Įveikite grandiozinę išteklių stygiaus iliuziją

TEMOS: Stygiaus melas – Stygius nėra neišvengiamas – Kodėl pokyčiai labiau tikėtini Vakaruose negu Rytuose – Būtinybė žmonėms išlaikyti Jėzaus duotus testus – Sen Žermenas primena žmonėms jų priesaiką – Tarptautinių korporacijų nukonkuravimas naujovėmis – Permąstykite korporacijas

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas (3), 2007 liepos 14 d. per Kim Michaels.

Stygiaus melas

Mano Mylimieji, aš, Sen Žermenas, ateinu jums duoti sekantį savo šiai konferencijai skirtų mokymų skyrių. Tai koks tuomet yra sekantis dalykas, kuris turi būti permąstytas? Nes, kaip sakiau vakar, norint atnešti Aukso Amžių, jums reikia permąstyti viską, kas buvo senojo amžiaus gyvenimo dalimi, to amžiaus, kurį galėtume pavadinti tamsiuoju Žuvų amžiumi. Nes mes netrukus taip apšviesime šią planetą, kad joje nebeliks jokių šešėlių. Niekas nebegalės pasislėpti, nebeliks iliuzijų ir melų, kurie galėtų pasislėpti nuo šviesos – Vandenio Kristaus Šviesos – kuri apšvies šią planetą per tuos, kurie yra pasiryžę viską permąstyti savo pačių gyvenime, ir todėl yra pasirengę tapti masinės sąmonės nubudimo katalizatoriais.

Ir vienas iš dalykų, kuris turi būti permąstytas, yra visa ši koncepcija apie išteklių stygių. Nuo pat ankstyvos vaikystės buvote programuojami tikėti, kad ši planeta turi tik ribotus išteklius ir todėl tegali išmaitinti ribotą skaičių žmonių. Tai yra šimtaprocentinis melas. Tame nėra absoliučiai jokios realybės. Šiai planetai netrūksta materialių išteklių. Jai trūksta širdies meilės, ir tai leido kai kuriems žmonėms suformuoti elitą – turtuolius, kaip priešingybę tiems, kurie yra beturčiai.

Būtent tai jie troško susikurti šioje planetoje nuo pat tos akimirkos, kai jiems buvo leista čia įsikūnyti. Jie norėjo turėti planetą, kurioje galėtų suformuoti privilegijuotą elitą, turintį valdžią, turtus ir privilegijas, kuriais pranoktų plačiąją visuomenę ir todėl galėtų jaustis esantys ypatingi. Tad būtent savanaudiškumas – ir koncentravimasis į save, nužudo širdies meilę – ir yra tiesiogiai atsakingas už šią fizinių išteklių stygiaus regimybę. Mano Mylimieji, kai kuriose senesnėse šalyse egzistuoja posakis, kad, jeigu širdyje yra vietos, vietos atsiras ir namuose. Na tai tuomet, jeigu yra vietos širdyje, tuomet vietos yra ir planetoje.

Stygius nėra neišvengiamas

Jeigu sąmonė pasikeistų ir pamatytume Vandenio sąmonės plitimą – kaip pilnai tikiu, jog tai įvyks – tuomet staiga pamatysite, kad išteklių stygius, kuris šiandien atrodo neišvengiamas ir neįveikiamas, išnyks kaip rasa, pakilus rytmečio saulei. Nėra tokio dalyko kaip išteklių stygius, tėra tik stygiaus iliuzija, kurią žmonėms primetė elitas, kuriam reikalingas stygius, kad galėtų turėti daugiau už kitus.

Ar suvokiate viso to neišvengiamumą? Negalėtumėte turėti elito, kuris turėtų daugiau už visuomenę, jeigu egzistuotų išteklių gausa. Privalote sukurti dirbtinę situaciją, kurioje žmonėms būtų trukdoma gauti teisėtą atlygį už savo darbą. Kadangi elitui pavyko pavogti žmonių darbo vaisius, sukoncentruojant juos į savo rankas, užuot leidus jiems pasilikti rankose tų, kurie daro šį darbą, kurie sėja sėklas į žemę ir todėl turi teisę pjauti derlių.

Ir tai yra sąmonės būsena, kuriai turi būti mestas iššūkis, nes tik tuomet galėsime įkūnyti Aukso Amžių. Kadangi galiu jus užtikrinti, jog Aukso Amžiuje neegzistuos išteklių trūkumas, ir didžioji šios planetos gyventojų dalis taip pat negyvens žemiau taip vadinamos skurdo ribos, kurią aš, beje, laikau absoliučiai dirbtiniu konstruktu. Nes galiu jums pasakyti, jog noriu, kad visi žmonės Žemėje turėtų gausingą gyvenimą, tiek materialiai, tiek ir dvasiškai. O tai reiškia absoliučiai kitus mato vienetus, kurie visiškai skiriasi nuo to, kas dabar yra laikoma riba tarp skurdo ir neskurdo.

Ir vis dėlto, realybė, kuriai žmonės turi pabusti, yra ta, kad stygius yra absoliuti iliuzija; gausa yra realybė – tikrasis Žemės planetos potencialas. Argi Kristus nesakė: „Nebijok, mažoji kaimene, Tėvui malonu tau dovanoti karalystę.“ Ir tai iš tiesų yra tiesa. Žmonės gali negauti karalystės tik tuomet, jeigu jie šią karalystę atstumia. O karalystę jie atstumia tik dėl to, kad patikėjo melu – kurį skleidžia elitas – jog nėra vietos užeigoje, nėra vietos karalystėje jiems sėdėti prie to paties stalo, prie kurio sėdi elitas.

Biblijoje yra labai aiškiai parašyta: „Dievas neatsižvelgia į asmenis,“ ir todėl galite matyti – pažvelgę atgal į istoriją – kad visa ši elitizmo idėja yra atitrūkusi nuo Dievo realybės. Dievas YRA viskas ir visuose. Kiekvienas žmogus šioje planetoje turi begalinę vertę Dievo akyse. Todėl Dievas nori, kad visi turėtų gausingą gyvenimą. Tai nereiškia, kad nebus žmonių, kurie bus pasiryžę daugiau dirbti, ir todėl turės šiek tiek daugiau nei kiti. Tačiau tai iš tiesų reiškia tokią visuomenę, kurioje tiesiog nebus įmanoma būsena, kuomet keletas žmonių būtų beprotiškai turtingi, o daugelis žmonių gyventų visiškame skurde.

Kodėl pokyčiai labiau tikėtini Vakaruose negu Rytuose

Tai yra vienas iš dalykų, kurie turi būti pakeisti. Ir turiu didelę viltį, kad šis pokytis sąmonėje galės prasidėti būtent čia, šioje valstijoje. Nes matote, mano mylimieji, kai pernelyg ilgai užsistovite vienoje vietoje, pradedate kurtis įprotį, prisirišimą, troškimą išsaugoti dalykus tokius, kokie jie yra, idant galėtumėte toliau patogiai jaustis. Nes juk, familiarumas gimdo komfortą, ir todėl jaučiate nenorą keistis, jaučiate nenorą pakeisti savo perspektyvą, savo požiūrį, savo proto būseną. Tad turi atsirasti tam tikri pokyčiai, tam tikras judėjimas, kad žmonėse atsirastų noras kilti aukščiau.

