Aštuntojo spindulio mokymų integravimas

TEMOS: Tikri mokiniai ir netikri mokiniai – Judėjimas, kuriame nė vienas žmogus nėra svarbesnis už kitą – Kodėl kai kurie neišlaiko puikybės testo – Matykite vidinį meistriškumą už išorinio meistriškumo – Peržengiant linijišką požiūrį į spindulius – Netikras išorinio meistriškumo kelias – Septynių spindulių integracija – Aštuntojo spindulio iniciacijų suvokimas – Permąstykite savo požiūrį į pakylėtuosius mokytojus – Ką reiškia pasiekti meistriškumą tam tikrame spindulyje? – Aštuntojo spindulio iniciacijų pradžia – Neprisirišimas yra absoliutus reikalavimas

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2007 gruodžio 30 d. per Kim Michaels.


Sen Žermenas AŠ ESU, ir ateinu pakalbėti su jumis, ką reiškia įgyti meistriškumą septyniuose spinduliuose – tuo būdu užsitarnaujant teisę pereiti prie aštuntojo spindulio. Mano Mylimieji, mes jums perdavėme slaptųjų spindulių koncepciją. Ir kalbėjome apie juos miglotais terminais. Galėjote pagalvoti: jeigu šie spinduliai yra slapti ir apie juos negali būti kalbama, kam tuomet iš viso juos minėti, kodėl tiesiog nekalbėti apie juos iš viso?

Na, matote, čia yra paslėptas testas. Nes mes, pakylėtieji mokytojai, esame įgudę mokytojai, ir stebėjome žmoniją labai ilgą laiką – ir todėl žinome, ko reikia, norint žmonėms pateikti testus, pritaikytus skirtingiems kelio lygmenims. Kalbėdami apie kažką, kas yra slapta, kažką, kas yra rezervuota tik ypatingiems pašvęstiesiems – kaip tą darėme daugelyje skirtingų religijų ir organizacijų – mes pateikiame žmonėms puikybės testą – ar jie sieks to, kas slapta, degdami dideliu troškimu išaukštinti save, lygindamiesi su kitais. Kadangi jie dabar turės žinių, kurių dauguma žmonių neturi, ir šie pašvęstieji galės jaustis ypatingais, mano mylimieji.

Tikri mokiniai ir netikri mokiniai

Tikslas, dėl kurio tai darome, yra paprastas faktas, kad į dvasinį kelią, pas dvasinius mokytojus ateina dviejų žmonių tipai. Pirmiausia yra tie, kurie yra tikri mokiniai, kurie siekia augti, siekia įveikti ego, įsisavindami mokytojo pamokas. Tačiau tuomet taip pat yra ir tie mokiniai, kurie neturi rimtų ketinimų palikti ego arba atskirąjį aš. Tiesą sakant, jie ateina pas mokytoją – ar tai būtų tikras ar netikras mokytojas – tam, kad išaukštintų atskirąjį aš, sustiprintų tikėjimą, jog atskirasis aš galės būti išganytas, galės kaip nors būti ištobulintas arba galės būti išteisintas ir galės įgyti teisę įžengti į dangų.

Gali būti, kad turėjote šiek tiek vienpusišką arba naivų požiūrį į dvasinį kelią arba pakylėtuosius mokytojus ir į tai, kaip mes mokome. Galėjote galvoti, kad visi į dvasinį kelią atėję žmonės privalo būti tikri mokiniai. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, permatome visus kamufliažus, kuriuos žmonių ego sukūrė per daugelį gyvenimų. Ir todėl mes matome vidinę būklę, širdies būklę – ir matome, ar žmogus iš tiesų įsitvirtino dvasiniame kelyje, ir ar jis suvokia, kas iš tiesų yra šis dvasinis kelias. O gal šis žmogus dar nesuprato kelio esmės, kuri yra pakilti virš atskirojo aš – užuot kaip nors mėginus ištobulinti šį atskirąjį aš.

Mes, pakylėtieji mokytojai, neteisiame žmonių žmogišku teisimu. Mes priimame praktiškai kiekvieną, kuris turi potencialą pasikeisti. Ir todėl leidžiame mokiniams ateiti į mūsų organizacijas, nors ir matome, kad jie dar nėra iš tiesų pasišventę tikrajam ego įveikimo keliui. Ir labai gerai matome, kad jie naudojasi mūsų išoriniais mokymais ir išorine organizacija, siekdami susikurti sau rangą, dėl kurio ego galėtų jaustis svarbus, galėtų jaustis ypatingas, galėtų jaustis aukščiau už kitus. Kadangi jie buvo mokymuose taip ilgai, studijavo tiek daug, tiek daug kalbėjo šaukinių, darė tą ar aną išoriniame poste.

Judėjimas, kuriame nė vienas žmogus nėra svarbesnis už kitą

Viena iš Žuvų amžiaus iniciacijų yra būtent ta, kad jums reikia įveikti iliuziją, kaip jau minėjau, kad vienas žmogus gali būti svarbesnis už kitą. Ir būtent dėl to matote, kad Vandenio amžiaus organizacijoje mes nekuriame hierarchijos, kuri leistų kai kuriems žmonėms užkopti į postą, kuriame jie galėtų jaustis svarbesniais dėl išorinių priežasčių. Mes ieškome tų, kurie turi potencialą pakilti virš Žuvų amžiaus iniciacijų – ir Žuvų amžiaus koncentravimosi į išorinę hierarchiją – ir sukurti naują judėjimą, kuris būtų grįstas modeliu, kad nė vienas nėra svarbesnis už kitus, ir kuriame ego neturėtų erdvės pasislėpti už išorinių ritualų ir išorinių postų.

Nes tai būtų judėjimas, kuris atpažintų subtilius ego žaidimus, ir kuriame žmonės nebijotų kalbėti ir apnuoginti šiuos žaidimus. Vietoj tos tendencijos, kurią matėme Žuvų amžiuje, kuomet tie, kurie yra žemesnio rango, visada klaupiasi ant kelių ir atsisako kalbėti prieš tuos, kurie yra aukštesnio rango, sukurdami situaciją, kurioje – egocentriškiems žmonėms užėmus vadovaujančius postus organizacijoje – praktiškai tampa neįmanoma pašalinti juos iš šių postų. Ir todėl organizacija pradeda grimzti į žemyn traukiantį sūkurį, dėl kurio suskyla į daugybę frakcijų, arba palaipsniui miršta, praradusi savo narius.

Mes leidžiame visokiems žmonėms ateiti į mūsų mokymus ir judėjimus, nes suteikiame žmonėms galimybę. Ir žmonės nusipelno galimybės dėl daugelio priežasčių, dažnai užsitarnautų prieš daugelį gyvenimų. Ir todėl galite pažvelgti į žmogaus išorinę asmenybę ir sakyti, kad šis žmogus turi aštrių kampų, ir vis dėlto, jeigu pažvelgtumėte už šios išorinės asmenybės, pamatytumėte, kad tas žmogus vis tiek nusipelno galimybės turėti priėjimą prie pakylėtųjų mokytojų mokymo. Tad neteiskite žmogišku teisimu. Tačiau kita vertus, nebūkite pasyvūs ir neleiskite, kad kas nors jumis naudotųsi. Atraskite tą vidurio kelią, kuriame neteisiate, tačiau, kita vertus, esate neprisirišę prie kitų žmonių reakcijų, ir todėl nesivaržote kalbėti, atkreipdami kažkieno dėmesį, kad jie žaidžia ego žaidimą.

Kodėl kai kurie neišlaiko puikybės testo

Tikslas, dėl kurio aš atkreipiu į tai jūsų dėmesį, yra parodyti jums, kad istorijos eigoje egzistavo tam tikras procentas mokinių, atėjusių į bet kokią dvasinę organizaciją, kurie neišlaikė puikybės testo. Puikybės įveikimo testo, kuomet pamatote, kad tai yra puikybė, ir atsiduodate į tikrąjį nuolankumą, kuris iš tiesų yra vienovė su Dievu, vienovė su visa gyvybe. Kai atiduodate savo atskirąjį aš į vienovę su savo begaliniu aš, na tai tuomet matote, kad yra beprasmiška kurti vertybinius vertinimus, grįstus atskirojo aš įsitikinimais. Ir todėl taip pat yra beprasmiška sakyti, kad vienas žmogus yra geresnis arba svarbesnis už kitą. Nes iš tiesų, visi yra lygios vertės Dievo akyse.

Ir dalykas, kurį noriu, kad iš to suprastumėte, yra tai, kad, kol nesate įveikę subtilaus puikybės testo, negalite net pradėti suprasti slaptųjų spindulių koncepcijos, tų spindulių, kurie egzistuoja už septynių spindulių, kurie žmonijai buvo žinomi ilgą laiką. Iš tiesų yra įmanoma eiti septynių spindulių keliu ir siekti meistriškumo juose, vis dar tebeturint tam tikrą ego dalelę, vis dar tebeturint tam tikrą puikybę, netgi pasinaudojant tam tikrais kiekviename iš septynių spindulių išmoktais dalykais ego ir pranašumo jausmui stiprinti. Ir netgi yra įmanoma įgyti tam tikrą meistriškumą septyniuose spinduliuose, tuo būdu įgyjant tam tikrą gebėjimą valdyti materijos karaliją – Materijos Šviesą – ir įgyjant gebėjimą materializuoti tam tikrus išorinius, regimus fenomenus, pavyzdžiui, psichinius fenomenus, psichinius gebėjimus, trečiosios akies atvėrimą, ar netgi gebėjimą tam tikrais būdais manipuliuoti materija.

Egzistuoja tam tikras, nedidelis procentas mokinių pasaulyje, kurie yra pasiekę tam tikrą meistriškumą šiuo atžvilgiu. Ir todėl jie gali pademonstruoti kažkokį fenomeną, kuris gali padaryti įspūdį nepašvęstiesiems, nepabudusiems, nes jie tik ir teieško išorinių fenomenų, tačiau nežvelgia giliau į širdies kokybę. Ir todėl nemato to žmogaus savanaudiškumo, susikoncentravimo į save, nemato, kad jis tesiekia išaukštinti save, demonstruodamas kažkokius už normos ribų išeinančius gebėjimus.

Matykite vidinį meistriškumą už išorinio meistriškumo

O aš noriu, kad suprastumėte, jog einant meistriškumo vystymo septyniuose spinduliuose keliu, jums yra labai svarbu suvokti, kad ėjimas meistriškumo keliu nereiškia, kad tiesiog pasieksite išorinį meistriškumą septyniuose spinduliuose. Tai reiškia, kad taip pat pasieksite vidinį meistriškumą, kuomet iš tiesų pradėsite matyti, kad septyni spinduliai nėra atskiri – kad iš tiesų netgi negalite žiūrėti į septynis spindulius kaip į linijišką fenomeną. Žinau, mano mylimieji, kad, kai perdavėme septynių spindulių koncepciją, buvo neišvengiama, kad analitinis protas žiūrės į tai kaip į linijišką fenomeną. Štai čia yra pirmasis spindulys, čia antrasis spindulys, čia trečiasis spindulys ir taip toliau. Bet matote, dvasinis pasaulis nėra linijiškas – jis yra sferiškas, jis yra Vienas.

Jo neįmanoma padalinti į mažas gražias kategorijas, kurioms tuomet analitinis protas galėtų priklijuoti etiketes ir paversti jas sistema. Dalykas, kurį mes mėginame padėti jums suprasti šioje vėliausioje invokacijoje ir būsimose invokacijose, yra būtent ši būtinybė pakilti virš mechanizuoto požiūrio į septynis spindulius ir susiderinti su faktu, kad septyni spinduliai yra kūrybiškos savybės, o ne mechaniškos savybės.

Peržengiant linijišką požiūrį į spindulius

Realybė čia yra tokia, kad, kai pradedate iniciacijų septyniuose spinduliuose kelionę, galite pradėti savo kelionę nuo pirmojo valios spindulio. Tačiau, kai išlaikote valios iniciaciją, neimate ir nepaliekate šio spindulio už savęs, pereidami prie antrojo spindulio kaip prie visiškai atskiros iniciacijos. Žinau – vėlgi – kad linijiškas protas kuria tam tikrus įvaizdžius, ir daugelis iš jūsų esate patikėję, kad, kai studijuojate pirmame spindulyje, na tai tuomet studijuojate vadovaujami Mokytojo MOR, arba El Morijos, kaip jis anksčiau buvo vadinamas. Ir todėl lankotės Mokytojo MOR ašrame. O tuomet, kai pereinate prie antrojo spindulio, studijuojate vadovaujami to spindulio mokytojo, ir lankotės to mokytojo ašrame, ir taip toliau visuose spinduliuose.

Tačiau šiuos vaizdinius mes jums davėme todėl, kad žmonija vis dar tebebuvo taip stipriai įstrigusi linijiškame prote. Ir todėl mums reikia, kad pakiltumėte aukščiau ir suvoktumėte, jog, nors egzistuoja septyni spinduliai, turintys tam tikras savybes, šie spinduliai nėra atskiri. Jie nėra izoliuoti vienas nuo kito, jie visi yra persipynę. Tad matote – vėlgi, kadangi žodžiai yra riboti – tarkime, kad mokinys pradeda mokytis pirmame spindulyje. Tačiau pirmame spindulyje atrandate įkūnytus visus kitus šešis spindulius. Tad jūs nestudijuojate vien valios, jūs studijuojate valią su valios atspalviu, valią su išminties atspalviu, valią su meilės, tyrumo, vizijos, tarnystės ir laisvės atspalviu. Tad norėdami išlaikyti pirmojo spindulio iniciacijas, taip pat turite turėti tam tikrą ir kitų spindulių supratimą bei įvaldymą.

O tuomet, mano mylimieji, kai iš tiesų išlaikote šias iniciacijas, kurios yra sukoncentruotos pirmajame spindulyje ir pereinate į antrąjį spindulį, tai nereiškia, kad paliekate pirmąjį spindulį. Tai reiškia, kad pasiimate su savimi tai, ką išmokote pirmajame spindulyje, ir apjungiate šias pamokas su antruoju spinduliu, kuriame dabar pradedate studijuoti išmintį su valios atspalviu, išmintį su išminties atspalviu, išmintį su meilės atspalviu, ir taip toliau.

Netikras išorinio meistriškumo kelias

Tie mokiniai, kurie dar nėra įsitvirtinę dvasinio kelio realybėje, kurie dar nėra suvokę, kad tai yra vienovės kelias, atskirojo aš palikimo kelias, nesugebės suprasti to, ką jums ką tik papasakojau. Ir todėl jie eis septynių spindulių keliu per linijiško proto ir atskirojo aš filtrą. Ir todėl, eidami per šias iniciacijas jie matys ne holistinį paveikslą, ne sferišką paveikslą. Jie matys atskirą paveikslą, kadangi žiūrės į spindulį ir į jo savybes per atskirojo aš filtrą. Jie žiūrės į tai kaip į procesą, per kurį atskirasis aš gali įgyti tam tikrą meistriškumą tam tikrame spindulyje. Ir iš tiesų yra įmanoma tokiems mokiniams įgyti tam tikrą meistriškumą pirmajame Dievo Galios spindulyje. Tačiau, kai jie išreiškia šį meistriškumą, jis yra išreiškiamas nesubalansuotu būdu, nes jo neatsveria išmintis, meilė, tyrumas ir taip toliau.

Kai žiūrite į pakylėtųjų mokytojų mokinius, galite, pažvelgę į tam tikrus mokinius, matyti, kad jie atrodo turintys labai galingą aurą, ir visada atrodo labai ryžtingi, ir labai gerai sugeba įsakinėti kitiems žmonėms, kaip viską reikėtų daryti. Tačiau, jeigu pažvelgtumėte giliau, pamatytumėte, kad jiems dažnai trūksta meilės arba išminties, arba kitų savybių. Ir taip yra būtent dėl to, kad jie neintegravo pirmojo spindulio pamokų su kitų spindulių pamokomis. Ir būtent dėl to yra įmanoma būti nesubalansuotu, išreiškiant vieną spindulį. Nes tikiuosi, jog visi suprantate, kad tikrojo kelio tikslas – per kurį integruojate kiekvieno iš septynių spindulių visas savybes – būtent ir yra padėti jums eiti keliu subalansuotu būdu. Idant neįpultumėte į spąstus, išreikšdami tą ar aną savybę nesubalansuotu būdu.

Jūs dabar galite pažvelgti į pasaulį ir įgyti visiškai kitokią perspektyvą, imdami suvokti, kad pasaulyje yra žmonių, kurie yra pasiekę tam tikrą meistriškumą pirmajame Dievo Galios spindulyje, tačiau šis meistriškumas nėra subalansuotas ir todėl jie piktnaudžiauja galia. Turite daug žmonių švietimo sistemoje ir moksle, kurie yra pasiekę tam tikrą meistriškumą Dievo Išminties spindulyje, tačiau šis meistriškumas, vėlgi, yra nesubalansuotas, ir būtent dėl to jie yra intelektualai, kurie į viską žiūri per intelektą, tačiau nesugeba matyti intelekto ribotumų. Ir tuomet turite grupę žmonių, kurie yra labai dvasingi, labai malonūs, labai mylintys, nes jie yra įvaldę trečiąjį Meilės spindulį, tačiau neturi subalansuoto meistriškumo. Jų turima meilė neturi galios, ir todėl jie yra linkę į pasyvumą.

Vėlgi, tolesniuose spinduliuose taip pat matote žmones, kurie neturi pusiausvyros. Ketvirtajame tyrumo spindulyje matote daug žmonių religiniuose judėjimuose, kurie taip stipriai koncentruojasi į mėginimus išsaugoti savo mokymų tyrumą, kad nenori leisti jokių kūrybiškų Biblijos, ar net ir pakylėtųjų mokytojų mokymų, interpretacijų. Ir todėl jie tampa panašūs į rašto aiškintojus ir fariziejus, kurie pasmerkė gyvąjį Kristų, kai šis išėjo už jų linijiškų, pažodiškų šventraščių interpretacijų ribų. Ir tuo nenoriu pasakyti, jog yra blogai norėti išlaikyti mokymą tyrą, tačiau tyrumo troškimą turi atsverti išmintis, meilė ir kitos savybės, nes kitaip jis bus išreikštas neharmoningu būdu, kuris neduos jokio konstruktyvaus rezultato ir atves prie priešingo tikslo.

Ir, žinoma, turite žmones penktajame spindulyje, kurie dažnai tarnauja gydymo menuose, arba kurie yra aiškiaregiai, siekiantys naujų idėjų. Tačiau jie dažnai nebūna pusiausvyroje ir nežiūri į didelį paveikslą. Tad jie gali sumąstyti idėją po idėjos, taip jų niekada ir neįgyvendindami, niekada neįkūnydami jų fiziškai, kur jos galėtų nešti naudą žmonijai. Arba jie siekia gydyti ligas, nežvelgdami giliau ir nemėgindami suprasti, kodėl šios ligos atsiranda, kokia yra gilesnė priežastis. Tad yra daug žmonių gydymo srityje, kurie iš tiesų yra pasišventę ir stengiasi padėti kitiems, tačiau jie siekia išgydyti simptomus, o ne gilesnę priežastį.

Lygiai taip pat, turite daug žmonių, kurie yra atsidavę tarnystei šeštajame spindulyje ir turi didelį pasišventimą. Tačiau, kaip kalbėjau Pietų Amerikoje, jie galvoja, kad tam tikras tarnystės lygmuo yra viskas ko reikia. Jie nekyla aukščiau ir nesuvokia, kad iš tiesų tarnaujate tik tuomet, kai akceleruojate žmones virš jų sąmonės būsenos, kuri iššaukė tas konkrečias materialias problemas, su kuriomis jie susiduria. O tuomet, žinoma, turite tuos, kurie neturi pusiausvyros septintajame laisvės spindulyje. Ir turite daug, labai daug žmonių Kalifornijos valstijoje, kurie turi pasiekę tam tikrą meistriškumą septintajame laisvės spindulyje, tačiau kadangi jis nėra subalansuotas su kitais spinduliais, ypač su pirmuoju, jie nesuvokia, kad negalite būti laisvi, darydami ką norite. Laisvi galite būti – kaip yra sakoma šioje invokacijoje – kai susiderinate su savo aukštesniąja valia, aukštesniąja savo begalinės Esybės valia. Nes atskirasis aš, atskirojo aš valia niekada negalės būti laisva, ir ji niekada negalės jums suteikti laisvės, mano mylimieji.

Septynių spindulių integracija

Dalykas, kurį noriu, kad čia suprastumėte, yra tai, jog dauguma pakylėtųjų mokytojų mokinių iki šiol turėjo ribotą supratimą, ką reiškia eiti septynių spindulių iniciacijų keliu. Nes tai nėra, kaip sakiau, kelias, kuriame pereinate nuo vieno spindulio prie kito, galvodami, kad visi šie spinduliai egzistuoja atskirai vienas nuo kito. Norėdami iš tiesų eiti keliu, norėdami eiti tikruoju pakylėtųjų mokytojų keliu, privalote pažvelgti už atskirojo proto, už analitinio proto. Privalote integruoti visus septynis spindulius – visuose septyniuose spinduliuose – idant neturėtumėte nesubalansuoto meistriškumo viename spindulyje, ar netgi daugiau negu viename spindulyje, negalėdami integruoti ir išreikšti jo su meile, išmintimi, galia ir kitomis savybėmis.

Tad išvada čia yra tokia, kad, jeigu ėjote septynių spindulių keliu, žvelgdami į juos per atskirojo proto filtrą, na tai tuomet negalite – ir niekada negalėsite – suvokti aštuntojo spindulio ir aštuntojo spindulio iniciacijų. Jas suvoksite tik tuomet, kai būsite integravę pirmuosius septynis spindulius ir būsite pasiekę meistriškumą visuose septyniuose spinduliuose. Tačiau meistriškumą būsite įgiję visoms septynių spindulių savybėms, ir matysite jas visas visumos dalimi, ne atskirai egzistuojančiomis, bet dirbančiomis kartu ir materializuojančiomis viską, ką matote materijos karalijoje.

Praeityje mes perdavėme linijišką paveikslą, kad pirmiausia pirmojo spindulio Elohimas materializavo tam tikrą materializacijos lygmenį. O tuomet antrojo spindulio Elohimas ant šio pamato materializavo didesnį organizuotumą turinčią struktūrą, ir taip toliau. Tačiau septyni Elohimai yra visiškoje vienovėje. Ir todėl tai iš tiesų nėra linijiškas procesas, per kurį yra materializuojama viena savybė, po to kita, po to dar kita. Tai yra sferiškas, vieningas procesas, per kurį visi septyni spinduliai yra paleidžiami į darbą nuo pat pradžių – nors egzistuoja tam tikros fazės, kai dominuoja tam tikro spindulio savybė. Tačiau ši savybė vis tiek yra balansuojama su kitais šešiais spinduliais, šitaip sukuriant harmoningą, vieningą materializaciją, mano mylimieji.

Noriu jus visus paraginti mąstyti apie šias koncepcijas, ir sąžiningai pažvelgti į save bei ištirti, ar esate pasiekę meistriškumą tam tikrame spindulyje, bet ar tuomet šis jūsų meistriškumas yra subalansuotas su kitų šešių spindulių savybėmis. Sakau jums tai, nes daugelis jūsų iš tiesų esate pasiekę tašką, kuriame turite pasiekę labai aukštą septynių spindulių integracijos laipsnį. Ir būtent dėl to užsitarnavote šių mokymų perdavimą. Nes galite, pažvelgę į save – ir ištyrę, ar turite kažkur likusių disbalansų – galite labai greitai pasiekti tą būseną, kurioje būtumėte integravę septynis spindulius. Ir būtent tai yra tas taškas, kuriame tampate pasiruošę pradėti aštuntojo spindulio iniciacijas, ir šios iniciacijos būtent ir yra integracijos kelias.

Aštuntojo spindulio iniciacijų suvokimas

Nesugebėsite netgi suvokti, ką reiškia aštuntasis spindulys per linijišką, analitinį protą. Nes linijiškas, analitinis protas nesugeba suvokti integracijos. Analitinis protas yra gebėjimas, skirtas darbui su materijos karalija, kurios formos atrodo egzistuojančios atskirai, ir kai kuriais atvejais privalo būti nagrinėjamos atskirai, norint pasiekti kažkokį organizuotumo lygį visuomenėje. Tad nesakau, kad jums reikia šalintis savo intelekto, nes jis yra vertingas gebėjimas – tačiau tik tuomet, kai pripažįstate jo ribotumus ir jo panaudojimo tikslą.

Kai išaukštinate intelektą į dievo statusą, manydami, kad jis gali viską pažinti – ir pradedate tikėti, kad tai, ko intelektas negali suvokti, neegzistuoja arba nėra svarbu – na tai tuomet tampate įrankio vergu. Lyg būtumėte tapę savo mašinos vergu, užuot buvę mašinos savininku ir šeimininku.

Ir jeigu staiga mašina pradėtų pati važiuoti, veždama jus į kitą vietą negu buvote suplanavę – kadangi mašina labiau norėtų važiuoti į paplūdimį, o ne į darbą – jūs, žinoma, iš karto tai laikytumėte nepriimtinu dalyku. Tačiau kai jūsų intelektas daro tą patį, daug, labai daug žmonių pasaulyje seka iš paskos, ir leidžiasi paverčiami intelekto vergais, atsisakydami mąstyti apie gilesnį mokymą nei intelektas yra pajėgus suvokti.

Permąstykite savo požiūrį į pakylėtuosius mokytojus

Aštuntojo spindulio iniciacijos reikalauja visiškai permąstyti dvasinį kelią. Būtent dėl to paskutinį kartą, kai buvome Kalifornijoje, nuolat kartojau: „Viską kvestionuokite!“ Kvestionuokite savo dvasinio kelio koncepciją, savo požiūrį į dvasinį kelią, savo požiūrį į pakylėtuosius mokytojus, mano mylimieji. Nes negi tikrai manote, kad Mokytojas MOR ir aš esame visiškai atskiros būtybės, einančios savo atskirais keliais, išskyrus tuomet, kai susitinkame susirinkimuose? Na, galiu jus užtikrinti, kad Mokytojas MOR ir aš esame nuolatinėje bendrystėje, taip pat kaip ir Motina Marija ir aš, Jėzus ir aš, Buda ir aš. Mes esame nuolatinėje bendrystės būsenoje.

Ir nors mes galime – tam tikrose situacijose – materializuoti labiau koncentruotą savo visų esybių aspektą, mes nesame linijiškos, atskiros būtybės, kaip jūs save suvokiate Žemėje. Mes pakilome, kadangi išlaikėme aštuntojo spindulio integracijos iniciacijas, įveikdami atskirties jausmą, jausmą, kad viską galima padalinti į savybes, kurios yra visiškai skirtingos viena nuo kitos.

Man perduodant šį mokymą, jūs galėjote galvoti – remdamiesi savo senuoju pakylėtųjų mokytojų supratimu – kad tai buvo šis vienas mokytojas, Sen Žermenas, kuris perdavė šį mokymą. Tačiau, kai man reikia kalbėti apie pirmąjį spindulį, aš nekalbu apie pirmąjį spindulį iš atskiros perspektyvos, kaip nuo šio spindulio atsiskyręs mokytojas. Kai paminiu pirmąjį spindulį, iš karto susiderinu su Mokytoju MOR, ir tuomet aš, Sen Žermenas, kalbu apie pirmąjį spindulį per šio pirmojo spindulio sąmonę, kurią įkūnija Mokytojas MOR. Nėra jokios atskirties, mano mylimieji. Neturiu jokio troškimo kalbėti apie pirmąjį spindulį be Mokytojo MOR dalyvavimo. Nes aš su juo dėl nieko nesivaržau. Esu vienovėje su juo. Ir tai kaip tuomet man net mintis galėtų kilti, kad aš, Sen Žermenas, galėčiau kažką žinoti apie pirmąjį spindulį, nebūdamas susiderinęs su šio spindulio mokytoju?

Ką reiškia pasiekti meistriškumą tam tikrame spindulyje?

Lygiai taip pat ir jūs, mano mylimieji, galite sėdėti čia ir galvoti, kad buvote pakylėtųjų mokytojų mokymuose daugelį metų. Galbūt praktikavote pirmojo Dievo Valios spindulio šaukinius, ir galite galvoti, jog turite tam tikrą supratimą apie pirmąjį spindulį ir jo savybes. Ir jūs iš tiesų galite turėti šį supratimą. Tačiau dalykas, kurį čia noriu pasakyti, yra tai, kad, jeigu šis jūsų supratimas tėra intelekto lygmenyje – kuomet galvojate, kad aš esu čia ir stebiu pirmąjį spindulį, kuris egzistuoja kažkur atskirai nuo manęs – na tai tuomet jūs netgi nepradėjote suvokti pirmojo spindulio. Nes kaip galite iš tiesų suvokti pirmąjį spindulį?

Na, jūs tai galite padaryti, tiktai įveikdami atskirties jausmą ir įžengdami į vienovę su pirmojo spindulio mokytoju. Tad jeigu turite intelektualinę koncepciją apie El Moriją kaip apie pirmojo spindulio mokytoją, na tai tuomet iš tiesų niekur toliau nenuėjote – ir net nepradėjote pirmojo spindulio integracijos kelio, įžengimo į vienovę su gyvąja, kūrybiška pirmojo spindulio Būtybe. Jūs galite, savo linijišku protu, įsivaizduoti tam tikrą spindulį tam tikru mechanišku būdu – kad jis turi tam tikras savybes, kurias galima suskirstyti ir sudėti į lentynėlę žodžių pavidalu. Tačiau, nors tai ir gali būti žingsnis link pirmojo spindulio pažinimo, jeigu jis taps savitiksliu tikslu, tuomet tai jums iš tiesų ims trukdyti pirmojo spindulio integracijai.

Pirmojo Dievo Valios spindulio neįmanoma apibrėžti mechanišku būdu. Jį tegalima apibrėžti kūrybišku būdu. Nes galite galvoti, kad Dievo valia yra iškalta akmenyje, kad Dievo valia yra nekintanti, kad Dievo Valia seka Dievo įstatymais. Ir tai iš dalies yra tiesa. Tačiau koks yra pats svarbiausias Dievo įstatymas, mano mylimieji? Tai yra savitranscendencijos įstatymas, tapimo DAUGIAU įstatymas. Ir todėl matote, kad pirmasis Dievo Valios spindulys nėra mechaniška savybė – tai yra gyva esybė, kuri turi ne mechanišką valią, bet KŪRYBIŠKĄ valią.

Mokytojas MOR turi teisę apsigalvoti ir perduoti naują mokymą – nes mato, kad kai kurie mokiniai yra pasirengę aukštesniam supratimui. Ir todėl jis nėra varžomas senųjų laikų ir senųjų dispensacijų. Jis juda pirmyn, jis tampa DAUGIAU, mano mylimieji. Ir jeigu norite būti dermėje su šiuo pirmuoju spinduliu, tuomet ir jūs privalote tapti DAUGIAU tame pirmajame Dievo Valios spindulyje, kaip turite tapti DAUGIAU ir kituose šešiuose spinduliuose. Pasiekti meistriškumo septyniuose spinduliuose negalėsite tol, kol save laikysite atskiru individu. Tai galėsite pasiekti, tik laipsniškai atiduodami atskirties jausmą – ir susiliedami į vienovę su gyvąja Esybe kiekviename iš septynių spindulių.

Aštuntojo spindulio iniciacijų pradžia

Kai būsite tai padarę septyniuose spinduliuose, galėsite pradėti iniciacijas aštuntajame spindulyje – kuris yra susikirtimo taške tarp septynių spindulių ir dvasinės karalijos, ir aukštesnių tos karalijos spindulių. Ir būtent dėl to jis yra vadinamas Integracijos Spinduliu. Taip iš dalies yra dėl to, kad, norėdami nusigauti iki aštuntojo spindulio, turite būti integravę septynis spindulius. Tačiau tai taip pat yra ir dėl to, kad aštuntojo spindulio iniciacija yra integruoti savo septyniuose spinduliuose materialiame pasaulyje pasiektą meistriškumą su aukštesnėmis karalijomis, su dvasinėmis karalijomis, su savo pačių aukštesne esybe – idant tai, kas yra čia apačioje, taptų to, kas yra Viršuje, atspindžiu. Nes jūs į save nebežiūrėtumėte kaip į atskirą būtybę, esančią čia apačioje materijos karalijoje ir vykdančią kažkokios tolimos būtybės danguje valią. Jūs būtumėte integravę savo aukštesniąją ir žemesniąją esybes, ir todėl žinotumėte, kad esate Savimi, savo Aukštesniuoju AŠ šiame pasaulyje.

Kaip jau daug kartų sakėme, bet kokia mūsų jums duodama koncepcija, kuri yra išreikšta žodžiais, gali pasinaudoti linijiškas protas, atskirasis aš, tam kad sustiprintų jausmą, jog esate atskirti nuo Dievo, atskirti nuo savo šaltinio. Ir kai kurios koncepcijos apie liepsnas dvynes yra labai linijiškos ir gali paskatinti jus tikėti, kad egzistuoja kažkoks kitas žmogus įsikūnijime, kuris idealiai jums tinka. Ir jei tik atrastumėte tą žmogų, ilgai ir laimingai gyventumėte. Tačiau, žinoma, tikroji liepsnų dvynių koncepcija yra ta, kad jūs imate laikyti save, savo žemesniąją esybę, savo aukštesnės esybės liepsna dvyne. Imdami siekti vienovės su savo aukštesne esybe ir įveikdami atskirties jausmą. Liepsnų dvynių koncepcija galima naudotis atskirajam aš kurti ir stiprinti, arba ja galima naudotis teisingai – šio atskirojo aš įveikimui – ir tokiu pačiu būdu gali būti naudojama ir septynių spindulių iniciacijų įvaldymo koncepcija, kaip ką tik paaiškinau.

Šio mokymo vertingumas yra tame, kad jums reikia mąstyti apie integracijos koncepciją, reikia stengtis pažvelgti už atskirojo aš, už atskirojo aš sukurtų įvaizdžių, kvestionuoti šiuos įvaizdžius, netgi kvestionuoti savo požiūrį į dvasinį kelią, į pakylėtuosius mokytojus, į septynis spindulius. Ir, norėdamas padėti jums pereiti šį procesą, mano mylimieji, duosiu jums vaizdą, kad Buda, apie kurį jums reikia mąstyti kaip apie aštuntojo spindulio mokytoją, būtent yra Gautamos Budos įvaizdis. Kuris yra Pasaulio Viešpats, ir todėl jisai yra tas, kuris sėdi susikirtimo taške tarp būtybių materijos karalijoje ir būtybių dvasinėje karalijoje. Jis užima tą postą, kuriame, tikrąja to žodžio prasme, laiko dvasinę pusiausvyrą visiems, kurie yra įsikūnijime, kol jie pasieks tą integraciją su savo aukštesne esybe, kuomet galės ją laikyti patys sau.

Neprisirišimas yra absoliutus reikalavimas

Mąstykite apie būtinybę eiti per Gautamą Budą, kad galėtumėte pasiekti šią vienovę. Ir tuomet pamąstykite, koks yra svarbiausias elementas, kurio mokė Buda – neprisirišimas. Nes, kad iš tiesų galėtumėte pereiti nuo septynių spindulių prie aštuntojo spindulio, jums reikia pasiekti neprisirišimą prie septynių spindulių ir meistriškumo, kurį galėjote būti pasiekę viename ar daugiau spindulių. Nes vėlgi, matote mokinius, kuriuos yra apakinęs atskirasis aš, kurie naudojasi vienu kažkuriuo spinduliu, mėgindami išaukštinti šį atskirąjį aš ir suteikti jam pranašumo jausmą. Ar gali šie mokiniai įveikti savo prisirišimą prie to spindulio? Ne, negali! Ir būtent dėl to jie negali pereiti prie integracijos. Ir todėl jums gali būti didelė pagalba susiderinti su Budos širdimi, su Gautama, ir paprašyti jo padėti jums pamatyti savo prisirišimus prie bet kurio iš septynių spindulių, net ir prisirišimus prie tam tikro meistriškumo turėjimo septyniuose spinduliuose arba materijos karalijoje.

Tam, kad galėtumėte iš tiesų integruoti aštuntąjį spindulį, privalote įveikti bet kokį prisirišimą turėti meistriškumą kaip atskira būtybė. Privalote pasiekti tą tašką, kuriame atiduotumėte jausmą, jog esate pasiekę meistriškumą kaip atskira būtybė, susiliedami į vienovę ir pripažindami, kad, pirma: meistriškumas, kurį galite turėti Žemėje, iš tiesų nėra JŪSŲ meistriškumas, nes jūs pats iš savęs nieko negalite padaryti. Tai Tėvas, jūsų AŠ ESU Esatis jumyse daro darbus. O tuomet, antra: jūsų meistriškumas negali būti išreiškiamas, mėginant išaukštinti atskirąjį aš virš kitų žmonių. Jis turi būti išreiškiamas keliant aukštyn Visumą.

Tai taip pat yra integracija, kuomet įveikiate atskirojo aš iliuziją ir integruojatės su visais kitais žmonėmis, suvokdami, kad jūs visi gimėte iš to paties šaltinio. Ir jūs čia esate tam, kad keltumėte aukštyn Visus, tuo būdu demonstruodami tikrąją tarnystę gyvenimui, siekdami išlaisvinti gyvenimą. Pasakiau viską, ką norėjau pasakyti šiame mokyme. Dėkoju jums už jūsų dėmesį, už jūsų buvimą, dėl kurio man buvo įmanoma perduoti šiuos pradinius mokymus, kurie jums gali atverti akis naujai įvertinti ir suprasti tai, kas slypi už septynių spindulių. Ir netgi naują supratimą, ką reiškia eiti septynių spindulių keliu ir pasiekti meistriškumą tuose spinduliuose. Todėl, dėkoju jums už jūsų dėmesį ir užsklendžiu jus Aštuntojo Integracijos Spindulio liepsnoje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com