Kodėl Amerika privalo būti sprendimo Vidurio Rytuose dalimi

TEMOS: Permainų vėjai Vidurio Rytuose

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2007 balandžio 8 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, sveikinu jus su didžiausiu džiaugsmu. Nes iš tiesų, šios invokacijos vigilė buvo piramidės viršūnės akmuo, ne tik visų kalbėtų invokacijų, bet ypač paskutiniųjų trijų invokacijų, Pakilimo virš praeities invokacijos, Auksinės Ateities invokacijos ir šios paskutiniosios – Amžinojo DABAR invokacijos. Ir dėka šios vigilės nutiko labai svarbus dalykas – buvo suminkštintas kietumas, ypač širdžių kietumas Vidurio Rytuose.

Ir dabar matome daug didesnį aštuoniukės tėkmės srautą iš rytų į vakarų pusrutulį. Ir tai iš tiesų galiausiai gali persifiltruoti į fizinę oktavą ir atnešti naujus sprendimus problemoms Vidurio Rytuose, kurių regimai nebuvo įmanoma išspręsti tūkstančius metų. O kodėl jų nebuvo įmanoma išspręsti? Na, būtent todėl, kad žmonės, kurie yra įsikūniję Vidurio Rytuose ir kurie vėl ir vėl kūnijosi ten šimtus kartų, dar nepasiekė to taško, kuomet jiems jau būtų gana vaidinti dualistinius vaidmenis, per kuriuos esate piktadaris ir auka, keršytojas ir karys, tas ir anas.

Ir iš tiesų, mano mylimieji, yra tiek daug žmonių tame pasaulio regione, kurie yra taip giliai pasinėrę į šių dualistinių vaidmenų vaidinimą, kad kartais belieka tik kasytis galvą ir stebėtis, ar jie kada nors nuo to pavargs. Tačiau mes taip pat pradedame matyti, kad iš tiesų yra daug žmonių, kurie pradeda sakyti: „Ar mums jau šito negana? Ar jau nepakankamai prisižiūrėjome savižudžių sprogdintojų? Ar nepakankamai jau buvo nužudyta nekaltų moterų ir vaikų? Ar dar nepakankamai ilgai laikėme priespaudoje moteris, reikalaudami, kad jos vaikščiotų apsimūturiavusios skaromis? Ir kaip šį kūno dengimo simbolį, mes netgi reikalaujame iš jų, kad jos uždengtų savo individualumą, savo širdžių liepsną, visiškai neleisdami moterims reikštis visuomenėje, nors jos iš tiesų gali įnešti didelį indėlį į civilizaciją.“

Permainų vėjai Vidurio Rytuose

Šiomis invokacijomis jūs palengvinote naštą, kuri labai ilgą laiką kabojo virš Vidurio Rytų tarsi tamsus iškreiptos energijos debesis. Ir galiu jus užtikrinti, kad tai turi labai galingą poveikį, dėl kurio esu labai dėkinga visiems žmonėms pasaulyje, kurie dalyvavo šiose vigilėse ir kalbėjo šias invokacijas. Taip pat galiu jums pasakyti, kad šiuo metu egzistuoja potencialas papūsti permainų vėjams Vidurio Rytuose. Nes kaip sakiau, aštuoniukės tėkmės srauto susikirtimo taškas tarp rytų ir vakarų pusrutulių iš tiesų buvo šiek tiek suminkštintas, ir šviesa pradėjo tekėti iš Rytų per Vidurio Rytų susikirtimo tašką, ir pradėjo tekėti į vakarinę aštuoniukės tėkmės srauto dalį.

Ir būtent dėl to mes dabar esame vakarų pusrutulyje, arti paties šio aštuoniukės tėkmės srauto centrinio taško, kuris iš tiesų yra Vašingtonas. Nes pagal šiuo metu egzistuojančią situaciją pasaulyje, negali būti jokio tinkamo sprendimo Vidurio Rytų problemoms, jeigu tame nedalyvaus Jungtinės Valstijos. Nes, žinoma, jūs visi žinote, kad Jungtinės Valstijos sujudino širšių lizdą – paversdamos save problemos dalimi – ir dabar pastatė save į tokią padėtį, kuomet sprendimas negalės būti rastas tol, kol Jungtinės Valstijos netaps sprendimo dalimi, užuot buvusios problemos dalimi.

Ir tai gali įvykti tik tuomet, kai bus atkurtas ŽODIS Amerikoje, Gyvasis Žodis, kuris galėtų padėti žmonėms ir sprendimų priiminėtojams visuose vyriausybės lygmenyse prieiti išvados ir tarti: „Ar mums jau negana šio vaidmens, kuriame vaidiname, jog esame pasaulio policininkai? Manydami, jog esame čia tam, kad neštume laisvę ir demokratiją, nors iš tiesų tapome iliuzijos, kad laisvę įmanoma atnešti jėga, aukomis?“ Ir būtent todėl jūs esate čia šioje vietoje, nes jūs vėl buvote centriniame taške ir sugebėjote suminkštinti širdžių kietumą, kabojusį virš Vašingtono labai ilgą laiką. Ir tai iš tiesų yra tema, apie kurią toliau kalbės El Morija. Ir todėl aš tiesiog sveikinu jus ir užsklendžiu savo širdies meilėje.

Nes iš tiesų, esu dėkinga už visą vigilę. Ir taip pat norėčiau jums parodyti absoliučiai nuostabią matricą, kurią sukūrėte, kalbėdami šią paskutinę invokaciją tokiu būdu, kokiu kalbėjote. Nes matote, kai kiekvienas žmogus išreiškia savo Dievo Liepsną prieš visą grupę, sukuriate nepaprasto grožio mandalą. Kuomet skirtingos individualios liepsnos susijungia harmonijoje ir suformuoja didesnę visumą, ir per šią vienovę galite padaryti daug didesnį poveikį, nei galėtumėte padaryti tuomet, jeigu neturėtumėte tarpusavio koordinacijos.

Ir jūs iš tiesų paragavote būsenos, kurią mes turime danguje, kurioje nesame robotai, nes įžengiame į vienovę neprarasdami savo individualumo, savo individualios esybės. Ir tai darydami, mes nieko neprarandame – išskyrus dualistinio tapatumo būseną, kurioje patiriate kontrastus ir jaučiate priešpriešą kitiems individams, kaip tai labai dažnai vyksta Žemėje. Mes nusprendėme, kad mums jau gana šitos individualumo formos, ir mes norėtume pakilti į aukštesnę individualumo formą. Ir jūs taip pat galite tai nuspręsti. Ir kaip Jėzus prieš tai, palieku šį sprendimą jums.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels