Aukso Amžius reikalauja visapusiškų pokyčių sąmonėje

TEMOS: Kiekvienas gyvenimo aspektas yra paveiktas dualistinės sąmonės – Kodėl gamtoje egzistuoja toks žiaurumas? – Visa tiesa apie gamtos pusiausvyrą – Ar Dievas sukūrė disbalansus gamtoje? – Reikalingas didžiulis pokytis sąmonėje – Laikykite dvasinę pusiausvyrą dėl kitų – Elitas kaip žmonių „gelbėtojai“ – Sen Žermeno strategija Aukso Amžiui – Paleiskite vienos tikrosios religijos svajonę – Pasimokykite iš kiekvienos situacijos – Susiderinkite su eteriniu Aukso Amžiaus projektu – Augimas neturi ribų

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas (1), 2007 liepos 13 d. per Kim Michaels.


Sen Žermenas AŠ ESU, ir ateinu jums duoti mokymą, kad parengčiau jūsų sąmonę pokyčiui, kuris turi įvykti, jeigu norime atnešti Aukso Amžių ir atnešti visų pasaulio žmonių sąmonės, šios Amerikos šalies žmonių sąmonės, šios Kalifornijos valstijos žmonių sąmonės perėjimą iš Žuvų amžiaus sąmonės į Vandenio amžiaus sąmonę.

Ir kaip Motina Marija vakar kalbėjo, tai yra tiesa, kad egzistuoja didžiulis potencialas šiems pokyčiams prasidėti čia, Kalifornijos valstijoje, ir iš jos pasklisti po visą Ameriką, o iš čia ir už jos ribų. Žinoma, kaip neseniai sakėme, lygiai toks pat didelis pokyčių potencialas egzistuoja ir Europoje, ir jie gali pradėti sklisti ir iš jos, kaip pokyčių potencialas egzistuoja ir Pietų Amerikoje, kuomet jie gali pradėti sklisti iš ten. Tad matote, mes, pakylėtieji mokytojai, nesudedame visų savo kiaušinių į vieną krepšį. Tačiau šiuo metu man yra suteikta platforma čia, Kalifornijoje, tad kalbu apie tą konkretų kiaušinį, kurį padėjau čia, šios nuostabios valstijos lizde.

Kiekvienas gyvenimo aspektas yra paveiktas dualistinės sąmonės

Mano Mylimieji, Pradžios knygoje yra sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir nors tai yra tiesa, visiems nuoširdiems dvasios ieškotojams reikėtų pripažinti, kad nebesame toje pradinėje nekaltumo būsenoje, su kuria buvo sukurtas žmogus ir Žemė. Žemė šiuo metu yra nupuolusi daug žemiau už tą pirminę nekaltumo būseną. Tiesą sakant, paruošiu jūsų sąmonę priimti, kaip iš tiesų žemai ši planeta nupuolė.

Tačiau pirmiausia jums reikia įsisąmoninti, jog dėl to, kad ši planeta nupuolė daug žemiau už savo pirminę nekaltumo būseną, žmonės paliko savo pirminę matricą, pirminį Dievo paveikslą, pagal kurį buvo sukurti. Ir todėl jie pažeidė pirmuosius du įsakymus, įsakymą neturėti kitų dievų tik mane vieną, ir nesidirbinti sau jokio stabo.

Ir jie susikūrė sau stabus, paremtus dualistine sąmone. Ir tuomet pasinaudojo šiais stabais, susikurdami netikrus dievus pagal dualistinės sąmonės paveikslą ir panašumą – daugeliu atveju net ir pagal puolusių būtybių paveikslą ir panašumą, kurias Maitrėja apnuogino savo knygoje, ir kurios nori būti dievais Žemėje ir nori, kad jas garbintų kaip dievus Žemėje, kadangi nenori įžengti į vienovę su Dievu danguje, kuomet jie galėtų būti Dievais dvasinėje karalijoje.

Žemė jiems buvo duota kaip laikina žaidimų aikštelė, kurioje jie galėtų žaisti su šia sąmone, kol galiausiai ja pasisotintų arba kol būtų iššvaistę visas jiems suteiktas galimybes ir susidurtų su antrąja mirtimi. Tad man reikia, kad suprastumėte, jog beveik viską šioje planetoje yra paveikusi dualistinė sąmonė, puolusių būtybių sąmonė, kuri yra anti-Dievas, kuri yra paremta Dievo neigimu, neigimu, kad Dievas yra čia, šioje planetoje, netgi neigimu, kad Dievas sukūrė šią planetą, ir netgi neigimu, kad Dievas egzistuoja.

Kodėl gamtoje egzistuoja toks žiaurumas?

Noriu, kad sugrįžtumėte mintimis prie filmo, kurį žiūrėjote prieš kalbėdami invokaciją. Matote nuostabius gamtos vaizdus, matote mielus baltuosius lokiukus, kurie pirmą kartą išsiropščia iš savo urvo, ir jūs iš tiesų jaučiate meilę ir užuojautą šiems nuostabiems gyvūnams. Bet ar suvokiate, kad šių mielų lokiukų mama – norėdama tuos lokiukus išmaitinti ir užauginti – turi eiti ir nužudyti ruonį, kuris taip pat turi savo mažylius, kurie mirs iš bado, jeigu pirmiau jų nesuvalgys lokys? Matote nuostabų šiaurės elnią, migruojantį per Aliaskos tundrą, ir tuomet matote paskui jį sėlinančius vilkus. Jaučiate užuojautą jaunajam elniui ir norite, kad jis pabėgtų nuo vilkų, jausdami siaubą ir gailestį, matydami, kaip jis yra draskomas.

Bet matote, būtent taip gamta šiuo metu funkcionuoja šioje planetoje. Ir šioje planetoje žmonijai buvo parduotas melų ryšulys, blogesnis už vilkų gaują. Vienas iš šių melų teigia, kad gamta yra kažkas, kas yra neišvengiama, kas išeina už žmogiško supratimo ribų, ir kad žmonės neturi galios jos pakeisti. Ir todėl viskas yra taip, kaip yra, ir nėra nieko, ką galėtume dėl to padaryti. Tačiau tai yra melas, skleidžiamas kitose karalijose esančių jėgų ir būtybių, mentalinėje ir emocinėje karalijose esančių būtybių, kurios siekia kontroliuoti žmoniją.

Taip, šioje planetoje iš tiesų egzistuoja tam tikros grupės žmonių, kurie skleidžia šiuos melus ir kurie tarnauja jų instrumentais. Tačiau, kaip neseniai sakiau Airijoje, noriu, kad mąstytumėte plačiau, nes jeigu visą savo dėmesį sukoncentruosite vien tik į fizines konspiracijas, nematysite pilno paveikslo, ir todėl nesugebėsite nei patys atlikti pokyčio sąmonėje nei padėsite kitiems atlikti šį pokytį, kuris turi įvykti.

Ir dalykas, kuriuo jie nori, kad tikėtumėte, yra tai, kad jūs, žmonės, neturite galios pakeisti didelių dalykų Žemėje, įskaitant ir gamtą ir tai, ką jie pavadino gamtos pusiausvyra arba ekosistema. Ir argi daugeliui jūsų nuo vaikystės nebuvo diegiamas tikėjimas, kad gamta nėra pavaldi žmonėms – išskyrus tuomet, kai jie jai įtaką daro technologijos pagalba? Bet jūs juk iš tiesų buvote auginami tikėti, kad jūsų sąmonė negalėtų pakeisti tam tikrų bazinių, fundamentalių dalykų gamtoje. Negalėtumėte pakeisti fakto, kad šioje planetoje egzistuoja plėšrūs paukščiai ir gyvūnai, kurie privalo žudyti tam, kad išgyventų. Ir taip tiesiog yra dėl to, kad Dievas viską šitaip sukūrė, ar kad viskas tiesiog atsitiktinai taip evoliucionavo, tačiau bet kuriuo atveju tai nepriklauso nuo žmonių.

Visa tiesa apie gamtos pusiausvyrą

Viena vertus, jums nuo vaikystės buvo diegiamas labai subtilus melas, kad žmonės neturi jokios absoliučios valdžios gamtai. Tačiau tuo pat metu buvote auginami tikėti, kad žmonės gali sunaikinti gamtą ir jie tik ir tesugeba naikinti gamtą. Nes juk, šiaip ar taip, yra gamta, ir tuomet yra žmonės, ir tarp jų egzistuoja kažkokia praraja. Tad užaugote su naiviu tikėjimu, kad planeta kažkada buvo idiliška vieta, kurioje gyveno tik gyvūnai, ir nebuvo žmonių, kurie ją naikintų ir terštų.

Ir todėl jūs turėtumėte jaustis blogai dėl to, kad esate žmonėmis šioje planetoje. Turėtumėte savanoriškai atsiduoti melui, kad šioje planetoje yra per daug žmonių. Ir galėjote tai pastebėti net ir šiame filme; kaip jis yra didesnės propagandos dalis, be jokių jį sukūrusių žmonių sąmoningų intencijų. Tik pamąstykite apie įžanginius žodžius, kad prieš 200 metų buvo tik du milijardai žmonių šioje planetoje, o šiandien yra 6 milijardai žmonių, kurie vos besutelpa šioje planetoje.

Ir argi tai jums neparodo, kaip jie nori jus įtikinti, kad, viena vertus, jūs neturite gebėjimo paveikti didesnį paveikslą ir gamtos pusiausvyrą bei tvarką, tačiau kita vertus, esate svetimas atėjūnas gamtoje, tesugebantis tik naikinti. Ir ar matote, kaip jie dabar jums mėgina parduoti sekantį didelį melą – globalinį atšilimą. Na tai jeigu žmonija turi gebėjimą paveikti visos planetos orą per globalinį atšilimą, argi tai nepaneigia teiginio, esą žmonija neturi galios keisti gamtos tvarką?

Kai pradedate suvokti, kad žmonija iš tiesų turi destrukcinę galią, kuri yra pasiekusi globalias proporcijas, negi tuomet yra sunku žengti sekantį žingsnį ir suvokti, kad galbūt žmonija turi netgi dar didesnę galią – didesnę net ir už technologijų galią? Ir tai yra sąmonės galia, kurios pagalba žmonija turi gebėjimą tiek naikinti, tiek ir pakylėti, tiek ir nuskaistinti šią planetą, sugrąžindama ją į pirminį tyrumą, tačiau netgi eidama dar toliau ir dalyvaudama Dievo karalystės Žemėje bendrakūrime.

Pažvelkite į gamtą ir pažvelkite į gyvūnų rūšis. Pamąstykite, kodėl gamtos pusiausvyra, kaip jie ją vadina, reikalauja, kad gyvūnų populiacijos dydį reguliuotų tam tikri plėšrūs gyvūnai, kurie neleistų jai išaugti iki tokio lygmens, kuomet ji išeikvotų visus savo maisto išteklius? Matote, mano mylimieji, tai, kas yra vadinama gamtos pusiausvyra – kuomet tam tikros gyvūnų rūšys privalo būti reguliuojamos kitų gyvūnų rūšių – iš tiesų nėra jokia pusiausvyra, argi ne taip? Nes jeigu apie tai pamąstytumėte logiškai, suvoktumėte, kad, jeigu gamtoje iš tiesų egzistuotų pusiausvyra, tuomet nebūtų jokios rizikos populiacijai išaugti iki tokio dydžio, kad jai imtų nebepakakti jos gyvenamoje vietovėje egzistuojančių maisto išteklių. Jeigu šioje planetoje iš tiesų egzistuotų pusiausvyra, egzistuotų aukštesnis reguliuojantis mechanizmas, kuris palaikytų gyvūnų populiacijas idealiame lygmenyje, ir tuomet nebūtų būtinos jokios ligos, maras, badas, ar plėšrūs gyvūnai.

Tai, ką jums buvo diegiama laikyti gamtos pusiausvyra, iš tiesų yra gamtos disbalansas. Tačiau iš kur atėjo šis disbalansas? Na, jis atėjo iš žmonių. Jis atėjo per sąmonę tų, kurie yra puolusioje sąmonėje. Nes argi nematote, kad ši būsena, kuomet tam tikri gyvūnai yra medžiojami ir žudomi kitų gyvūnų, yra dualistinė būsena, kuomet kažkas privalo būti nužudytas, kad kiti galėtų išgyventi? Tai yra akivaizdus dualizmas tiems, kurie suvokia, ką reiškia dualizmas.

Tad jūs turite tik dvi galimybes. Arba šis disbalansas evoliucionavo spontaniškai, arba jis buvo sukurtas Dievo. Ir, žinoma, yra daug religingų žmonių, kurie yra giliai sumišę, manydami, kad tai Dievas turėjo sukurti liūtus ir vilkus. Ir vis dėlto, argi tai logiška, kad rojuje gyventų liūtai ir vilkai? Argi tai logiška – kaip nuo ankstyviausios vaikystės matėte šiuos paveikslėlius su Nojaus arka – kad Nojus į savo arką atsivedė liūtus ir vilkus? Mano Mylimieji, įsivaizduokite bent akimirką, kad turėtumėte gyventi susigrūdę mažame laive kartu su vilkais ir liūtais, ir mėgintumėte palaikyti tvarką. Tai tiesiog nėra realistiškas scenarijus. Ir jeigu pažvelgtumėme į tai su humoru, jeigu pažodžiui tikite Biblija, tuomet Nojus į arką privalėjo atsivesti po du kiekvienos rūšies gyvūnus. Na tai kuriuos gyvūnus jis tuomet turėjo paaukoti, kad liūtas galėtų gauti sekančius savo pietus? Buvo tik du ožiai, tad jis negalėjo liūtams sumaitinti maisto likučių, turėjo jiems sumaitinti šiuos du ožius. Todėl matote, mano mylimieji, tame nėra absoliučiai jokios logikos.

Ar Dievas sukūrė disbalansus gamtoje?

Tad jums reikia palikti pažodines interpretacijas ir suvokti, kad čia egzistuoja gilesnė realybė. O ši gilesnė realybė yra tokia, kad Dievas nesukūrė dabartinių šioje planetoje egzistuojančių gyvūnų rūšių, ir jis taip pat nesukūrė tos disbalanso būsenos, kurią matote. Tai buvo sukurta kaip žmonijos sąmonės būsenos atspindys. Ir iš tiesų, kaip Maitrėja paaiškino savo knygoje, protingos žmogiškos būtybės šioje planetoje egzistuoja jau labai labai ilgą laiką, daug ilgiau nei pripažįsta bent viena vyraujanti religija, ir daug ilgiau nei pripažįsta net ir pats mokslas.

Esmė tokia, kad beveik visi šioje planetoje egzistuojančios gamtos aspektai yra kolektyvinėje žmonijos sąmonės egzistuojančio dualizmo, disbalanso, disharmonijos atvaizdas. Tai galioja tiek žemės drebėjimams, tiek ir gamtos kataklizmams, kaip paaiškino Motina Marija, ir tai taip pat galioja jūsų fiziniuose kūnuose pasireiškiančioms ligoms, gyvūnų populiacijose egzistuojančioms ligoms, ir tai taip pat galioja visai šiai gyventojų pertekliaus idėjai, dėl kurio ligos ir badas pasidaro būtini, tai taip pat galioja visoms nuodingoms gyvūnų rūšims, visokiems parazitams, kurie parazituoja ant žmonių ir gyvūnų kūnų. Visa tai yra dualistinės sąmonės būsenos atvaizdas.

Noriu, kad apie tai pamąstytumėte iš skirtingų perspektyvų. Pamąstykite apie tai, ką matėte šiame filmuke: šiauriausiame šios planetos pakraštyje, kur yra taip šalta, kad gyvūnų rūšys privalo prie to prisitaikyti, užsiaugindamos labai ilgą kailį ir išvystydamos gyvenimo ciklą, kuomet motina užmiega žiemos miegu keliems mėnesiams, o tuomet atsiveda jauniklius. Ji atsiveda juos pavasarį, kadangi vasara yra tokia trumpa, jog jie neturėtų galimybės užaugti dideli iki sekančios žiemos, nebent pradėtų augimo procesą iš karto, vos palikę savo guolį arba urvą. Tad matote, iki kokių kraštutinumų nuėjo gamta, kad prisitaikytų prie šių sąlygų. Ir dalykas, kurį noriu, kad suvoktumėte, yra tai, kad šios ekstremalios sąlygos yra tos pačios, kurias galite atrasti kolektyvinėje žmonijos sąmonėje. Ir dalykas, kurį suvokiate, matydami, kaip šios ekstremalios tendencijos tampa įkūnytos net ir pačioje gamtoje, yra tai, kad suvokiate, kaip giliai tam tikros minčių formos, tam tikros idėjos, tam tikri įsitikinimai, tam tikri prisirišimai yra įleidę šaknis kolektyvinėje psichikoje.

Nes kiekvienai šioje planetoje egzistuojančiai gyvūnų rūšiai, egzistuoja grupė žmonių – negalite jų identifikuoti pagal išorines charakteristikas, galite tai padaryti tik pagal jų sąmonę – egzistuoja grupė žmonių, kurie savo sąmonėje turi būtent tuos minčių vaizdinius, kurie materializavo tą gyvūnų rūšį su savo ekstremaliu gebėjimu prisitaikyti prie kažkokios disbalanso būsenos Žemėje. Ir šie žmonės yra labai stipriai prisirišę prie šių minčių vaizdinių. Ir jie nesiruošia šių minčių vaizdinių apleisti, bent jau iki tol, kol nepatirs dramatiško pokyčio sąmonėje.

Reikalingas didžiulis pokytis sąmonėje

Šias idėjas jums perduodu ne todėl, kad priversčiau jus jaustis prislėgtais ar sugniuždytais. Duodu jums šias idėjas būtent dėl to, kad jums, kurie esate sąmoningi žmonės, reikia suvokti, koks iš tiesų yra gilus pokytis sąmonėje, apie kurį kalbu. Nes, kai pradėsite tai suvokti, pripažinsite labai svarbų principą. Ir šis pagrindinis principas yra toks: kad galėtumėte išsilaisvinti nuo kolektyvinės sąmonės šioje planetoje, jums, tikrąja to žodžio prasme, yra būtina permąstyti viską, kuo nuo vaikystės jums buvo diegiama tikėti. Privalote kvestionuoti net ir pačius subtiliausius įsitikinimus, ir tai nėra įsitikinimai, kuriuos galėtume pavadinti politinėmis ideologijomis ar religinėmis ideologijomis, bet tai yra subtilūs įsitikinimai, kurių niekas nekvestionuoja, nes jie buvo kolektyvinės sąmonės dalimi taip ilgai, kad visi juos priima kaip savaime suprantamą dalyką.

Noriu, kad suprastumėte, jog dalis ėjimo keliu į Kristiškumą yra tai, kad esate pasiryžę kvestionuoti tai, ką visi kiti laiko savaime suprantamu dalyku, idant galėtumėte išsilaisvinti nuo šių kolektyvinių iliuzijų. Ir todėl taptumėte pionieriumi, priimančiu ir įkūnijančiu aukštesnę sąmonės būseną, kuri yra laisva nuo šių daugybę amžių skleistų iliuzijų. Ir kai tapsite vienu iš šių pionierių, mano mylimieji, na tai tuomet galėsite išpildyti savo rolę, laikydami pusiausvyrą milijonams kitų, kuomet pokytis sąmonėje pasklis kaip ratilai vandenyje.

Nes tai yra realybė, kad mes, pakylėtieji mokytojai, einame tarsi lynu per bedugnę. Mes neišvengiamai paleidžiame energijas iš aukščiau, kurios atneš pokytį sąmonėje. Tačiau turime tai daryti labai subtiliu būdu. Nes, jeigu šias energijas paleistume per greitai, tuomet žmonės būtų pažadinti taip greitai, kad nesugebėtų prisitaikyti, nesugebėtų priimti pokyčių, ir todėl užsisklęstų, patirtų tapatumo krizę, nebežinodami, kas tokie yra.

Laikykite dvasinę pusiausvyrą dėl kitų

Ir jūs visi tai žinote, kadangi dauguma jūsų savo dvasiniame kelyje, kai kurie galbūt net ir keletą kartų, patyrėte tam tikrą tapatumo krizę, kuomet turėjote ryžtis kvestionuoti viską, kuo anksčiau tikėjote. Turėjote ryžtis paleisti viską, kuo tikėjote, ir atiduoti visus savo įsitikinimus Dievui, leisdami jam sugrąžinti jums tai, kas tikra. Tačiau turite suvokti, kad ne visi šioje planetoje yra pasirengę tai daryti – turi norą ar gebėjimą tai daryti – ir todėl turi egzistuoti tie, kurie galėtų laikyti pusiausvyrą, vykstant šiems sąmonės pokyčiams.

Kai ryžtatės kvestionuoti šiuos gilius įsitikinimus, šias iliuzijas, ir įveikiate šias iliuzijas, ir priimate, kad Kristaus tiesa jus išlaisvins, na tai tuomet galite laikyti pusiausvyrą daugeliui kitų žmonių – potencialiai milijonams kitų žmonių – idant jie galėtų priimti naują sąmonę, ir kad ji jų nesugniuždytų. Kad jie neprarastų savo tęstinumo ir tapatumo jausmo, bet sugebėtų daug greičiau pereiti į aukštesnę sąmonės būseną.

Ir tai yra labai svarbu, nes, kaip sakė Motina Marija, jeigu iki 2012 metų neįvyks tam tikras pokytis sąmonėje, na tai tuomet fizinė planeta nesugebės atlaikyti energijos, nepatirdama didžiulių sukrėtimų Žemėje. O jeigu pakankamai žmonių sugebės atlikti šį pokytį sąmonėje, tuomet platesnis ratas žmonių, kuris yra būtinas, galės nubusti prieš 2012 metus. Ir todėl galėsime išvengti sukrėtimų Žemėje, kurie kitu atveju gali įvykti.

Egzistuoja aukštesnis potencialas, kad perėjimas į Vandenio amžiaus sąmonę gali įvykti sklandžiai, laipsniškai. Ir taip pat egzistuoja žemesnis potencialas, kad žmonija ir toliau virs savo sultyse. Kol planeta tiesiog nebegalės pakelti jų karmos naštos iš vienos pusės, ir perduodamos naujos šviesos iš kitos pusės, ir todėl bus perplėšta pusiau tarp jų egzistuojančio skirtumo.

Ir todėl, žmonija bus pažadinta, tačiau tai bus labai grubus pažadinimas, lyginant su tuo aukštesniu potencialu, kuomet jie laipsniškai pereitų į aukštesnę sąmonę, pilnai netgi nesuvokdami to, kas vyksta. Ir žmonės tiesiog pabustų ir sakytų: „Ei, aš jau nebetikiu tais senaisiais įsitikinimais. Nebetikiu, kad tai yra neįmanoma. Nebetikiu, kad mes, žmonės, neturime galios patys save valdyti,“ kaip sakė Motina Marija.

Elitas kaip žmonių „gelbėtojai“

Prašau jūsų pamąstyti, kas įvyko per šiuos praėjusius metus ir anksčiau. Nes turiu jums pasakyti, kaip sakė Motina Marija, kad praėjusiais metais Čikagoje surengtoje konferencijoje įvyko dramatiškas kolektyvinės sąmonės išvalymas. Kuris išvalė Amerikos širdies čakrą ir tuo būdu leido Amerikos žmonėms pakilti į aukštesnį suvokimą. Ir dalykas, kurį matėte per šiuos praėjusius metus, yra nuolat mažėjanti Amerikos žmonių parama karui Irake ir savo prezidentui.

O tai iš tiesų reiškia, kad žmonės liovėsi palaikyti už karo Irake slypinčias ambicijas. Ir šios ambicijos nėra karas su terorizmu, tai nėra kova su teroristais užsienio žemėse, užuot kovojus su jais namuose, kaip tą vėl ir vėl kartojo Bušas. Tikrosios ambicijos yra valdžios elito ambicijos, ir jos turi daug aspektų, į kuriuos dabar nesileisiu. Tačiau dalykas, kurį noriu, kad suprastumėte, yra tai, jog dėl šio sąmonės išvalymo, dėl šio širdies išvalymo, Amerikos žmonės pradėjo suprasti, kad jie nesiruošia remti prezidento, kai jų prezidentas iš tiesų nėra jų prezidentas, o elito prezidentas. Žmonės pradeda suprasti, kad nebegali leisti savo lyderiams vadovautis elito tikslais, užuot vadovavęsi pakylėtųjų mokytojų tikslais – kurie yra tikrieji žmonių užtarėjai. Ir todėl mūsų tikslas yra tai, kas yra geriausia šios šalies žmonėms.

Grįžtant prie mano koncepcijų, kad viskas gamtoje, net ir pati gamtos pusiausvyra, yra veikiama žmonijos sąmonės, vienas iš subtilių už šios idėjos slypinčių įsitikinimų yra tai, kad egzistuoja tam tikri gyvenimo šioje planetoje aspektai, kurie yra nepavaldūs žmonėms, ir todėl jums reikia kažko už jūsų ribų, kad jie kažką dėl jūsų padarytų. Tai yra melas, kurį Jėzus taip išsamiai, taip gyvai ir iškalbingai apnuogino šioje svetainėje. Kuomet jie pavertė jo pavyzdį stabu, sakydami, kad jis yra vienintelis Dievo Sūnus ir visiems jis yra reikalingas, kad jie galėtų būti išganyti. Tačiau realybėje, tikroji jo misija buvo parodyti visiems, kad jie gali atrasti Dievo karalystę savyje ir todėl išorinis išganytojas jiems nėra reikalingas.

Tačiau puolusios būtybės, kurios atėjo į šią planetą, ir kurios, kaip sakiau, mėgina tapti dievais Žemėje – mėgindamos priversti žmones jas garbinti kaip dievus Žemėje – nuo pat pradžių mėgino naudotis labai paprasta strategija. Per savo puolusią sąmonę, per savo dualistinę sąmonę, jos sukuria disbalansą šioje planetoje, ir tuomet jos prisistato tais, kurie gali išgelbėti žmones nuo šio disbalanso. Matote tai šiandien – jos yra tie, kurie iškreipė mokslą ir technologiją per savo godumą, sukurdami šias tarptautines korporacijas, kurios neturi visiškai jokios pagarbos gamtai, ir visiškai jokios pagarbos jose dirbantiems žmonėms. Būtent jos yra tie, kurie sukūrė taršą, grasinančią šios planetos ekosistemai.

Jei kas nors ir yra atsakingas už globalinį atšilimą, tai būtent jos yra tie, kurie yra už tai atsakingi. Mes, žinoma, jau davėme mokymus apie globalinio atšilimo realybę, tačiau noriu, kad suprastumėte, jog didžiausi teršėjai būtent ir yra elitas. Bet dabar, kai ši problema jau yra sukurta ir visi žmonės ją mato, valdžios elitas ima vykdyti antrąją savo strategijos dalį, kuomet jie prisistato gelbėtojais, aiškinančiais žmonėms, kaip jie galėtų įveikti šią problemą.

Beveik šimtą metų jie mėgino nuslėpti faktą, kad tarša gali paveikti aplinką, idant galėtų toliau gauti didžiausią įmanomą pelną trumpalaikėje perspektyvoje teršdami. O dabar, kai žmonių sąmonėje įvyko pokytis – ir jie nebegali su tuo išsisukti – jie mėgina išnaudoti naujai atsiradusį aplinkosauginį sąmoningumą savo naudai, vaizduodamiesi žmonių gelbėtojais. Ir tai jie darė vėl, ir vėl, ir vėl. Visos iki vienos problemos šioje planetoje buvo sukurtos per dualizmo sąmonę. Ir nors daugelis žmonių nupuolė į dualizmą, būtent elitas – labiausiai sustabarėjusios ir uždaro proto puolusios būtybės – palaiko šią sąmonę ir daro ją dominuojančia sąmone Žemėje.

Tad per šią sąmonę, yra sukuriama problema, o tuomet ateina elitas ir sako: „A, bet mes turime vienintelį sprendimą – ir šis sprendimas yra tai, kad jūs, žmonės, leistumėte mums jus dar labiau kontroliuoti, ir tuomet mes išspręsime šią problemą ir atvesime jus į rojų Žemėje.“ Tačiau tai, žinoma, yra absoliuti fantazija. Nes akivaizdu, kad negalite išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Tad kaip gi tie, kurie yra labiausiai apakinti dualistinės sąmonės, galėtų išspręsti per dualistinę sąmonę sukurtas problemas? Ir todėl akivaizdu, kad elitas niekada neišgelbės žmonių.

Bet matote, kurį laiką specifinis elitas gali naudotis šia problema žmonėms kontroliuoti, kol žmonės pradės permatyti iliuziją. O kas tuomet nutinka? Na, nutinka tai, kaip paaiškinau Virdžinijoje, kad ima formuotis valdžios siekiantis elitas. Ir jie sako: „Ne, įsigalėjęs valdžios elitas klysta, nes mes esame tikrieji gelbėtojai. Mes turime tikrąjį sprendimą. Tad sekite mumis, užuot sekę senuoju elitu.“ Ar ne laikas kritinei masei žmonių nubusti realybei, kad atėjote į įsikūnijimą tam, kad pakiltumėte virš šio dualistinio žaidimo, paliktumėte jį visą praeity, apnuogintumėte ir parodytumėte jo tikrąjį veidą, ir atsistoję tartumėte: „Dualizmo karaliai yra nuogi!“

Sen Žermeno strategija Aukso Amžiui

Jeigu būtų tik viena koncepcija, kurią norėčiau, kad priimtumėte, tai būtų faktas, kad, nors žmonija susikūrė netikrą dievą pagal savo pačių paveikslą ir panašumą, tai, kad kai kurie žmonės yra kvaili, nereiškia, kad Dievas yra kvailas. Mes, pakylėtieji mokytojai, nesame kvaili, nesame neprotingi. Aš buvau pakylėtąja būtybe daugiau kaip 400 metų. Žinojau, kad būsiu Vandenio amžiaus hierarchas. Puikiai žinojau iš paskutinių savo įsikūnijimų – kuomet man teko susidurti su šiomis puolusiomis būtybėmis – ką jie planuoja daryti su šia planeta.

Ir todėl, turėjau daug laiko suplanuoti strategiją. Ir dalis šios strategijos yra tai, kad surinkau – per daugybę šimtmečių – šviesius gyvybės srautus, kurie yra ištikimi man, kurie yra ištikimi Laisvės Liepsnai – kurie mato Laisvės Liepsną – ir šie gyvybės srautai buvo apmokomi per daugelį gyvenimų. Ir jie pasisiūlė ateiti į įsikūnijimą šiuo specifiniu metu, kadangi norėjo palaikyti Sen Žermeno tikslą, kuris yra atnešti Vandenio amžiaus sąmonę ir Vandenio Aukso Amžių į fizinį įsikūnijimą kaip įmanoma greičiau 21 šimtmetyje.

Jūs visi esate tarp jų. Ir jeigu manote, kad aš nesu kvailas, tuomet suvokite, kad jūs taip pat nesate kvaili. Žinote viduje savo dangiškojo plano realybę. Ir jeigu susikūrėte dangiškąjį planą, tai padarėte dėl to, kad tiek jūs, tiek ir aš žinojome, kad turite labai realistišką potencialą įvykdyti šį planą – nes turite reikalingas savybes. Turite patirtį iš ankstesnių gyvenimų, turite žinias ir supratimą, turite momentumą.

Ir dalykas, kurį jums reikia padaryti, yra paleisti visą šią išorinę sąmonę, kuri jums buvo primesta nuo pirmos dienos, kai išropojote iš savo motinos įsčių ir pirmą kartą pravirkote – kuri jums buvo diegiama dar tebesant įsčiose – kad esate niekas, kad esate niekam tikę, kad negalite padaryti jokio skirtumo, kad problemos šioje planetoje yra pernelyg didelės, kad galėtumėte kažką pakeisti. Ką vienas žmogus gali pakeisti. Mano Mylimieji, pažvelkite ir suvokite, kaip visa tai yra netikra. Ir suvokite, kad įsikūnijime jūs esate todėl, kad gilesnėje savo esybės dalyje, žinote, jog visa tai yra melas, žinote, kad žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu visi dalykai, kurie yra jūsų dangiškojo plano dalis, iš tiesų yra įmanomi.

Paleiskite vienos tikrosios religijos svajonę

Ir todėl sakau jums: mes čia nekalbame apie tai, kad visi šioje planetoje priims pakylėtųjų mokytojų egzistavimą, kad jie priims tam tikrą mokymą ar tam tikrą organizaciją. Tai buvo Žuvų amžius, kuomet tariamai viena organizacija buvo vienintelė tikra. Bet dabar yra Vandenio amžius, kuriame mūsų tikslas yra pažadinti visus savo dangiškajam planui. Ir yra daug skirtingų žmonių, kurie priklauso mano būriams. Ir jie turi daug skirtingų talentų – daug skirtingų dangiškųjų planų – nes turi įvykti daug skirtingų dalykų. Turi įvykti daug pokyčių šioje planetoje, idant ji galėtų pereiti į aukštesnę sąmonės būseną.

Nėra realistiška sukurti naują Vandenio amžiaus religiją ir visas savo pastangas bei dėmesį iššvaistyti, mėginant visus atversti į tą religiją. Tai yra Žuvų amžiaus svajonė. Ir prašau visų dvasingų žmonių galutinai ir visam laikui paleisti šią svajonę ir suvokti, kad ji turėjo vietą Žuvų amžiuje, bet jai nebeliko vietos Vandenio amžiuje. Mes kalbame apie laisvės amžių, dvasinės laisvės amžių, kuomet kiekvienas žmogus sėdės po savo AŠ ESU Esaties ir Šventojo Kristaus AŠ vynmedžiu. Tad jums nereikalinga viena centralizuota organizacija Vandenio amžiuje. Jums reikalingas visuotinis nubudimas. Jums reikalingas visuotinis sąmoningumas, kuris nebūtų sukoncentruotas į vieną kažkurį individą, instituciją, doktriną ar filosofiją, bet būtų sukoncentruotas į visur esančių žmonių pažadinimą suvokimui, kad jie turi misiją vienu ar kitu būdu pakylėti sąmonę. Ir tuomet jie imtųsi tai daryti!

Ir jeigu daugelis žmonių susirinks į tam tikrą mokymą ir atras įkvėpimo šiame mokyme, tuomet tai yra gerai. Tačiau neleiskite, kad išorinė organizacija, išorinis guru ar išorinis mokymas taptų kliūtimi jūsų Kristiškumui išreikšti. Nesijauskite taip, lyg turėtumėte savo Kristiškumo reiškimąsi įstatyti į tam tikrus rėmus, į tam tikrus apribojimus. Nes, mano mylimieji, tai nėra Buvimas.

Pasimokykite iš kiekvienos situacijos

Tad vėlgi, susiduriate su amžinuoju klausimu: „Būti ar nebūti.“ Ir aš jūsų prašau Būti čia apačioje visu tuo, kuo jau esate Viršuje, įsiklausydami į šį dangiškąjį planą, paleisdami visus savo turimus lūkesčius – visus savo turimus prisirišimus – koks turėtų ar neturėtų būti jūsų dangiškasis planas. Buvime nėra jokių turėtų. Nėra privalai daryti tą ar nedaryti ano Kristiškume. Tėra tik spontaniškas Buvimo Kristumi veikimas toje konkrečioje situacijoje. Nėra jokių vertinimų: „O, aš turėčiau daryti tą, neturėčiau daryti ano.“ Viskas tampa spontaniška.

Pažvelkite į Jėzaus gyvenimą. Galite pažvelgti atgal ir sakyti: „Ar išmintinga Jėzui buvo išvartyti pinigų keitėjų stalus šventykloje? Argi ne šis incidentas parodė žydų religijos valdžios elitui, koks pavojingas yra Jėzus ir pastūmėjo juos priimti sprendimą jį nužudyti? Tad jeigu Jėzus, prieš nueidamas į šventyklą, būtų tiesiog sėdėjęs ir mąstęs apie tai, ką jis turėtų daryti ir ko neturėtų daryti, jis iš tiesų savo išoriniu protu būtų galėjęs atkalbėti save nuo bet kokių drastiškų veiksmų. Bet matote, jis nepadarė klaidos, išvartydamas tuos stalus – nors ir galėjo tai padaryti su mažesniu įkarščiu ir pykčiu – tačiau sakau jums, tai buvo dalykas, kuris turėjo įvykti, kad jo planas būtų išpildytas.“

Tad nežiūrėkite į savo gyvenimą su analitiniu protu ir nesakykite: „A, štai tuomet padariau tą ar aną klaidą. Man nereikėjo to daryti.“ Mano Mylimieji, yra išmintinga pažvelgti į savo gyvenimą ir tarti: „Jeigu kažką padariau, padariau tai dėl to, kad turėjau tai padaryti, bent jau tam, kad galėčiau išmokti tam tikrą pamoką. Ir padarydamas tą konkretų dalyką, įgijau galimybę greičiau išmokti šią pamoką. Ir net jeigu nebūčiau pasinaudojęs šia galimybe tuo metu, galiu tai padaryti šiandien.“ Gali būti per vėlu pakeisti praeitį, tačiau niekada nėra per vėlu išmokti pamoką iš praeities. O jeigu išmoksite šią pamoką, niekas nenueis veltui. Nes iš tiesų, būsite pasinaudoję net ir savo klaida, kad pakiltumėte aukščiau kelyje.

Susiderinkite su eteriniu Aukso Amžiaus projektu

Suprantu, kad daviau jums tiek, kiek galite pakelti vienu metu, nes jūsų taurės ima lietis per kraštus, ir jose nebėra vietos mano žodžiams ir mano šviesai. Ir jums reikia laiko viską suvirškinti. Tačiau duosiu jums dar vieną paskutinę mintį, apie kurią noriu, kad pamąstytumėte. Pamąstykite apie tai, kaip mes, pakylėtieji mokytojai, žvelgiame į Žemės planetą ir į tai, kas joje vyksta. Ir būkite pasiryžę pripažinti, kad mes į ją žiūrime visiškai kitokiu būdu negu į ją žiūrite jūs ir netgi negu į ją žiūri dauguma žmonių. Mes turime platesnę perspektyvą, platesnį požiūrį. Turime labiau ilgalaikį požiūrį. Nesame prisirišę. Ir aš nemėginu ieškoti jumyse trūkumų, nes jūs esate įsikūnijime ir natūralu, kad žvelgiate į Žemę iš jos vidaus. Bet sakau jums, yra vertinga retkarčiais išeiti į išorę ir pamąstyti apie tai, kaip mes pakylėtoje karalijoje žvelgiame į Žemę.

Gali egzistuoti daug pranašysčių, gali būti daug pranašiškų ženklų apie tai, kas gali įvykti Žemėje. Bet aš jums sakau, kad mes, pakylėtieji mokytojai, nežiūrime į Žemę ir į jos istoriją kaip į augimo periodą, kurį keičia kataklizmas, tuomet žingsnis atgal, tuomet vėl nedidelis palypėjimas aukštyn, tuomet sekantis kataklizmas. Mes nežiūrime į gyvenimą Žemėje kaip į trūkčiojantį, pirmyn ir atgal svyruojantį procesą. Mes matome, kad už visko, kas kada nors įvyko Žemėje, egzistuoja sąmonės progresas. Net ir kai kurie iš pačių didžiausių kataklizmų, apie kuriuos žinote – Atlantidos nuskendimas, Lemūrijos nuskendimas, praeities civilizacijų nuskendimas, kurias Maitrėja mini savo knygoje – nors ir buvo didelių kataklizmų šioje planetoje, už visų jų slypi aukštyn kylantis judėjimas.

Nes sakau jums, kad viskas, kas vyksta šioje planetoje, tiek gera, tiek ir bloga, tarnauja kaip pamoka, kuri tam tikrame eterinės karalijos lygmenyje yra įtvirtinama kolektyvinėje sąmonėje. O tai reiškia, kad nors ir įvyko dideli sukrėtimai fizinėje oktavoje, dideli sukrėtimai emocinėje oktavoje, dideli sukrėtimai mentalinėje karalijoje, ir netgi kai kuriuose žemesniuose eterinės karalijos lygmenyse, egzistuoja aukštesni eterinės karalijos lygmenys, kuriuose egzistuoja nenutrūkstamas sąmonės progresas.

Ir šis sąmoningumas šiuo metu yra įtvirtintas eterinėje karalijoje. Tai iš tiesų yra žmonijos turtai, sukrauti danguje. Ir jie yra čia tam, kad žmonija galėtų jais naudotis, ir jus, kurie esate dvasiškai sąmoningi, noriu paraginti pamąstyti, kad galite susiderinti su savo pačių eteriniu kūnu ir kolektyviniu eteriniu kūnu, ir tuomet galite pasiekti tas pamokas, kurios buvo išmoktos per eonus metų šioje planetoje. O tuomet – vėlgi – galite susiderinti su naujuoju Vandenio amžiumi, galite susiderinti su Aukso Amžiumi. Nes gi nemanote, kad atsisėdau ir sukūriau matricą Aukso Amžiui, nežiūrėdamas atgal, nesimokydamas ir nesiremdamas iš istorijos išmoktomis pamokomis? Nekūriau Aukso Amžiaus projekto, neatsižvelgdamas į tai, kas vyko prieš tai šioje planetoje. Nes aš, žinoma, noriu, kad Vandenio Aukso Amžius būtų pastatytas ant visko, kas buvo išmokta šioje planetoje.

Eterinėje Žemės planetos karalijoje yra tai ką galėtumėte pavadinti milžiniška duomenų baze arba biblioteka, kurioje yra saugomos visos pozityvios pamokos, kurios buvo išmoktos šioje planetoje – individualiai ir kolektyviai – ir šių pamokų negali sunaikinti niekas, kas vyksta žemesnėse karalijose. O tai reiškia, kad bet kuriuo momentu laike, kad ir koks tamsus tas metas beatrodytų tiems, kurie yra įsikūnijime, egzistuoja potencialas, kad kritinė masė žmonių gali pakylėti savo sąmonę, gali susiderinti su Aukso Amžiaus matrica eterinėje karalijoje ir atnešti ją į išorinę sąmonę. O tuomet pamažu, jie gali pažadinti kitus žmones, idant pradėtų augti momentumas ir įvyktų pokytis, kuris atneš Aukso Amžiaus matricą iš eterinio į mentalinį lygmenį, kuriame jį galėtų pagauti dar daugiau žmonių, ir tuomet įvyktų dar vienas pokytis. Kuomet jis būtų atneštas į emocinę karaliją ir kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių įveiktų niūrastį ir tamsą, suvaržymo jausmą, jausmą, kad tai yra neįmanoma. Ir jie iš tiesų pradėtų priimti jausmų pasaulyje, kad Aukso Amžius iš tiesų yra įmanomas, kad iš tiesų yra įmanoma geresnė ateitis, kad ir kaip niūriai viskas šiuo metu beatrodytų.

Ir tuomet bus pasiektas taškas, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių pradės pildyti savo aukštesnį potencialą, užuot pildę žemesnį potencialą. Mums reikalinga kritinė masė žmonių, kurie pradėtų gyventi savo gyvenimą taip, lyg Aukso Amžius jau būtų neišvengiamas ir jau būtų pradėjęs materializuotis materialioje karalijoje. Ar matote, kad tai yra aukščiausia sąmonės būsena, kurią galite pasiekti?

Ir esmė čia nėra tikėti, kad galbūt, kada nors ateityje, bus Aukso Amžius. Ne, mano mylimieji, mums reikalingi žmonės įsikūnijime, kurie priimtų, kad Aukso Amžius nėra jeigu, jis nėra kada nors – jis yra DABAR. Čia ir dabar! Nes jūs priimate, kad tik Aukso Amžiaus sąmonė yra vienintelė tikra. Ir tada, realybė neišvengiamai bus perkelta ant Motinos Šviesos ir Motinos Šviesa atvaizduos šią realybę. Ir todėl jūs gyvenate savo gyvenimą taip, tarsi Aukso Amžius jau būtų įkūnytas. Ir jeigu gyvensite savo gyvenimą taip, tarsi Aukso Amžius jau būtų įkūnytas, tuomet jis ir BUS įkūnytas jūsų gyvenime – kai nebeturėsite abejonių ir baimių, kai jumyse nebebus vietos jokioms žemesnėms emocijoms, žemesniems įsitikinimams ar abejonėms.

Drįskite įsiklausyti į savo dangiškąjį planą individualiai. Drįskite susiderinti su faktu, kad eterinėje karalijoje, Aukso Amžius jau yra įkūnyta realybė. Ir tereikia tik, kad jūs jį priimtumėte visuose savo sąmonės lygmenyse, ir jis taps įkūnytas jūsų individualiame gyvenime. Ir kai kritinė masė žmonių padarys tą patį – galbūt dėl to, kad pamatys jūsų pavyzdį, o gal juos tiesiog patrauks aukštyn jūsų sąmonė, nors jie niekada jūsų nebus sutikę – tuomet, kai ši kritinė masė bus pasiekta, pamatysite plačiai pasklidusį Aukso Amžiaus įsikūnijimą.

Augimas neturi ribų

Jūs jau matote tam tikrus jo aspektus čia, Kalifornijos valstijoje. Nes argi nematote, kiek daug šioje valstijoje yra daroma inovacijų? Pažvelkite į kompiuterių industriją, ir kaip ši industrija atnešė neįtikėtinus turtus, kurių čia tiesiog nebuvo prieš 30 metų. Ir ar matote, kodėl nėra jokių ribų augimui, kaip jie kalbėjo septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose, kuomet visas jų judėjimas buvo finansuojamas valdžios elito, ir kurio tikslas buvo įtikinti žmones, jog egzistuoja limitas ekonominiam augimui, egzistuoja limitas žmonių populiacijos augimui.

Žinoma, limitai egzistuoja – jeigu jūs priimate, kad egzistuoja limitai. Tačiau, jeigu nepriimate, kad egzistuoja limitai, tuomet nėra jokių limitų. Nes, kaip pradėjau sakydamas, viską šioje planetoje veikia žmonijos sąmonė. Tad limitai čia, fizinėje plotmėje, tiesiog yra prote, kolektyviniame prote egzistuojančių limitų atspindys. Tad pakeiskite savo protą, nusikratykite prote egzistuojančių limitų, ir pakeisite fizinę plotmę. Tai yra neišvengiama realybė, ir tai yra pats svarbiausias dalykas, kuris šiuo metu turi įvykti – kad žmonės nubustų šiai realybei ir šiam potencialui.

Tačiau vėlgi, jūsų taurės yra pilnos, netgi perpildytos. Tačiau dėkoju jums iš visos savo širdies gelmių, kad suteikėte man platformą, laikydami pusiausvyrą, kurios dėka galėjau perduoti šį mokymą. Nes tikiuosi, kad suvokiate, jog, kai jūs individualiai keliate savo sąmonę, ir kai keliate savo kolektyvinę sąmonę ir įžengiate į didesnę vienovę, na tai tuomet mums tampa įmanoma perduoti dar pažangesnius mokymus.

Ar nematote, kad dabar yra perduodami daug pažangesni mokymai, nei buvo perdavinėjami prieš dvejus ar trejus metus? Ar nematote, kad, kai Jėzus perdavė knygą Mistinis Jėzaus mokymas, jis ją galėjo perduoti tik tam tikram sąmonės lygiui? Tačiau dabar tapo įmanoma išplėsti šią knygą ir pakylėti ją į daug aukštesnį lygmenį, kuriame mokymai, tikrieji Kristaus mokymai, yra perduodami daug tiesesne forma. Jūs visi esate to dalis. Nes iš tiesų, kaip sakėme daugelį kartų, mes, pakylėtieji mokytojai, galime duoti tam tikrą mokymą, tačiau, jeigu neatsiranda žmonių, kurie būtų pasirengę įsisąmoninti šį mokymą ir padauginti talentus, na tai tuomet mes negalime nieko daugiau duoti.

Tad noriu, kad žinotumėte, jog galite save pagirti dėl fakto, jog būtent ši realybė, kad jūs priėmėte šį mokymą, leido man perduoti mokymą, kurį jums perdaviau šiandien, ir būtent tai leido Maitrėjai perduoti savo knygą, kuri negalėjo būti perduota net ir prieš dvejus metus. Tikiuosi, kad sugrįšite rytoj su tokiu pačiu ryžtu palypėti į dar aukštesnį sąmonės lygį, kad galėčiau vėl su jumis kalbėti rytoj ir perduoti netgi dar aukštesnį mokymą, kuriame dar tiesiau kalbėsiu apie tai, kokie turi įvykti sąmonės pokyčiai, ir kaip iš tiesų gali atrodyti Aukso Amžius, kai jis taps fiziškai įkūnytas. Tad užsklendžiu jus savo širdies meilėje, Laisvės liepsnoje. Ir laukiu pasimatymo su jumis rytoj.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels