Atraskite vidinę taiką ir neškite ją žmonėms!

TEMOS: Padėkite mums apnuoginti netikrus Europos mokytojus – Jūs žinote, kad netikri mokytojai neturi jokios galios

Pakylėtasis Mokytojas Patrikas, 2007 gegužės 17 d. per Kim Michaels. PASTABA: Šis diktavimas buvo perduotas nuo kalno, vadinamo Patriko Kūgiu, viršūnės, nuo kurios Šv. Patrikas pakilo ir tapo pakylėtuoju mokytoju Patriku.


Aš iš tiesų esu Patrikas. Ir sveikinu jus atvykusius ant šio kalno, pavadinto mano vardu. Nors turiu jums nuoširdžiai pasakyti, kad buvau ant jo užkopęs tik vieną kartą. Nes mano misija buvo tarp Airijos žmonių, o ne tarp Airijos kalnų. Nes kalnai gali patys savimi pasirūpinti, kai tuo tarpu žmonėms reikalingas vedimas ir pavyzdys, kuriuo jie galėtų sekti – ir būtent dėl to aš čia ir buvau.

Mano Mylimieji, oras, kurį šiuo metu patiriate, leidžia jums pajusti, ką turėjau patirti tomis tamsiomis dienomis – atvykdamas į šią salą, kurioje manęs niekas iš tiesų nenorėjo. Kadangi druidai ir karaliai – kurie kontroliavo žmones – nenorėjo, kad aš išlaisvinčiau žmones, atnešdamas jiems tikruosius Kristaus mokymus, kad Dievo karalystė yra jumyse ir kad jums nereikia nei karalių nei bažnyčios, kurie jumis rūpintųsi – ar jus išganytų.

Jums nereikia, kad kas nors atlikinėtų kokius nors magiškus ritualus, jums nereikalingi jokie ženklai ar stebuklai. Jums tereikia tylos savyje. Meilės širdyje. Ugnies širdyje. Tai nėra išorinis kelias. Tad kam jums tuomet būtų reikalingi išoriniai ženklai? Tomis dienomis žmonėms iš tiesų reikėjo ženklų, ir būtent dėl to Kristus juos rodė – kaip ir aš tą šiek tiek dariau. Tačiau turiu jums pasakyti, kad šiame amžiuje mes jau esame praėję šį etapą.

Padėkite mums apnuoginti netikrus Europos mokytojus

Mums reikalingi tie, kurie žinotų iš vidaus, koks yra tikrasis Kristaus mokymas, kai išgirsta jį iš išorės – nes jau buvo girdėję jį iš vidaus. Ir kartais jiems reikia tik to išorinio priminimo, kad žinotų, jog atėjo laikas atrasti vidinę karalystę, pademonstruoti vidinį kelią, idant žmonės galėtų būti išlaisvinti nuo šios išorinės bažnyčios tironijos – ar išorinių netikrų mokytojų tironijos, kurie ateina su įvairiomis kaukėmis, ir kurie iš tiesų atėjo į šį Europos žemyną su įvairiomis kaukėmis, išaukštindami save į postus, kuriuose sėdėdami galvoja, kad žmonės yra jų nuosavybė ir kad jie gali juos kontroliuoti.

Mano Mylimieji, būtent dėl to Kristus atėjo į šią Žemę. Būtent dėl to mes visi, kurie sekėme Kristaus pėdomis, atėjome į šią Žemę – išlaisvinti žmones nuo išorinės bažnyčios tironijos, nuo išorinės institucijos tironijos, kuri sako, kad jūs esate niekas ir kad jums reikia mūsų, idant galėtumėte būti išganyti. Ir tai iš tiesų yra netikri mokytojai. Tai yra tie, kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje – kurie nupuolė aukštesnėse sferose ir kurie toliau tęsė savo nuopolį, nepaliaudami skleisti šios puolusios sąmonės, atskirties nuo Dievo sąmonės ir atskirties nuo tikrųjų mokytojų ir tikrųjų žmonių ganytojų sąmonės.

Todėl sakau jums, aš, Patrikas, skelbiu teismą nuo šio Švento kalno, kaip skelbiau jį slėniuose daugybę kartų tomis tamsiomis dienomis, kai stovėjau priešais juos. Žalčiai jau užtektinai prisižliaužiojo šiame Europos žemyne. Jie jau užtektinai prisižliaužiojo šioje Airijos saloje. Jie jau užtektinai prisižliaužiojo šioje nuostabioje planetoje. Ir todėl sakau: „Jų dienos baigėsi!“ Ir pasitikiu jumis, kad jūs patvirtinsite tai savo širdyse, visi jūs, kurie atradote šiuos tikruosius mokymus, kuriuos mes perduodame šiame amžiuje – kurie iš tiesų yra tikrieji Kristaus mokymai, perduodami kaip pavyzdys, kaip išorinis priminimas to, ką jūs jau žinote savo širdyse.

Jūs žinote, kad netikri mokytojai neturi jokios galios

Nes, mano mylimieji, jūs labai gerai žinote, kad nėra tokios institucijos ir tokios jėgos Žemėje, kuri galėtų turėti jums valdžią, galėtų turėti jums galią. Nes tiktai Kristus viduje yra tikrasis jūsų Viešpats ir tikrasis jūsų Ganytojas. Todėl sakau jums, sekite šiuo vidiniu kvietimu ir nepaliaukite juo sekti, kaip matėte tai darant mane prieš 1500 metų, kaip matėte tai darant Kristų prieš 2000 metų, kaip matėte tai darant Mariją. Nes tie, kurie nugalėjo – tie, kurie pakilo į dangų – yra tie, kurie sekė vidiniu balsu ir kurie išoriniu balsu naudojosi tik kaip priminimu, primenančiu jiems apie ryšio su vidiniu balsu užmezgimą. O kai buvo užmezgę šį ryšį, jie žinojo, kas tokie yra. Jie žinojo, kur eina. Ir nesvyruodami ėjo į tą prieš savo akis turimą tikslą, į tą tikslą, kurį jie pasirinko prieš nusileisdami į įsikūnijimą.

Jūs visi turite šį vidinį vedimą. Jūs visi turite šį vidinį ryžtą. Jūs žinote, kas esate. Labai greitai galite sužinoti, dėl ko atėjote į šią planetą. Ir jūs turite ugnį. Jūs turite valią, nes kitaip nebūtumėte šio kalno viršūnėje šiandien. Ir ne tik aš – ne tik Jėzus ir Motina Marija – galėjome atsilaikyti prieš tamsos jėgų puolimą ir tamsių energijų bei masinės sąmonės puolimą, nenorinčių matyti jūsų pergalės, nenorinčių, kad pakiltumėte virš jų sąmonės lygmens. Jūs visi tai turite, nes tai yra tas pats Dievas, kuris yra jumyse, kuris yra manyje, kuris buvo Jėzuje, kuris yra Jėzuje šiandien. Tai yra tas pats Dievas, sakau jums!

Nes nėra jokio kito Dievo, tiktai vienas tikrasis Dievas. Ir todėl sakau jums: „Užmegzkite ryšį su šiuo vidiniu Dievu!“ Būkite šiuo vidiniu Dievu veikime. Ir kilkite aukštyn su mumis, nes mes gi teesame jūsų broliai ir seserys, mes esame palypėję tik keliais laipteliais virš jūsų. Ir nors vėjai gali pūsti ir lietus gali lyti, mes esame čia. Ir mes jūsų laukiame. Ir žinome, kad galite mus pasivyti šiame gyvenime. Tad palenkite galvas ir ženkite į priekį per audros debesis, nes jūs IŠ TIESŲ pasieksite kalno viršūnę. O tikrojoje Būties viršūnėje nebus jokių debesų, kurie galėtų uždengti jums jūsų AŠ ESU Esaties ir jūsų vyresniųjų brolių bei seserų vaizdą.

Ir kaip dovaną, įtvirtinsiu didžiulį savo pakylėjimo liepsnos kiekį – ne tik šiame kalne, bet visur, kurs bus tie, kurie turės tikrąją Kristaus liepsną ir tikrąją Kristaus meilę savo širdyse, visur, kur jie bus susirinkę ar kur jie bus individualiai. Ir kaip sakiau pradžioje, kam reikalingi išoriniai ženklai šiame amžiuje? Tad kas per kvailystė yra galvoti, kad Žemėje gali būti ypatingų vietų, ir kad tiktai tose vietose gali būti įtvirtinta šviesa? Nesakau, kad nėra ypatingų vietų; sakau, kad tie, kurie pažįsta Kristų savo širdyse, žino, jog kad ir kur jie bebūtų, jie bus ypatingoje vietoje. Nes iš tiesų, argi Viešpats nesakė: „Dievo karalystė yra jumyse.“ O jumyse yra visur, kur bebūtumėte.

Tad raskite šią vidinę šventovę. Raskite Kristaus taiką, Budos ramybę, kur vėjai nepučia ir lietus neužlyja. Nes joje tešviečia amžinoji jūsų pačių AŠ ESU Esaties saulė, jūsų Esybės saulė. Tad linkiu jums eiti taikoje, visų šventųjų taikoje, kurie pakilo pirma jūsų. Pažinkite šią taiką. Nešiokitės ją su savimi kad ir kur bebūtumėte ir BŪKITE šia taika pasauliui. Nes pasauliui nieko daugiau nereikia tik taikos, taikos, taikos, taikos!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels