Planetos ateitis priklauso nuo jūsų pasiryžimo BŪTI

TEMOS: Anti-buvimo jėgos Europoje – Religijos ir anti-religijos jėgos – Įveikite pasipriešinimą Gyvajam Žodžiui savyje – Drįskite nuo kažko pradėti – Ryžkitės būti žmonėms pavyzdžiu, kuriuo jie galėtų sekti – Airijos dvasinio atsinaujinimo potencialas – Įveikite susiskaldymą Europoje

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2007 gegužės 19 d. per Kim Michaels.


Aš esu Sen Žermenas, ir kaip daugelis iš jūsų žinote, buvau Šekspyro pjesių varomąja jėga – nors, tiesą sakant, neparašiau jų visų asmeniškai. Nes, mano mylimieji, žinote, kad mes neturėjome kompiuterių anomis dienomis, ir viskas turėjo būti užrašinėjama ranka, kas iš tiesų buvo daug laiko užimantis ir sunkus darbas.

Kokia buvo pagrindinė mane motyvavusi jėga, įkvėpusi šių pjesių parašymą? Na tai iš tiesų buvo ŽODŽIO atkūrimas Europoje – procesas, kuris vyksta jau labai ilgą laiką, ne tik per anglų kalbos tobulinimą, padarant ją panašesne į angelų kalbą ir padidinant jos gebėjimą išreikšti dvasines koncepcijas, bet taip pat perduodant esmines idėjas ir mintis, kurios buvo pasaulinės mąstysenos ir Europos mąstysenos dalimi ištisus šimtmečius – ir iš tiesų buvo tarsi sėklos, subrandinusios vaisių ir paskatinusios daugelį žmonių išplėsti savo sąmonę.

Ir kokie gi iš tiesų yra žymiausi Šekspyro pjesių žodžiai? Na ir argi jie nėra: „Būti ar Nebūti?“ Ir argi ne europietiškoje aplinkoje aš uždaviau šį amžinąjį, nesenstantį, universalų klausimą? Ir nors šie žodžiai iš tiesų galioja visiems žmonėms pasaulyje, turiu jums pasakyti, jog tai nebuvo atsitiktinumas, kad šie žodžiai buvo perduoti į fizinę plotmę Europoje. Nes iš tiesų, privalau jums pasakyti, kad šios planetos ateities pusiausvyra iš tiesų netgi labai priklauso nuo Europos žmonių, nuo jų pasiryžimo atsakyti į šį klausimą teigiamai ir Būti tuo, kuo jie yra Dievuje.

Kodėl taip yra, mano mylimieji? Na, taip yra dėl to, kad Europa yra unikali ta prasme, kad čia gyvena tiek daug skirtingų žmonių, kilusių iš tiek daug skirtingų aplinkų – ne tik fiziškai, bet taip pat ir dvasiškai. Tad klausimas yra toks: ar gali šie skirtingi žmonės atrasti būdą būti savimi. Nes, jeigu jie sugebės būti savimi, jie taip pat galės leisti ir kitiems žmonėms būti savimi. Ir tai darydami, mes iš tiesų galime pakilti virš dualistinės sąmonės.

Anti-buvimo jėgos Europoje

Turiu jums pasakyti, kad šis žemynas labai, labai ilgą laiką – beveik tiek pat ilgai, kiek čia buvo kažkas, kas bent iš tolo priminė civilizaciją – buvo puolamas tamsos jėgų, anti-buvimo jėgų. Jos daro viską, ką pajėgia sugalvoti, idant neleistų Europos žmonėms pakilti ir Būti tuo, kuo jie yra Dievuje, užuot sekdami mechanizacijos koncepcija – puolusiųjų mechanizuota sąmone – kurie nenori, kad kas nors Žemėje išreikštų jiems Dievo duotą individualumą ir savo Dievo liepsną. Jie nori, kad visi sektų partijos linija, stodami į pasyvių žmonių gretas, pasirengusių vaidinti savo rolę, kurioje vergauja elitui, kurioje jie yra elito nuosavybė, turėdami gyventi jo valdose ir dirbti jo žemę, kai tuo tarpu elitas sėdi savo ištaigingose pilyse, nekreipdamas nė menkiausio dėmesio į žmonių kančias.

Arba sėdi savo ištaigingose katedrose ir vienuolynuose, vėlgi, nekreipdamas dėmesio į žmones, kuriems jie turėtų tarnauti ir kuriems jie teigia tarnaujantys Kristaus vardu. Tačiau tikrovėje jie neturi jokios tikros Kristaus užuojautos, nes kitaip iš tiesų būtų maitinę Kristaus avis, užuot kaupę sau turtus, leidusius jiems gyventi prabangoje ir statytis sau ištaigingas katedras. Ir tai iš tiesų nebuvo šlovinimo namai, jie nebuvo skirti šlovinti Dievą, bet jie buvo skirti skleisti ir stiprinti jų pačių autoritetą – kad jie yra tikrieji tarpininkai tarp žmonių ir jų Dievo.

Ir tai iš tiesų – kaip kalbėjau vakar vakarą – yra tai, ką matėte Europos žemyne, matėte tai labiau nei kitose pasaulio dalyse. Nes visada būdavo elitas, kuris religiniu arba pasaulietiniu pagrindu apsiskelbdavo autoritetu, žmonių valdovais. Ir tuo būdu jie iš tiesų neleido žmonėms Būti. Tiesą sakant, galėtume sakyti, jog tam, kad galėtų įgyti valdžią žmonėms, pirmasis reikalavimas būtent ir buvo neleisti žmonėms Būti. Ir todėl nerasite kitos vietos šioje Žemėje, kurioje anti-Buvimo sąmonė būtų tokia stipri kaip čia, Europoje. Ir todėl man iš tiesų buvo malonu girdėti jūsų diskusiją, per kurią iš įvairių perspektyvų pasiekėte supratimą, kaip augdami Europoje nuo pat vaikystės buvote verčiami susidurti su šia anti-Buvimo jėga.

Ir turiu jums pasakyti, kad turiu didelių vilčių, jog tie iš jūsų, kurie esate dvasiškai atviri, iš tiesų nepaliausite plėsti savo supratimą, nepaliausite žvelgti į savo asmeninį gyvenimą, žvelgti į savo šalį, netgi pažvelgdami į savo žemyną ir pamatydami, kaip anti-Buvimo jėgos sukūrė visus tuos daugybę subtilių būdų – subtilių tradicijų, subtilių iliuzijų – kurios neleidžia žmonėms Būti. Ir aš iš tiesų viliuosi, kad pasieksite tokį tašką, kuomet ryšitės išsiskirti ir Būsite tuo, kuo esate, ir leisite savo šviesai šviesti. Netgi ryždamiesi būti atviromis durimis Gyvajam Žodžiui, kuris iš tiesų per jus pasakys: „Karalius nuogas.“

Turiu jums pasakyti, kad Hansas Kristianas Andersenas šiek tiek įkvėpimo iš tiesų gavo ir iš manęs, parašydamas tą nuostabią istoriją apie karaliaus naujus drabužius. Ir iš tiesų esate matę Europos imperatorius, karalius, kardinolus, vyskupus ir popiežius – ir jie visi buvo nuogi. Nes jie iš tiesų nebuvo apsivilkę Kristaus sąmonės vestuvinio rūbo – vienintelio autoriteto, kuris turėtų būti pripažįstamas šioje planetoje. Ir todėl, vėlgi, mes žvelgiame į tuos, kurie turi sąmoningumo mesti iššūkį valdžios elitui.

Religijos ir anti-religijos jėgos

Tačiau, kaip jau buvo paaiškinta daug kartų, ypač paskutinėje Maitrėjos knygos dalyje, mes nenorime, kad kovotumėte su elitu, nenorime, kad įžengtumėte į dualistinę kovą su elitu, mes norime, kad Būtumėte tuo, kuo esate, idant žmonės galėtų matyti, jog egzistuoja alternatyva dualistinei kovai ir dualistinei sąmonei. Nes argi jau nematėme pakankamai kovų šiame žemyne? Ar reikia mums toliau tai tęsti? Manau, kad ne, nes manau, kad esate nuo to taip pat pavargę kaip ir aš.

Ir todėl jūs, kurie esate fiziniame įsikūnijime, esate tie, kurie galite šį tą dėl to padaryti, nes aš iš tiesų galiu dirbti ir dirbsiu su tais, kurie yra pasirengę atverti savo širdis ir būti atviromis durimis laisvės žiniai, kurią trokštu atnešti šiame amžiuje – ir kurią aš iš tiesų trokštu atnešti šiame žemyne. Nes iš tiesų egzistuoja didelis potencialas Europos žemynui patirti naują renesansą, kuris bus aukštesniame lygmenyje nei buvo renesansas, nes tai bus dvasinis, o ne materialus renesansas. Tai bus renesansas, per kurį Europos žmonės suvoks, jog, išbuvę religijos priespaudoje ištisus šimtmečius, jie dabar – kitus šimtmečius – buvo priešingame kraštutinume, kuriame buvo pavergti anti-religijos jėgų.

Tačiau tiek religijos jėgos, tiek ir anti-religijos jėgos buvo dualistinės kovos dalis. Ir todėl atėjo metas pakilti virš abiejų šių dualistinių jėgų. Tai reiškia, kad dabar galite patirti dvasinį renesansą, kuomet suvokiate galintys pakilti virš tironiškos, dogmatiškos, sustabarėjusios, uždaro proto religijos, neatsisakydami viso dvasingumo. Ir tai yra didžiausias potencialas Europai – patirti nubudimą, kuris leistų jai vėl tapti atviromis durimis naujų idėjų atnešimui, kurios galės apversti pasaulį aukštyn kojomis, taip sakant, ir atneš naują sąmoningumą, kuris galės paruošti dirvą Aukso Amžiui.

Ir iš tiesų, kitos pasaulio dalys taip pat turi šį potencialą. Net ir Jungtinės Valstijos turi šį potencialą. Sakau netgi Jungtinės Valstijos, kadangi Jungtinės Valstijos, nors ir turi didelę laisvės liepsną, vis dar nėra įveikusios juodai balto mąstymo, kurį matote išreikšta dabartinėje vyriausybėje. Ir ši vyriausybė gali egzistuoti – ir galėjo būti išrinkta ir galėjo toliau egzistuoti – tiktai todėl, kad patys žmonės, kaip sakiau anksčiau, dar nėra pakilę virš juodai balto mąstymo, nes jeigu būtų virš jo pakilę, nebeleistų savo vyriausybei šitaip elgtis.

Ir iš tiesų egzistuoja tam tikras nenoras Amerikos žmonėse pasipriešinti savo vyriausybei. Ir nors tai taip pat matome ir Europoje, galiu jums pasakyti, kad Europoje egzistuoja didesnis suvokimas, kad juodai baltas mąstymas yra visiškai atgyvenęs. Ir nors daugelis europiečių vis dar tebėra šiek tiek apakinti pilko mąstymo, egzistuoja potencialas daugeliui jų nubusti ir suvokti, kad šis žemynas patyrė abu kraštutinumus – tiek juodai baltą katalikų bažnyčios mąstymą, tiek pilką mąstymą, ateinantį iš mokslinio materializmo ir socializmo ir kitų ideologijų, kurios buvo užvaldžiusios šį žemyną. Ir todėl egzistuoja potencialas, kad Europa gali pasakyti: „Gana dualizmų, gana kraštutinumų! Imkime siekti kažko daugiau.“

Ir jeigu pavyks žmones pažadinti suvokimui, kad tas kažkas daugiau turi ateiti iš dvasinės karalijos, o ne iš fizinės karalijos – ir kad tai turi ateiti ne per sustabarėjusius šventraščius ar šių šventraščių interpretacijas, o turi ateiti per Gyvąjį Žodį – na tai tuomet nubudimas iš tiesų gali įvykti.

Įveikite pasipriešinimą Gyvajam Žodžiui savyje

Ir dalykas, kurį prašau dvasingų žmonių padaryti, yra būti pasirengusiais būti šio pokyčio sąmonėje pionieriais. Ir kaip visada, tam, kad galėtumėte būti pionieriais, pradėti privalote nuo savęs. Pradėti privalote, pažvelgdami į veidrodį ir pamatydami, kur savo sąmonėje priešinatės Gyvajam Žodžiui. Nes ką gi Gyvasis Žodis darys, mano mylimieji? Na, jis apnuogins ir mes iššūkį visiems netikrovės elementams jūsų esybėje. Daugelis jūsų jau esate pasiekę šią pakopą, kuomet esate pasirengę pažvelgti į viską, kas egzistuoja jūsų esybėje. Tačiau aš tiesiog prašau jūsų labiau šitai įsisąmoninti, tapti labiau sąmoningais, kur jūs priešinatės, kur priešinatės pokyčiams, kur priešinatės augimui, kur priešinatės tekėjimui ar sekimui vidiniu vedimu.

Ir iš tiesų galite pradėti, pamąstydami apie tai, ką jau suvokiate – kad daugelis jūsų jaučiate tam tikrą nenorą išsiskirti iš minios, atsistoti priešais minią ir kalbėti tą Gyvąjį Žodį. Nes kaip gi galėsite tapti Gyvojo Žodžio instrumentais, jeigu neįveiksite šio savo jaučiamo pasipriešinimo, kuris kartais yra taip giliai paslėptas jūsų pasąmonėje, kad netgi jo nepastebite, tačiau dažnai žinote savo širdyje, kad turėjote aukštesnį supratimą tam tikru klausimu, tačiau jo neišsakėte dėl įvairių priežasčių, ar tai dėl to, kad nenorėjote įžeisti, ar dėl to, kad nenorėjote būti persekiojami ar atstumti.

Ir daugeliui jūsų pripažinimas yra problema. Tačiau jums reikia pamąstyti, kur norite būti pripažinti. Ar norite būti pripažinti Žemėje, ar priešingai, norite būti pripažinti danguje? Nes privalau jums pasakyti, kad negalite tarnauti Dievui ir mamonai, kaip sakė Jėzus. Negalite būti pripažinti ir populiarūs Žemėje, ir tuo pat metu išpildyti savo dangiškąjį planą ir pasiekti pripažinimą danguje.

Tuo nenoriu pasakyti, kad mes, kurie esame jūsų dvasiniai mokytojai, nepriimame jūsų, jeigu nedarote to, ką norime, kad darytumėte. Nes mes jus priimame besąlygiškai, mano mylimieji. Tačiau ne mūsų priėmimas jums reikalingas, jeigu norite įžengti į dangų. Jums reikalingas jūsų pačių priėmimas, kuomet savo išorinę esybę suderintumėte ir suharmonizuotumėte su savo pačių aukštesniąja esybe ir savo dangiškuoju planu, idant neturėtume susiskaldymų savyje. Nes būtent dėl šių susiskaldymų jaučiate, jog jums reikalingas priėmimas ir pripažinimas iš pasaulio. O kai įveiksite šį susiskaldymą, jums nebebus reikalingas priėmimas ar pripažinimas iš išorinio pasaulio.

Ir štai tuomet galėsite atsistoti, nebijodami nieko, ir jūsų nejaudins, kad kiti žmonės atstumia jus ar per jus ateinantį Žodį. Jūs tiesiog toliau leisite savo šviesai šviesti, kalbėsite tą Žodį, nes žinosite, kaip suvokė Buda, kai gundytojas jį gundė negrįžti ir neskleisti savo žinios apie išganymą, jis žinojo, kad kai kurie supras. Ir galiu jus užtikrinti, kad, kai išdrįsite kalbėti, kai kurie iš tiesų supras.

Drįskite nuo kažko pradėti

Pažvelkite į šią svetainę. Pažvelkite kiek daug žmonių pasaulyje nė nenutuokia, kad ji egzistuoja, ir daugelis žmonių pasaulyje negali priimti joje esančių mokymų. Na ir šis pasiuntinys galėjo sakyti: „Kokia prasmė? Niekas vis tiek nesupras.“ Nes jis iš tiesų buvo atstumtas daugelio pasaulyje. Tad jis galėjo pasakyti: „Kokia prasmė, kam vargintis?“ Tačiau jis taip pat žinojo, kad kai kurie supras.

Tad iš to turėtumėte sugebėti suprasti, kad, kai individualiai kalbėsite savo šalyse, kai kurie iš tiesų supras. Ir galbūt ne iš karto tai patirsite, tačiau galiu jus užtikrinti, jog pasieksite tašką, kuomet pažvelgsite atgal ir sakysite: „Iš tiesų, kai kurie suprato, ir mano pasiryžimas kalbėti iš tiesų padėjo kitiems žmonėms.“ Ir todėl galite jausti džiaugsmą ir dėkingumą už tai, kad jūsų darbas atnešė vaisių.

Ir todėl turėtumėte būti pasirengę sakyti: „Esu pasirengęs ištverti atstūmimo periodą, jeigu tai būtina, nes žinau, kad galiausiai kai kurie supras.“ Ne ta prasme, kad jums būtinai to reikėtų – jums nėra būtinas kitų žmonių priėmimas, jums nereikia, kad kas nors jus popintų. Tačiau esu realistiškas ir žinau, kad mes visi norime pamatyti savo triūso rezultatus. Mes visi norime jausti, kad kažkam padėjome ir todėl padarėme skirtumą. Nes iš tiesų, suprantu, jog, norėdami tapti Gyvojo Žodžio pasiuntiniais, turite kažką paaukoti ir tai atneš didelius pasikeitimus jūsų gyvenime.

Tiesiog noriu jums perduoti, kad, kai ryžtatės tekėti su Dvasia, su Gyvenimo Upe, kai ryžtatės dirbti su savo dangiškuoju planu, ateis toks momentas, kai pajusite atlygį. Ir žinosite, kad iš tiesų buvo verta, net jeigu būtumėte padėję tik vienam žmogui, nes galiu jus užtikrinti, kad visi jūs galite padėti daug didesniam skaičiui žmonių. Nepasiduokite anti-Buvimo jėgų skleidžiamam nusivylimui, kurios yra pasiruošusios padaryti viską, kad tik neleistų jums atverti burnos. Ryžkitės žengti tą pirmąjį žingsnį ir nepaliaukite žingsniuoti mažais žingsneliais į priekį. Nes gi labai gerai žinote, kad, kai mašina stovi vietoje, varikliui užsivesti reikalingos didesnės pastangos ir momentumas. Tačiau jam užsivedus, galite perjungti aukštesnę pavarą, kuomet sunaudosite mažiau kuro ir mažiau energijos mašinos judėjimui palaikyti.

Anti-Buvimo jėgos tai žino. Ir todėl jos žino, kad yra daug lengviau jus sustabdyti pačioje pradžioje, nei tuomet, kai jau esate susikūrę momentumą. Tad tai žinodami, turėtumėte sugebėti suvokti, kad turite būti pasirengę savo prote ir emocijose atsilaikyti prieš tą pirminį atstūmimą ir pasipriešinimą, ir ryžtis kalbėti, nepaisant visų reakcijų ar reakcijos nebuvimo. Turite būti pasiruošę tiesiog BŪTI tuo, kuo esate. Nes ką gi tai reiškia būti tuo, kuo esate? Na, tai reiškia, jog leidžiate savo šviesai šviesti nepriklausomai nuo iš pasaulio ateinančių reakcijų.

Daugelis jūsų į šią planetą nusileidote išskirtinai tam, kad būtumėte pakylėtųjų mokytojų misijos iškelti šią planetą aukštyn dalimi. Priežastis dėl kurios pamiršote arba apleidote šią misiją, ir dėl kurios nusileidote į dualistinę sąmonę, yra ta, kad tapote iliuzijos aukomis, teigiančios, jog dėl to, kad pasaulis nenori būti trikdomas jūsų šviesos, jūs turėtumėte ją pritemdyti arba turėtumėte sau pasilaikyti šviesą ir tiesą ir Gyvąjį Žodį. Bet būtent su šia iliuzija mes visi susidūrėme savo įsikūnijimuose šioje planetoje. Mes visi susidūrėme su šiuo anti-Buvimo momentumu, kuris sako: „Jums neleidžiama būti tuo, kuo esate šioje planetoje“ arba „Jūs neturėtumėte būti tuo, kuo esate, neturėtumėte trikdyti kitų žmonių.“

Ryžkitės būti žmonėms pavyzdžiu, kuriuo jie galėtų sekti

Dalykas, kurį mes mėginame jums perduoti, yra tai, kad turėtumėte turėti absoliučią pagarbą laisvai kitų žmonių valiai, tačiau, kai žmonės yra apakinti dualistinės sąmonės, jie negali naudotis savo laisva valia. Ir todėl, tai yra Laisvos Valios Įstatymo ribose, kad galite kitus trikdyti, suteikdami jiems galimybę pasirinkti tikrovę vietoj netikrovės. Nes dabar jie jau pamatė realybę jumyse, kadangi leidote savo savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų matyti, jog tai Dievo šviesa šviečia per jus.

Ir todėl jie žinotų, kad fiziniame įsikūnijime esančiam žmogui yra įmanoma būti atviromis durimis Dievo šviesai, Dievo išminčiai, Dievo Galiai, Dievo Meilei ir visoms kitoms Dievo savybėms. Ir pamatydami tai jumyse, jie dabar turėtų galimybę sakyti: „Galbūt ir aš galėčiau būti atviromis durimis, jeigu ryžčiausi paversti save instrumentu, kaip save juo pavertė šis kitas žmogus.“ Ir kol jie nėra pamatę šios šviesos jumyse, jie neturi šio pasirinkimo. Ir todėl jie iš tiesų negali naudotis savo laisva valia.

Štai kodėl galite matyti, kad, nors turėtumėte būti neprisirišę ir neturėtumėte turėti jokių lūkesčių dėl jų reakcijų, taip pat neturėtumėte nueiti ir į priešingą kraštutinumą, kuriame nieko nedarytumėte. Nes jūs nesate čia tam, kad priverstumėte juos pasirinkti šviesą vietoj tamsos, jūs čia esate tam, kad suteiktumėte jiems galimybę pasirinkti, kurios jie šiuo metu neturi, kadangi yra taip stipriai prislėgti anti-Buvimo jėgų, tokį ilgą laiką laikiusių šį žemyną savo priespaudoje.

Ir kaip girdėjote šią popietę, Airijos žmonių Pergalės dvasia buvo palaužta tamsos jėgų ir jos atstovų įsikūnijime vykdoma negailestinga priespauda ir engimu. Ir visgi turiu jums pasakyti, kad perėjimas prie pozityvaus požiūrio į gyvenimą yra daug arčiau nei gali atrodyti, žvelgiant į šį žemyną ir žvelgiant į šią šalį.

Tiesiog nuostabu, kaip greitai žmonės gali pabusti ir užsidegti nauju požiūriu į gyvenimą, nauja viltimi, nauju optimizmu. Tereikia tik pasiekti kritinę masę. Nes, kaip gerai žinote iš fizikos, yra daug pavyzdžių gamtoje, kuomet staiga tam tikras dujinių molekulių kiekis išsirikiuoja harmonijoje, ir tuomet įvyksta poslinkis, kuomet harmonijoje išsirikiuoja visos molekulės. Ir tai taip pat gali įvykti ir visuomenėje, nes kiekvienas žmogus, tam tikra prasme, yra tos šalies Dievo kūno molekulė.

Tai iš tiesų yra įmanoma ir, tiesą sakant, jau esate tai matę šio žemyno istorijoje – matėte tai per renesansą, kuomet – staiga, daugelyje Europos šalių įvyko poslinkis, kuomet žmonės atsivėrė naujoms idėjoms, kurios buvo atneštos per naujus išradimus, naują technologiją, naują kultūrą, naują muziką, naujas pjeses. Nes, jeigu nebūtų įvykęs šis poslinkis sąmonėje, kaip tuomet būčiau galėjęs perduoti šekspyriškasias pjeses? Kaip būtume galėję atnešti tiek daug naujų atradimų ir išradimų?

Matote, tai jau daug kartų yra įvykę anksčiau – kai žmonės paliko idėją, jog Žemė yra plokščia, kai žmonės paliko idėją, kad Žemė yra labai maža, kad visata yra labai maža, kai jie paliko idėją, kad nueis į pragarą, jeigu neseks katalikų bažnyčios diktatais. Įvyko daug tokių subtilių pokyčių. Net ir per šį paskutinį šimtmetį matėte daug tokių pokyčių. Ir matote juos vykstant nuolatos. Ir tai jums turėtų suteikti viltį, kad jums iš tiesų yra įmanoma pamatyti pokytį, kuris atneštų dvasingesnę sąmonę, universalesnio dvasingumo sąmonę. Ir būtent tai viską pakeis.

Airijos dvasinio atsinaujinimo potencialas

Ir kokį potencialą turi Airija? Na ir vėlgi, tai yra šio universalaus pokyčio sąmonėje potencialas, kuomet Airijos žmonės suvoktų, kad priežastis, dėl kurios jie atsiliepė į Patriką, yra ta, kad iš prigimties yra dvasingi. Ir nors šis dvasingumas buvo smaugiamas sustabarėjusios katalikų bažnyčios ir fizinių jėgų puolimo bei fizinių užkariavimų, jis vis dar išliko – jų esybės šerdyje. Ir taip yra dėl to, kad jie iš tiesų myli Dievą, myli Dievo planą šiai Žemei ir šiai šaliai.

Ir kai tai pamatote, suvokiate, kad Airija yra labiausiai į vakarus nutolusi Europos šalis. Ir todėl, argi ji tam tikru laipsniu neužima tos pačios pozicijos kaip ir Vidurio Rytų regionas, kuomet, kaip paaiškinome, vyksta aštuoniukės tėkmės srautas tarp rytų ir vakarų pusrutulių, ir jo susikirtimo taškas yra sukoncentruotas Vidurio Rytuose, tad argi ir Airija nėra šios tėkmės susikirtimo taške. Tad argi iš tiesų nebūtų įmanoma, kad Airija pabustų ir imtų vykdyti savo rolę, nutiesdama tiltą tarp Tėvo-Motinos srauto tėkmės rytų ir vakarų pusrutuliuose?

Jeigu šis nubudimas įvyks, tuomet pamatysime didesnę integraciją. Ir iš tiesų turiu pasakyti, kad naujausi įvykiai Šiaurės Airijoje, vieningesnis požiūris į vyriausybę, yra padrąsinantis ženklas. Ir panašūs dalykai gali nutikti ir visoje šioje saloje. Nes aš iš tiesų matau ateitį, kurioje Airija bus susivienijusi ir tapusi vieninga šalimi. Nes kodėl gi turėtų egzistuoti susiskaldymai, ar jie būtų paremti religija ar politika? Juk tai iš tiesų yra ne kas kita kaip puolusiųjų naudojama „skaldyk ir valdyk“ taktika, pasinaudojusių savo įtaka Anglijoje – kuri jau buvo suskaldyta ir užvaldyta – idant sukurtų susiskaldymą Airijoje, kuriai nebuvo reikalingi jokie susiskaldymai.

Įveikite susiskaldymą Europoje

Ir būtent tai turi įvykti visoje Europoje – kad Europos žmonės suvoktų, jog buvo dirbtinai suskaldyti dualistinės sąmonės, anti-Buvimo jėgų. Ir kai jie pakils ir leis sau būti tuo, kuo yra, na tai tuomet jie taip pat galės leisti ir savo kaimynams šiame žemyne būti tuo, kuo jie yra. Ir tuomet jie staiga suvoks, kad užuot buvę priešais – užuot buvę tokiais skirtingais, kad šie skirtumai gali kelti tik konfliktus – jie dabar mato esantys skirtingi aspektai, skirtingos Dievo Esybės išraiškos. Ir todėl, nors jie ir skirtingai išreiškia šią Esybę, jų skirtumai nebūtinai turi sukurti konfliktus.

Ir gali egzistuoti tobulesnė sąjunga, kuri nebūtų politinė sąjunga – ar ekonominė sąjunga, paremta tikėjimu, kad galime uždirbti daugiau pinigų, suvienydami savo ekonomikas. Tai būtų tobulesnė sąjunga, kadangi tai būtų dvasinė sąjunga, esanti aukščiau už išorinės valdžios siekius, ar mėginimus įgyti mamoną ar komfortišką materialistinį gyvenimo būdą, kuris gali būti labai malonus, tačiau jo kaina yra tai, kad nebeturite jokio dvasingumo ir jokio tikslo gyvenime. Ir tuomet žmonės turi nepaliaudami mėginti kaupti vis daugiau ir daugiau daiktų, idant nuslopintų savo vidinį balsą, primenantį jiems, kad jų gyvenimas yra beprasmis.

Ir toks yra mano mokymas šiam vakarui. Pamąstykite apie anti-Buvimo jėgas. Pamąstykite apie būtinybę pamatyti, kaip šios jėgos paveikė jus asmeniškai ir kaip jūs galėtumėte virš jų pakilti. Ir drįskite Būti tuo, kuo iš tiesų esate Dievuje, tuo būdu įveikdami aklavietę – paralyžiuojančią aklavietę – privertusią princą Hamletą prarasti savo gyvybę, prarasti galimybę atnešti naują valstybės valdymo formą į savo šalį.

Vėlgi, neiššvaistykite šios galimybės. Bet drįskite Būti tuo, kuo esate. Ir liaukitės tikėti jėgomis, kurios jums kalba, kad neturite jokios teisės ar jokio gebėjimo Būti. Nes sakau jums, jūs IŠ TIESŲ turite teisę BŪTI šiame žemyne. Nes aš, Sen Žermenas, duodu jums šiuos įgaliojimus, kurie iš tiesų yra aukščiau už bet kokios Žemėje esančios valdžios įgaliojimus. Tačiau iš tiesų, jums nereikia, kad kas nors jums duotų šiuos įgaliojimus, nes turėtumėte žinoti, kad turite šiuos įgaliojimus jau dėl paties fakto, kad buvote sukurti.

Tad iš tiesų, jūs esate savo Tėvo Esybės tąsos. Jūs esate iš Dievo, be kurio nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Ir, mano mylimieji, į tai taip pat įeinate ir jūs. Tad drįskite pripažinti, jog jau pats faktas, kad turite sąmoningumą, esybę ir sąmonę, demonstruoja, jog turite teisę Būti. Ir pradėkite Būdami Daugiau. Jūs turite teisę Būti Daugiau nei jums nuo vaikystės buvo diegiama galvoti, jog yra įmanoma ar priderama. Ir tuomet, galiausiai, galėsite išaugti į pilną Buvimą čia apačioje tuo, kuo jau ESATE viršuje.

PASTABA: Po šio diktavimo Kim Michaels skaitė paskaitą: Turite pradėti eiti, net jeigu nežinote, kur tai jus nuves.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels