Turite pradėti eiti, net jeigu nežinote, kur tai jus nuves

TEMOS: Liaukitės riboti, ką Dievas gali per jus padaryti – Pripažinkite, kad pasisiūlėte ypatingai misijai – Atiduokite tai, kas blokuoja jūsų misiją – Turite pradėti judėti, kad gautumėte vedimą

Kim Michaels paskaita, 2007 gegužės 19 d.

Ši paskaita buvo duota po Sen Žermeno diktavimo.


Mokytojai nori, kad pakalbėčiau ir pateikčiau Omega poliariškumą tam, ką sakė Sen Žermenas, ir ypač norėčiau pakalbėti apie tai, ką patyriau, sukurdamas šią svetainę. Nes galite pažvelgti į šią svetainę dabar ir sakyti: „Na ji iš tiesų yra įgijusi tam tikrą momentumą, ir sunkioji dalis jau iš tiesų buvo įveikta.“ Ir galite pagalvoti, kad man buvo labai lengva sukurti šią svetainę, nes turėjau Jėzaus vedimą ir turėjau jo paramą, ir tą ir aną.

Tačiau turite suvokti, kad susidūriau su lygiai tokiu pačiu iššūkiu, apie kurį kalbėjo Sen Žermenas – ar tai padarys kokį nors skirtumą? Ar verta tai daryti? Kam iš viso vargintis? Kam griauti savo gyvenimą, kam visiškai pakeisti savo gyvenimą – nes suvokiau, kad tai dramatiškai pakeis mano gyvenimą – jeigu tai gali nepadaryti jokio skirtumo?

Ir jūs visi susiduriate su tuo pačiu iššūkiu. Nes dalykas yra toks, kad mokytojai nenori, jog į mane žiūrėtumėte kaip į kuo nors ypatingesnį už jus. Turite suvokti tiesą, apie kurią kalba mokytojai – Dievas yra mumyse visuose. Ir tai yra Vandenio amžius. Jame nebus tik viena Kristaus būtybė, kaip buvo Jėzus Žuvų amžiui. Norint, kad ateitų Aukso Amžius ir nubudimas, privalo atsirasti daug, daug žmonių, kurie drįstų įkūnyti savo Kristiškumą.

Ir, žinoma, tas faktas, kad esate atviri šioje svetainėje pateikiamiems mokymams – kuriuose yra kalbama apie jūsų Kristiškumo pasiekimą – turėtų jums parodyti, kad kažkur savo esybėje žinote, jog turite šį potencialą. Nes kitaip net nebūtumėte atviri šiems mokymams, jie jums nieko nereikštų, jie su jumis nerezonuotų.

Tad žinau, kad savo išoriniame prote galite žiūrėti į visus tuos dalykus: „Ar gali būti, kad esu vertas? Ką gi galėčiau padaryti? Turiu šį trūkumą ir aną trūkumą. Padariau tą ir aną.“ Tačiau turite suprasti, kad tai yra buvimo žmogumi dalis. Ir mūsų tikslas yra įveikti visas šias žmogiškas sąlygas. O tai reiškia, kad visi, kurie kada nors pakilo, visi, kurie kada nors išdrįso padaryti kažką išskirtinio – na jie visi turėjo kažkokių žmogiškų sąlygų, kažkokių žmogiškų trūkumų.

Ir yra kalbama, kad Paulius turėjo dyglį kūne, kurį jaučiu buvus mikčiojimu – kad iš esmės jis negalėjo kalbėti, jeigu nebūdavo užlietas dvasios. Ir vis dėlto jis tapo garsiausiu pamokslautoju, nes buvo pasiryžęs virš to pakilti ir vis tiek kalbėti. Ir mes patys iš savęs nieko negalime padaryti, kas padarytų skirtumą. Tačiau turime būti realistiški ir suvokti, kad Dievas yra mumyse, ir kad, jeigu ryšimės, tuomet Dievas mumyse galės padaryti skirtumą ir PADARYS šį skirtumą.

