Atkurkite ryšį su meile, kuri atnešė jus į šį pasaulį

TEMOS: Žemė yra planeta, kurioje yra daug anti-meilės – Jūs čia atėjote nešti meilę – Negalite įveikti savanaudiškumo sunaikindami save – Atkurkite ryšį su savo pirmine meile – Ypatinga dispensacija

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2007 balandžio 7 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, jūs užsitarnavote mano Buvimą su jumis, nes kalbėjote šią invokaciją su tokia didele meile, kad trokštu pasidalinti su jumis Dangiškosios Motinos Esatimi, puoselėjančios meilės Esatimi, kurios jums iš tiesų visiems reikia. Nes jūs – jau ilgą laiką – įsikūnijate pasaulyje, kuriam ne tik trūksta meilės, bet kuris yra perpildytas anti-meile.

Neįmanoma būti šiame pasaulyje ir nepatirti sužeidimų, nepatirti sužalojimų, iš tų, kurie yra taip giliai įstrigę anti-meilėje, jog iš tiesų jaučia grėsmę iš kiekvieno, kuris išreiškia meilę. Kai jie susiduria su tais, kurie išreiškia meilę, jie jaučia privalantys kaip nors juos nutildyti, pažeminti, sustabdyti meilės tekėjimą per juos, idant galėtų įveikti kylančią paniką, kuri iš tiesų verčia juos tikėti, kad mirs, jeigu gaus tikrą meilę.

Žemė yra planeta, kurioje yra daug anti-meilės

Ir požiūris, kurį norėčiau jums duoti, yra tas požiūris, kuris buvo išsakytas mano knygoje ir Maitrėjos knygoje. Tačiau norėčiau išreikšti jį šiek tiek aiškesniu būdu. Turėtumėte žiūrėti į šią planetą ne tuo būdu, kuriuo jums buvo diegiama nuo vaikystės į ją žiūrėti – kad ir koks tai bebūtų buvęs būdas. Turėtumėte į ją žiūrėti kaip į pasaulį, kuris specialiai buvo sukurtas suteikti tam tikroms būtybėms galimybę gyventi pasaulyje, kuriame jos galėtų neigti Dievo buvimą tiek ilgai, kiek norėtų – arba beveik tiek ilgai kiek norėtų.

Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, turėtumėte suvokti, kad jūsų atėjimas čia buvo auka. Jūs čia atėjote, kadangi troškote nusileisti į šį pasaulį, kuriame tiek daug būtybių tapo įstrigusios anti-meilėje, ir norėjote atnešti meilės saulės spindulį, norėjote suteikti jiems galimybę patirti, kad iš tiesų yra kažkas daugiau už anti-meilės ribų. Kai žvelgiate į tai, galite suvokti, kad pasisiūlėte ateiti į situaciją, kuri, kaip žinojote, bus labai sunki. Žinojote, kad jūsų meilė bus atstumta, žinojote, kad būsite sužeisti ir sužaloti.

Sakau tai ne tam, kad pateisinčiau jūsų sužeidimą, kad pateisinčiau prievartą. Sakau tai, nes, kai priimate šios planetos realybę, galite įveikti labai disfunkcinį ir neproduktyvų požiūrį, kuomet jaučiatės, kad su jumis neturėjo būti šitaip elgiamasi, kad kažkas yra ne taip, galbūt netgi jausdamiesi, kaip buvo minėta anksčiau, kad „Dievas neturėjo leisti, kad man taip nutiktų.“ Kai įžengiate į šią proto būseną – jausdami, kad su jumis buvo neteisingai pasielgta Žemėje, netgi kad Dievas buvo su jumis neteisingas – tuomet neišvengiamai tampate anti-meilės sąmonės, kurios išnaikinti čia atėjote, aukomis.

Ir tuomet atkertate Dievo meilės tekėjimą per savo esybę. Ir dabar jaučiatės taip, lyg Dievas jus būtų apleidęs, nes nebejaučiate šios meilės. Bet, mano mylimieji, tai ne Dievas jus apleido. Tiesiog yra taip, kaip yra pasakyta šioje nuostabioje invokacijoje, kad, kai nejaučiate Dievo meilės tekėjimo per save, nejaučiate Dievo meilės sau. Nes meilė nėra statiška jėga, jos neįmanoma pagauti, jos neįmanoma kontroliuoti, jos neįmanoma uždaryti į proto dėžutę. Ją galima patirti tik tuomet, kai leidžiate jai tekėti. Kai leidžiate sau įstrigti anti-meilės sąmonėje, sustabdote tekėjimą ir nebejaučiate besąlyginės meilės. Tad kas tuomet jums lieka?

Na, lieka tik sąlyginė meilė – pasaulietiška meilės forma, kuri net ir tiems, kurie yra įstrigę anti-meilėje, yra reikalinga. Nes iš tiesų, nėra nė vienos būtybės, kuri gebėtų gyventi be meilės. Tačiau problema yra ta, kad daugybė būtybių nesugeba gauti tikros besąlyginės meilės, ir todėl jos yra neįmanomoje misijoje, niekada nesibaigiančioje misijoje, siekdamos numalšinti savo meilės troškulį. Tačiau jos siekia numalšinti šį troškulį su sąlygine meile, manydamos, kad jų gaunama meilė turėtų atitikti tam tikras sąlygas ir kad jie turėtų savintis šią meilę arba žmones, per kuriuos ši meilė yra išreiškiama.

Jūs čia atėjote nešti meilę

Ir tai tampa užburtu ratu. Ir kaip Sen Žermenas labai iškalbingai pasakė praeitą vakarą, mes, kurie esame jūsų dvasiniai mokytojai, susiduriame su dilema kaip jus pažadinti, nesugriaunant jūsų savivertės, ar net ir jūsų tapatumo jausmo. Ir iš tiesų, vienintelis būdas ištrūkti iš dualistinės sąmonės yra užmegzti ryšį su meile, kuri vis dar tebėra gyva jūsų esybės šerdyje.

Suprantu, kad esate šiame pasaulyje ir žvelgiate į gyvenimą ir į visatą iš šio pasaulio proto dėžutės vidaus. Tačiau sakau jums, jūs neatėjote čia, nenusprendėte čia nusileisti, turėdami tą ribotą perspektyvą, kurią turite dabar. Ir nors galėjote būti sužaloti ir sužeisti, ir nors sustabdėte Dievo meilės tekėjimą ir jaučiatės apleisti Dievo, galiu jus užtikrinti, kad jūs čia atėjote iš meilės.

Suprantu, kad kai kurie iš jūsų čia atėjote iš aukštesnių karalijų ir jaučiatės taip, lyg Dievas neteisingai būtų jus čia atsiuntęs. Ir vis dėlto, savo kelionę jūs pradėjote ne toje aukštesnėje karalijoje. Savo kelionę pradėjote netgi dar aukštesnėje karalijoje. Atėjo tokia akimirka, kai jūsų gyvybės srautas nusprendė pirmą kartą nusileisti į formų pasaulį, į vėliausią formų pasaulio sferą. Ir šis sprendimas buvo padarytas iš meilės, iš troškimo išreikšti savo tikrąsias Dievo savybes, savo tikrąjį dangiškąjį individualumą, atnešant savo dovaną pasauliui ir apšviečiant šį pasaulį.

Jums yra įmanoma peržengti išorinį fasadą ir atkurti ryšį su šios jūsų esybėje egzistuojančios meilės šerdimi. Ir kai tai padarysite, suvoksite, kad esate kažkuo daugiau, nei šiuo metu patiriate. Ir sakau jums, mano mylimieji, tik tuomet, kai suvoksite, kad mylite kažką labiau nei tai, ką šiuo metu turite, galėsite įveikti savo dabartinius ribotumus. Nes savo dabartinius ribotumus galite įveikti tik vienu būdu – kaip paaiškinome daugelį kartų – leisdami senajam tapatumo jausmui mirti. O kad ryžtumėtės leisti mirti tam, kas sena, turite kažką mylėti labiau. Ir tuomet tai padeda jums suvokti, kad leidę mirti tam, kas sena, nieko neprarasite, nes atgimsite į aukštesnį tapatumo jausmą.

Kai patiriate negatyvų nubudimą, apie kurį kalbėjo Sen Žermenas – kuomet suvokiate, jog esate siaubingas žmogus ir kad jums reikia pasikeisti, kad esate vargšas nusidėjėlis – tuomet jūsų savivertė yra sudaužoma į šipulius ir jaučiatės taip, lyg tam, kad galėtumėte įveikti bloguosius savojo aš aspektus, privalote sunaikinti savo savasties jausmą. Nes galvojate, kad už ego neegzistuoja jokia kita savastis.

Negalite įveikti savanaudiškumo sunaikindami save

Šiame pasaulyje iš tiesų yra žmonių, tiek tradicinėse religijose, tiek netgi ir naujuose dvasiniuose judėjimuose, kurie tiki, kad kelias į dvasinį augimą eina per viso savasties jausmo, viso atskirojo aš sunaikinimą. Bet matote, mano mylimieji, tai ateina iš negatyvo. Tai ateina iš noro eliminuoti negatyvą, sukuriant kitą negatyvą arba sunaikinant pirmąjį negatyvą, kas yra negatyvus veiksmas. Iš dviejų blogumų neišeina gerumas, ir todėl negalite ištaisyti netobulumo, imdamiesi veikti iš kitos netobulos būsenos.

Tad nėra jokio būdo kažką sunaikinti, nes giliai savyje turite esminį išgyvenimo instinktą, kuris yra netgi stipresnis už kūno išgyvenimo instinktą ir ego išgyvenimo instinktą. Kadangi jūsų tikrasis dangiškasis individualumas nori išgyventi ir nori augti, nori išreikšti save šiame pasaulyje – jis nori išpildyti tikslą, dėl kurio čia yra, dėl kurio atėjo. Jeigu mėginsite sunaikinti šį savasties jausmą, kovosite patys prieš save, siekdami sunaikinti ne tik netikrą ego savasties jausmą, bet taip pat ir savo tikrojo dangiškojo individualumo savasties jausmą.

O tai padaryti paprasčiausiai neįmanoma. Jums iš tiesų gali pavykti sunaikinti didelę dalį savo savasties jausmo, tačiau galiausiai pasieksite tašką, kuomet vidinis konfliktas bus pasidaręs toks intensyvus, toks nelogiškas, toks prieštaringas, kad tiesiog nebegalėsite jo ištverti. Tad tai nėra teisingas kelias. Kelias į išganymą eina ne per savęs neigimą ar savęs naikinimą. Jis eina per savitranscendenciją.

Jūs nesiekiate sunaikinti savo senosios savasties. Jūs tiesiog siekiate ją transcenduoti ir atgimti į naują savastį, į aukštesnę savastį, kuri pakeistų prieš tai buvusią. Tačiau dalykas čia yra toks – kaip Jėzus pademonstravo ant kryžiaus – kad negalėsite atgimti į naują tapatumą, kol nebūsite leidę senajam tapatumui mirti.

Ir štai čia prasideda baisioji dalis. Nes egzistuoja kosminis intervalas tarp senojo mirties ir Sąmoningojo AŠ prisikėlimo į aukštesnį tapatumo jausmą. Kai leidžiate senajam tapatumui mirti, pasijaučiate, tikrąja to žodžio prasme, lyg nertumėte į vakuumą. Sakau, pasijaučiate, nes iš tiesų vakuume nebūsite. Jūsų Sąmoningasis AŠ nepraras sąmonės. Jis išliks sąmoningas. Tačiau, kai prieisite momentą, kai turėsite atiduoti savo senąjį aš, jausitės taip, lyg po šio senojo aš daugiau nieko nebebus. Ir būtent tai Jėzus patyrė ant kryžiaus, kai sušuko: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“

Ir kas gi ištraukė Jėzų iš tos baimės ir paralyžiaus būsenos, iš tos panikos būsenos? Na tai buvo tai, kad jis integravo į savo esybę aukštesnę meilę, atnešusią jį į šį pasaulį. Jis atrado šią meilę ir žinojo savo sąmoningame prote, kam jis čia iš tiesų atėjo. Ir todėl jis nesijautė gyvenimo auka. Jis nesijautė taip, lyg Dievas būtų neteisingai pasiuntęs jį į šį pasaulį. Nes, nors jis patyrė išbandymus ir išmėginimus, giliai savyje žinojo, kad jis pats pasisiūlė čia ateiti ir žinojo, kas jam gali čia nutikti.

Tad, kadangi sąmoningai suvokė giliausią, slapčiausią savo esybės meilę, jis suvokė, kad tiesiog turi atiduoti atskirojo aš paskutiniųjų likučių šmėklą. Ir karštai mylėdamas Dievą, jis buvo pasiryžęs tai padaryti. Tad tiesiog noriu jums pasakyti, kad esminis visa ko raktas yra atkurti ryšį su šia gilesne savo esybės meile, šia slapčiausia savo esybės meile, kuri būtent jus ir paskatino nusileisti į tankesnę sferą nešti savo šviesą ir meilę. Ir tai yra mintis, kurią galite kontempliuoti.

Atkurkite ryšį su savo pirmine meile

Ir tai yra dalykas, kurį galite pasiimti su savimi, šią idėją apie siekį atkurti ryšį su pirmine savo esybės meile. Ir visa mano knyga yra skirta padėti jums atkurti ryšį su šia vidine meile. Ir galiu jus užtikrinti, kad ši knyga buvo sukurta padėti plačiam žmonių spektrui, net ir tiems, kurie labai ilgą laiką buvo įstrigę anti-meilės sąmonėje. Kad ir kaip giliai būtumėte nusileidę į anti-meilę, jeigu vėl ir vėl skaitysite mano knygą, studijuosite ją ir sugersite, tuo pat metu kalbėdami invokacijas, tuomet galiausiai patirsite persilaužimą.

Nes galiu jus užtikrinti, kad esu savo dalyką išmananti dvasinė mokytoja. Ir sugebu paimti vaiką už rankos, net jeigu šis vaikas nėra paklusnus, ir sugebu atvesti šį vaiką į savo širdį – net jeigu vaikas eina spardydamasis ir rėkdamas. Nes turėjau pakankamai neklaužadų vaikų, vienas iš kurių buvo vardu Jėzus, ir jis iš tiesų buvo užsispyręs vaikas, kaip pats gerai tą žino. Ir mes dažnai sėdėdavome drauge ir tyliai juokdavomės iš jo išdykumo, iš jo užsispyrimo, iš jo absoliutaus įsitikinimo, kad yra teisus.

Kai esate žmogiškame kūne, turite tam tikrus žmogiškus netobulumus. Bet argi tai svarbu? Visi jie yra netikri, juos visus galima transcenduoti, jų visų galima atsikratyti. Tarp jūsų nėra nė vieno, kuris negalėtų transcenduoti savo netobulumų. Tačiau transcenduoti juos galite, tiktai juos paleisdami. O paleisti juos galite tik tuomet, kai žinote, kad kažkas užims jų vietą, kažkas daugiau už tą netobulumą. O tai galite sužinoti tik per meilę. Nes, kai atkuriate ryšį su šia pirmine meile, taip pat atkuriate ryšį su šios meilės šaltiniu. Ir todėl žinote, jog atėjote iš šio šaltinio. Ir todėl žinote, kad esate nepalyginamai daugiau nei jūsų dabartinis tapatumo jausmas.

Mano Mylimieji, įsivaizduokite tolimas galaktikas ir šios fizinės visatos neaprėpiamas platybes ir pamatysite, kaip įgysite visiškai kitokią perspektyvą. Ir suvoksite, kokia mažytė yra ši Žemė, lyginant su fizinės visatos platybėmis. Na o kai atkuriate ryšį su savo pirmine meile, šią platesnę perspektyvą pakylėjate net į dar aukštesnį lygį. Išdidinate ją milijardą, milijardą kartų. Nes Dievo meilė yra nepalyginamai didesnė už materialios visatos platybes, ir todėl pamatote visiškai kitokią perspektyvą.

Ir žvelgdami per šią perspektyvą galite matyti, kaip juokingai nesvarbūs yra šie dalykai, į kuriuos laikotės įsikibę šioje planetoje, ir į kuriuos laikosi įsikibę kiti žmonės. Ir štai tuomet galite juos paleisti. Ir tuomet galite atkurti ryšį su savo pirminiu tikslu, kad, kai pasirodys Dievo angelas jūsų širdyje – jūsų Kristaus AŠ pavidalu – idant primintų jums, kad atėjo laikas pradėti kažkurį jūsų dangiškojo plano aspektą – tuomet jūs, užuot jį atstūmę, užuot jį neigę, užuot mėginę surasti kokius nors gudrius argumentus, kodėl negalite to dabar daryti – galbūt po 10 000 gyvenimų, bet tik ne šiandien – tad vietoj šios reakcijos jūs tiesiog galite pasiekti tą atsidavimo tašką ir tarti: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

Nes suvokiate, kad Viešpats nėra tolima būtybė danguje, siekianti primesti jums savo valią. Viešpats iš tiesų yra jūsų pačių aukštesnioji esybė. Ir jums tiesiog yra primenami aukštesnieji pasirinkimai, kuriuos padarėte, kai turėjote platesnę perspektyvą, kurią praradote, įžengę į šio pasaulio tankumą.

Ypatinga dispensacija

Taigi, mano mylimieji, esu amžinai dėkinga jums už visų mano rožinių ir invokacijų kalbėjimą. Tačiau ypač esu dėkinga už šių dviejų invokacijų kalbėjimą – Širdies išvalymo invokacijos ir Meilės sau invokacijos. Nes jos atvėrė jūsų širdis iki tokio taško, kuomet galiu jums perduoti ypatingą dispensaciją, per kurią suteiksiu jums kelias akimirkas – mums paleidus groti muziką – atiduoti viską, ką norite atiduoti.

Ir dalykas, kurį padarysiu, yra tai, kad ką galite atiduoti asmeniškai, aš padauginsiu tam tikru faktoriumi, idant jūsų asmeninis atidavimas turėtų padaugintą poveikį kolektyvinei sąmonei. Už kiekvieną apribojimą, kurį galite atiduoti, tuo būdu išlaisvindami save, taip pat galite išlaisvinti nemažą skaičių kitų žmonių. Žinoma, tai bus pavaldu jų laisvai valiai. Tačiau per jūsų atidavimą jie įgis geresnę galimybę atiduoti patys. Ir būtent taip pasiekiame aštuoniukės tėkmę tarp mūsų čia viršuje ir jūsų apačioje, kaip Nada taip nuostabiai paaiškino.

Jūsų pasirengimas atiduoti tuomet tampa, kaip ir Jėzaus pasirengimas atiduoti savo fizinę gyvybę, tuo dalyku, kuris gali būti padauginamas ir todėl gali padaryti poveikį daugeliui. Iš tiesų, kaip yra sakoma, Jėzus atėjo atiduoti savo gyvybę kaip išpirką už daugelį (Mato 20,28). Tačiau gilesnė prasmė čia yra ta, kad Jėzaus pasirengimas atiduoti – užuot kabinusis į tai – tapo tikrąja auka, priimtina auka, kuri tuomet leido nukelti tam tikrą naštos dalį nuo žmonijos pečių, ir palengvino kitiems eiti Jėzaus pėdomis ir kelti save virš dualizmo. Taigi, mano mylimieji, mes dabar jums suteiksime šią galimybę atiduoti.

Mano mylimos širdys, tekėkite su muzika, tekėkite su Gyvenimo Upe. Leiskite sau pajausti – savo širdyje, savo prote, savo esybėje – kaip paleidžiate. Paleidžiate tai, į ką manėte, jog jums būtinai reikia laikytis įsikibus, laikytis įsikibus į upės krantą, neleidžiantį jums pasinerti į Gyvenimo Upės tėkmę. Tiesiog pajauskite, kaip kažkas jumyse tiesiog paleidžia. Jūs paleidžiate ir tekate su Gyvenimo Upe, su Dievo meilės okeanu, kuriame nėra atskirties, nėra tamsos, nėra baimės, nėra pykčio. Ir jūs esate vienovėje su pačiu gyvenimu. Jūs esate vienovėje toje Gyvenimo Upėje, kurioje niekas negali egzistuoti atskirai. Nes viskas yra šviesa ir nėra jokių šešėlių. [Galite tai daryti, pasilikdami ramybėje tiek laiko, kiek norite, tuo pat metu atiduodami viską, nuo ko norite išsilaisvinti.]

Taigi, mano mylimieji, su dideliu dėkingumu už jūsų norą dalyvauti šiame apsikeitime, užsklendžiu jus savo širdies meilėje. Užsklendžiu jus nuo anti-meilės jėgų, kurios iš tiesų – jei tik galėtų – sutrikdytų jūsų naujai atrastą ramybę ir atidavimą. Ir todėl sakau jums: „Būkite užsklęsti Dangiškosios Motinos puoselėjančioje meilėje. Ir pasilikite užsklęsti Amžinajame DABAR, kuris yra šios meilės srautas.“ Tai atlikta!

PASTABA: Norėdami pilnai pasinaudoti šia atidavimo dispensacija, klausykitės šio diktavimo audio įrašo ir atlikite atidavimo procesą.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels