Kaip atpažinti tikrą pasiuntinį

TEMOS: Išminties pradžia – Šivos dovana išsilaisvinimui nuo mediumų – Kasdienis įžvalgumo prašymas Šivai

Pakylėtasis Mokytojas Šiva, 2006 spalio 22 d per Kim Michaels.


Ir iš tiesų, Šiva AŠ ESU! Atėjau pasiūlyti jums savo pagalbą, ugdantis savo įžvalgumą ir gebėjimą atskirti tikrą pakylėtųjų mokytojų pasiuntinį nuo mediumistinio pasiuntinio. Nes tai turi būti daroma – šiame Vandenio Amžiuje – individualiai. Ir būtent dėl to nėra jokio absoliutaus apibrėžimo. Nėra nieko, ko ego negalėtų iškreipti. Nėra būdo pakylėtiesiems mokytojams kaip nors visus įtikinti, kad įšventinome tam tikrą pasiuntinį, ir kad šis konkretus pasiuntinys iš tiesų yra tikras. Kaip galėtume duoti jums įrodymą, kurio ego negalėtų iškreipti?

Išminties pradžia

Ir tai iš tiesų yra išminties pradžia – kai suvokiate, kad ego mato tiktai tai, ką nori matyti. Tad, jeigu būsite sąžiningi su savimi, galėsite pažvelgti į veidrodį ir paklausti savęs: „Ar turiu kokį nors prisirišimą prie tam tikro pakylėtųjų mokytojų įvaizdžio, prie jų pasiuntinių, mokymų ar organizacijos įvaizdžio?“ Ir ar negali būti taip, kad, jeigu turiu tokį prisirišimą, jis gali paveikti mano įžvalgumą ir duoti man išankstinę viziją, kuri man neleidžia matyti realybės? Ir todėl matau tiktai tai, kas atitinka mano prisirišimą, mano troškimą, kaip viskas „turėtų“ būti?

Iš tiesų, kaip mėginome jums paaiškinti šioje konferencijoje, teisimo būsenos – ar ji būtų nepilnavertiškumo ar pranašumo kraštutinume – pasekmė yra ta, kad ji skatina žmones tikėti, jog jie žino – ir todėl puikiai sugeba nuspręsti apie tam tikro dalyko teisingumą. Netgi iki tokio lygmens, kuomet kai kurie žmonės tiki galintys nuspręsti, ar pasiuntinys yra tikras, nesivargindami perskaityti ar išklausyti per šį pasiuntinį perduotų mokymų.

Tačiau jie žino – vien iš fakto, kad šis asmuo neatitinka jų asmeninių kriterijų. Ir todėl, mano mylimieji, jie atsisako daryti tai, ką Gautama Buda sakė daryti visiems dvasios ieškotojams, tai yra, netikėti niekuo, kas neracionalu, tačiau ir neatmesti nieko kaip neracionalaus – neteisti nieko kaip neracionalaus – pirma gerai nepatikrinus.

Nes iš tiesų yra geriau atvirai pažvelgti į tai, kas egzistuoja, užuot iš karto viską atmetus, be jokio patikrinimo. Tačiau taip pat turiu jums pasakyti, kad egzistuoja tendencija tarp kai kurių žmonių, kurie yra atviri naujiems pasiuntiniams, būti atviriems praktiškai bet kam. Ir todėl egzistuoja kraštutinumas, kuriame žmonės yra visiškai uždaro proto, ir egzistuoja priešingas kraštutinumas, kuriame žmonės yra atviri praktiškai kiekvienam, kuris teigia esąs pasiuntinys – ar bent jau keletui iš jų, kurie tai teigia – ir nesugeba pasiekti vidinio apsisprendimo, kuris būtų paremtas aukštesniu standartu.

Šivos dovana išsilaisvinimui nuo mediumų

Kaip sakiau, iš tiesų nėra jokio absoliutaus standarto, kurį galėčiau jums duoti, nes dalykas, kurį norime, kad pasiektumėte, yra asmeninis įžvalgumas, idant žinotumėte iš vidaus per vibraciją, per rezonansą. Tad ateinu jums duoti dovaną, ir tai yra, kad asmeniškai kiekvienam iš jūsų padėsiu ugdytis įžvalgumą. Jeigu kreipsitės į mane ir paprašysite išlaisvinti jus nuo bet kokių ryšių su mediumistiniais pasiuntiniais, su mediumistinėmis būtybėmis ar mediumistiniais mokymais. Jeigu nuoširdžiai į mane kreipsitės ir tiesiog keletą kartų pakviesite mane, ištardami „Šiva“ – prieš tai paprašydami manęs padėti jums vystyti savo įžvalgumą ir išlaisvinti jus nuo mediumų – tuomet padarysiu viską, kas įmanoma – atsižvelgiant į jūsų sąmonės būseną – kad padėčiau jums pamatyti, kokius turite prisirišimus, kurie jus daro pažeidžiamus mediumistinėms žinioms.

Ir padarysiu viską, ką galima padaryti, idant padėčiau jums suvokti, ką tai reiškia būti mediumistinėje vibracijoje, idant galėtumėte tai pamatyti savyje, kai esate toje vibracijoje, ir kai joje nesate. Nes daugelis iš jūsų iš tiesų šokinėjate tarp mediumistinės ir nemediumistinės vibracijos, nesuvokdami tarp jų egzistuojančio skirtumo. Ir būsiu laimingas, galėdamas pamokyti tuos iš jūsų, kurie pakils į įžvalgumą ir suvoks, kad iš tiesų egzistuoja net labai pastebimas skirtumas. Tad klausimas iš tiesų yra toks: „Ar esate pasirengę sužinoti skirtumą tarp psichinės karalijos ir pakylėtųjų mokytojų karalijos?“ Nes jeigu esate pasirengę pamatyti savo pačių prisirišimus, dėl kurių tampate akli, tuomet padėsiu jums įveikti šį aklumą, jeigu į mane kreipsitės.

Ir tai, žinoma, galima ir reikia padaryti nepriklausomai nuo pasiuntinio, per kurį kalbu. Nes, mano mylimieji, štai jums mano sekantis iššūkis. Net jeigu galvojate, kad šis asmuo yra netikras pasiuntinys, tikiuosi suprantate, kad egzistuoja tikra būtybė, vardu Šiva – ir būtent šią tikrą Būtybę iškviečiate, ištardami vardą „Šiva!“ Ir ši tikra Būtybė iš tiesų nori, kad būtumėte laisvi nuo psichinės karalijos ir iš tiesų nori, kad turėtumėte įžvalgumą. Tad kreipkitės į Šivą, kurį laikote tikru. Ir aš jums padėsiu – nes aš iš tiesų esu TIKRASIS Šiva!

Kasdienis įžvalgumo prašymas Šivai

AŠ ESU KAS ESU, Sanat Kumaros, Gautamos Budos, Viešpaties Maitrėjos, Jėzaus Kristaus vardu, kreipiuosi tiesiai į TIKROJO ŠIVOS širdį ir sakau:

Mylimas Šiva, noriu tavo pagalbos savo įžvalgumo ugdyme, idant galėčiau atskirti psichinės karalijos vibracijas nuo pakylėtųjų mokytojų vibracijų.

Mylimas Šiva, išlaisvink mane nuo bet kokių ryšių su mediumistiniais pasiuntiniais, mediumistinėmis būtybėmis ir mediumistiniais mokymais.

Mylimas Šiva, padėk man ugdytis savo įžvalgumą. Išlaisvink mane nuo mediumų ir padėk man pamatyti visus prisirišimus, kurie mane daro pažeidžiamą mediumistinėms žinioms. Padėk man pamatyti ego iliuzijas, dėl kurių esu linkęs tikėti tuo, ką nori girdėti mano ego.

Mylimas Šiva, padėk man suvokti, ką reiškia būti mediumistinėje vibracijoje, idant galėčiau pamatyti savyje, kada įeinu į tą vibraciją, ir kada joje nesu. Nes nebenoriu šokinėti tarp mediumistinės ir nemediumistinės vibracijų. Noriu visiškai išsilaisvinti nuo bet kokios psichinės karalijos įtakos ir bet kokios įtakos, kuri nėra iš Kristaus. Tad suteikiu tau, mylimas Šiva, pilnus įgaliojimus surakinti ir sudeginti visas mediumistines jėgas, kurios stengiasi sustabdyti mano dvasinį augimą ir aukščiausių dešimties procentų pačių dvasingiausių žmonių Žemėje augimą.

Mylimas Šiva, esu pasirengęs sužinoti skirtumą tarp psichinės karalijos ir pakylėtųjų mokytojų karalijos! Esu pasirengęs pamatyti savo prisirišimus, kurie daro mane aklu. Mylimas Šiva, kreipiuosi į tave ir prašau padėti man įveikti bet kokį dvasinį aklumą.

Todėl kreipiuosi į TIKRĄJĮ ŠIVĄ, ir sakau:

ŠIVA! (9X, 33X arba 144X)

Versta iš www.ascendedmasterlight.com