Ir būtent dėl to ši vakarinė Jungtinių Valstijų dalis turi didesnį potencialą keistis nei rytinė dalis – nes ji neturėjo tiek daug laiko įsipatoginti senuose įpročiuose. Pamąstykite apie tai, kad rytinėje pakrantėje yra didelis miestas, vadinamas „Niujorku“ (angl. Naujuoju Jorku), kaip priešingybė senajam Jorkui. Egzistuoja net ir ištisas regionas, vadinamas „Naująja Anglija.“ Žmonės, kurie apsigyveno tame regione, buvo tie žmonės, kurie paliko Angliją, ne dėl to, kad būtų norėję sukurti visiškai naują pasaulį – geresnį pasaulį – bet dėl to, kad norėjo pabėgti nuo neteisybės ir skurdo senajame pasaulyje. Tačiau jie su savimi norėjo išsinešti iš senojo pasaulio tiek, kiek tik pajėgė panešti, norėjo išsaugoti tai, kas buvo pažįstama ir patogu.

Rytinėje Jungtinių Valstijų pakrantėje matote egzistuojanti elitą, senųjų pinigų valdžios elitą, kuris nori visą šalį laikyti įstrigusią tam tikroje aklavietėje, kurioje galėtų kontroliuoti ekonomiką. Ir būtent tai buvo viena iš pamatinių pilietinio karo priežasčių. Nes pietinės valstijos pradėjo kelti grėsmę ekonominiam Šiaurės Rytų dominavimui, ir todėl jos turėjo būti sumuštos ir pastatytos į vietą, kad senasis elitas galėtų išsaugoti savo kontrolę.

Tuo aš, žinoma, jokiais būdais neteisinu ir neginu vergijos. Ir aš taip pat neneigiu, kad viena iš ekonominio augimo Pietuose priežasčių buvo vergija. Aš tiesiog jums parodau faktą, kad Šiaurės Rytuose egzistuoja elitas, kuris nenori keistis. Ir todėl mes žvelgiame į priešingą Jungtinių Valstijų kraštą, į valstiją, kuri nėra nugrimzdusi į tokį didelį sustabarėjimą, nes gyvuoja daug trumpiau. Ir ji neturi tokios pačios sąmonės, nes nuo pat pradžių į šią Kalifornijos valstiją atvykę žmonės turėjo visiškai kitokią sąmonės būseną. Ir taip buvo ne tik dėl pačių žmonių, bet ir dėl to, kad žmonės čia buvo traukiami tarsi magnetu, kadangi Kalifornijos valstija jau labai ilgą laiką buvo tam tikro Laisvės Liepsnos atspalvio, tam tikro jos aspekto inkaru.

Galbūt žinote, mylimieji, jog labai ilgą laiką mes, pakylėtieji mokytojai, turėjome sufokusuotą židinį Šastos kalne. Tačiau mes nebeturime šio židinio Šastos kalne dėl vienos paprastos priežasties, kadangi dabar išplėtėme Laisvės Liepsną ir padengėme ja visą valstiją. Matote, tai buvo Žuvų amžiaus koncepcija, kad jums reikia nuvažiuoti į kažkokią fizinę vietą, užkopti į tam tikrą kalną, kad atrastumėte dvasinius potyrius, ar dvasinę liepsną.

Argi Kristus nesakė, kad Dievo karalystė yra jumyse? Tai kur tuomet logika galvoti, jog turėtumėte nukeliauti į kažkokią atokią fizinę vietą tam, kad galėtumėte atrasti tai, kas jau yra jumyse? Tame nėra absoliučiai jokios logikos, ir todėl aš išplėčiau Laisvės Liepsną ir padengiau ja visą valstiją, netgi šiek tiek išeidamas už jos ribų, kad žmonės visur turėtų galimybę susiderinti su šia Laisvės Liepsna.

Būtinybė žmonėms išlaikyti Jėzaus duotus testus

Tačiau privalau jums pasakyti, jog tam, kad ši Kalifornijos valstija galėtų nubusti laisvės sąmonei, kritinė masė žmonių turi padaryti tiksliai tai, apie ką yra kalbama šiame Laisvės rožinyje. Jiems reikia pripažinti, kad negalite pakilti į Vandenio sąmonę, jeigu nesate išmokę Žuvų amžiaus pamokų. Negalite netgi prašytis priimami Vandenio amžiaus mokytojo, jeigu neturėjote noro mokytis iš Žuvų amžiaus mokytojo.

Ir todėl šios valstijos žmonėms yra būtina suvokti, kad pati Jėzaus atneštos žinios esmė yra Kristaus įžvalgumas, gebėjimas atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas netikra, tai, kas iš Dievo, nuo to, kas iš dualistinės sąmonės. Ir kas gi leis žmonėms susigrąžinti valdžią, kaip kalbėjau anksčiau, kas jiems leis pasipriešinti elitui, kuomet jie suvoktų, jog jiems nereikalingas elitas, kuris juos valdytų ir jiems vadovautų, ar suteiktų jiems priėjimą prie dangaus? Žmonės įgis galią tai padaryti tik tuomet, kai pripažins faktą, kad elitas juos valdė per iliuzijas ir melus, gimusius žaltiškame prote, dualistinėje sąmonėje. Ir egzistuoja alternatyva šiai sąmonei – ir tai yra Kristaus proto įžvalgumas, kuomet galite žinoti, kas yra absoliučiai tikra, o kas yra absoliučiai netikra.

Ir dar vienas iš šių subtilių įsitikinimų, dar viena subtili mąstysena, kurią jums buvo diegiama priimti, neuždavinėjant jokių klausimų, yra tai, kad už žmonių tiesos apibrėžimo daugiau nieko nėra. Jums nuo vaikystės buvo diegiama nekvestionuoti esminių savo visuomenės autoritetų paradigmų, ar šie autoritetai būtų buvę bažnyčioje, valdžioje, žiniasklaidoje ar dar kur nors. Kaip Jėzus taip meistriškai paaiškina šioje svetainėje, 2000 metų krikščioniškoji bažnyčia, oficialioji krikščioniška bažnyčia buvo valdžios elito įrankis, kuriuo jie naudojosi Kristaus mokymams iškraipyti. Tad užuot tapę žmonių išlaisvinimo įrankiu, jie buvo panaudoti dar didesnei žmonių priespaudai.

Ir tai yra būsena, kurią šioje valstijoje esantys žmonės turi pripažinti ir imtis veiksmų jai įveikti. Ir kaip jau buvo pasakyta, įsikūnijime yra pakankamai žmonių, kurie žino to, ką kalbu, realybę vidiniuose lygmenyse, ir todėl gali nubusti ir imti reikalauti pokyčių, ne tik religiniame gyvenime, bet ir politiniame gyvenime bei visuose visuomenės aspektuose. Ir dalykas, kuris turi būti pripažintas, tiesiog yra šis: už dualistinės taip vadinamos tiesos iš tiesų egzistuoja Kristaus tiesa. Ir kiekvienas žmogus turi potencialą atpažinti šią tiesą savo širdyje, jei tik ryšis ieškoti šios tiesos vienintelėje vietoje, kurioje ją galima atrasti – karalystėje viduje. Kuomet jie atrastų pažinimo raktą, leidžiantį jiems atskirti tikrą nuo netikro.

Kai tie, kurie yra pionieriai, tie, kurie yra aukščiausiuose dešimtyje procentų, nubus šiai realybei ir išdrįs naudotis savo Kristaus įžvalgumu, ir drįs išreikšti šį įžvalgumą, išsakydami tiesą, kurią mato – net jeigu tai nebūtų aukščiausia tiesa, tai vis tiek bus aukštesnė tiesa nei toji, kurią skleidžia elitas – kai drįsite išreikšti šią tiesą, imsite matyti grandininę reakciją, kuri pradės plisti. Nes sakau jums, visi pamatai jau yra padėti; tereikia paskutinio stumtelėjimo, kuris sukurtų proveržį.

Sen Žermenas primena žmonėms jų priesaiką

Tad aš kalbu visiems žmonėms šioje valstijoje, girdės jie mane ar ne, skaitys ar neskaitys šiuos žodžius. Kalbu jiems vidiniuose lygmenyse ir sakau: „Aš, Sen Žermenas, primenu jums jūsų priesaiką, kurią davėte prieš ateidami į įsikūnijimą šiuo metu. Atėjo laikas, mano mylimieji, nubusti savo dvasinei misijai ir pradėti vykdyti šią misiją, idant galėtume atnešti lūžį, kurį mes visi taip ilgai planavome!“

Viskam turi būti mestas iššūkis, tačiau tam tikriems dalykas šis iššūkis privalo būti mestas pirmiausia, ir vienas iš šių dalykų iš tiesų yra ši stygiaus ir trūkumo sąmonė. Nes ši Kalifornijos valstija turi tokią išteklių gausą, kad nėra absoliučiai jokios priežasties, dėl kurios didelė dalis šioje valstijoje esančių žmonių turėtų gyventi skurde. Ir tai turi daug išdavų. Tačiau, vėlgi, viena iš šių išdavų yra ta, kad jums reikia pamąstyti apie tai, kaip elito sąmonė sukūrė šiuos labai subtilius padalijimus visuomenėje tarp turtuolių ir neturtėlių. Ir štai vienas pavyzdys: ar tai yra realistiška, ar tai yra pagal Dievą, ar tai yra pagal Kristų, kad šioje valstijoje egzistuoja milijonai žmonių, kurie gyvena kaip nelegalūs imigrantai, nelegalūs svetimšaliai, kuomet jie neturi konstitucijos garantuotų teisių? Jie neturi teisės balsuoti, neturi sveikatos apsaugos ir negauna jokios valstybinės paramos.

Ir realybė yra tokia, kad būtent stygiaus sąmonė, valdžios elito sąmonė pagimdė šį labai subtilų įsitikinimą, kad šiose Jungtinėse Valstijose turėtų egzistuoti tik tam tikras skaičius žmonių. Ir kaip yra sakoma toje senoje poemoje: „Duokit man pavargėlius, vargingas, šąlančias minias, laisvės įkvėpti trokštančias.“ Argi čia yra pasakyta, kokiam šių pavargėlių skaičiui turėtų būti leista atvykti į šią šalį? Negi manote, kad aš, Sen Žermenas, rėmęs šią šalį nuo pat pradžių, nustačiau kokį nors limitą? Ne, mano mylimieji. Nes vėlgi, šios Jungtinės Valstijos turi užtektinai išteklių išmaitinti daug didesnę populiaciją nei turime šiandien.

Yra žmonių, kurie tiki, kad mes, pakylėtieji mokytojai esame respublikonai, kad remiame respublikonų partiją ir palaikome anti-imigracinę programą. Tačiau, kaip jau sakiau anksčiau, tai nėra realybė. Tad metu iššūkį šiai Kalifornijos valstijai tapti pioniere ir pakeisti federalinius įstatymus, kuomet leistumėte čia esantiems žmonėms – kurių niekas neturi rimtų ketinimų iš šios šalies išvaryti – turėti tokias pačias teises ir privilegijas kaip ir visi kiti piliečiai, idant neturėtumėte visuomenėje šito pasidalijimo į normalius piliečius ir žemutinę klasę.

Kas tai per nesąmonė, kad turtingiausia šalis pasaulyje turi neliečiamųjų klasę, neturinčią teisių, kurias turi likusioji populiacijos dalis? Juk tai iš tiesų yra atgyvenusi idėja, kaip kiekvienas, drįsęs apie tai pamąstyti, galės pamatyti savo širdyje. Tuo nenoriu pasakyti, kad jums reikia plačiai atverti vartus ir įsileisti kiekvieną norintį. Tiesiog sakau, kad, jei bent truputį daugiau pasitikėtumėte Šventąja Dvasia, tuomet Šventoji Dvasia sureguliuotų iš viso pasaulio plūstančių imigrantų skaičių, kad čia jų atvyktų tiktai toks skaičius, kuriam yra skirta čia atvykti.

Tačiau taip pat, žinoma, privalau jums pasakyti, jog egzistuoja tam tikra pagrįsta baimė, kurią kai kurie žmonės turi, kad, jeigu Jungtinės Valstijos leistų didesnę imigraciją, šioje šalyje imtų trūkti darbo ir išteklių. Ši realybė yra tikra, tačiau tai tėra laikina realybė, gimusi iš fakto, kad ši šalis pateko į tokią stiprią valdžios elito kontrolę, kad jie ir sukūrė šį stygių. Ir todėl, dabartinei ekonomikai sunkiai sektųsi išmaitinti didesnį skaičių imigrantų. Tačiau, jeigu emigrantai čia vis tiek atvyktų, tai duotų impulsą pakeisti pamatinę ekonomikos dinamiką. Ir galiu jus užtikrinti, jog, norint, kad būtų atneštas Aukso Amžius, privalo atsirasti daug lygesnis ekonominių galimybių paskirstymas šioje šalyje.

Tarptautinių korporacijų nukonkuravimas naujovėmis

Ir vėlgi, ši Kalifornijos valstija turi potencialą atnešti pokyčius požiūryje, kuriuo žvelgiate į ekonomiką ir kuriuo žvelgiate į pagrindinius žaidėjus ekonomikoje, ir visų pirma tai yra didžiosios tarptautinės korporacijos, kurios dabar laiko Jungtinių Valstijų ekonomiką geležiniuose gniaužtuose. Jeigu pažvelgtumėte į šios Kalifornijos valstijos istoriją, pamatytumėte, kad didžiąją dalį imigrantų į šią valstiją atnešė aukso karštligės banga. Ir kokia už jos slypėjo varomoji jėga? Na, visada egzistuoja pozityvus ir žemesnis potencialas. Žemiausias potencialas buvo lengvų pinigų svajonė, kad tiesiog galite išeiti pasivaikščioti į mišką ir susirinkti aukso grynuolius, kuomet galėtumėte gyventi visą savo likusį gyvenimą nedirbdami. Tačiau už viso to slypėjo pozityvus lygių galimybių visiems potencialas. Nes ar būtumėte buvęs turtingas ar vargšas, išsilavinęs ar ne, turėjote galimybę rasti aukso. Tai kaip ir suvienodino visų galimybes, kuomet nė vienas nebuvo geresnis šioje srityje už kitus, bent jau iš pat pradžių.

Ir tai yra pozityvi svajonė, ant kurios buvo pastatyta Kalifornija, svajonė, kad visi turi sėkmės šansą, turi potencialą kažką susikurti – susikurti verslą, atnešti naują idėją, naują išradimą, kurie padarytų senąją ekonomikos tvarką atgyvenusia. Argi nematote, kad tai nėra joks sutapimas, jog didžiausias kompiuterių industrijos augimas įvyko čia, šioje valstijoje? Nes argi nematote, kad tai buvo visiškai naujas ekonominės veiklos lygmuo, kurio iš pradžių senosios įsigalėjusios korporacijos nesugebėjo iki galo perprasti – nes ji taip stipriai skyrėsi nuo jų paradigmų, nuo jų verslo modelio, ir todėl jos neįžvelgė tame jokios vertės.

Ir argi to paties nematėte su visu tuo „dotkom“ ciklu, kuris taip pat buvo sukoncentruotas šioje valstijoje, ir tai, vėlgi, buvo visiškai naujas būdas žiūrėti į turtą, naujas būdas žiūrėti į ekonomiką. Žinoma, žinau, kad valdžios elitas labai greitai susigriebia ir ima siekti įtvirtinti kontrolę. Tačiau būtent dėl to ši valstija turi potencialą mesti iššūkį sustabarėjimui, skatindama inovacijas, o ne kontrolę.

Neseniai, šios valstijos įstatymų leidėjai pamatė alternatyvios energetikos šaltinių tyrimų potencialą ir ėmėsi tam tikrų priemonių šiems tyrimams skatinti. Kadangi jie mato, jog tai atneštų naudą šiai valstijai, ir potencialiai galėtų sukurti visiškai naują industriją, visiškai naują augimo sektorių. Ir dalykas, kurį visada matote naujame sektoriuje, yra tai, kad jame atsiranda daug nedidelių kompanijų, nes jos gimsta iš inovatyvios idėjos. O tuomet, mano mylimieji, po kurio laiko ateina ir didžiosios korporacijos bei bankai, ir jie ima viską konsoliduoti.

Tačiau aš jums noriu pasakyti, kad šioje valstijoje yra pakankamai laisvės liepsnos, ir todėl tiesiog galite vėl ir vėl pralenkti šią kontrolę nepaliaujamomis inovacijomis. Nes tikroji inovacija yra Laisvės Liepsnos išraiška, o Laisvės Liepsnos neįmanoma uždaryti į dėžutę, jos neįmanoma sukontroliuoti. Tad, jeigu nepaliausite inovuoti, galėsite pralenkti tuos, kurie siekia sustabdyti inovacijas, mėgindami išsaugoti rinką ir ekonomiką savo gniaužtuose.

Ir argi nematote, kaip visa tai įkūnija Microsoft kompanija, kuriai nuo pat pradžių labiau rūpėjo žlugdyti konkurentus nei leisti naujas inovacijas? Tad matote, inovacijos yra raktas į senųjų tendencijų, senųjų šablonų nugriovimą, kurie laiko ekonomiką ir visus visuomenės gyvenimo aspektus stagnacijoje, stabdančioje inovacijas, stabdančioje augimą.

Permąstykite korporacijas

Ir čia nėra geresnio pavyzdžio už Europos feodalines visuomenes, kuriose tų laikų elitas – karalius, kilmingųjų klasė ir bažnyčios – buvo suvaržęs inovacijas, kontroliuodamas tiek žmonių mintis, tiek ir jų išorinę situaciją. Kuomet niekas nedrįso sugalvoti naujų idėjų, nes jos tikriausiai būtų prieštaravusios kokiai nors katalikiškai doktrinai, o tai reiškia, jog jie būtų pasiųsti į pragarą. Ir niekas neturėjo laiko, energijos ar resursų paversti naują idėją realybe, nes turėjo vergauti dėl savo pragyvenimo ir fizinių kūnų išmaitinimo.

Taigi, mano mylimieji, tai, žinoma, yra visiška laisvos visuomenės priešingybė. Ir sakau jums, kad Laisvės Liepsna, kuri yra įtvirtinta šioje valstijoje, turi potencialą atnešti tiek daug naujų inovacijų visose srityse, kad senasis įsigalėjęs valdžios elitas nesugebės jų visų sukontroliuoti ar jų sustabdyti. Tačiau esminis dalykas čia nėra nešti inovacijas vien naujais produktais ar naujomis technologijomis. Esmė taip pat yra nešti inovacijas naujomis koncepcijomis, naujomis idėjomis, naujais būdais pažvelgti į senas perspektyvas, naujais būdais žiūrėti į verslą.

Pavyzdžiui, kaip sakiau, viską reikia permąstyti. Na, ir ar nereikia mums permąstyti esminio elemento Jungtinių Valstijų ekonomikoje – korporacijų konglomerato, kuris išaugo iki tokio lygmens, kad nė vienas žmogus jo nepajėgia sukontroliuoti. Ir todėl jis pats yra tapęs padaru, neturinčiu jokios pagarbos žmogaus gyvybei, jokios pagarbos esminiam šios šalies egzistavimo tikslui, jokios pagarbos žmonių teisėms. Nes jis robotiškai pamins visas žmonių teises, kad sukurtų didesnį pelną akcininkams, kurie nedalyvauja prekių kūrimo procese, kurias gamina korporacija.

Ir egzistuoja didelė būtinybė permąstyti korporacijų nuosavybės klausimą, permąstyti akcijų biržą. Ar tai teisinga, kad galite turėti akcijų biržą, kurioje žmonės perka, remdamiesi spekuliacijomis, užuot rėmęsi tikrąja kompanijos verte, kurios akcijas jie perka? Ir argi tai nėra visiškas atitrūkimas, kuris, vėlgi, suteikia nesąžiningą pranašumą tiems, kurie jau ir taip visko turi, ir padaro situaciją neįmanoma tiems, kurie neturi. Žinote, kad per praėjusį dešimtmetį ir dar ilgiau įvyko pokytis, ir daug daugiau žmonių ėmė investuoti į akcijų biržą per pensijų fondus. Ir vis dėlto, norėčiau jums priminti, kad, nors egzistuoja vidurinioji klasė žmonių, kurie turi didesnį turtą, taip pat galite matyti, kad praraja tarp turtingų ir vargšų šioje šalyje išaugo daug daugiau per šį laikotarpį nei kada nors anksčiau.

Tad vis dar tebeturite didelį atotrūkį tarp turtingų ir vargšų, ir vis dar tebeturite žemesnę klasę, kuri niekada – esant dabartinei sistemai – neturės galimybių tapti ekonominio augimo dalimi. Tad egzistuoja didelė būtinybė permąstyti visą šią struktūrą, visus ekonomikos pamatus. Ir vėlgi, galiu jus užtikrinti, kad jau sudėliojau į vietas tuos, kurie turi išmanymą ir supratimą, kaip veikia ekonomika ir kas turi įvykti.

Tad vėlgi, nors galbūt jie niekada to neišgirs ir neperskaitys, kalbu į masinę sąmonę, idant pažadinčiau juos realybei, kad: „Jūs čia esate ne tam, kad nugyventumėte patogų gyvenimą. Jūs čia esate tam, kad padėtumėte atnešti Sen Žermeno Aukso Amžių. Tai yra jūsų buvimo čia priežastis, priežastis, kurią pasirinkote prieš ateidami į įsikūnijimą. Galiu priimti, kad pamiršote šią misiją ir susitelkėte daryti tai, ką iki šiol darėte, tačiau negaliu priimti, kad ir toliau gyventumėte užmiršę šią misiją. Nes sakau jums, atėjo laikas nubusti ir atnešti naują dieną, naują ekonominių galimybių ir lygių galimybių erą!“

Ir aš čia, žinoma, nekalbu apie socializmą ar komunizmą. Aš kalbu apie visiškai naują ekonomiką, kurios nekontroliuotų nei valstybė, nei korporacijos. Nes inovacijos yra varomoji jėga, inovacijos, kurios ateina per Šventąją Dvasią. Ir noriu jums priminti, kad būtent Šventosios Dvasios rolė yra sudaužyti senuosius šablonus, kurie laiko žmones įkalintus ir neleidžia jiems judėti pirmyn su Gyvenimo Upe, kuri yra Dievo sąmonės nuolatinis tekėjimas.

Taigi, mano mylimieji, dar kartą jums dėkoju už jūsų dėmesį ir vėl grįšiu pas jus perduoti sekančio mokymo šioje serijoje. Tad vėl jus užsklendžiu Laisvės Liepsnoje, tame Laisvės Liepsnos aspekte, kuris yra pašvęstas inovacijoms visuose gyvenimo aspektuose. Nepamirškite inovuoti savo pačių gyvenime. Nes Kristiškumo kelias nereiškia patogaus sėdėjimo. Kristiškumo kelias yra augimo kelias. Ir kai tai priimate, galite atrasti ramybę augime, užuot siekę ramybės stovėjime vietoje, tos ramybės, kuri niekada negalės būti tikra ramybė, nes tai yra namas, pastatytas ant smėlio, kurį galiausiai neišvengiamai nugriaus gyvenimą į priekį nešanti banga.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels