Sen Žermenas yra Buda Vandenio amžiui

TEMOS: Budos Esatis Kalifornijoje – Perduodu jums savo begalinę ramybę

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2007 liepos 15 d. per Kim Michaels.


Aš, Gautama, su džiaugsmu imuosi didelės privilegijos paskelbti jums, kad Sen Žermenas pasiekė Budiškumo lygį, ir aš jį įšventinau Buda Žemei – Laisvės Liepsną Žemei saugančiu Buda. Mano Mylimieji, tai yra labai reikšmingas įvykis. Nes dabar turime Jėzų – kuris taip pat ne taip seniai pasiekė Budiškumą – ir turime Sen Žermeną, ir abu jie pasiekė šį sąmonės lygį. Tad tiek Žuvų amžiaus mokytojas, tiek ir Vandenio amžiaus mokytojas pasiekė Budiškumo lygį, kuris yra daug aukštesnis už tą sąmonės lygį, su kuriuo pakyla dauguma būtybių.

Įšventinimas įvyko šiais metais, 2007 m. liepos 4 dieną, paprastoje ir nedidelėje ceremonijoje, kuri buvo atlikta mano Šambalos ašrame. Tad noriu, kad pripažintumėte Laisvės Budą.

Ir dabar, mano mylimieji, nevarginsiu jūsų ilgais mokymais, nes žinau, kad dirbote ilgai ir sunkiai per šią konferenciją, laikydami pusiausvyrą šiam milžiniškam mokymų perdavimui – kurių, turiu jums pasakyti, net ir pats Sen Žermenas nebūtų galėjęs perduoti prieš savo įšventinimą į Budas. Nes tai yra Budos lygmens mokymai, kurie, kaip jis pats sakė, nebuvo perduoti šioje planetoje jau labai ilgą laiką.

Ir todėl turite supratimą, kuris nebuvo prieinamas net ir patiems dvasiškai sąmoningiausiems žmonėms ankstesniuose Aukso Amžiuose, bent jau kurį laiką. O tai, mano mylimieji, yra dar vienas geras ženklas, kad mes – šį kartą – sukursime ir įkūnysime Aukso Amžių, kuris turi potencialą nenuslysti į degeneracinį sūkurį po trumpo laiko.

Budos Esatis Kalifornijoje

Taigi, mano mylimieji, kaip Sen Žermenas kalbėjo apie lūžio sąmonėje, kuris gali prasidėti čia, Kalifornijoje, svarbą, aš trokštu jums pranešti, kad nusipelnėte apdovanojimo, dispensacijos iš manęs. Konferencijoje Virdžinijoje ir konferencijoje Airijoje, įtvirtinau savo buvimą, tiek Europoje, tiek ir Vašingtone. Na, ir dėka jūsų transcendencijos darbo, dėka Sen Žermeno šviesos perdavimo, aš taip pat įtvirtinu savo Esatį visoje šioje Kalifornijos valstijoje.

Nes iš tiesų, Budos Esaties neriboja laikas ir erdvė, nes laiko ir erdvės nėra – jie nėra tikri Budiškumo lygmeny. Tad aš įtvirtinsiu savo Esatį čionai, vėlgi, suformuodamas arką iš čia į Vašingtoną, o iš Vašingtono į Europą, idant išvystume kibirkštį, ugnį, pradedančią degti kolektyvinėje sąmonėje. Kuomet žmonės, kurie yra susiderinę su Budos sąmone, bus pažadinti būtinybei pakilti aukščiau ir atnešti naujas idėjas, bei išreikšti šias idėjas visose visuomenės srityse.

Tai iš tiesų yra reikšminga dispensacija. Nes dabar mes apimame Rytinę ir Vakarinę Jungtinių Valstijų pakrantę, o taip pat ir Atlanto vandenyną. Ir netgi gali būti, kad kitos konferencijos ateityje – kurios bus surengtos kituose žemynuose – galės vėl sukurti lūžį, leisiantį man ir ten įtvirtinti savo Esatį – šitaip galiausiai suformuojant tinklą, antakharaną, apimančią visą planetą. Tačiau to kai kuriais atžvilgiais dar reikės palaukti, nes žmonėms tose vietovėse dar reikia atlikti daugiau darbo, kad būtų pasiruošta tokiai dispensacijai. Tačiau duodu jums viziją apie tai, kas įmanoma.

Perduodu jums savo begalinę ramybę

Mano Mylimieji, trokštu jums perduoti – kiek tai yra įmanoma padaryti žodžiais ir vibracija – begalinę, besąlyginę Budos ramybę. Nes Sen Žermenas jums perdavė mokymus apie kelio nuolatinį judėjimą, apie Gyvenimo Upę ir pakylėtųjų mokytojų darbą. Jis kalbėjo apie galimybę jums pasinerti į Gyvenimo Upę, atrandant ramybę, net tik pranokstančią supratimą, bet taip pat pranokstančią visus žmogiškojo proto aspektus. Nes ji išeina be galo toli už žmogiškojo proto supratimo ribų, kuris visada mąsto šio pasaulio sąvokomis, tikėdamas, jog tam, kad žmogus arba visuomenė galėtų pasiekti ramybę, privalo būti išpildytos tam tikros išorinės sąlygos.

Siekite įžengti į šią tekėjimo su Gyvenimo Upe ramybę, kuomet nesate prisirišę prie jokių išorinių sąlygų, kuomet nemanote, jog jūsų ramybė yra priklausoma nuo išorinių sąlygų, kuomet neturite jokių lūkesčių, ką jums turėtų atnešti jūsų ateitis. Būkite patenkinti, tekėdami su Gyvenimo Upe, ir jeigu ši Upė atneš jums dalį karmos, kurią jums reikia transcenduoti – už save ar už pasaulį – tuomet pasitikite tai su ramybe. O kadangi būsite ramybėje, galėsite ją įveikti daug greičiau. Arba, jeigu Upė jums atneš aplinkybes – problemas, kurias prisiekėte prisiimti už pasaulį, idant palengvintumėte kitiems žmonėms tam tikrų problemų išsprendimą ir sąlygų savo psichologijoje įveikimą – na tai tuomet, vėlgi, neįsipainiokite į jas. Išsaugokite savo aukštesnę perspektyvą ir žvelkite į jas tik kaip į laikiną etapą savo visuotinėje misijoje. Ir tuomet pereikite tai kaip įmanoma greičiau, idant galėtumėte imtis veiklų, kurios būtų iš tiesų svarbios.

Taigi, mano mylimieji, priimkite Budos Ramybę, begalinę, besąlyginę, niekada nesibaigiančią, neišsenkančią Budos Ramybę, ramybę, kuri gali būti dalinama be pabaigos ir nė trupučio neišsekti, nes neturi fiksuoto kiekio ir todėl neturi ribų. Tai, ko negalima išmatuoti, ko negalima išmatuoti jokiais šio pasaulio matais, iš tiesų negali baigtis, kad ir kiek jūs to išdalintumėte.

Tiesą sakant, paliksiu jus su mįsle, kad net ir begalybę įmanoma transcenduoti. Nes kuo daugiau naudojate arba dalinate begalybę, tuo didesne ji tampa. Ir todėl, kai įveiksite stygiaus sąmonę – praradimo baimę, troškimą kažką turėti dėl atskirojo aš – išvysite realybę, kad kuo daugiau duodate, tuo daugiau gaunate. Nes gyvenimas, mano mylimieji, nenori stovėti vietoje. Ir jis nori, kad ir toliau taptumėte vis daugiau Dievo begalinės, neišsemiamos, nesuvokiamos Esybės begaliniuose cikluose. Tad užsklendžiu jus savo širdies ramybėje, Taikos Budos Žemei širdyje. Būkite ramybėje BŪDAMI Ramybe.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels