Įveikite planetinį mirties momentumą

TEMOS: Laikas ir mirtis yra iliuzijos – Jūsų dėmesys suteikia gyvastį jūsų iliuzijoms – Mirties baimė – Ką reiškia kryžius – Gyvasis Žodis ir meilė – Valdžios karalius nuogas – Tiesa yra dviašmenis kardas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2007 balandžio 05 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, tai yra didžiausias mano džiaugsmas ir didžiausia mano privilegija pasveikinti jus atvykus į mano širdį. Kur yra mano širdis? Na kur gi kitur ji galėtų būti, jeigu ne Amžinajame DABAR? Ir jūs taip pat esate Amžinajame DABAR, nes ryžotės aukotis ir kalbėti šią invokaciją tiek kartų, kiek tik galėjote šį praėjusį mėnesį. Šios trys paskutinės invokacijos, kurias jums daviau, yra nepaprastai reikšmingos. Ir netgi drįsiu pasakyti, kad jūs iš tiesų nesuvoksite jų reikšmingumo, kol nebūsite pakilę iš šios planetos ir nepažvelgsite atgal į šį įsikūnijimą, kad iš tiesų įvertintumėte savo tarnystę.

Laikas ir mirtis yra iliuzijos

Laikas iš tiesų yra viena iš didžiausių iliuzijų materialioje visatoje. Laikas tokią daugybę žmonių priverčia pamesti iš akių tai, kas yra svarbu amžinajame gyvenime, kadangi jie taip giliai nugrimzta į kasdienį gyvenimą, kad pamiršta, jog neatėjo čia tam, kad nugyventų kasdienį vargo gyvenimą, bėgiodami iš čia į ten, taip iš tiesų niekur ir nenusigaudami.

Laikas privalo būti nugalėtas, kad būtų galima įveikti paskutinį priešą. O kas yra šis paskutinis priešas? Na, kaip yra sakoma Biblijoje, paskutinis priešas yra mirtis. Tačiau mes jums duosime naują požiūrį į mirtį. Nes suprasite, kad egzistuoja pasaulietinis mirties įvaizdis, ir tuomet yra dvasinė realybė, kurioje į mirtį galima žiūrėti visiškai kitokioje šviesoje – ne kaip į priešą, ne kaip į kažką, ko reikėtų bijoti – nes mirtis iš tiesų nėra pabaiga, ji yra išsilaisvinimas nuo apribojimų, išsilaisvinimas nuo vargų, išsilaisvinimas nuo netikrovės.

Kaip paaiškinau savo knygoje, ir kaip Maitrėja paaiškino savojoje, egzistuoja jūsų esybės dalis, kuri yra už laiko ir erdvės ribų, ir todėl yra už gyvybės ir mirties ribų – kaip žmonės juos suvokia šioje karalijoje. Galite tai vadinti Sąmoninguoju AŠ arba kuo tiktai norite. Tačiau egzistuoja jūsų esybės realybė, kuri leidžia jums suvokti, kad egzistuojate, kad esate sąmoningi. Ir būtent ši realybė gali būti išlaisvinta nuo apribojimų, nuo laiko ir erdvės apribojimų.

Tad kaip šis tikrasis aš, šis Sąmoningasis AŠ gali būti išlaisvintas? Na, jis gali būti išlaisvintas, tiktai įveikiant netikrovę, įveikiant iliuziją. O kaip galite įveikti iliuziją? Iliuziją galite įveikti tiktai visiškai išsilaisvindami iš šios iliuzijos. O šis išsilaisvinimas gali įvykti tik tuomet, kai šiai iliuzijai – ir tam aš, kurį susikūrėte iš šios iliuzijos – yra leidžiama mirti.

Jūsų dėmesys suteikia gyvastį jūsų iliuzijoms

Sąmoningasis AŠ yra pačios Dievo Esybės tąsa. Ir būtent per Sąmoningąjį AŠ – per Sąmoningojo AŠ susikirtimo tašką – šviesa atiteka iš viršutinės aštuoniukės srauto figūros, iš jūsų Aukštesniojo AŠ, į žemesniąją jūsų esybės dalį, į jūsų savasties sferą, kuri sąmoningai suvokia šį pasaulį. Į ką tik Sąmoningasis AŠ nukreipia savo dėmesį, jis lieja į tai šviesą – šitaip įpūsdamas gyvybę. Matote, galima sakyti, kad viskas šiame pasaulyje yra miražas – iliuzija, kuri įgijo gyvastį sąmoningų būtybių dėmesio dėka, prisidėjusių prie šio pasaulio bendrakūrimo arba kūrusių šį pasaulį.

Kai kuriate – arba patikite – iliuzija, kurią manote esant tikra ir kurią laikote tikruoju savo aš, suteikiate šiai iliuzijai gyvastį savo dėmesiu ir per jūsų dėmesį tekančia šviesa. Tai nepadaro iliuzijos tikra, tai nepadaro jos amžina, tai jai nesuteikia amžinojo gyvenimo. Tačiau tai iš tiesų suteikia jai laikiną gyvenimą laike ir erdvėje.

Mirties baimė

Kaip Sąmoningasis AŠ gali išsilaisvinti nuo to, ką sukūrė, nebent būtų nuo to paleistas? O kad galėtų būti nuo to paleistas, jis privalo leisti savo susikurtai netikrovei mirti. Ir iš tiesų, dalykas, kurį jaučiate – su kuriuo susiduriate šiame amžiuje – yra ne kas kita kaip kosminis procesas. Nes matote, nuo pat tų laikų, kai žmonija pradėjo leistis į dualistinę sąmonę – pradėjo kurtis milijonus ir milijardus šių iliuzijų, kurios yra apraizgiusios planetą – nuo pat tų laikų jie bijo mirties.

Ir kas gi bijo mirties? Na tai negali būti tikrasis aš. Tačiau ego bijo mirties, nes bijo prarasti tą mažytį savo gyvenimą. Ir visa žmonija yra nugrimzdusi į iliuziją, yra įstrigusi iliuzijoje, kad mirties reikia bijoti. Ir todėl jie laikosi įsikibę į tą gyvenimo formą, kuri yra aukščiausia gyvenimo forma, kokią jie šiuo metu sugeba matyti. Ir jie mano, kad, jeigu neteks šio apribojimo – jeigu ši netikrovė išnyks – jie nieko nebeturės. Tad dvasingi šio amžiaus žmonės susiduria su planetiniu mirties baimės momentumu. Ir ar būtumėte šiame mokyme, ar toje organizacijoje, yra visiškai nesvarbu, nes visi tikrai dvasingi žmonės šioje planetoje yra įsitraukę į tą patį procesą, kuriame siekia padėti žmonijai pakilti virš šios iliuzijos, kad mirtis reiškia praradimą, kad mirtis yra pabaiga.

Ir būtent dėl to kai kurie iš jūsų gali jausti tam tikrą baimę ir nerimą, mąstydami apie mirtį, arba mąstydami apie kokios nors iliuzijos, dalies savo mirtingojo aš mirtį. Tačiau jūs tai darote ne vien dėl savęs, bet ir dėl planetos, dėl visos žmonijos.

Ką reiškia kryžius

Nes kas nors turi būti pionieriais, kelią nušviečiančiais pradininkais, pasirengusiais matyti tai, ką matė šventasis Paulius sakydamas: „Aš mirštu kiekvieną dieną.“ Nes jis iš tiesų žinojo, kad, jeigu neleis kūniškam protui – kaip jis jį vadino – jeigu neleis kūniškam protui mirti, mirti kiekvieną dieną po truputį, jis negalės iš tiesų sekti Kristumi. Nes būtent apie tai kalbėjo Jėzus sakydamas: „Imkite savo kryžių ir sekite paskui mane.“

Kas yra kryžius? Tai yra netikrovė, iliuzija, netikrasis aš, kuris laiko jus prikaltą pozicijoje, kurioje manote negalintys pajudėti. Visa žmonija iš tiesų yra nukryžiuota, prikalta, paralyžiuota šios iliuzijos, ypač mirties baimės. Nes mirties baimė sukuria užburtą ratą – jeigu bijote paleisti iliuziją, kaip galite paleisti iliuziją?

Kaip galite įveikti netikrovę, jeigu bijote save iš jos paleisti, bijote ją iš savęs paleisti? Tai neįmanoma, nes negalite pakelti savasties praradimo – Sąmoningasis AŠ negali pakelti viso savo tapatumo praradimo. Ir jam iš tiesų nereikia prarasti viso tapatumo; jam reikia transcenduoti ribotą tapatumą, kol pasieks aukštesnį tapatumo jausmą, netgi pasiekdamas aukščiausią tapatumą – visiškos vienovės su Dievu ir vienovės su visa gyvybe tapatumą.

Gyvasis Žodis ir meilė

Taigi, mano mylimieji, kodėl jus pakvietėme į konferenciją, kurioje kalbėsime apie Žodžio ir Meilės atstatymą? Nes jie eina ranka rankon, kaip Alfa ir Omega. Kaip išgirsite, Gyvasis Žodis iš tiesų gali šokiruoti, kadangi jis perskrodžia iliuziją ir žmonėms pasidaro daug sunkiau neigti būtinybę keistis. Ir tam tikrame dvasinio kelio lygmenyje, tą gali būti sunku pakelti. Nes vis dar tebesate šiek tiek susitapatinę su išoriniu aš, su ego, ir todėl įžengiate į tą baimės būseną, kuomet bijote, kad, jeigu jūsų ego bus apnuogintas, patirsite praradimą ir nebežinosite, kas esate.

Ir būtent dėl to jums reikalinga Omegos Meilės pusiausvyra, supratimas, kas yra Meilė – susiderinimas su ja savo širdyje – idant galėtumėte leisti Gyvojo Žodžio procesui apnuoginti netikrovę, neatsidurdami šoko, traumos ar neigimo būsenoje, kadangi neturite pakankamai Meilės. Tiktai tie, kurie iš tiesų myli, gali paleisti iliuziją. Tiktai tie, kurie myli besąlygiškai, kaip Jėzus mylėjo besąlygiškai ant kryžiaus, gali atiduoti šmėklą ir leisti šiai šmėklai mirti – net jeigu tai reikštų, kad kartu mirtų ir dalis to, kuo jie save laikė.

Čia yra ašramas, ir žinau, kad kai kurie iš jūsų esate buvę ir kituose ašramuose ir kai kurie iš jūsų turite susidarę nuomonę, kad ašramas turėtų padėti atsipalaiduoti, kad jame galite pasitraukti nuo pasaulio ir nuo įprastinių kasdienių pasaulio rūpesčių, ir kad galite pasitraukti nuo karštligiško kasdieninio ir darbinio gyvenimo, ir kad dabar galite atsipalaiduoti ir susikoncentruoti į dvasingumą. Na, turiu jums pasakyti, kad nors šie lūkesčiai yra suprantami, jie nėra reikšmingi šioms kelioms ateinančioms dienoms. Nes turime jums perduoti daug dalykų, ir todėl noriu perspėti jus, kad žiūrėtumėte į šią konferenciją kaip į darbinę konferenciją, nes mums reikia, kad laikytumėte pusiausvyrą fizinėje oktavoje Žodžio perdavimui, Gyvojo Žodžio, kurį perduosime.

Valdžios karalius nuogas

Mano Mylimieji, mes esame pakankamai arti šios šalies sostinės, idant galėtume sukurti šviesos arką iš šios vietos, į Centrinį Parką, į Kongreso rūmus, į Baltuosius rūmus Vašingtone. Ir mes pasinaudosime šia šviesos arka, idant perduotume Žodį, kuris turi būti perduotas į vyriausybę, į nacionalinę psichiką, idant pažadintų žmones realybei, kad ši šalis yra pasirengusi atlikti milžinišką šuolį į priekį, tačiau tai negali įvykti be pasiryžimo paleisti tai, kas sena, be pasiryžimo pažvelgti į realybę ir tarti: „Šios valdžios karalius nuogas.“

Ir neturiu omenyje vien išorinės valdžios, sėdinčios ten, kur visuomenė ją gali matyti; turiu omenyje visus dalykus, dalyvaujančius šios šalies valdymo procese, įskaitant ir tai, kas yra paslėpta nuo žmonių akių. Ir aš nekalbu vien apie užkulisiuose esančius žmones, kalbu apie nacionalinę neigimo sąmonę, apie norą pabėgti ir nenorą stoti akis į akį su tiesa bei suvokti: „Mums reikia keistis, šiai šaliai reikia keistis, nes praradome ryšį su realybe. Susikūrėme iliuziją, kurioje manome keliaujantys teisingu keliu, manome, jog esame nuostabiausia šalis Žemėje, manome, kad Dievas mus labiausiai myli, manome, kad niekada negalėtume suklysti, ir manome galintys daryti ką panorėję.“

Ir ši iliuzija turi būti sutrupinta į šipulius, idant tie, kurie yra atviri, galėtų pabusti ir galėtų sąmoningai suvokti tai, kas yra jų širdyse, bet ko jie nesugeba išreikšti žodžiais. Ir būtent dėl to mums reikia atkurti Žodį šioje šalyje. Nes būtent Žodis jums suteikia ryšį su realybe. Su ta realybe, kuri nepaklūsta žmogiško ego manipuliacijoms, valdžios elito manipuliacijoms, kuris galvoja galintis šią šalį valdyti geriau už žmones – kuris mano šią visatą galintis valdyti geriau už Dievą ir Dievo atstovus.

Ir būtent tai turi įvykti. Ir per šias keletą ateinančių dienų, dėl to, kad būsite netoli Vašingtono, iš tiesų galite sukurti magišką, dramatišką poveikį, pradėdami procesą, kuris dramatiškai pakeis šios šalies psichiką. Nesakau, kad jūs vieni galite tai padaryti, bet kaip sakė Jėzus: „Žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma.“ Tad mes Viršuje ir jūs apačioje, dirbdami kartu galime būti atviromis durimis šiems pokyčiams.

Tiesa yra dviašmenis kardas

Tačiau, kad tai galėtų pilnai įvykti, mums reikia, kad jūs patys savo sąmonėje būtumėte pasiryžę padaryti tai, ko ši šalis dar nenorėjo padaryti. Ir tai yra, kad pažvelgtumėte į veidrodį, pažvelgtumėte į rąstą savo akyje, ir suvoktumėte, kad tiesa yra dviašmenis kardas ir kad vieni jo ašmenys perskrodžia jūsų pačių iliuzijas. Nes negalime leisti, kad pasikartotų tai, ką tiek daug kartų matėte praeityje – įskaitant ir krikščionių judėjimą, krikščioniškas bažnyčias – kuomet žmonės eina ir kalba, kas turėtų vykti pasaulyje ir ką turėtų daryti kiti žmonės, tačiau patys nenorėjo pažvelgti į veidrodį ir išsitraukti rąsto iš savo akies. Todėl jie yra kaip tie veidmainiai, kurie stojo prieš Jėzų ir atstūmė Gyvąjį Kristų, kai šis stovėjo priešais juos kūne.

Jeigu eisite į žmones, neišsikuopę savo namų, žmonės jus atstums, jie atras jumyse trūkumų, atras kažką, ką galėtų kritikuoti. Tačiau, jeigu eisite švaria širdimi ir protu – nes būsite išsigydę savo psichiką, būsite pasiekę vientisumą – tuomet šio pasaulio princas nieko jumyse neras, kuo pasinaudojęs galėtų sukelti jumyse nusivylimą. Ir jie taip pat nieko jumyse neras, neras jokio preteksto, kuriuo pasinaudoję, galėtų atstumti jūsų perduodamą Gyvąjį Žodį.

Tai yra dvejopas procesas. Taip, jūs čia esate tam, kad dirbtumėte dėl pokyčių planetoje. Tačiau šio darbo pamatas yra asmeninis darbas, kurį darote savo pačių prote. Todėl sakau jums, kad čia nėra nė vieno žmogaus – įskaitant ir šį pasiuntinį – kuris neturėtų savo sąmonėje užsilikusių dualistinių iliuzijų. Ir jeigu turėsite noro, iš tiesų galėsite pamatyti dalykus šioje konferencijoje, kurių nematėte – ne tik šiame gyvenime, bet ir daugybę gyvenimų – tuos dalykus, kurie stabdo jūsų progresą. Ir aš čia nekalbu apie tai, kad esate blogi žmonės. Kalbu čia apie faktą, kad jūs visi turite dalykų, kurių nematote. Ir jei tik galėtumėte juos pamatyti, taptumėte labiau laisvi, nes pasiektumėte didesnį vientisumą.

Poveikis, kurį ši konferencija gali padaryti pasauliui, yra tiesiogiai proporcingas jūsų pasiryžimui pažvelgti į veidrodį ir pamatyti dalykus savyje, kurių iki šiol nematėte – galbūt todėl, kad vis dar tebetikėjote ego, kuris sakė, kad jums nereikia to matyti. Bet aš jums sakau, kad jums REIKIA tai pamatyti. Nes iš tiesų, Kristaus Sąmonėje – Gyvojo Žodžio akivaizdoje – niekas negali išlikti paslėpta. Nė vienas dualizmo aspektas negali išlikti paslėptas, kai Kristaus Šviesa apšviečia jo tamsų urvą. Nes dualizmas ir mirtis gali tarpti tik šešėliuose, nes tiktai šešėliuose gali egzistuoti iliuzijos.

Ir vienintelė priežastis, dėl kurios jūsų iliuzijos vis dar tebėra gyvos, yra ta, kad jūsų prote tebėra kažkoks tamsus kampelis, į kurį iki šiol nenorėjote leisti šviesai šviesti. Ir aš, žinoma, gerbiu jūsų laisvą valią. Sveikinu visus jus atvykus į mano širdį. Nė viename neieškau trūkumų. Nė vieno neteisiu ir nesmerkiu.

Tiesiog sakau, kad, jeigu norite pasiekti didžiausią įmanomą augimą, ir jeigu norite padaryti didžiausią įmanomą poveikį nacionaliniu ir pasaulio mastu, tuomet vienintelis dalykas, kuris leis tai pasiekti, yra tai, kad pamatysite kažkokį dualistinės sąmonės aspektą savo esybėje, kurio iki šiol nebuvote matę. Ir jį paleisite, leisite jam mirti, leisite jam pereiti į besąlyginės meilės liepsną, kuri jį sudegintų ir jus išlaisvintų, padarydama jus laisvesniu nei kada nors anksčiau jūsų kelionių po šią planetą metu.

Nesakau, kad esate siaubingas žmogus ir kad jums reikia pamatyti šią iliuziją, ir reikia blogai dėl savęs jaustis. Aš jums sakau, kad turite unikalią galimybę pamatyti iliuziją, kuri jus išlaisvins būti DAUGIAU tuo, kuo ESATE. Ir argi ne dėl to čia atvykote – kad taptumėte daugiau, nei buvote prieš atvykdami? Nes kam gi taip vargintumėtės, tiek toli keliautumėte, jeigu išeitumėte tokiu pačiu žmogumi, kokiu įėjote?

Noriu, kad gautumėte tai, už ką sumokėjote, kaip yra sakoma. Ir tai gali įvykti tik tuomet, kai atveriate savo protą galimybei, jog jūsų psichikos užkaboriuose gali kažkas slėptis, ko dar nepamatėte, arba nepamatėte, kas tai iš tiesų yra. Nes iš tiesų, dalyvaudami galite pakilti tik aukščiau. Negalėsite gauti pilnos naudos iš šios konferencijos, jeigu pasyviai sėdėsite ir manysite, kad jums tereikia viską sugerti. Nes kaip sakiau savo knygoje ir kaip Maitrėja sakė savojoje, ir kaip Jėzus sakė savo mokymuose apie ego, ir kaip sakėme daugelyje kitų diktavimų – ateina toks momentas dvasiniame kelyje, kuomet nebegalite toliau augti, jeigu nepradedate duoti, nepradedate tarnauti, dalyvauti. Nes nepakanka vien tik gerti viską į save – turite padauginti tai, ką paėmėte, tarnaudami visai gyvybei. Tad užsklendžiu jus savo šventoje širdyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com