Raktas į galutinę pergalę yra galutinis atidavimas

TEMOS: Iliuzija, jog problemos yra pernelyg didelės, kad galėtų būti išspręstos – Drįskite palikti dualistinę kovą – Pakilkite virš pralaimėjimo galimybės – Ką reiškia nedualistinė Pergalė

Pakylėtoji Mokytoja Elohima Viktorija, 2007 gegužės 20 d. per Kim Michaels.


Viktorija AŠ ESU! Ir AŠ ESU Pergalės Elohima! Nes aš esu Pergalės Esatis, Pergalės Liepsna, sudeginanti viską, kas nepanašu į ją. Tad pažvelkite į kosmoso platybes. Ir kai matote šių galaktikų platybes, ar nematote, mano mylimieji, kad Žemė yra be galo mažytė, lyginant su visu kosmosu? Tai nereiškia, kad Žemė yra nereikšminga. Tačiau tai turėtų padėti jums suvokti, kad ši Žemė ir šioje Žemėje esančios jėgos nėra jau tokios svarbios ar galingos kaip atrodo ar kaip jos pačios mano.

Ar nematote, kad ši Žemė tėra tik dulkelė beveik beribėje visatoje? Tad kas tai yra per kvailystė manyti, kad tie, kurie išaukštino save Žemėje ir teigia turintys kažkokią valdžią, iš tiesų galėtų turėti kažkokią realią galią, lyginant su visos visatos platybėmis.

Iliuzija, jog problemos yra pernelyg didelės, kad galėtų būti išspręstos

Galite pažvelgti į pačią galingiausią armiją Žemėje. Galite matyti juos išsirikiavusius su savo atominiais ginklais, bet ką gi jie galėtų padaryti tolimoms kosmoso galaktikoms? Ir tai tuomet turėtų padėti jums suvokti, kad Kūrėjas, kuris sugebėjo sukurti tokį milžinišką kosmosą, turi galią, kuri yra nepalyginamai didesnė už bet kokias Žemėje egzistuojančias jėgas. Ir todėl, turėtumėte suvokti, kad, kai šiai Dievo galiai yra leidžiama tekėti per tuos, kurie atvėrė save ir tapo atviromis durimis šiai galiai, na tai tuomet: „Žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma.“ Nėra nė vienos problemos Žemėje, kurios Dievo galia negalėtų išspręsti arba sudeginti.

Vienas iš pagrindinių puolusios sąmonės ir ją įkūnijančių būtybių rezgamų sąmokslų būtent ir yra šis mėginimas jus įtikinti, kad esate tokie nereikšmingi, o problemos šioje Žemėje yra tokios didelės, kad nėra nieko, ką galėtumėte padaryti, idant pakeistumėte status quo. Nėra nieko, ką galėtumėte padaryti valdžios elitui nuversti. Tačiau, mano mylimieji, tai yra ne kas kita kaip iliuzija, turinti vieną vienintelį tikslą – neleisti jums šviesti Dievo Šviesos per save, tos Dievo Šviesos, kuri jau yra įtvirtinta Dievo karalystėje, esančioje jumyse.

Didžiausia jų baimė yra tai, kad kritinė masė žmonių išeis į priekį ir tars: „Kad ir kas benutiktų, mes eisime individualaus Kristiškumo keliu. Mes seksime mūsų didžiausio mokytojo, Jėzaus Kristaus, parodytu pavyzdžiu. Ir drįsime daryti darbus, kuriuos darė jis, nes suvokiame, kad tai ne MES darome darbus – tai Dievas mumyse daro šiuos darbus.“ Tai yra didžiausia jų baimė, kadangi jie žino, jog jie nieko negalėjo padaryti, kad sustabdytų Jėzų, kad sustabdytų Gautamą, kad sustabdytų daugelį kitų žmonių, kurie nubudo realybei, jog jie yra Dievo individualizacijos Žemėje ir kad jie gali leisti Dievo šviesai šviesti per juos.

Ir todėl jie žino, kad, jeigu kritinė masė žmonių įkūnys šį Kristiškumą, na tai tuomet jie neteks valdžios šiai planetai. Ir jiems teks susidurti su pasirinkimu: pakeisti save arba patirti antrąją mirtį. Jie siekia to išvengti arba atidėti, versdami žmones prisiimti savo kuriamą karmą. Tačiau per jūsų ryžtą atsiskirti nuo šios beviltiškumo, paralyžiaus, nevilties, nevertumo sąmonės, per šį ryžtą, kurį parodėte, kurį pademonstravote, jie nelaimės, jie netvers. Nes Dievas švęs pergalę Žemėje.

Drįskite palikti dualistinę kovą

Tad ateinu jūsų pagirti. Nes matote, mano mylimieji, esmė nėra kovoti kažkokią gigantišką, epinę kovą prieš tamsos jėgas, nugalint jas didžiuliame sprogime. Ne, tikroji revoliucija, kuri pakeis Žemę, yra vidinė revoliucija, kuomet jūs drįstate būti tuo, kuo esate, ir pakylate virš dualistinės kovos, šitaip atsisakydami toliau ją palaikyti.

Tai yra tikroji pergalė, kurios ieškome – tų, kurie nugalės ir bus tuo, kuo yra Dievuje. Jūs drįsote pradėti šį procesą. Ir iš tiesų galite toliau jį tęsti. Taip, mano mylimieji, jaučiu, kad kai kurie iš jūsų turite abejonių. Tačiau neprašau jūsų pasiekti Kristaus sąmonę per sekančias penkias sekundes. Prašau jūsų toliau daryti tai, apie ką kalbėjome, eiti žingsnis po žingsnio į priekį. Eikite po vieną mažą žingsnelį į priekį ir tiesiog nuspręskite savo prote, jog kad ir kas benutiktų, jūs – visą savo likusį gyvenimą – nepaliausite žingsniuoti mažais žingsneliais į priekį, visada ieškodami sekančio žingsnio. Niekada neleisdami sau įstrigti komforto zonoje, arba baimės ar nevilties būsenoje.

Tad jūsų prašau tik vieno dalyko: Visada ieškokite sekančio žingsnio, kurį galėtumėte žengti. Siekite pamatyti, kaip jūsų ego mėgina sugalvoti pretekstą, kodėl neturėtumėte žengti to žingsnio. Ir tuomet suvokite, kad tai yra ne kas kita kaip iliuzija ir nuspręskite, jog neleisite šiai iliuzijai jūsų sulaikyti ir vis tiek žengsite šį žingsnį. Štai ko jūsų prašau, mano mylimieji. Nes būtent taip laimėsite savo pergalę.

Kai kurie mūsų mokiniai kartais turėdavo šiek tiek naivią ir juodai baltą perspektyvą, kuomet manė, jog kovoja šią kažkokią epinę kovą, kurios pabaigoje jie patirs šlovę, nes bus nugalėję priešą. Tai, mano mylimieji, yra sąmonės, kuria ši planeta buvo labai ilgą laiką persisunkusi, liekanos, ir ši sąmonė daugeliui žmonių iš tiesų kėlė norą eiti į karą, nes manė, kad karas yra šlovinga veikla, suteiksianti jiems garbę.

Atėjo laikas dvasingiems žmonėms palikti šią sąmonės būseną, kurioje norite turėti priešą ir kurioje jums reikalingas priešas, su kuriuo galėtumėte kovoti. Atėjo laikas suvokti, kad egzistuoja aukštesnė pergalės forma už dualistinę pergalę, kurioje jums yra būtina nugalėti išorinį priešą, nužudant arba nukariaujant kitus žmones. Atėjo laikas suvokti, kad tikroji pergalė yra dvasinė pergalė, per kurią pakylate virš dualizmo. Nelaimėsite galutinės pergalės, sunaikindami kitus žmones, kuriuos laikote savo priešais.

Laimėsite galutinę pergalę, pakildami virš sąmonės, kuri verčia jus matyti kitus atskirai nuo savęs, ir tuo būdu potencialiai paversite savo priešus savo broliais ir seserimis Kristuje.

Pakilkite virš pralaimėjimo galimybės

Ir tai yra galutinė pergalė. Ir jai reikia, kad įveiktumėte jausmą, jog jums yra įmanoma pralaimėti. Galite turėti abejonių, ar sugebėsite įkūnyti savo Kristiškumą, ar jums pavyks įveikti tą ar aną sąlygą. Tačiau sakau jums, mano mylimieji, Henris Fordas iš tiesų buvo teisus, kai buvo įkvėptas pasakyti: „Ar tikėsite, kad galite, ar tikėsite, kad negalite – būsite teisūs.“ Nes būtent tikėjimas materializuoja realybę. Jeigu tikėsite, kad negalite laimėti, tuomet negalėsite laimėti. Tačiau, jeigu tikėsite ir priimsite ir visa savo širdimi nuspręsite, kad galite laimėti ir laimėsite, tuomet tai bus jūsų realybė.

Perduodu jums tikrąją Pergalės Liepsną, kuri nėra priešpastatyta pralaimėjimui, nes jai nereikalingas priešingas poliariškumas – nes ji yra neprilygstama Dievo pergalė. Ir šioje Pergalės Liepsnoje pralaimėjimas neįmanomas. Nes žinote, kad, jeigu nepaliausite žingsnis po žingsnio eiti į priekį, tuomet galėsite tik laimėti. Nes pergalė, mano mylimieji, nėra statiška nesikeičianti būsena. Kas yra pergalė? Tai yra savitranscendencija, pakilimas laipteliu aukščiau nei buvote vakar. Štai tai yra pergalė!

Ir esmė čia nėra pasiekti kažkokią galutinę tariamo tobulumo būseną, kuriame augimas ar pokyčiai nebebūtų įmanomi. Ne, tie, kurie pakilo virš žmogiškos būsenos, yra tie, kurie atrado realybę, kad gyvenimas – ir pats Dievas – yra amžina, nesibaigianti savitranscendencija. Kai nusprendžiate, kad nepaliausite savęs transcenduoti – tol, kol turėsite sąmonę – na tai tuomet būsite įžengę į pergalės Ratą, į pergalės Liepsną.

Būsite įžengę į pergalės kelią, kuriame neegzistuoja galimybė pralaimėti. Ir esmė nėra „ar“ man pavyks tai pasiekti. Esmė yra nepaliauti žingsniuoti mažais žingsneliais į priekį. Ir jeigu pamatėte, kad nuslydote atgal, nesmerkite savęs. Tiesiog palikite tai ir judėkite toliau. Jeigu visada judėsite pirmyn, jeigu visada žengsite sekantį žingsnį, negalėsite pralaimėti. Nes argi Jėzus nedavė savo nuostabaus palyginimo apie talentus? Ir tarnai, kurie padaugino jiems duotus talentus, buvo apdovanoti. Nes argi Viešpats nesakė: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius.“

Kai įgyjate šį ryžtą – kad nepaliausite mažais žingsneliais žygiuoti į priekį – tuomet galėtumėte sakyti, kad šių mažų žingsnelių nebus gana, tam kad pasiektumėte galutinę pergalę ar kad pasiektumėte kažkokią Kristiškumo būseną ar kad įkūnytumėte Aukso Amžių. Ir būtumėte teisūs. Mažų žingsnelių, kuriais galite eiti į priekį, nepakanka, tačiau maži žingsneliai, kuriais galite eiti, yra pakankami, kad atneštų padauginimą iš aukščiau. Ir būtent šis padauginimas atneš jūsų Kristiškumą, atneš jūsų pergalę, atneš Aukso Amžių.

Ką reiškia nedualistinė Pergalė

Kaip ir visame kame, egzistuoja dualistinė perspektyva ir aukštesnė, virš-dualistinė perspektyva. Ir kai siekiate šios aukštesnės perspektyvos, matote, kad egzistuoja kitoks požiūris. Net ir toks požiūris, kuomet jums nereikia naudoti jėgos ar būti galingiems tam, kad laimėtumėte. Nes aš anksčiau kalbėjau su didesne galia per šį pasiuntinį, tačiau pasirinkau sušvelninti šią galią, idant perduočiau jums kitokį Pergalės Liepsnos aspektą, ramesnį šios liepsnos aspektą, paremtą vidiniu žinojimu, kad tik pergalė yra tikra.

Skaitydami Maitrėjos knygą, galite perskaityti tarp eilučių, kad niekada nebuvo tokios sferos, kuri nebūtų pakilusi – ir niekada nebus tokios sferos, kuri negalėtų pakilti. Nes nėra nė menkiausios abejonės, kad Dievo vizija ir planas šiam formų pasauliui bus išpildyti. Klausimas tėra toks, kiek prireiks laiko, kol būtybės, kurios pasinaudojo savo laisva valia, kad atsiskirtų nuo Dievo, suvoks savo paklydimą arba kol baigsis jiems skirta galimybė, idant sfera, kurioje jos gyvena, galėtų pakilti be jų.

Sferas aukštyn kilti skatinanti jėga paprasčiausiai yra ši: nuolatinė savitranscendencija. Ir niekada nesate tokioje situacijoje, kurioje negalėtumėte transcenduoti – JEIGU turite noro save transcenduoti. Nes argi mes vėl ir vėl jums nekartojome, kad jūsų išorinė situacija yra jūsų sąmonės būsenos išraiška? Tad nors šiuo metu galite jaustis taip, lyg neturėtumėte jokios galios daryti įtaką savo išorinei situacijai, privalau jums pasakyti, kad jūs iš tiesų turite galią pakeisti savo sąmonės būseną, žengdami po vieną mažą žingsnelį į priekį, įveikdami po vieną nedidelę iliuziją.

Ir todėl jausmas, kad esate paralyžiuoti ir kad nieko negalite padaryti, neturi jokios realybės. Nes visada galite atiduoti. Ir būtent besąlyginiame atidavime laimėsite pergalę. Nes kaip paaiškina Maitrėja savo knygoje, ir kaip prieš tai paaiškino Jėzus ir Motina Marija, negalite ištobulinti žmogiškos sąmonės. Galite tik virš jos pakilti. O kad galėtumėte tai padaryti, privalote ją atiduoti. Turite ją paleisti.

Yra pasakyta, kad geriau nugalėti save nei nugalėti miestą. Ir iš tiesų, savęs įveikimas nereiškia, kad kovojate mūšį. Tai netgi nereiškia, kad kovojate su savo ego ar su skirtingais savojo ego atskilimais, keliančiais karą jūsų viduje. Tai reiškia, kad juos atiduodate, paliekate juos – suvokdami, jog esate daugiau negu tai. Ir todėl priimate, kad galite pakilti virš bet kokių sąlygų – kai esate pasiryžę į tai pažvelgti, esate pasiryžę suvokti, kodėl tai nėra tikra, ir tuomet esate pasiryžę tiesiog paleisti tai. Tad Pergalės Liepsnos švelnume, užsklendžiu jūsų širdis ir taip pat išreiškiu savo dėkingumą. Nes aš įžiebiau naują judėjimą, naują momentumą Europos sąmonėje, kuris yra PERGALĖ PER ATIDAVIMĄ.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels