Pakilkite virš dualistinio požiūrio į Dievo Valią

TEMOS: Aukštesnis supratimas apie Dievo Valią – Tikroji laisvė rinktis – Dievo Valia yra aukščiau taisyklių – Atraskite Dievo Valią viduje

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2007 balandžio 8 d. per Kim Michaels.


El Morija AŠ ESU! Ir aš iš tiesų esu Dievo Valios Čohanas. Tačiau ateinu jums duoti gilesnį supratimą apie Dievo valią. Nes vėlgi, mano mylimieji, ankstesniais laikais buvome ribojami ir galėjome duoti supratimą apie Dievo valią, kuris buvo tinkamas tiems laikams, atsižvelgiant į tuo metu egzistavusią žmonijos sąmonės būseną. Laipsniškas apreiškimas yra laipsniškas būtent dėl to, kad, žmonijai kylant aukštyn savo sąmonėje – mūsų artimiausiems mokiniams kylant aukštyn savo sąmonėje – galime perduoti gilesnį mokymą apie kažkurį Dievo aspektą, nei galėjome perduoti vakar ar prieš kelis dešimtmečius.

Aukštesnis supratimas apie Dievo Valią

Praeityje aš iš tiesų asmeniškai perdaviau supratimą apie Dievo Valią, kuris nebuvo aukščiausias įmanomas supratimas, kadangi dar nebuvome perdavę tų nuostabių mokymų, kuriuos skaitėte praėjusiais metais ir dar anksčiau, mokymų apie non-dualizmą, apie dualistinę sąmonę, kuriuose yra atskleidžiama, kaip ši sąmonė viską traukia į du kraštutinumus.

Vaikams turi būti duodamos griežtai apibrėžtos taisyklės. Darykite tą – nedarykite to. Nes jie dar nėra pribrendę spręsti patys, nėra pribrendę siekti aukštesnio supratimo ir suvokimo. Ankstesniais laikais buvau ribojamas ir galėjau perduoti supratimą apie Dievo Valią, kuris buvo šiek tiek juodai baltas. Ir iš tiesų, šiandieniniame pasaulyje daug žmonių jau yra pakilę virš juodai balto mąstymo. Tačiau jie perėjo į pilką mąstymą, kuriame mano, kad gali visiškai ignoruoti Dievo Valią. Nes juk turite laisvą valią, tad galite daryti ką panorėję.

Ir tam tikra prasme, tai yra visiška tiesa. Jūs iš tiesų turite laisvą valią ir galite daryti ką panorėję. Tačiau, kaip paaiškinome, tai, ką išsiųsite į kosminį veidrodį, kosminis veidrodis atspindės jums atgal, ir todėl patirsite tai, ką kuriate. Tad vėlgi, mes susiduriame su situacija, kad pasinaudojote savo laisva valia, idant susikurtumėte arba įžengtumėte į šias savo vaidinamas roles, kurias yra apibrėžęs dualistinis mąstymas. Ir turite laisvą valią tai daryti.

Tad iš tiesų, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, būtų galima sakyti, kad Dievo Valia yra tai, kad galite susikurti sau šią patirtį – jeigu norite patirti kontrastą tarp šviesos ir tamsos, tarp džiaugsmo ir liūdesio. Tačiau tai nėra Dievo Valia, kad įstrigtumėte šiose rolėse visą amžinybę. Ir tai taip pat nėra jūsų aukštesnės Esybės valia, nes neatėjote į Žemę kovoti su kitais žmonėmis nesibaigiančią, nuolatinę kovą. Atėjote čia, turėdami pozityvų troškimą nešti savo Esaties šviesą į šį pasaulį ir į visą sferą, iki kol ji pakils ir taps dvasinės karalijos dalimi, esančios už dualizmo ribų, idant galėtumėte patirtį tą nesibaigiančią, begalinę palaimą, kurioje nėra jokių kontrastų.

Tad Dievo Valia nėra dalykas, kurį būtų galima pilnai suvokti, žvelgiant iš juodai baltos perspektyvos. Tačiau jos taip pat negalima paaiškinti ir pilkomis sąvokomis. Ją tegalima suprasti, pakylant virš visos skalės ir kontempliuojant realybę, kad iš tiesų turite teisę patys nuspręsti, tačiau, kol sąmoningai nesuvokiate, kodėl kažką renkatės ir kokias šie pasirinkimai turės pasekmes, iš tiesų neturite laisvės, pasirinkimo laisvės.

Tikroji laisvė rinktis

Turite ištisą judėjimą Jungtinėse Valstijose, kuris teigia palaikantis moters teisę rinktis ką daryti su savo kūnu. Tačiau tuo pat metu šis judėjimas smarkiai priešinasi būtinybei suteikti šiai moteriai – kai ji įeina į abortus darančią kliniką – informaciją, apie potencialius aborto pavojus, apie potencialias psichologines aborto pasekmes, apie alternatyvas abortui – net ir aukštesnius mokymus apie sielos perspektyvą į abortą.

Tad kaip gi galima sakyti, kad judėjimas palaiko moters pasirinkimo laisvę, jeigu jis nesuteikia moteriai pilnos informacijos, kuri jai yra būtina, norint iš tiesų laisvai pasirinkti? Tai nėra pasirinkimo laisvė. Ir todėl, kai esate įstrigę vienoje iš šių dualistinių rolių, galite manyti galintys daryti ką panorėję, tačiau, jeigu iš tiesų nesuprantate, kokias pasekmes turės jūsų priimtas sprendimas, jūsų pasirinkimas nėra laisvas.

Vėlgi, kadangi turite laisvą valią, galite įsisupti į ribotą sąmonės būseną, kurioje neturite laisvo pasirinkimo, tačiau tai nėra Dievo valia, kad pasiliktumėte toje būsenoje amžinai. Ir būtent dėl to Gyvasis Kristus yra pasiunčiamas į Žemę. Ir būtent dėl to Žodis ateina į įsikūnijimą – idant pažadintų žmones realybei, kad egzistuoja alternatyva visam tam sprendimų priiminėjimo procesui, kuriame jie šiuo metu yra įstrigę.

Kaip žmonėms ištrūkti iš dualizmo? Na, jie tai gali padaryti, tiktai ieškodami kažko, kas būtų už jų dabartinės proto dėžutės ribų. Ir iš tiesų, pradžioje žmonėms yra būtina turėti kažkokias griežtai apibrėžtas taisykles, kurios sakytų: „Jeigu darysite tą, pateksite į pragarą. Jeigu darysite aną, pateksite į dangų.“ Nes tai leidžia žmonėms turėti absoliučias gaires, kuriomis jų ego negali manipuliuoti. Ir jeigu jie laikysis šių gairių, kaip tą netgi daro daugelis žmonių tradicinėse krikščioniškose bažnyčiose – kuriose jie yra visiškai juodai baltoje sąmonės būsenoje, laikydamiesi išorinių taisyklių – na tai tuomet jie bent jau galės palaipsniui išaugti iš būsenos, kurioje jų gyvenimas yra visiškai dominuojamas ego, ir kurioje jie nesugeba atpažinti, kas teisinga, o kas klaidinga aukštesne prasme. Nes viskas jiems atrodo pilka arba viskas atrodo dualistiška.

Tačiau kaip paaiškinome, ateina toks momentas, kai turite pakilti aukščiau ir nebesekti išorinėmis taisyklėmis, bet eiti vidun ir gauti vedimą iš vidaus, užuot aklai laikęsi išorinių taisyklių, išorinės doktrinos, ar sekę išoriniu lyderiu. Ir būtent čia turite pasiekti tą gilesnį Dievo Valios supratimą, apie kurį kalbu. Ir šis supratimas negalėjo būti perduotas praeityje, ir būtent todėl daugelis mokinių laikosi įsikibę juodai balto požiūrio į Dievo Valią – kaip į kažkokį dalyką, kuriuo jie turi sekti nekvestionuodami, tarsi būtų robotai, sekantys vadu.

Kai pasiekiate suvokimą, kad egzistuoja kažkas daugiau už juodai baltą ir pilką mąstymą, staiga suvokiate, kad negalite paimti Dievo Valios, nutempti jos žemyn ir sukurti kažkokią taisyklę, kuri galiotų visose situacijose. Nes tai vėl yra ego, su savo nepaliaujama svajone apie automatišką išganymą, kuomet jis sako: „Duokite man taisyklę, kad privalau nevalgyti neplautomis rankomis, idant galėčiau tikėti, kad, kol laikysiuosi šios išorinės taisyklės, garantuotai įžengsiu į dangų.“

Dievo Valia yra aukščiau taisyklių

Brandiems dvasios ieškotojams reikia pakilti aukščiau ir suvokti, kad, kai paliekate vaikystės amžių, darželinukų amžių, turite pagilinti savo supratimą apie Dievo Valią. Ir tuomet pradedate suvokti, kad negalite Dievo Valios įsprausti į jokias griežtai nustatytas taisykles šiame pasaulyje. Nes iš tiesų, Dievo Valia tiesiog yra viena iš Logos, iš Dievo Žodžio išraiškų. Ir kaip Jėzus taip nuostabiai paaiškino, Gyvasis Kristus ateina į šį pasaulį, kad pasitiktų žmogų ten, kur jis yra savo sąmonėje, ir tuomet mestų iššūkį žmogaus iliuzijoms, mestų iššūkį žmogaus proto dėžutei, skatindamas šį žmogų kopti aukščiau.

Kokia yra Dievo Valia? Na, ji yra tokia, jog kad ir kur JŪS bebūtumėte – kad ir kur bebūtum TU ir TU – jūs galite palypėti laipteliu aukščiau savo kelyje. Ar suvokiate, ką sakau? Dievo Valia šiuo metu vienam žmogui – to žmogaus konkrečioje dvasinio kelio pakopoje – nėra tokia pati kaip Dievo Valia kitam žmogui, kuris yra skirtingame lygmenyje. Ir dabar imate suvokti, kad negalite turėti dvasinės organizacijos, brandžios dvasinės organizacijos, kuri nustatinėtų šias griežtai apibrėžtas taisykles, kurios teigia, kad visi tos organizacijos nariai turėtų laikytis šių taisyklių, nes kitaip bus ekskomunikuoti, o gal net nusiųsti į pragarą.

Vandenio Amžiuje mums reikia, kad atsirastų tokios organizacijos, kurios nenustatinėtų taisyklių, ką turėtumėte ir ko neturėtumėte daryti. O tai, žinoma, yra iššūkis, nes staiga visa atsakomybė yra perkeliama individui. Buvo laikas, kai galėjome remti organizaciją ir suteikti tam tikrą paramą kiekvienam į šią organizaciją įžengusiam asmeniui, kuris prisiekė laikytis tam tikrų išorinių taisyklių. Tai buvo senasis kelias, Žuvų amžiaus kelias. Ir nors jis turi sau priderančią vietą, tai nėra aukščiausias dvasinės organizacijos tikslas.

Nes iš tiesų, kaip Maitrėja labai išsamiai paaiškina savo knygoje, netapsite Kristumi, sekdami kažkuo kitu. Jūs netgi netapsite Kristumi, būdami remiami pakylėtojo mokytojo, nes tapimas Kristumi reiškia, kad tampate dvasiškai savarankiški. Ir dabar jums nebereikia, kad kas nors iš išorės jums pasakinėtų, kokia yra Dievo Valia. Nes jūs einate savo širdin, tampate viena su savo Dievo liepsna, ir todėl žinote, kokia yra specifinė Dievo Valia jums toje konkrečioje situacijoje.

Atraskite Dievo Valią viduje

Aš esu Pirmojo Dievo Valios Spindulio Čohanas, ir todėl atstovauju Dievo Valią dvasios ieškotojams Žemėje. Ir tai yra mano darbas padėti visiems įgyti gilesnį supratimą ir ryšį su Dievo Valia, ir turiu tai daryti skirtinguose lygmenyse. Tad tiems, kurie tebėra darželyje, duodu juodai baltą mokymą ir taisyklių rinkinį. Tačiau visada ieškau tų, kurie gali pakilti virš šio lygmens ir kurie yra pasiryžę prisiimti atsakomybę už save, netgi pasiekdami tašką, kuomet suvokia, kad, kol jie žiūri į El Moriją kaip egzistuojantį jų išorėje, tol jie nėra pasiekę pilnos vienovės su Dievo Valia.

Nes, mano mylimieji, kieno jūs šiuo metu klausote? Jūs klausotės pakylėtosios Būtybės, kalbančios per įsikūnijime esantį asmenį. Ir todėl – akivaizdu – kad šios pakylėtosios būtybės žodžiai ateina pas jus iš už jūsų savasties sferos ribų ir patenka į jūsų savasties sferą, ir tai yra visiškai normalu. Nes, kol žmonės neturi ryšio su Dievo Valia, vienovę su Dievo Valia jie gali pasiekti, tiktai turėdami kažkokį elementą iš išorės, kuris suteiktų jiems gaires, suteiktų raugą, galintį iškildinti visos jų sąmonės tešlą, Kristaus kūną ir kraują, kurį jie galėtų padauginti. Tačiau Kristiškumo neįkūnysite, vien sugerdami viską iš išorės.

Kristiškumą įkūnysite tik tuomet, kai suvoksite, kad tai, ką patiriate iš išorės, nėra jūsų išorėje. Nes Dievo Valią galite atrasti Dievo karalystėje, kuri yra jumyse. Ir kaip sakėme šioje konferencijoje, Gyvojo Žodžio patyrimas iš išorės jums turės poveikį tik tuomet, kai leisite šiam žodžiui iš išorės tapti gyvu savo pačių širdyse, idant atrastumėte Dievo Valią savo pačių širdyje. Ir staiga suvoktumėte, kad Būtybė, kurią laikėte El Morija – pakylėtasis mokytojas, kalbantis per įsikūnijime esantį pasiuntinį – taip pat yra ir jūsų širdyje. Nes kur aš gyvenu, mano mylimieji? Aš gyvenu Dievo karalystėje. O kur yra Dievo karalystė? Ji yra jumyse!

Tad, kai išorinis El Morija taps viena su vidiniu El Morija, štai tuomet iš tiesų pažinsite El Moriją. Ir tuomet žinosite, kokia jums yra Dievo Valia. Nes ji yra unikali kiekvienam iš jūsų. Ir kiekvienas iš jūsų turite unikalią galimybę išreikšti specifinį Dievo Valios aspektą. Nes priešingai negu tiki kai kurie žmonės, mes, pakylėtieji mokytojai, visiškai netrokštame paversti savo mokinių robotais, aklais pasekėjais. Mes norime pakylėti jus aukštyn, idant taptumėte čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje. Ir tik netikri šio pasaulio mokytojai nori paversti žmones robotais, kurie aklai jais sektų ir kurie, taip sakant, išgertų savo nuodus, kai jiems yra paliepta tai daryti.

Tad toks yra pakylėtųjų mokytojų kelias. Tačiau kaip sakiau, praeityje turėjome duoti žmonėms supaprastintą kelią, kuris buvo pritaikytas jų sąmonės būsenai, tad turėjome duoti jiems taisykles. Tačiau turiu jums pasakyti, kad kartais žmonėms duodavome tiek daug taisyklių, taip stipriai įsprausdami juos į dėžutę, kad vildavomės, jog jie pasieks tą tašką, kuomet tars: „Man jau gana viso to. Man jau gana šios rolės, šio geruolio vaidmens, visada raidiškai besilaikančio išorinių taisyklių. Nebegaliu net pajudėti. Dvasinis kelias turi būti daugiau negu tai.“

Ir štai tuomet žmonės gali pasirinkti vieną iš dviejų kelių. Jie gali paskelbti visišką maištą ir tarti: „Nebenoriu turėti jokių reikalų su dvasiniu keliu ar su kokiomis nors dvasinėmis organizacijomis.“ Bet, mano mylimieji, kodėl jie taip reaguoja? Jie taip reaguoja tik dėl vienos priežasties. Ir ši priežastis – kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje – yra ta, kad jie atsisako prisiimti pilną atsakomybę už save. Vietoj to, kad prisiimtų atsakomybę ir užmegztų ryšį su Dievo Valia savyje, jiems yra lengviau sekti išoriniu mokytoju, žadančiu jiems, kad jis juos išganys, jei tik jie juo aklai seks.

Antrasis kelias yra tai, kad, užuot nuėję į kraštutinumą – visišką paklusimą išorinėms taisyklėms – arba į priešingą kraštutinumą – visišką maištą – jie gali pakilti virš dualizmo ir atrasti įžvalgesnį supratimą apie Dievo Valią. Tuo būdu suvokdami, kad vienintelis būdas sužinoti, kokia konkrečiai yra Dievo Valia jums, yra per Gyvąjį Žodį savyje. O tai reiškia, kad ŽODŽIO atkūrimas iš tiesų yra esminis raktas Dievo Valiai Žemėje atkurti.

Ir tai yra iššūkis, su kuriuo jūs visi susiduriate. Ar norite žinoti Dievo Valią? Na tai tuomet liaukitės ieškoti jos ne savyje! Nes Dievo Valia yra Dievo karalystėje. O Dievo karalystė yra, kaip jau sakėme milijoną kartų – tikėdamiesi, kad vieną dieną pagaliau tai suvoksite – na, ji yra jumyse. Nes kur gi kitur galėtumėte ją atrasti, kai dabar jau žinote, kad viskas buvo sukurta iš LOGOS. Ir todėl LOGOS privalo būti visame kame – įskaitant ir jus.

Taigi, mano mylimieji, esu dėkingas už jūsų dėmesį, esu dėkingas už jūsų pasiryžimą mąstyti apie sunkius klausimus ir pasiekti suvokimą, kad gyvenimas nėra toks juodai baltas kaip kažkada manėte. Užsklendžiu jus savo širdies dėkingume, savo deimantinės širdies, Dievo Valios deimante. Kodėl deimantas yra gražus? Todėl, kad jis turi daug briaunų, kurios spindi individualiai, bet kartu sukuria visumą. Ir jūs visi esate Dievo valios deimanto briaunos – kai užmezgate ryšį su Dievo Valia savyje. Tad sakau jums sudie ir dėkoju jums.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels