Skurdas NĖRA Dievo valia, ir jis taip pat nėra gamtos dėsnių pasekmė

TEMOS: Nauja dispensacija iš Didžiosios Centrinės Saulės – Žemė iš kosminės perspektyvos – Skurdo problema – Pakylėtieji mokytojai NĖRA elitistai – Skurdas yra energijos forma – Skurdas ir pirmasis Dievo Valios spindulys – Religijos vaidmuo skurdo išsaugojime – Mokslo vaidmuo skurdo išsaugojime – Nelygybės iliuzija yra skurdo pagrindas – Teismas tiems, kurie palaiko nelygybės sąmonę – Dievo valia visada įveikia anti-valią

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2007 gruodžio 14 d. per Kim Michaels.


Sen Žermenas AŠ ESU, ir esu dėkingas už šiame Pietų Amerikos žemyne man suteiktą galimybę perduoti mokymą, kuris bus esminis ir labai svarbus mokymas Aukso Amžiaus atnešimui – tiek čia Pietų Amerikoje, tiek ir kitur. Galbūt pamenate, kad prieš kažkiek laiko Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, mano paties guru, perdavė diktavimą per šį pasiuntinį ant Maču Pikču kalno, kuriame kalbėjo apie potencialą atnešti Aukso Amžių į Pietų Ameriką. Ir jis perdavė šiek tiek niūrų ir liūdną šio potencialo įvertinimą.

Tai, mano mylimieji, iš dalies buvo dėl to, kad norėjome išreikšti sunkumą, su kuriuo susiduriame, norėdami atnešti Aukso Amžių į tokį žemyną kaip Pietų Amerika, ir į kitus pasaulio žemynus. Nes norime, kad žmonės suprastų, jog Aukso Amžiaus atnešimas nėra lengvas dalykas, nėra užtikrintas dalykas. Negali būti jokių absoliučių garantijų, kad Aukso Amžius ateis, nes viskas priklauso nuo šios planetos gyventojų laisvos valios.

Nauja dispensacija iš Didžiosios Centrinės Saulės

Tačiau, mano mylimieji, mes, pakylėtieji mokytojai – žinoma – turime Pergalės sąmonę ir niekada, niekada nepriimame pralaimėjimo, ar kad kažkas būtų neįmanoma. Tad per tą laiką įvyko taip, kad daugelis žmonių Pietų Amerikoje, ir ypač čia, Kolumbijoje, ir daugelyje kitų pasaulio šalių, parodė didesnį ryžtą kilti aukštyn savo sąmonėje – iš dalies dėl perduotų mokymų, iš dalies dėl rožinių, ir iš dalies tiesiog dėl to, kad plaukia kartu su Gyvenimo Upe. Ir nors daugelis niekada negirdėjo apie pakylėtuosius mokytojus, jie suvokia, kad pokyčių vėjai, Šventosios Dvasios vėjai, pradėjo pūsti visos planetos mastu. Ir jie tiesiau atsistojo ir ėmė žvelgti aukštyn į savo pačių aukštesniąją esybę – kad ir kaip jie ją suvoktų – ieškodami naujų idėjų, naujų mąstymo būdų visuomenės problemoms spręsti.

Ir dėl šio atsako iš žmonių – tiek esančių pakylėtųjų mokytojų mokymuose, tiek ir nesančių šiuose mokymuose – aš nusprendžiau keliauti iš Žemės į Didžiąją Centrinę Saulę ir maldauti Alfos ir Omegos naujos dispensacijos, labai svarbaus šviesos perdavimo, kuri galėtų atnešti vieną iš pokyčių, būtinų Aukso Amžiaus įkūnijimui. Tai yra specifinė šviesos dispensacija, kuri išryškintų vieną iš didžiausių problemų, blokuojančių Aukso Amžių.

Mano Mylimieji, stoti prieš Alfos ir Omegos sostą ir paprašyti dispensacijos Žemės planetai nėra paprastas dalykas. Ši planeta yra labai, labai maža planeta, labai, labai didelėje fizinėje visatoje. Tad suprantate, kad Alfa ir Omega yra aukščiausi žinomi Dievo pasireiškimai šioje materialioje visatoje, ir jie laiko viziją ir dvasinę pusiausvyrą visai milžiniškai materialiai visatai su daugybe joje gyvenančių gyvybės srautų ir gyvybės bangų, evoliucionuojančių šioje platformoje. Tad jų rolė visada yra laikyti viziją visumai. Ir todėl jie niekada negalėtų leisti vienos kažkurios visumos dalies poreikiams pastatyti į pavojų arba sustabdyti visos visumos progreso.

Štai kodėl mes, pakylėtieji mokytojai, specifiškai dirbantys su Žemės planeta, kartais – savo užsidegime padėti žmonijai, savo užsidegime pamatyti šioje planetoje įvykstantį persilaužimą į aukštesnį lygį – galime pasidaryti šiek tiek per daug susikoncentravę į šią planetą, galvodami, kad, jei tik galėtume padėti šiai planetai augti, iš tiesų galėtume padėti visai visatai. Ir tai nereiškia, kad ši mintis yra klaidinga. Tačiau galiu jums pasakyti – kaip būtybė, keletą kartų keliavusi į Didžiąją Centrinę Saulę Žemės planetos vardu – galiu jums pasakyti, kad, kai stovite Alfos ir Omegos akivaizdoje – ir staiga pamatote tą visaapimančią perspektyvą – net ir pakylėtasis mokytojas gali būti priverstas surimtėti.

Kai stovite toje Šventosios Ugnies Menėje ir matote Alfos ir Omegos liepsnų didybę, aštuoniukės tėkmę tarp jų ir baltą kubą tarp jų sostų, staiga esate išpurtomi iš visų žemesnių pasireiškimų. Ir dabar matote, jog tam, kad dispensacija galėtų būti suteikta Žemės planetai, pirmiausia yra privalu pažvelgti į visumą ir pasverti visumos poreikius santykyje su vienos mažytės planetos poreikiais.

Žemė iš kosminės perspektyvos

Nemėginu jūsų įtikinti, kad Žemė yra nereikšminga. Tiesiog mėginu jums perduoti realistišką perspektyvą, koks yra jausmas net ir pakylėtajam mokytojui stovėti priešais Alfos ir Omegos sostą ir prašyti dispensacijos šiai planetai. Nes noriu, kad suvoktumėte, jog tokia dispensacija nėra duodama lengvabūdiškai, ir ji nėra suteikiama automatiškai, vien dėl to, kad koks nors pakylėtasis mokytojas – kurį jūs galite manyti esant labai svarbiu – staiga pasirodo prie Alfos ir Omegos durų slenksčio ir to paprašo.

Yra svarbu, kad jūs, dvasingi žmonės, suvoktumėte, jog, nors Žemės planeta yra svarbi kosminėje perspektyvoje, ji visgi tėra tik viena labai didelės visumos dalelė. Kaip sakiau anksčiau, yra dar daug kitų pasaulių, kuriuos turime užkariauti. Ir galiu jus užtikrinti, kad dvasingiems žmonėms Žemėje yra labai sveika retkarčiais būti išpurtytiems iš proto dėžutės, kuri neišvengiamai yra sukoncentruota į šią planetą, ir suvokti, kad egzistuoja nepaprastai milžiniška visata, ir kad visa ši visata yra viena persipynusi visuma. Ir todėl vienos planetos, tokios kaip Žemė, poreikiai privalo būti matomi santykyje su visuma, ir su visais tos visumos apsektais, kurie evoliucionuoja ir kurie yra susieti su Žeme – ir todėl viskas privalo evoliucionuoti harmoningai ir kartu. Jeigu turite Dievo Kūną, ir staiga viena koja pradeda atsilikti, o viena ranka nulekia į priekį, palikusi visą likusį kūną, tai kas tuomet gaunasi? Nebeturite harmonijos. Nebeturite darnos.

Tad, suteikęs jums šį realistišką įvertinimą, su dideliu džiaugsmu galiu jums pranešti, kad man buvo suteikta ši didžiulės šviesos perdavimo Žemės planetai dispensacija. Ir šis šviesos perdavimas padarys vieną specifinį dalyką. Ši šviesa sukoncentruos dėmesį į vieną problemą, kuri šiuo metu yra didžiausia kliūtis Aukso Amžiaus įkūnijimui. Ir ji iš tiesų išryškins šią problema iki tokio lygmens, kuomet žmonijai darysis vis sunkiau ir sunkiau ignoruoti šią problemą.

Šviesa, taip sakant, juos privers pažvelgti į šią problemą, ištirti jos priežastį ir tuomet priimti pasirinkimą, ar jie pasirinks palikti šią problemą sukėlusią sąmonę, ar priešingai – pasirinks ir toliau likti toje sąmonėje, kuomet šviesa taps jų teismu, idant galiausiai jie galėtų būti pašalinti iš šios planetos ir galėtų būtų perkelti į kokią nors kitą sistemą, kurioje šis pasireiškimas vis dar gali būti toleruojamas. Po labai trumpo laiko, šis pasireiškimas nebebus toleruojamas Žemėje. Nes dėl šios šviesos taps neįmanoma šiam pasireiškimui toliau egzistuoti. Tai yra, jeigu šią šviesą priims ir padaugins tie, kurie yra įsikūnijime, tokie kaip jūs, bet taip pat ir daugelis kitų žmonių, kurie užima postus pasaulinėje visuomenėje, kuriuose būdami gali kažką padaryti dėl šios konkrečios problemos.

Skurdo problema

Kokia yra ta problema, apie kurią kalbu? Kokia yra esminė problema, kuri šiuo metu yra didžiausia kliūtis Aukso Amžiaus atėjimui? Na, mano mylimieji, tai yra skurdo problema. Ir būtent dėl to perduodu šį diktavimą ir perduosiu sekančius diktavimus šiame Pietų Amerikos žemyne, kuriame iš tiesų egzistuoja didelis skurdas.

Žinoma, tai nėra vienintelis žemynas, kuriame egzistuoja ši problema. Tačiau tai iš tiesų yra žemynas, kuriame egzistuoja potencialas, kad žmonės gali būti pažadinti ir gali išbristi iš skurdo, neįkliūdami į materializmo spąstus, kaip tai šiuo metu matote vykstant tam tikrose šalyse Pietryčių Azijoje ir pačioje Kinijoje, kurioje žmonės buvo pažadinti potencialui įveikti skurdą. Tačiau jie buvo įtraukti į materializmo liūną, juos įtraukė materializmo padaras, kuris yra užvaldęs Vakarus, ir kuris kontroliavo Vakarus ir Vakarų mąstymą jau labai ilgą laiką, daug ilgiau nei būtina.

Tad šiame ir sekančiuose diktavimuose duosiu jums mokymus apie skurdą ir skurdo priežastį, už jo slypinčią sąmonę. Tad leiskite man visiškai aiškiai pasakyti vieną dalyką: Mes, pakylėtieji mokytojai, esame visiškai ir absoliučiai pasišventę skurdo išnaikinimui Žemės planetoje!

Nes gi negalite rimtai tikėti, kad galėsime turėti Aukso Amžių, kuriame didžioji pasaulio gyventojų dalis vis dar tebegyventų žemiau skurdo ribos, nežinodami, ar turės ką valgyti, nežinodami, ar ras neužteršto geriamo vandens, kuris jų nesusargdintų, nežinodami, ar turės kaip užsidirbti sau ir savo šeimai, nežinodami, ar galės tvariai gausinti savo materialų turtą, savo dvasinį turtą, laisvu laiku? Juk negalite rimtai tikėti, kad būtų įmanoma turėti Aukso Amžių, tuo pat metu tebeturint visus šio skurdo pasireiškimus, ne tik šiame žemyne, bet ir daugelyje kitų vietų, net ir kai kuriose taip vadinamose turtingose šalyse, kuriose matote nedidelį procentą visuomenės gyvenant visiškame skurde, neturint absoliučiai jokios vilties ir jokio realaus fizinio būdo įveikti šias sąlygas.

Pakylėtieji mokytojai NĖRA elitistai

Tebūna tai pasakyta absoliučiai aiškiai, kad mes, pakylėtieji mokytojai, nesame elitistai! Šį teiginį išsakau būtent dėl to, kad tie iš jūsų, kurie žinote mūsų istoriją šioje planetoje, žinote, jog praeityje dirbome su tais, kurie buvo valdžioje, kurie sudarė elitą. Tačiau tai buvo daroma, realistiškai įvertinus, kas turi potencialą atnešti pozityvius pokyčius visuomenėje. Ir tai taip pat buvo daroma, kadangi Žuvų amžiuje, vienas iš iššūkių, su kuriuo susidūrė žmonija, būtent ir buvo ši elitizmo koncepcija, kuomet buvo sprendžiama, ar nedidelis elitas turėtų valdyti žmones, ar priešingai – žmonės išsilaisvintų nuo elitizmo ir elitizmo sąmonės ir pripažintų Dievo galią savyje – kaip Jėzus pademonstravo žmonijai prieš 2000 metų, pripažindamas Dievo galią savyje.

Praeityje mes – kai buvo būtina – dirbome su tam tikrais žmonėmis, priklausiusiais elitui. Tačiau nuo to laiko pasikeitė du dalykai. Pirma: mes sparčiai pereidinėjame į Vandenio amžių ir Vandenio amžiaus sąmonę. Mes jau perėjome į Vandenio amžių, tačiau poslinkis sąmonėje dar neįvyko, poslinkis kolektyvinėje sąmonėje, kuomet dauguma žmonių šioje planetoje galėtų susiderinti su Vandenio amžiaus sąmone ir palikti Žuvų sąmonę. Ir būtent dėl to sakau, kad pereidinėjame į Vandenio amžių.

Kitas didelis dalykas, kuris įvyko, yra tai, kad – nemaža dalimi ir dėl mano paties dispensacijų ir darbo su mokslu, perduodant komunikacijų technologiją – mes dabar turime komunikacijų technologiją, kurios dėka tapo įmanoma skleisti žinias labai greitai, nepriklausomai nuo elito. Kuomet žmonės visoje šioje planetoje – maži žmonės, taip sakant, tie, kurie nepriklauso elitui – gali bendrauti tarpusavyje beprecedentiniu būdu, iki šiol dar nematytu būdu, nebent grįžtumėte labai toli į ankstesnių Aukso Amžių praeitį.

Ir egzistuoja labai didelė galimybė sukurti dramatišką pokytį kolektyvinėje sąmonėje, ir tą gali pasiekti vienybėn suėję viso pasaulio žmonės, staiga įsisąmonindami naujas idėjas ir įgydami naują senos problemos supratimą, naują būdą žiūrėti į šią problemą ir į jos potencialius sprendimus. Ar suvokiate, kokia tai yra neįtikėtina galimybė, per internetą ir per kitas komunikacijos priemones? Taip, žinau, kad galite žiūrėti į internetą ir matyti, kaip juo iš tiesų yra piktnaudžiaujama, kaip visada yra piktnaudžiaujama nauja technologija. Galite matyti, kaip juo yra naudojamasi pornografijai skleisti. Galite matyti žmones, nugrimzdusius į socialinius tinklus, kurie tiesiogiai neprisideda prie žmonių sąmonės kėlimo.

Tačiau taip pat galite žvelgti giliau ir pamatyti, kad vien dėl šio fakto, jog žmonės visame pasaulyje pradeda bendrauti – net jeigu daro tai regimai kasdienišku būdu – tai vis tiek sukuria potencialą pokyčiams kolektyvinėje sąmonėje, neturintiems precendento žinomoje istorijoje – ir todėl tai turi potencialą tapti atgimimu į aukštesnę sąmonę. Kuomet tai, kas šiuo metu atrodo kaip paviršutiniškas bendravimas socialiniuose tinkluose, gali greitai tapti būdu skleisti naujas idėjas, naują supratimą, peržengiantį visų nacionalinių sienų ribas, peržengiantį rasę, religiją, etniškumą, peržengiantį žemynų ribas. Ir staiga tai pakylėtų kolektyvinę sąmonę į naują sąmoningumą, kad tam tikra problema mums nebėra priimtina, ir kad ji iš tiesų turi pamatuotą sprendimą, ir todėl žmonėms nebereikia šios problemos laikyti neišsprendžiamu dalyku.

Skurdas yra energijos forma

Būtent tai ir yra pagrindinė problema su skurdu. Skurdas, kaip ir visa kita materialioje visatoje, yra labai specifinė energijos forma, labai specifinė vibracija. Skurdas egzistuoja jau ganėtinai ilgą laiką. Ir vis dėlto, jeigu sugrįžtumėte atgal į istoriją, pamatytumėte, kad buvo daug visuomenių, net ir jums žinomoje istorijoje, kuriose nebuvo tokio ekstremalaus skurdo formų, kurias matote šiandieniniame pasaulyje. Todėl, kad buvo daug visuomenių, kuriose – nors žmonės toli gražu nebuvo turtingi pagal šiandieninius standartus – labai mažai buvo žmonių, kurie nebūtų turėję maisto ant stalo ar nebūtų turėję tinkamo būdo apsirūpinti šiuo maistu ūkininkaudami arba dirbdami visuomenei.

Šiuolaikinis pasaulis daugeliu atžvilgiu skurdą pagilino – taip pat, žinoma, sukurdamas galimybę tam tikriems žmonėms, tam tikrose šalyse gyvenantiems tam tikriems žmonėms, tapti labai turtingais, daug turtingesniais nei kada nors matėte žinomoje istorijoje. Ir tai sukūrė didesnį kontrastą tarp tų, kurie yra turtingi, ir kurie yra vargšai. Tai sukūrė skurdo energijos sūkurį, kuris iš tiesų išaugo planetiniu mastu per keletą pastarųjų šimtmečių, pradedant nuo taip vadinamų viduramžių Europoje. Kuomet pirmą kartą išvydote – su feodalinių visuomenių atsiradimu – kaip kai kurie žmonės gyveno didžiuliame skurde, kuris retai buvo matomas net ir ankstesnėse visuomenėse, kuriose žmonės taip pat turėjo kažką panašaus į feodalinę sistemą, kurią matėte Europoje. Ir vis dėlto, viduramžių Europoje matėte didesnį skurdą, didesnes kančias, nei daugelyje ankstesnių visuomenių.

Ir nuo viduramžių pradžios, planetinis skurdo sūkurys, skurdo energija, iš tiesų įgijo didesnę galią. Šis sūkurys taip pat iš dalies buvo atsvertas pozityviu dalyku – bent jau dalinai pozityviu – pergalės, gausos sąmonės sūkurio sukūrimu. Tačiau nutiko taip, kaip tai nutinka dažnai, kai dalykai yra poliarizuojami, kad turite tam tikras vietoves planetoje, kuriose gausos sūkurys, gausos spiralė yra ganėtinai stipri. O tuomet kitose vietovėse skurdo sūkurys yra pasidaręs toks stiprus ir galingas, kad įtraukia daugumą tose vietovėse gyvenančių žmonių. Jis juos įtraukia taip stipriai, jog jie tiesiog negali matyti ir negali patikėti, kad kaip nors galėtų ištrūkti iš to didžiulio skurdo, kuriame gimė, kuriame užaugo, kuriame paseno, ir kuriame, jų manymu, jiems yra lemta mirti.

Ir tai, mano mylimieji, labai aiškiai matote Pietų Amerikoje. Net ir čia, Kolumbijoje, matote tam tikrą visuomenės procentą, kuri gyvena šioje sąmonėje – kad jiems niekada net mintis nekyla pakilti virš savo dabartinio gausos lygio, o tiksliau šios gausos nebuvimo. Tačiau matote, kad kitose šalyse, tokiose kaip Peru, tai yra išreikšta dar akivaizdžiau, ir skurdo sūkurys ten yra netgi dar stipresnis.

Skurdas ir pirmasis Dievo Valios spindulys

Koks yra šio sūkurio poveikis, be to, kad jis sugniuždo žmones ir paverčia juos nuolankiomis avimis? Kaip tiksliai jis juos sugniuždo? Kaip jis juos veikia? Na tai kodėl gi mums nepradėti nuo pat pradžių, nuo pirmojo iš septynių spindulių, kuris yra Dievo Valios spindulys. Pirmasis spindulys yra Dievo Valia, kadangi pirmasis kūrimo veiksmas buvo Dievo valia kurti, Dievo valia būti DAUGIAU. Ir būtent dėl to, mano mylimieji, pirmojo spindulio Čohanas yra mokytojas El Morija, kuris dabar yra Mokytojas MOR, kad net ir savo vardu pilnai įkūnytų šią buvimo DAUGIAU savybę.

Nes negalite atskirti Dievo valios nuo valios būti DAUGIAU. Jie yra vienas ir tas pats. Ir tai yra vienas iš fundamentaliausių pokyčių, kuris turi įvykti, ypač tarp aukščiausių 10 procentų dvasingiausių žmonių. Mes jau anksčiau kalbėjome apie būtinybę įveikti jausmą, kad egzistuoja tolimas Dievas danguje, kuris nori jums primesti savo valią. Mes jums perdavėme nuostabų Dievo Valios rožinį, kurio paskirtis yra padėti jums tai įveikti. Tačiau prašau jūsų atlikti netgi dar didesnį pokytį sąmonėje, kuomet suvoktumėte, kad valia nėra kažkoks statiškas dalykas, valia nėra kažkas, kas sako: „Štai šitaip viskas privalo būti, dabar ir amžinai.“

Jeigu viskas šioje planetoje akimirksniu būtų suharmonizuota su Dievo valia, ar manote, kad augimas sustotų šioje planetoje? Ne! Nes kas yra Dievo valia? Ji yra, kad viskas taptų DAUGIAU per savitranscendenciją, kol viskas bus tapę Dievo pilnatve. Žinoma, Dievo Esybės tąsoms tampant DAUGIAU, Dievo Esybė taip pat tampa DAUGIAU. Tad Dievo visuma tampa DAUGIAU kiekvieną akimirką. Ir tai yra nuostabus, niekada nesibaigiantis alchemijos procesas, per kurį bazinis metalas – tai, kas yra čia ir dabar – visada gali būti paverstas auksu – tuo, kas yra DAUGIAU.

Jums reikia atlikti šį pokytį sąmonėje, kadangi tiktai šitaip įveiksite programavimą – subtilius melus, kuriais buvo programuojama kolektyvinė sąmonė ištisus šimtmečius ir dar ilgiau – apie Dievo valią ir skurdą. Tie, kurie yra tamsos broliai – antikristo jėgos – skleidė savo melus kolektyvinėje sąmonėje, kad skurdas yra neišvengiamas dalykas, nes tai atseit yra Dievo valia arba gamtos dėsnių pasekmė.

Religijos vaidmuo skurdo išsaugojime

Daugelis religijų šioje Žemėje buvo elitistinės savo prigimtimi ir praktika. Jos skelbė elitistinę doktriną, palaikiusią status quo, kuris leido nedideliam elitui turėti bedievišką kontrolę didžiajai visuomenės daliai, kurios dėka jie sugebėjo susigrobti visas privilegijas, – ir didžiulius turtus – kadangi atėmė šiuos turtus ir gausą iš žmonių, laikydami žmones dirbtinai sukurtame skurdo lygmenyje.

Ir niekur kitur nerasite aiškiau to pademonstruota nesenoje istorijoje kaip viduramžių katalikų bažnyčioje, nes turiu jums pasakyti – kaip jau sakėme Anglijoje – kad be katalikų bažnyčios ir jos doktrinų, feodalinė sistema nebūtų išplitusi po Europą, nebūtų sugebėjusi išsilaikyti tiek ilgai, kiek išsilaikė. Ir būtent katalikiškomis doktrinomis buvo visiškai iškraipytas tikrasis Jėzaus mokymas, kuriame jis sakė: „Ką padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“ Ir jeigu katalikų bažnyčia būtų buvusi ištikima šiam mokymui, ji nebūtų palaikiusi elitistinės sistemos. Tačiau, kadangi visaip iškraipė Kristaus mokymą, ji iš tiesų palaikė elitistinę sistemą, leidusią feodaliniams lordams ir karaliams išsaugoti valdžią visuomenei, laikant visuomenę savo vergais ištisus šimtmečius.

Kokia yra katalikiškų doktrinų, palaikiusių skurdą, esmė? Esmė yra ta, kad tam tikros sąlygos Žemėje yra Dievo valios pasekmė, įskaitant ir tai, kad nedidelis elitas turėtų valdyti, ar netgi kad nedidelis dvasininkijos ir popiežiaus elitas kontroliuotų žmonių nuodėmių atleidimą ir jų patekimą į Dangaus Karalystę. Vėlgi, tai yra visiškas Kristaus mokymų iškraipymas, kuris sakė: „Dievo karalystė yra jumyse,“ tai reiškia, kad jums nereikalinga institucija su savo dvasininkija, kad galėtumėte įžengti į šią vidinę karalystę.

Kaip popiežius galėtų paimti jus už rankos ir atvesti į karalystę, kuri yra JUMYSE? Tai, žinoma, yra absurdiška. Tačiau tai neatrodė absurdiška viduramžių žmonėms, kurie nuo vaikystės buvo indoktrinuojami ir programuojami, kad tai yra absoliuti tiesa, ir kad jie eis tiesiai į pragarą, jeigu drįs kvestionuoti popiežiaus, katalikų bažnyčios ir jos doktrinų autoritetą. Ir kas gi paruošė dirvą skurdui vešėti fizinėje plotmėje? Dirvą paruošė dvasinis skurdas, skleidžiamas katalikų bažnyčios, iškraipiusios Kristaus mokymus!

Galite pažvelgti į Pietų Ameriką, kurioje katalikų bažnyčia vis dar tebėra stipri daugelyje šalių, ir galite suvokti, kad, norint įveikti skurdą Pietų Amerikoje, žmonės privalo išdrįsti kvestionuoti katalikų bažnyčią ir jos doktrinas, ypač tas doktrinas, kurios nėra harmonijoje su tikraisiais Kristaus mokymais. Nes kodėl, jūsų manymu, mums yra taip svarbu paskleisti knygos „Mistinis Jėzaus mokymas“ vertimą tarp žmonių? Svarbu yra būtent dėl šios priežasties. Nes kaip jie kitaip sužinos, kad egzistuoja skirtumas tarp tikrųjų Kristaus mokymų ir išorinių katalikų bažnyčios doktrinų?

Per visus viduramžius, ir iki pat šių laikų, antikristo jėgos vykdė šį subtilų programavimą – nesivaržydamos naudotis religija, kuri teigia atstovaujanti Kristų Žemėje – idant įkaltų kolektyvinei sąmonei idėją, kad skurdas yra Dievo valia, kad tai yra Dievo valia, jog tam tikri žmonės būtų galingesni ir turtingesni už kitus, ir kad visuomenės dauguma tiesiog turėtų priimti jiems tekusią dalią ir neturėtų siūbuoti valties, mėgindama kažko reikalauti.

Nes juk, šiaip ar taip, kas gi yra Dievo valia – pasak katalikų bažnyčios? Na, pasak jos, Dievo valia yra tai, kad žmonės pakiltų į dangų po šio gyvenimo, ir todėl žmonės buvo užprogramuoti nežiūrėti į dabartį, nežiūrėti į situaciją žemėje ir nesakyti: „Tai neteisinga! Tai nepriimtina. Mes norime pokyčių!“ Ne, jie buvo užprogramuoti pasyviai žiūrėti į Žemėje egzistuojančias sąlygas ir sakyti: „O, mes tiesiog būsime gerais krikščioniais ir nesiūbuosime valties, kad galėtume būti prikelti, ir galėtume pakilti į dangų, kai paliksime šią fizinę oktavą.“

Ar suvokiate, koks tai yra nepaprastai subtilus ir efektyvus būdas paversti žmones avimis, idant jie nesistengtų dirbti dėl pokyčių fizinėje oktavoje? Kadangi jie tiki, jog jiems tereikia būti gerais krikščioniais ir laukti pokyčių sekančiame pasaulyje. Ir šitaip jie palieka šį pasaulį antikristo jėgoms, užėmusioms neginčijamų šio pasaulio valdovų vietą. Ir ar suvokiate, kad, kol šiam programavimui bus leista toliau nevaržomai vešėti, negalės įvykti jokių dramatiškų pokyčių kolektyvinėje sąmonėje?

Tai buvo antikristo jėgų tikslas, naudotis iškreiptais Kristaus mokymais, siekiant atimti iš žmonių jų valią, jų valią atsistoti ir tarti: „Viskas, gana! Mes reikalaujame, kad ši Žemės planeta imtų įkūnyti Dievo tiesą, idant Dievo Karalystė galėtų būti įkūnyta čia apačioje, kaip ji jau yra įkūnyta viršuje. Ir reikalaujame, kad ši mūsų visuomenė taptų tikrųjų Kristaus mokymų atvaizdu, kuris sakė: ‘Atėjau, kad visi turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.’“ Tad matote, kad religija yra tas faktorius, Tėvo aspekto iškreipimas, kuris pakirto žmonių pasitikėjimą savo valia, atėmė iš jų valią, idant jie nestotų prieš elitą ir neimtų reikalauti, kad skurdas būtų panaikintas.

Mokslo vaidmuo skurdo išsaugojime

Na ir dabar, kadangi visada egzistuoja dvi medalio pusės, taip pat, žinoma, egzistuoja ir kita pusė – Motinos aspekto iškreipimas. Ir šis iškreipimas atėjo per mokslą ir natūralios atrankos filosofiją, ir filosofiją, kad viskas gyvenime yra kovos dėl ribotų išteklių išraiška, dėl kurios kai kurie yra labiau tinkami išgyventi už kitus. Ir vėlgi, šia filosofija naudojosi tos tarp valdžios elito ir antikristo jėgų esančios būtybės, kurios nenorėjo paklusti katalikų bažnyčios valdžiai. Nes šios būtybės sudarė valdžios siekiantį elitą, norėjusį atimti valdžią iš įsigalėjusio valdžios elito, buvusio nedoroje sąjungoje su katalikų bažnyčia ištisus šimtmečius.

Valdžios siekiantis elitas pamatė, kad atsirandanti materializmo filosofija, ypač palaikoma evoliucijos teorijos, galėtų būti jų įrankiu, paverčiant save nekvestionuojamais šio pasaulio valdovais, per jų filosofiją, kad už šio pasaulio ribų nieko daugiau nėra. Ir kad, vėlgi, elitizmas ir tai, kad kai kurie žmonės yra turtingi, o daugelis žmonių yra vargšai, tiesiog yra gamtos dėsnių pasekmė, kuomet tie, kurie yra stipresni, turi teisę valdyti, turi teisę susigrobti privilegijas ir turtus, ir laikyti didžiąją visuomenės dalį skurde.

Ir tai ne tik kad yra visiškas prasimanymas, tai, tiesą sakant, yra realybės ir gamtos dėsnių iškraipymas. Nes jeigu atidžiai išanalizuotumėte šios planetos istoriją, naudodamiesi net ir tomis žiniomis, kurios jau buvo atrastos per patį mokslą – įskaitant fizikos ir biologijos mokslus – jeigu atliktumėte tokią analizę ir skaitytumėte tarp eilučių – imdami ieškoti už oficialiųjų mokslo doktrinų ribų ir atsisakydami klausyti mokslo dvasininkijos – na tai tuomet atrastumėte, kad evoliucijos teorija yra grįsta absoliučiai klaidinga prielaida.

Visų pirma, ji yra grįsta stygiaus sąmone, koncepcija, kad ši planeta turi ribotus išteklius. O tai, kaip jau anksčiau sakiau, yra absoliutus melas. Nes vienintelis tikras išteklius yra įsikūnijime esančių žmonių žinios, suderintos su valia leisti Dievo šviesai tekėti per juos, tuo būdu atnešant dar didesnę gausą, nei yra šiandien. Valia būti DAUGIAU.

Tai nėra tiesa, kad ši planeta turi ribotus išteklius. Nes kaip sakė Jėzus: žmonėms tai neįmanoma – tai reiškia, kad, kai esate žmogiškoje sąmonėje ir neigiate Dievo galią savyje, na tai tuomet ši planeta išties turi ribotus išteklius. Nes neįmanoma didesnius išteklius atnešti žmogiška galia ir išmintimi. Ir todėl, tie, kurie yra visiškai susitapatinę su antikristo sąmone ir savo atskirties tapatumu, iš tiesų yra atkirsti nuo šios galios. Ir todėl jiems atrodo, kad ši planeta turi ribotus išteklius.

Tačiau, žinoma, realybė yra tokia, kad, jeigu naudositės savo potencialu, kurį turi visi žmonės, ir atrasite jumyse esančią Dievo karalystę, na tai tuomet taps įmanoma padidinti gausos kiekį šioje planetoje. Ir, tiesą sakant, būtent tai yra, nepaisant to, ką šiuo metu sako mokslas, ta jėga, kuri stumia į priekį evoliuciją planetiniu istoriniu mastu. Kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje, troškimas būti daugiau, troškimas augti, kuris yra įdiegtas visoje gyvybėje, – būtent tai verčia gyvūnų rūšis ir visą planetą save transcenduoti ir kilti į vis aukštesnius ir aukštesnius lygmenis, į vis didesnio ir didesnio sudėtingumo lygmenis. O sudėtingesnės gyvybės formos, žinoma, yra gausos išraiška.

Tad matote, istoriškai, jeigu tai tebūtų buvusi stygiaus sąmonė ir kova dėl ribotų išteklių, na tai tuomet ši planeta nebūtų aukštyn kylančioje evoliucinėje spiralėje. Ji būtų žemyn traukiančiame evoliuciniame sūkuryje, ir būtų jau seniai sugriuvusi nuo šio sūkurio svorio. Realybė yra tokia, kad iš tiesų yra įmanoma atnešti vis daugiau ir daugiau išteklių, šitaip įveikiant skurdą ir suteikiant gausingą gyvenimą visiems žmonėms. Tai yra visiškai įmanoma gamtos dėsnių ribose. Tačiau mokslo filosofija ir materializmas užprogramavo kolektyvinę sąmonę tikėti, kad tai nėra įmanoma, ir būtent dėl to milijonai, jeigu ne milijardai, žmonių visame pasaulyje yra patikėję, kad tokia tiesiog yra jiems tekusi dalia gyvenime, ir kad nėra nieko, ką jie galėtų dėl to padaryti. Nes juk, argi ištekliai nėra riboti, tai kaip tuomet visi žmonės galėtų būti turtingi? Kaip visi žmonės galėtų turėti tam tikrą pragyvenimo lygį?

Nelygybės iliuzija yra skurdo pagrindas

Tai yra labai subtili ir labai klastinga sąmonės būsena. Tačiau koks yra tikrasis jos tikslas? Koks yra tikrasis už jos slypintis mechanizmas? Na, mechanizmas yra toks, kad šioje planetoje egzistuoja gyvybės srautai – vėlgi, kaip labai išsamiai paaiškina Maitrėja – kurie atkirto save nuo Dievo ir todėl negali naudotis Dievo galia didesnei gausai atnešti. O kodėl jie atkirto save nuo Dievo? Todėl, kad negalėjo priimti realybės, jog visos savimonę turinčios būtybės yra Dievo Esybės išraiškos ir todėl jos visos yra vienodai vertingos. Tiesą sakant, yra beprasmiška priskirti vertę ir atlikti vertybinius vertinimus ir lyginimus tarp Dievo individualizacijų, kadangi kiekviena Dievo individualizacija yra unikali, ir kaip galėtų egzistuoti palyginimai unikalume?

Tad šie gyvybės srautai norėjo pasaulio, kuriame unikalumas neegzistuotų, nebūtų tikros lygybės unikalume, ir todėl jie galėtų išaukštinti save ir teigti esantys geresni ir svarbesni už kitus žmones. Nes argi nesuvokiate, jog tam, kad kažkurie būtų geresni už kitus, privalo egzistuoti atotrūkis, nelygybė? Ir šitaip tampa įmanoma kai kuriems žmonėms atimti išteklius iš kitų, idant jie turėtų daugiau, o kiti turėtų mažiau. Ir dėl ko yra įmanomas toks pasaulis? Įmanomas jis yra dėl to, kad pasaulis bent tam tikra dalimi yra atkirstas nuo Dievo gausos, galios ir meilės, iš kurių yra sukurta Gyvenimo Upė, kurioje viskas nuolatos tampa Daugiau. Nes argi nematote, kad, kai viskas tampa daugiau, neįmanoma turėti situacijos, kurioje kai kurie turėtų daugiau, o kiti turėtų mažiau, nes visi nuolatos taptų Daugiau?

Tie, kurie paliko Dievo vienovę, pasinaudojo savo laisva valia, kad pareikalautų, remdamiesi Laisvos Valios Įstatymu, jog jiems būtų duotas pasaulis, kuriame jie galėtų patirti šią nelygybę, šią būseną, kurioje esate atkirsti nuo Dievo gausos, idant galėtų išaukštinti save kaip turtuolius, tuo būdu pasmerkdami kitus žmones būti vargšais. Ir kadangi egzistuoja Laisvos Valios Įstatymas, jiems buvo suteiktas toks pasaulis – tame tarpe ir Žemės planeta – kuriame jie galėjo tenkinti šį troškimą, kol galiausiai jis jiems nusibos ir nusibos jo ribotumai, suvokus, kad tai, ką darote kitiems, jau esate padarę sau. Ir todėl, įkalindami kitus žmones neturtėlių dėžutėje, jie iš tiesų patys save taip pat įkišo į lygiai tokią pačią ribotą dėžutę, nors ir turi daugiau fizinėje plotmėje. Nes jie yra vargšai dvasioje, ir todėl jų skurdas yra didelis, jeigu ne dar didesnis už tų, kurie skursta materialiai.

Ir todėl buvo viliamasi, kad šie gyvybės srautai galiausiai pavargs žaisti šį dualistinį žaidimą, ir todėl ims trokšti sugrįžti į Gyvenimo Upę ir sugrąžinti į ją ir visą planetą. Ir daugelis iš tiesų įveikė šį poreikį jaustis geresniais už kitus, tiesiog palikdami tai praeity. Ir kai kurie iš jų vis dar tebėra įsikūnijime, ir dabar juos matote kaip žmones, kurie nuoširdžiai stengiasi kelti visus aukštyn. Kai kurie iš jų netgi tapo socialiniais reformuotojais, dirbančiais dėl žmonių gyvenimo sąlygų pagerinimo. Tačiau vis dar tebeegzistuoja šių gyvybės srautų branduolys, kurie pasiliko planetoje ir nepajudėjo iš vietos, nepakeitė savo sąmonės.

Teismas tiems, kurie palaiko nelygybės sąmonę

Tačiau, kaip Laisvos Valios Įstatymas suteikia žmonėms teisę atsiskirti nuo Gyvenimo Upės, jis nesuteikia jiems teisės tai daryti amžinai, kaip Maitrėja išsamiai paaiškina. Ir mes dabar pasiekėme momentą, kuriame buvo pasiekta kritinė masė, kuomet tie gyvybės srautai, kurie nenori paleisti turtuolių ir skurdžių sąmonės, privalės susidurti su paskutine iniciacija, per kurią privalės pakeisti savo sąmonę, arba bus nuteisti ir pasiųsti į žemesnį lygmenį negu Žemės planeta.

Ir dispensacija, kurią man suteikė Centrinė Saulė, savo perduota šviesa akceleruos šį teismo procesą tiems, kurie nenorės paleisti dualistinės sąmonės, kuri didžiąją visuomenės dalį šioje planetoje laiko skurde ir neleidžia jiems turėti gausingo gyvenimo, kuris iš tiesų yra Dievo valia, kad jie jį turėtų, ir tai iš tiesų yra gamtos dėsnių tikslas jiems jį suteikti. Nes šie gamtos dėsniai nebuvo sukurti materialistinių mokslininkų. Jie buvo sukurti Kūrėjo ir tų, kurie dirba vienovėje su Kūrėju, apibrėždami gyvybės Žemės planetoje parametrus. Ir jie nustatė šiuos gamtos dėsnius, tad ši planeta natūraliai yra sukurta atnešti vis didesnę ir didesnę gausos būseną visiems savo gyventojams.

Tai yra Dievo ir gamtos dėsnių valia nešti didesnę gausą, idant visi žmonės būtų ištraukti iš skurdo. Ir kad jie visi turėtų gausingą gyvenimą, tiek materialiai, tiek ir dvasiškai. Ir kai tai suvokiate, matote, kad reikia atlikti didelį darbą, keičiant kolektyvinę sąmonę. Tačiau aš jums noriu pasakyti, kad tie iš jūsų, kurie turite noro susiderinti su pačių Alfos ir Omegos perduota dispensacija ir šviesa – tekančia per mano paties, kaip Laisvės Dievo Žemei, širdį – jūs galite tapti pionieriais, galite pajausti šios energijos tekėjimą per save. Ir galite būti atviromis durimis jai tekėti į fizinę oktavą.

Ir ši šviesa daugelį jūsų iš tiesų gali paskatinti pasisakyti prieš skurdą ir skurdo sąmonę. Tačiau net jeigu neturėtumėte galimybės pasisakyti fiziškai, galiu jus užtikrinti, kad galite laikyti pusiausvyrą dvasiškai. Kuomet daugelis kitų žmonių, kurie niekada negirdėjo apie pakylėtuosius mokytojus – ir kuriems nėra būtina išgirsti apie pakylėtuosius mokytojus šiame gyvenime – būtų pažadinti faktui, kad jie atėjo į šią Žemę su tikslu, ir šis tikslas yra padėti man, Sen Žermenui – net jeigu jie nežino mano vardo – atnešti Aukso Amžių. Ir dalis šio Aukso Amžiaus atnešimo yra išnaikinti skurdą ir atnešti gausingą gyvenimą visiems žmonėms.

Ar suvokiate, kad tai prasideda nuo Dievo valios – nuo valios keistis, nuo valios kvestionuoti, ar tai tikrai yra tiesa, kad Dievas nori, jog skurdas egzistuotų, ar kad skurdas yra būtina gamtos dėsnių pasekmė? Ar tai yra realybė? Būtent tai reikia kvestionuoti pirmiausia. Tačiau, kad būtų galima tai kvestionuoti, privalo atsirasti valia kvestionuoti šiuos labai subtilius įsitikinimus, kurie tokį ilgą laiką buvo programuojami į kolektyvinę sąmonę ir į individualią sąmonę.

Dievo valia visada įveikia anti-valią

Ir reikia drąsos, reikia valios, reikia ryžto stoti prieš masinę sąmonę ir elitą, kuris naudosis visa savo visuomenėje turima galia, idant išjuoktų ir pažemintų tuos, kurie kvestionuoja jų pamatines paradigmas. Ir vis dėlto, jeigu turėsite valios, jums pavyks. Nes jūs išeisite į priekį, ir Dievo valia, veikianti per jus, įveiks pasipriešinimą iš tų, kurie taip pat turi valią, tačiau tai yra anti-valia, kuri niekada negalėtų būti tokia stipri kaip Dievo valia. Ir kodėl taip yra, mano mylimieji? Todėl, kad anti-valia yra grįsta atskirties sąmone, o pačioje atskirties sąmonės prigimtyje yra užkoduota baimė. Kai atsiskiriate nuo vienovės su Absoliutu, kaip sakome naujoje knygoje Nekaro menas, tuomet neišvengiamai tampate pažeidžiami baimės. Nes tiktai vienovėje su Dievu ištrūksite iš baimės.

Valdžios elitas Žemėje gali atrodyti galingas, kadangi jie turi išorinės valdžios ginklus. Ir jie gali atrodyti labai ryžtingi, naudodamiesi šiais ginklais, kad sunaikintų visus jiems besipriešinančius. Tačiau jums reikia žvelgti giliau ir paklausti: „Kodėl jie slepiasi savo pilyse? Kodėl jie slepiasi savo tvirtovėse? Kodėl jie slepiasi už savo ginklų?“ Todėl, kad bijo, ir kuo didesni yra jų ginklai, tuo didesnė yra jų baimė. Nes tai yra vienintelis būdas, kuriuo jie gali nuo jos gintis, idant galėtų toliau egzistuoti, nenugrimzdami į beprotybę dėl savo baimės.

Pažvelkite į juos, ir pamatysite, kad jų valia yra tuščia. Ji yra ribota. Ir kai įveikiate baimės sąmonę ir susiderinate su Dievo valia – su Dievo valia, kuri nėra grįsta baime, bet yra grįsta meile, besąlygine Dievo meile – na tai tuomet žinote, kad jų valia ir jų ryžtas, ir jų valdžios ginklai tėra materialiame pasaulyje egzistuojančios sąlygos. Ir jų galia neprilygsta besąlyginei Gyvenimo Upei, kurioje nėra jokių sąlygų.

Ir todėl, kai turėsite šią besąlyginę meilę, nepriimsite jokių sąlygų Žemėje, kaip turinčių galią neleisti Dievo galiai tekėti per jus. Ir kai leisite šiai besąlyginei meilei tekėti per jus, sieksite kelti aukštyn visą gyvybę, net ir tuos, kurie yra įstrigę ir kurie sudaro valdžios elitą. Nesieksite jų sunaikinti, kaip kai kurie tai darė praeityje, kuomet jie tapo valdžios siekiančiu elitu, siekusiu sunaikinti įsigalėjusį valdžios elitą, kadangi patys norėjo užimti valdžios elito vietą. Ne, to nebus. Jūs eisite Vidurio Keliu, kuriame nesieksite valdžios, bet sieksite atnešti šią valdžią žmonėms, atnešdami gausą žmonėms. Visų pirma, duodami jiems dvasinių idėjų gausą ir juos pažadindami, o tuomet taip pat duodami ir materialią gausą.

Tikroji valios jėga nėra grįsta baime; ji yra grįsta meile. Ir ši meilė yra Dievo meilė, kuri yra besąlygiška. Ir todėl ji sugeba nušluoti į šalį ir sudeginti visas sąlygas šioje Žemėje, norinčias sustabdyti pokyčius, kurių reikalauja Dievo valia, kurių reikalauja gamtos dėsniai – tai yra, kad ši planeta transcenduotų skurdą ir įkūnytų gausingą gyvenimą visoms 10 milijardų sielų, kurioms yra skirta rasti namus šioje planetoje ir rasti gausingą gyvenimą šioje planetoje. Nes sakau jums, ši planeta turi potencialą išmaitinti 10 milijardų žmonių gausos būsenoje, dvasinės ir materialios gausos būsenoje. Nes kai jie turės dvasinę gausą, tuomet planeta su dėkingumu ir meile taip pat įkūnys ir materialią gausą.

Taigi, mano mylimieji, dėkoju jums už šią suteiktą platformą, ir sekančiomis dienomis toliau kalbėsiu apie skurdą kituose spinduliuose, ir kaip kiekvienas spindulys turi suvaidinti savo rolę skurdo išnaikinime. Ir kaip buvo pasinaudota kiekvieno spindulio iškraipymais, sukuriant šį sūkurį ir iliuzijas, kurie palaiko skurdo padarą, palaiko jo gyvastį, ir leidžia jam siurbti visų žmonių gausą ir gyvybines jėgas. Tad dėkoju jums ir užsklendžiu jus nenugalimoje ir nesustabdomoje Dievo valios liepsnoje, užpildytoje laisvės liepsna, kuria AŠ ESU. Ir todėl sakau: „Perduodu milžinišką šviesos kiekį šiai planetai – valią BŪTI LAISVAIS!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com