Liaukitės riboti, ką Dievas gali per jus padaryti

Aš turėjau daug etapų savo gyvenime, kurie mane atvedė iki taško, kuriame esu dabar. Tačiau vienas iš svarbiausių etapų, per kurį perėjau, buvo keleri metai, per kuriuos mąsčiau apie tai – ir pradėjau iš tiesų suprasti – kad Dievas yra mumyse visuose. Ir todėl mes visi turime potencialą sakyti kartu su Jėzumi: „Aš ir mano Tėvas esame viena. Ne aš darau šį darbą; jį daro Tėvas manyje.“

Ir aš priėjau prie suvokimo, kad turiu liautis riboti tai, ką Dievas gali padaryti per mane. Kadangi žinojau – ir pradėjau tai matyti – jog aš riboju – savo lūkesčiais, savo idėjomis apie gyvenimą – riboju tai, ką Dievas galėtų padaryti per mane. Nes nenorėjau trikdyti kitų žmonių. Man labai labai rūpėjo nesutrikdyti kitų žmonių, nepažeisti jų laisvos valios. Ir aš nuėjau į visiškai priešingą kraštutinumą negu valdžios žmonės, kurie nori kontroliuoti kitus žmones.

Visą savo gyvenimą labai jautriai jaučiau piktnaudžiavimo valdžia problemą, ir nuėjau su tuo į kraštutinumą, kuriame nenorėjau naudotis jokia valdžia. O tai, žinoma, buvo nesubalansuota ir ribojo tai, ką Dievas galėjo nuveikti per mane.

Tad, kai pažvelgiate į šią svetainę, galite susidaryti įspūdį, jog turėjau kažkokią nepaneigiamą viziją, kad Jėzus nori atlikti šį darbą per mane. Ir netgi galite galvoti, kad turėjau kažkokią viziją, per kurią jis man pasirodė, ar kad išgirdau galingą balsą iš dangaus ir panašiai. Tačiau visa tai buvo vidinis, intuityvus bendravimas. Visa tai buvo labai subtilus vidinis jausmas, vidinis žinojimas, kad Jėzus YRA mano mokytojas ir kad aš pasisiūliau ateiti į įsikūnijimą šiai specifinei misijai.

Ir jūs visi turite savo specifinę misiją, dėl kurios atėjote į įsikūnijimą. Ir ji nėra nei svarbesnė nei menkesnė už mano misiją. Ji tiesiog kitokia, ji yra jūsų. Tačiau, kad galėtumėte ją rasti, kad galėtumėte ją atrasti, turite ryžtis pažvelgti į tai, kokie yra įsitikinimai jūsų prote, kuriuos priėmėte ir kurie neleidžia jums vykdyti savo misijos. Todėl, kad jūsų aukštesnysis aš ir Dievas, ir mokytojai negali per jus dirbti, kadangi jūs turite visus tuos blokus, buvote uždaryti į dėžutę visų šitų įsitikinimų. Ir todėl ir man būtų buvę labai lengva ir visiškai įmanoma neigti tai, ką šiandien darau, abejoti tuo, atrasti pasiteisinimų, atrasti pretekstų ir sakyti: „Ne, tai negali būti tiesa.“

Pripažinkite, kad pasisiūlėte ypatingai misijai

Tad turėjau daug, daug dalykų savo sąmonėje, kuriais būtų buvę galima pasinaudoti kaip dingstimi sakyti: „Ne, tai negali būti tikra. Tai negali būti tiesa. Tai negali būti tikrasis Jėzus, tai turbūt koks nors mediumistinis apsimetėlis. Kodėl aš? Kuo gi aš toks ypatingas?“ Tačiau dalykas tas, kad aš visiškai nesu kuo nors ypatingas – išskyrus tai, kad, kai jie danguje paklausė, kas norėtų būti savanoriais, aš tariau: „Aš eisiu.“ Ir jūs visi pasakėte tą patį – ir būtent dėl to jūs esate čia.

Kai jie paklausė, kas eis ir vykdys jūsų misiją, jūs pasakėte: „Aš eisiu.“ Ir todėl mes visi esame tokioje pačioje situacijoje. Mes turime misiją, tačiau savo išoriniuose protuose esame užprogramuoti – šį programavimą mums nuo pat vaikystės diegė anti-Buvimo jėgos – nedrįsti vykdyti šios misijos. Bet sakau jums – jūs iš tiesų galite pasiekti tą žinojimo tašką, kokia yra jūsų misija, ir galite jai pasiryžti. Tačiau, kad galėtumėte tai padaryti, turite pažvelgti į tai, kas yra jūsų pačių psichikoje, kas verčia jus abejoti, kas verčia jus ieškoti pretekstų, pasiteisinimų, kas jus skatina sakyti: „Bet aš negaliu – kodėl aš?“

Ir todėl, iš tiesų, aš nesu kuo nors ypatingas. Ta prasme, kad nėra nieko, ką aš galiu padaryti, ko jūs negalėtumėte padaryti. Nes aš nieko negaliu padaryti, Dievas manyje yra viskas, ir šis Dievas taip pat yra ir jumyse. Ir būtent tai yra tas nubudimas, kurį mokytojai nori pamatyti. Kad mes visi tai suvoktume, ir kad visi tiesiog atsisakytume toliau priimti šią sąmonę, jog Dievas yra tik viename žmoguje, ir kad Dievas gali dirbti tik per šį vieną žmogų. Tai yra anti-Buvimo jėgos, ir kaip sakė pakylėtasis mokytojas Patrikas, jos mėgins jus pažeminti, ir jeigu joms nepavyks to padaryti, tuomet jos iškels jus iki stabo lygmens ir sakys: „O taip, jis buvo ypatingas, niekas kitas negalėtų padaryti to, ką padarė jis.“

Ir būtent į tai mes turime pažvelgti ir tarti: „Bet karalius nuogas!“ Ir kad ir kas tai būtų jums individualiai, jūsų kultūroje – nes vis labiau ir labiau suvokiu, kad kiekviena šalis turi tam tikrą nacionalinę sąmonę, kuri verčia visus sekti paskui minią – ir todėl jums reikia į tai pažvelgti. Kas yra jūsų nacionalinėje sąmonėje, kas skatina anti-Buvimą ir neleidžia jums Būti ir išpildyti savo misijos? Nes tai yra jūsų misijos dalis – ir būtent dėl to jūs ateinate iš skirtingų šalių, idant būtumėte pionieriais, parodančiais savo šalyje esantiems žmonėms, kad galite būti dvasingesni, kad galite įveikti šią anti-Buvimo jėgą.

Tad jums reikia į tai pažvelgti ir pažvelgti į kultūrą bei pamatyti iliuzijas, kurios yra specifiškos kiekvienai šaliai. Ir tuomet jas įveikti, atsistoti ir tarti: „Turiu teisę būti tuo, kuo esu.“ Ir galite sakyti: „Bet iš kur galiu tai žinoti?“ arba „Neturiu nė menkiausio supratimo apie savo dangiškąjį planą.“ Ir kaip sakiau, aš taip pat galėjau visu tuo suabejoti, galėjau imti ieškoti pretekstų. Tačiau vienas dalykas, kuris padėjo man labiau už visa kita, buvo tai, kad ėmiau suprasti, kaip yra svarbu atiduoti.

Atiduokite tai, kas blokuoja jūsų misiją

Tad dalykas yra toks, kad, jeigu neturite aiškios vizijos apie savo misiją ir dangiškąjį planą, taip yra dėl to, kad jumyse dar tebėra kažkas, ko nesate atidavę. Ir tas kažkas neleidžia jums aiškiai matyti šios vizijos. Tad, jeigu apie tai pamąstysite, palaipsniui galėsite pamatyti, kas tai yra, ko dar nesate atidavę. Ir tuomet galėsite tai paleisti.

Paaiškinu šioje svetainėje, kad pasiekiau tą tašką, kuomet, tiesiogine to žodžio prasme, parpuoliau ant kelių ir tariau: „Dieve, gali pasiimti mane namo, čia ir dabar.“ Ir jeigu tą akimirką būčiau miręs, būčiau palikęs šią planetą ramybėje. Ir tai man buvo neįtikėtinas žingsnis, kadangi visą savo gyvenimą iki pat šio taško mane į priekį varė jausmas, jog turiu misiją, kad yra kažkas, ką turiu padaryti. Ir jaučiau vis didesnę frustraciją, nes žinojau, kad to nedarau, kad nevykdau savo misijos.

Tačiau priežastis, dėl kurios jos nevykdžiau, buvo ta, kad turėjau klaidingą supratimą, kokia yra ši misija ir kaip ją reikėtų pasiekti. Ir todėl kuo labiau stūmiau save ją vykdyti, tuo toliau stūmiau ją nuo savęs. Ir šį sūkurį nutraukė tai, kad viską atidaviau. Ir tariau: „Gerai, jeigu nieko nepadarysiu šioje Žemėje, kas padarytų kokį nors skirtumą, tai taip pat bus gerai.“ Ir šią visiško atidavimo akimirką, aš tuomet galėjau paleisti blokus. Ir staiga ėmiau matyti misiją, kurios prieš tai iš tiesų netgi nedrįsau matyti. Nes nedrįsau netgi pagalvoti, kad galėčiau būti mokytojų atstovu ir pasiuntiniu. Tiesiog nedrįsau net įsileisti šios minties.

Ir todėl daugelis iš jūsų taip pat galite turėti kažkokį bloką, kuomet jūsų išorinis protas tiesiog nenori pripažinti – ar galbūt netgi nesugeba apie tai pamąstyti – kokia yra jūsų misija. Nes ji atrodo ne jūsų jėgoms. Ir todėl, jeigu ryšitės paleisti šiuos lūkesčius, kokia turėtų ar neturėtų būti jūsų misija, jeigu ryšitės virš jų pakilti, na tai tuomet galėsite pasiekti tašką, kuomet iš tiesų ją pamatysite.

Ir tuomet sekantis man labai padėjęs dalykas buvo idėja apie El Morijos inkarnaciją Abraomu. Ir esminė koncepcija yra ta, kad, vėlgi, mes esame linkę manyti, jog dėl to, kad Abraomas darė Dievo darbą, jis iš tiesų žinojo viską, kas įvyks, ir žinojo, kaip viskas galiausiai baigsis. Ir todėl jam tai buvo lengva. Bet tai nebuvo lengva. Dievas pasakė Abraomui: „Turiu didelį darbą, kurį noriu per tave padaryti, tačiau negaliu šio darbo padaryti tavo šalyje.“ Tačiau jis nepasakė Abraomui, koks yra jo kelionės tikslas. Jis pasakė: „Pradėk eiti!“

O kadangi Abraomas ryžosi žengti pirmąjį žingsnį – nežinodamas, kur baigsis ši kelionė – jis buvo atviras vedimui. Ir žengęs pirmąjį žingsnį, jis galėjo gauti vedimą, kaip žengti sekantį žingsnį, tuomet trečiąjį ir taip toliau. O tuomet, po kurio laiko, jis pradėjo matyti aiškesnę viziją ir kurtis momentumą, ir tuomet jam pasidarė lengviau. Tačiau, jeigu jis nebūtų išdrįsęs žengti to pirmojo žingsnio, jis niekur nebūtų nuėjęs.

Ir taip pat buvo ir Jėzui. Taip pat yra mums visiems. Aš nežinojau, kas nutiks. Nežinojau tuo metu, kad bus tiek daug knygų, kiek yra dabar, kad bus tiek daug mokymų svetainėje, kiek yra dabar. Tačiau buvau pasiryžęs žengti tą pirmąjį žingsnį, nors ir turėjau ribotą viziją apie tai, ką Jėzus nori padaryti.

Ir aš vis dar neturiu jokio supratimo, kuo visa tai baigsis. Neturiu jokio supratimo, kur būsiu po metų ar po penkerių. Ir man tai visiškai nerūpi. Nes pasiekiau tašką, kuomet tariau: „Na man ir nereikia žinoti. Man tiesiog reikia žinoti, kad tai yra tai, ką Jėzus nori, kad padaryčiau šiandien.“ Kaip Jėzus sakė, kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Tad, kitaip tariant, žingsniuokite po vieną žingsnį, ir nesirūpinkite tuo, kas bus ateityje, tiesiog sekite savo vizija ir vedimu, kurį turite šiandien, ir pradėkite kažką daryti. Nes, jeigu nepradėsite, kaip tuomet galėsite susikurti momentumą? Niekur nenusigausite.

Turite pradėti judėti, kad gautumėte vedimą

Ir vieną kartą girdėjau tokį palyginimą, kad, jeigu paimsite automobilio ratą ir pastatysite jį ant žemės – pastatysite jį vienoje vietoje – ir pastumsite jį į šoną, jis nugrius. Tačiau jam ėmus riedėti, jeigu jį pastumsite į šoną, jis tiesiog pakeis kryptį. Tad vėlgi, jeigu tiesiog stovėsite ir nieko nedarysite, Dievas negalės jums suteikti jokio vedimo, nes, jeigu jis suteiktų jums vedimą, jūs tiesiog nugriūtumėte. Tačiau jums pradėjus judėti, imsite matyti vis aukštesnę ir aukštesnę viziją, ir tuomet palaipsniui galėsite pradėti matyti, kur ji jus veda.

Bet kaip sakiau, aš vis dar nežinau, kur ji veda. Ir sutinku žmonių, kurie ateina pas mane ir sako: „Tai ar tu nepaklausei mokytojų, ar nepaklausei jų, kur visa tai eina ir kas nutiks?“ Ir aš atsakau: „Ne. Kam turėčiau klausti? Turiu tikėjimą, kad tai eina teisinga kryptimi. Kodėl turėtų būti kitaip?“ Ir šiandien esu čia, kur esu, nes buvau pasiryžęs sekti šiuo vedimu, ir kol nepaliausiu sekti šiuo vedimu, nejausdamas prisirišimo prie to, į kur visa tai eina, na tai tuomet visa tai eis teisinga kryptimi.

Ir tai taip pat galioja kiekvienam iš jūsų. Jūs visi turite misiją, tačiau jums reikia pradėti eiti, nes tik tuomet galėsite ją iš tiesų išvysti. Ir tai yra svarbus dalykas. Nes kalbu su tiek daug žmonių, kurie yra priėmę priešingą požiūrį. Jie nori turėti viziją ir garantiją, prieš pradėdami judėti. Ir todėl jie stovi vietoje ir sako: „Kodėl nieko nematau? Kodėl nežinau, kur tai yra? Kodėl Dievas man nepasako?“ Ir jie prašo Dievo jiems pasakyti, tačiau jie nenorėjo padauginti talentų ir pradėti eiti. Ir todėl turite pradėti tai daryti, turite būti pasiryžę judėti į priekį – ir tuomet pamatyti, kur tai jus nuves.

Ir todėl galėčiau tai tęsti ir tęsti. Bet manau, kad žinia iš tiesų yra tokia: Drįskite Būti. Drįskite būti tuo, ką matote šiandien. O tuomet – kai drįsite būti tuo – tuomet pamatysite kažką didesnio rytoj. Ir kai drįsite būti tuo, išvysite dar aukštesnę ir dar aukštesnę viziją. Tačiau, jeigu nepradėsite savo kelionės, šis procesas taip pat negalės prasidėti.

Ir tuomet, kaip sakė Sen Žermenas, būsite tapę anti-Buvimo jėgų auka, kurios nori neleisti jums žengti šio pirmojo žingsnio – kadangi žino, jog tai yra taškas, kuriame yra lengviausia jus sustabdyti. Nes kai jau esate išvystę momentumą, joms darosi vis sunkiau ir sunkiau. Tad, jeigu joms pavyktų sustabdyti jus ten, kur esate, jos būtent tą ir norėtų padaryti. Tad neleiskite joms pasiekti šios pergalės!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels