Ypatinga dispensacija, skirta padėti europiečiams pakilti virš praeities

TEMOS: Kaip Europa gali judėti link amžinos taikos – Kas yra tikrasis atleidimas – Ką reiškia Pasaulio Viešpaties tarnystė – Didžiausias potencialus Europos indėlis pasauliui – Galimybė paleisti neatleidimą

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2007 gegužės 20 d. per Kim Michaels.


Yra tokių, kurie sakys: „Ką gi Buda veikia Europoje? Juk tai mūsų teritorija. Šis žemynas priklauso mums. Dink iš čia. Nenorime, kad mus trikdytum žinojimu, jog gyvenimas yra daugiau, nei ta mūsų apibrėžta gyvenimo forma žmonėms, kurie yra mūsų tarnai šiame žemyne.“

Tačiau kas jiems suteikia teisę tai sakyti? Nes aš esu vienovėje su amžinąja realybe, kad viskas yra Budos prigimties. Ir todėl turiu absoliučią teisę materializuoti savo Esatį čia ir visame kame. Tad ši konferencija sukūrė šviesos arką tarp Vašingtono ir Europos žemyno. Ir kaip įtvirtinau savo Esatį Vašingtone, lygiai taip pat įtvirtinsiu savo buvimą ir Europos parlamente Briuselyje, o taip pat nacionalinėse vyriausybėse, kurios turi didžiausią potencialą atnešti naują sąmoningumą į Europą.

Kaip Europa gali judėti link amžinos taikos

Nes, mano mylimieji, nors neturiu visiškai jokios intencijos pamatyti Europą atsiverčiant į išorinę budizmo religiją, aš iš tiesų turiu intenciją pamatyti Europą priimant kai kurias universalias, nesenstančias tiesas, aprašytas mokymuose, kuriuos perdaviau taip seniai ir visiškai kitokiame pasaulyje. Nes, nors jie savęs ir nelaiko budistais, šiame žemyne yra didelis skaičius žmonių, kurie pradeda suvokti keturias tauriąsias tiesas. Jie pradeda suvokti, kad kančias sukelia klaidingas troškimas, kurį sukelia prisirišimas. Jie pradeda suvokti, kad yra būtina pakilti virš sąmonės būsenos, iš kurios gimsta prisirišimai, ir kad reikia tiesiog paleisti šiuos prisirišimus.

Ir tai yra esminis elementas, kurį Europa privalo turėti, jeigu nori įkūnyti Aukso Amžių. Nes, kai žvelgiate į šio žemyno istoriją, matote konfliktus, matote karus, matote, pyktį, neapykantą, milžiniškus iškreiptos energijos kiekius, kuri vis dar tebekaba virš šio žemyno kaip debesis, kuris kai kuriose vietos yra toks tankus, jog yra visiškai užvaldęs žmones.

Ir iš tiesų yra šalių – ir Serbija nėra vienintelė tokia šalis – kuriose žmonės yra taip stipriai prislėgti šios energijos, kuri buvo sukurta ankstesnių kartų, kad nesugeba atsitraukti žingsnio atgal ir pažvelgti į savo situaciją iš naujos perspektyvos. Ir todėl, jie neturi jokio realaus pasirinkimo, ir todėl nemąstydami – tarsi robotai arba lemingai, žygiuojantys į jūrą – ir toliau vėl ir vėl kartoja tuos pačius šablonus – dar labiau sustiprindami tą energiją, kuri laiko juos įkalintus žemyn traukiančiame sūkuryje.

Kai žvelgiate į konfliktus ir energiją, kurie buvo sukurti šiame žemyne, galite matyti, kad kai kurie iš čia vykusių žiaurumų negali būti išspręsti, negali būti įveikti, negali būti neutralizuoti, negali būti ištaisyti. Nes holokaustas iš tiesų nužudė tam tikrą skaičių žydų. Kaip galėtumėte pakeisti šį faktą? Kaip galite pakeisti faktą, kad Antrasis Pasaulinis Karas sukėlė tokios daugybės milijonų žmonių Europoje žūtį? Negalite to pakeisti, mano mylimieji. Negalite sugrąžinti laiko atgal ir ištaisyti skriaudas, kurios buvo padarytos prieš tuos daugybę metų, dešimtmečių ar šimtmečių.

Kas yra tikrasis atleidimas

Nuo praeities galite išsilaisvinti tik per atleidimą, tačiau tik per ypatingą atleidimo rūšį – besąlyginį atleidimą. Nes, nors pasauliui sunkiai sekasi suprasti, kas yra besąlyginis atleidimas, jeigu apie tai pamąstysite, suvoksite, kad nėra kitokio atleidimo – tik besąlyginis atleidimas. Nes, kol egzistuoja sąlygos, juk nesate iš tiesų atleidę, argi ne taip, mano mylimieji? Ne, nesate atleidę.

Tiesą sakant, esate susikūrę labai subtilią logiką, kuri suteikia jūsų ego pretekstą neatleisti kitiems žmonėms. Nes savo prote esate susikūrę sąlygas, kurios sako, kad tik tuomet, kai išpildys šias sąlygas, jie bus verti jūsų atleidimo. Jūsų atleidimą apsprendžia ne jūsų priimtas pasirinkimas atleisti; jį apsprendžia jų daromi pasirinkimai.

Ir ką jūs padarėte su šiais subtiliais samprotavimais? Na, jūs atidavėte galią spręsti savo likimą. Ir savo likimą atidavėte į kitų žmonių rankas. Ir kas yra tie žmonės, į kurių rankas atidavėte savo likimą? Argi tai nėra tie patys žmonės, kurie jus nuskriaudė praeityje? Tai kodėl tuomet leidžiate jiems kontroliuoti savo ateitį, padarydami savo atleidimą priklausomu nuo jų atsako ar šio atsako nebuvimo?

Ar suvokiate, kad tame nėra visiškai jokios logikos? Nes, jeigu kas nors jus nuskriaudė, kodėl tuomet norėtumėte būti nuo jų kaip nors priklausomi? Argi nenorėtumėte išsilaisvinti nuo tų, kurie jus nuskriaudė, kad jie nebegalėtų jūsų kontroliuoti? Tad kaip galite išsilaisvinti nuo kitų žmonių? Na, išsilaisvinti galite, tik visiškai ir besąlygiškai atleisdami.

Kai atleidžiate kitiems žmonėms, nepaleidžiate jų į laisvę; į laisvę paleidžiate save. O jeigu jie nenori kilti aukščiau ir jums atleisti, tuomet jie bus palikti savo senoje sąmonės būsenoje, o jūs būsite transcendavę tą dualistinę sąmonės būseną ir pakilę aukščiau. Ir kaip sakėme, visata yra veidrodis. Tad ji neišvengiamai atspindės jums sąlygas, kurios atspindės jūsų aukštesnę sąmonės būseną. Kai tuo tarpu tie, kurie buvo jūsų priešai ir kurie nenorėjo atleisti, gaus atgal sąlygas, kurios atspindės jų sąmonės būseną, ir todėl jie vis dar tebeturės priešą, tačiau tai nebebūsite jūs. Nes jūs dabar tapsite laisvi pakilti virš dualistinės kovos.

Kai žvelgiate į šį žemyną, matote, kad yra vietų, kuriose grupės žmonių yra taip stipriai susikoncentravusios į praeitį, kad tai, tikrąja to žodžio prasme, suryja jų dabartį ir užgožia jų ateities viziją. Netgi iki tokio lygmens, kai jie nebeturi gebėjimo ar netgi drąsos įsivaizduoti geresnę ateitį, auksinę ateitį. Kaip galės ateiti ši geresnė ateitis, jeigu žmonės bus taip stipriai susikoncentravę į praeitį, kad praeitis taps prologu ir sukurs tendenciją toliau tęsti dualistinę kovą, vykstančią jau daugybę šimtmečių?

Tad matote, kad situacija galėtų keistis, kai kurie turi tai suvokti, jog jie nori būti laisvi, o laisvi jie negali būti, siekdami pakeisti praeitį, siekdami ištaisyti praeities skriaudas. Laisvi jie galės būti, tik atleisdami praeities skriaudas, palikdami jas praeity ir pakildami virš senosios sąmonės būsenos, senojo požiūrio į kitus žmones, ir paleisdami senuosius pykčio, neapykantos, ir baimės jausmus, o taip pat jausmą, kad jums yra grasinama. Būtent kovos jausmas sukuria kovą. Nes būtent jūsų sąmonė paruošia dirvą tam, ką patirsite fizinėje plotmėje. Ir todėl, jeigu sieksite pakeisti išorines sąlygas, prieš pakeisdami savo sąmonę, jūs, kaip yra sakoma sename posakyje, statysite vežimą priešais arklį. Ir niekur nenuvažiuosite.

Ką reiškia Pasaulio Viešpaties tarnystė

Tad šiame žemyne įtvirtinsiu savo besąlyginio atleidimo momentumą. Nes aš, Gautama Buda, iš tiesų tarnauju tarnystėje, kuri yra vadinama „Pasaulio Viešpats.“ Ir kaip aš pakilau iki tokio lygmens, kad tapau vertu užimti šią tarnystę? Na, matote, paaiškinome jums, kad turite AŠ ESU Esatį, ir kad iš jūsų AŠ ESU Esaties į žemesniąją jūsų esybę teka šviesa. Ir būtent ši šviesa jus palaiko – palaiko net ir fizinį kūną – ir be jos jūs negalėtumėte išgyventi.

Ir šviesa iš jūsų AŠ ESU Esaties iš tiesų teka per Pasaulio Viešpaties tarnystę. Tad ji teka per mano AŠ ESU Esatį, per mano širdį. Tai reiškia, mano mylimieji, kad aš, kaip Pasaulio Viešpats, tikrąja to žodžio prasme, laikau savo širdyje kiekvieno šioje planetoje įsikūnijančio žmogaus gyvybę. O tai reiškia, kad turiu galią užgesinti bet kurio žmogaus, net ir žmonių grupių, ir netgi visos žmonijos rasės gyvybę, gyvybinę jėgą.

Tai kaip galima tapti vertu užimti šią tarnystę? Na, tą tegalima pasiekti tik tuomet, kai esate įveikę bet kokį polinkį į pyktį arba neapykantą, arba priešiškumą. Nes jeigu tebeturėčiau bent menkiausią tokių žmogiškų emocijų aspektą, taptų visiškai įmanoma man pažvelgti į Žemę ir susierzinti dėl tam tikrų žmonių, kurie nenori mokytis savo pamokų, ir todėl supykęs galėčiau užgesinti liepsną jų širdyse.

Tai pažeistų Laisvos Valios Įstatymą. Nes Dievas reikalauja, kad žmonėms kurį laiką būtų suteikiama galimybė. Tad jeigu aš savavališkai nuspręsčiau, kad iš kažko ši galimybė turėtų būti atimta, pažeisčiau šį įstatymą. Ir, žinoma, būdamas Pasaulio Viešpačiu, negaliu pažeidinėti įstatymų, kuriuos man yra patikėta saugoti. Šios tarnystės galiu būti vertas, tik įkūnydamas Besąlyginio Atleidimo Liepsną, kuomet atleidžiu žmonėms dar prieš jiems nusikalstant. Nes toks iš tiesų yra besąlyginis atleidimas – kad nėra tokio nusikaltimo, kurį žmonės Žemėje galėtų padaryti, kad jis galėtų mane kaip nors sutrikdyti ir priversti mane prarasti Ramybės Liepsną, kuri aš esu ir kurią saugau Žemei.

Ir kad galėčiau pakilti į šią tarnystę, iš tiesų susikūriau nemažą besąlyginio atleidimo momentumą. Ir ypatinga dispensacija, kurią dabar atnešu į šį žemyną, yra tai, kad įtvirtinsiu šį momentumą Europos žemyne. Ir pasiūlysiu milžinišką padauginimo faktorių visiems, kurie trokš praktikuoti besąlyginį atleidimą savo asmeniniame gyvenime, ir visiems, kurie trokš tapti pavyzdžiu kitiems, netgi imdami kalbėti apie besąlyginio atleidimo būtinybę, dalindamiesi mokymais, kuriuos perdaviau čia ir kuriuos davėme per visą šią konferenciją.

Būdamas Pasaulio Viešpačiu, iš tiesų ieškau ištikimų tarnų, kurie būtų ištikimi mažuose dalykuose, idant galėčiau jiems pavesti didelius dalykus. Ne ta prasme, kad turėtumėte fizinę valdžią kitiems žmonėms, bet ta prasme, kad galėtumėte dauginti savo besąlyginio atleidimo momentumą, idant galėtumėte tapti švytinčiu pavyzdžiu kitiems.

Didžiausias potencialus Europos indėlis pasauliui

Nes iš tiesų, būtent to labiausiai reikia Europai šiandien. Ir kokį dar didesnį indėlį Europa galėtų įnešti į pasaulio ateitį, jei ne parodydama pavyzdį savo pasiryžimu besąlygiškai atleisti tiems žmonėms, su kuriais kariavote ištisus šimtmečius? Kaip sakėme anksčiau, Europos žmonės yra atsakingi – per savo sąmonę – už situacijos sukūrimą, kurioje į fizinę plotmę atėjo daugelis ideologijų ir tikėjimo sistemų šiame žemyne. Ir šių tikėjimo sistemų klaidos pasklido po visą pasaulį. Europos žmonės taip pat yra atsakingi už tai, kad paruošė dirvą daugeliui konfliktų, ginkluotų konfliktų, kurie turėjo pasekmes visam pasauliui, išeinančias net ir už taip vadinamų dviejų pasaulinių karų ribų.

Tam, kad Europos žmonės galėtų greičiausiu įmanomu būdu subalansuoti šią karmą, nėra galingesnės priemonės už besąlyginio atleidimo praktikavimą. Ir todėl tai iš tiesų yra nemaža dispensacija, kad įtvirtinau savo Atleidimo Esatį šiame žemyne. Ir todėl prašau jūsų – tų, kurie klausys arba skaitys šį diktavimą – pamąstyti apie tai, kaip galėtumėte praktikuoti besąlyginį atleidimą savo asmeniniame gyvenime.

Galimybė paleisti neatleidimą

Ir, mano mylimieji, šiuo atveju, nepamirškite pažvelgti į veidrodį ir praktikuokite besąlyginį atleidimą sau patiems. Nes iš tiesų, daugeliui jūsų yra lengviau atleisti kitiems negu atleisti sau. Tačiau besąlyginis atleidimas yra besąlyginis. Tai reiškia, kad jis nėra priklausomas nuo kokių nors sąlygų Žemėje. Kad galėtumėte besąlygiškai atleisti savo artimui, turite būti pasiryžę pažvelgti už jo arba jos netobulumų. Ir tą patį turite padaryti su savimi.

Jeigu atleidimas yra besąlyginis, kokias sąlygas jums tuomet reikėtų išpildyti, kad taptumėte verti šio besąlyginio atleidimo? Argi nematote čia slypinčios logikos? Jums nereikia būti vertais besąlyginio atleidimo. Jūs esate jo verti čia ir dabar.

Ir todėl, užsklęsdamas šį diktavimą, siūlau jums galimybę paimti iš jūsų visą neatleidimą, kurį jaučiate sau – visą šį jausmą, kad esate netobuli, kad esate nepakankamai geri, kad padarėte tą ar aną klaidą – suteiksiu jums galimybę, kad visa tai pasiimsiu sau. Įsivaizduokite, kaip surenkate visus šiuos netobulumus iš visų savo energetinio lauko kampelių, iš visų savo auros kampelių. Surenkate juos į vieną vietą, ir galite juos įsivaizduoti kaip juodus siūlus, kurie yra įpinti į jūsų esybės klostes, ir įsivaizduokite, kaip ištraukiate juos iš savo esybės kaip tuos daugybę juodų siūlų.

Ir renkate juos į vieną vietą, traukiate juos vis arčiau savo širdies. Ir savo širdies šviesoje, pradedate juos matyti. Ir sutraukiate juos į kamuolį. Ir dabar matote, kaip suspaudžiate juos į šį kamuolį, darydami jį vis standesnį, lyg jis būtų siūlų arba virvių kamuolys, kuris iš pradžių yra šiek tiek netvarkingas, be jums jį toliau vyniojant, jis vis labiau susispaudžia, kol palieka toks mažas, jog galite jį išlaikyti abejose rankose.

O dabar, mano mylimieji, kviečiu jus įsivaizduoti, kad laikote šį neatleidimo siūlų kamuolį savo rankose, ir įmetate jį į mano širdies čakros degančią krosnį – kuri dega tokia ryškia šviesa, jog akimirksniu gali sudeginti bet kokį netobulumą Žemėje. Nesijaudinkite dėl mano gebėjimo sudeginti ir transmutuoti šią substanciją. Nes argi aš nesu Pasaulio Viešpats? Tad iš tiesų, nėra tokio blogio, kurį galėtumėte turėti, kad jo negalėčiau sudeginti. Tad paimkite jį dabar ir įmeskite į mano širdies čakrą ir matykite, kaip jis akimirksniu užsiliepsnoja, vos palietęs mano ugningos meilės jums ugnį.

Ir dabar priimkite, kad esate laisvi nuo šio neatleidimo. Priimkite, kad esate verti besąlyginio atleidimo. Priimkite, kad aš, Gautama Buda, Pasaulio Viešpats, besąlygiškai ir galutinai jums atleidau. Ir todėl, kaip sakė Jėzus: „Tavo nuodėmės tau atleistos. Eik ir daugiau nebenusidėk.“ Negrįžkite prie tų senųjų momentumų ir nebeatkūrinėkite neatleidimo sau – net jei ir toliau darytumėte tam tikras klaidas. Kai padarote klaidą, sąžiningai siekite iš jos pasimokyti, tačiau atleiskite sau, užuot į ją kabindamiesi.

Jau vien šis faktas, kad esate atviri šiems mokymams – naujiesiems Vandenio Amžiui skirtiems Kristaus ir Budos mokymams – demonstruoja, kad turite potencialą būti Vandenio Amžiaus pionieriais. Tačiau kaip galėsite įvykdyti šią misiją, jeigu laikysitės įsikibę į neatleidimą sau? Kaip galėsite pademonstruoti atleidimą kitiems, jeigu nepraktikuosite jo sau? Tad atleiskite sau, ir paleiskite sąlygas, kuriomis jūsų ego ir šio pasaulio jėgos naudojasi, mėgindamos jus įtikinti, kad nesate verti atleidimo. Ar netgi mėgindamos jus įtikinti senuoju žaltiško proto melu, kad jums padarius klaidą, esate pasmerkti amžiams ir jau niekada negalėsite būti išgelbėti.

Sakau jums, Dievo realybė yra tokia, kad vienintelis jo troškimas yra pamatyti jus pakylant virš visų netobulumų Žemėje ir tampant Dievuje laisva būtybe, kuria buvote sukurti būti. O pakilti galite, tik priėmę besąlyginį atleidimą. Nes tai, ką čia pasakiau, galioja viso žemyno mastu, ir taip pat galioja individualiu mastu. Negalite ištaisyti praeities skriaudų. Galite tik iš jų pasimokyti ir tuomet jas paleisti, besąlygiškai atleisdami sau.

Taigi, mano mylimieji, pasakiau, ką norėjau, ir užsklendžiu jus Besąlyginio Atleidimo Liepsnoje. Ir užsklendžiu šią konferenciją, nes noriu, kad žinotumėte, jog užsitarnavote šios dispensacijos. Užtarnavote ją visai Europai. Ir tai jums rodo, kaip keletas žmonių iš tiesų gali būti pionieriais, keliančiais aukštyn daugelį. Tad leiskite sau tekėti su muzika, kuri bus paleista groti. Leiskite sau pajusti Budos Esatį ten, kur esate.

Kai viskas yra Budos prigimties, tuomet ir jūs esate Budos prigimties. Tai reiškia, kad jūs jau esate Buda – jei tik galėtumėte tai priimti, ir priimtumėte tai besąlygiškai. Nes, kai jau esate Buda, kaip galėtų egzistuoti sąlygos, kurias turėtumėte išpildyti, kad taptumėte Buda? Tad mąstykite apie šią amžinąją tiesą, kurios nei ego nei intelektas niekada nebus pajėgus suvokti – kad negalite tapti Buda. Galite tik BŪTI Buda.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels