tolimo Tėvo figūrą, kaip nepasiekiamą Tėvą, kartu neigdama ir iš esmės ignoruodama Dangiškąjį Moteriškumą.

Tad žmonės jaučiasi pasimetę; jie jaučia, kad kažkas yra ne taip su tuo Dievo įvaizdžiu. Tačiau neturi kuo jį pakeisti. Ir tuomet jie ima žvalgytis į tą paslaptingą budizmo religiją, kuri jiems siūlo kitokią perspektyvą, nesukurdama fiksuoto proto įvaizdžio apie Dievą, nesukurdama kultūros, teigiančios, kad, jeigu nepriimsite to įvaizdžio ir negarbinsite to Dievo, visą amžinybę degsite liepsnojančiame pragare.

Iš tiesų, kaip jau anksčiau sakiau, kai kurie klaidingai suprato mano duotus mokymus, galvodami, jog budizmas yra religija, kuri nepripažįsta Dievo. Tačiau realybė yra tokia, kad budizme nėra Dievo sąvokos, kuri tilptų į tradiciškai vyrišką Dievo įvaizdį. Tačiau budizmas iš tiesų yra filosofija, kuri pripažįsta už formos ribų egzistuojančios, transcendentinės Būtybės egzistavimą.

Kai Buda susitinka Motiną

Tad, kaip sakome savo invokacijose: „Motinos Šviesos ir Budos vienovė, tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.“ Nes matote, mano mylimieji, kai suvokiate Dangiškąjį Moteriškumą, kaip mes jus to mokėme, tuomet matote Dangiškojo Moteriškumo ir transcendentinio Dievo vienovę. Ir todėl, Buda ir Motina susitiko, jie tapo Viena, juos buvo imta laikyti Vienu Dievu, kuris nėra padalintas, ir todėl negali turėti jokios atskirties savo Esybėje. Išskyrus tą atskirtį, kuri buvo sukurta individualių būtybių protuose, joms naudojantis savo laisva valia.

Būtent šią iliuziją atėjau sudaužyti prieš tokią daugybę metų. Būtent šią iliuziją atėjo sudaužyti Jėzus, atėjo sudaužyti Krišna. Nes iš tiesų, mes esame Tiesos Dvasios išraiškos, prisiėmusios įvairias formas įvairiose visuomenėse – išreiškusios save formoje, kuri, mūsų manymu, turėjo potencialą patraukti žmones, įstrigusius tam tikroje pasaulėžiūroje, tam tikroje proto dėžutėje. Ir todėl suvokiame – kaip tą suvokėme visada – kad dėl materialaus pasaulio prigimties, jo dabartiniame pavidale, nėra įmanoma perduoti aukščiausio dvasinio mokymo ar filosofijos. Ir todėl mes niekada nesiekiame atnešti aukščiausios, absoliučios tiesos, kuri pakeistų visas kitas religijas.

Ne, mano mylimieji, mes visada siekiame sudaužyti proto dėžutes, kuriose yra įstrigę to laikmečio žmonės. O tuomet, kai žmonija paauga savo suvokime, na tai jie tuomet šiek tiek pakylėja savo sąmonę. Tačiau, kol vis dar tebėra įstrigę dualizme, net ir jų aukštesnis suvokimas paskatins juos susikurti kitą proto dėžutę. Kaip įvyko tuomet, kuomet matėte, kaip Europos žmonės ištrūko, ar bent jau dalinai ištrūko, iš proto dėžutės, kurią buvo sukūrusi katalikų bažnyčia viduramžiais. Jie ištrūko iš šios proto dėžutės mokslo pagalba, tačiau tuomet iš karto pasinaudojo mokslu, kad susikurtų kitą proto dėžutę. Ir šitaip mums visą laiką tenka žaisti šį žaidimą, nusileidžiant į formą ir sudaužant proto dėžutes, kuriose yra įstrigę to laikmečio žmonės.

Vyriško Dievo proto dėžutės sudaužymas

Ir šiuo metu, viena iš svarbiausių proto dėžučių, kurią reikia sudaužyti, yra Vakaruose egzistuojanti tendencija ignoruoti arba neigti Dangiškąją Motiną ir Dangiškojo Moteriškumo svarbą. Todėl man tai yra didelė privilegija ir džiaugsmas užsklęsti šią konferenciją. Ir džiaugsmas yra jums pranešti, kad jūs iš tiesų pasiekėte tikslą, kurį buvome iškėlę šiai konferencijai. Jūs sukūrėte impulsą, didžiulį energijos pliūpsnį, kuris sudaužys dalį šios proto dėžutės. Ir todėl tai suteiks žmonėms galimybę pasirinkti naują viziją, naują būdą žiūrėti į Dangiškąjį Moteriškumą, tiek vyruose, tiek ir moteryse – pripažįstant tikrąją Dangiškojo Moteriškumo prigimtį ir kad jis privalo būti iškeltas aukštyn tiek vyruose, tiek ir moteryse. Idant tiek vyrai, tiek moterys atrastų pusiausvyrą tarp vyriškumo ir moteriškumo savo esybėje, šitaip pasiekdami pilną savo potencialą.

Tad aš, Gautama, sveikinu jus. Dėkoju jums. Ir užsklendžiu jus didžiame Budos širdies džiaugsme. Nes, mano mylimieji, kai žinote visų dalykų esminę prigimtį, žinote, kad Dievas nėra pikta dievybė danguje. Dievas yra laimingas Dievas, džiaugsmingas Dievas, egzistuojantis nuolatinės palaimos būsenoje. Ir kai suvokiate esminę savo pačių prigimtį, atkuriate ryšį su šia palaima. Ir aš iš tiesų turiu didelę viltį, didelį džiaugsmą ir didelę viziją, kad galiausiai mums pavyks perduoti mokymus ir įrankius, kurie leis žmonėms palytėti Budos rūbo kraštą, paliečiant palaimą, kuri yra Buda. Nes, būdamas Buda Žemei, aš iš tiesų atstovauju Žemei tą amžinosios palaimos liepsną.

Mano Mylimieji, išplėskite savo širdį ir palytėkite Budos rūbo kraštą ir pasinerkite į Budos palaimos pilnatvę. Tad užsklendžiu jus toje palaimoje, ir prašau jūsų medituoti pagal muziką, tačiau netgi peržengti muzikos ribas ir paliesti mano širdį, mano laiminančią širdį.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels