Laikas stoti ir Būti tuo, kuo esate!

TEMOS: Dalykas, kuris stabdo Aukso Amžių – Tie, kurie nenori gausingo gyvenimo

Pakylėtasis Mokytojas Sanat Kumara, 2006 spalio 22 d per Kim Michaels.


Daugelis iš jūsų pažinojote mane kaip aukštą mokytoją iš Veneros. Sanat Kumara yra vardas, kuris jums buvo duotas. Bet, mano mylimieji, aš esu daugiau. Nes aš nesu iš Veneros ta prasme, kad būčiau kilęs iš Veneros planetos. Mano Mylimieji, kas aš esu?

Aš esu Kosminė Būtybė. Aš esu Kosminis ugniagesys, keliavęs ne tik į Žemę, bet ir į daugelį kitų planetų, kuriose reikalai buvo pašliję. Ir todėl aš – daugybę kartų, daug daugiau kartų nei galėčiau jums papasakoti – buvau nukeliavęs į planetą arba planetų sistemą, kurios buvo netekusios pusiausvyros. Ir nenuilstamai bei nesavanaudiškai tarnavau, siekdamas įkvėpti tos sistemos gyventojus sugrąžinti save ir savo fizinę platformą atgal į pusiausvyrą.

Mokymai, kurie jums buvo duoti per budizmą, per krikščionybę, per daugelį dvasinių organizacijų, iš tiesų visi buvo įkvėpti arba atėjo iš mano paties Esybės ir mano paties patirties, matant, kas padėjo kitoms planetinėms sistemoms pakilti virš disbalanso būsenos.

Yra žmonių, kurie sako, kad nėra nieko naujo po saule, ir nors šio pasakymo nereikėtų priimti už gryną pinigą, galiu jums pasakyti, kad jame yra dalis tiesos. Nes esminė dinamika yra tokia pati visur visatoje. Egzistuoja sąmonės būsena, kurią žinote Kristaus sąmonės vardu, kuri yra vienovėje su Dievu, kuri save mato vienovėje su Dievu ir Dievo Įstatymu. Ir tuomet yra priešinga, antikristo būsena, kurioje viskas yra valdoma dualizmo. Ir užuot savo pasaulėžiūrą grindę Dievo realybe, toje sąmonėje įstrigusios būtybės susikuria savo pačių pasaulėžiūrą, paremtą savo apibrėžtais dualistiniais kraštutinumais. Žinau, kad daugeliui jūsų dvasinis kelias gali atrodyti painus. Tačiau sakau jums, iš tiesų nėra taip sunku suvokti esminę to, kas vyksta, dinamiką.

Dalykas, kuris stabdo Aukso Amžių

Niekas nėra aukščiau už kitus, nes visi yra Dievo Kūno dalis. Ir tiktai tuomet kai tai suvoksite, žinosite, kad esate čia ne tam, jog save išaukštintumėte. Esate čia ne tam, kad pasislėptumėte. Esate čia tam, kad tarnautumėte visiems, kad būtumėte visų tarnas. O tarnaudami visiems, iš tiesų būsite didžiausi tarp žmonių, bet ne pagal žmogišką standartą, o pagal Dievo standartą, kuriame didžiausias reiškia, jog nuolatos tampate daugiau, tad palyginimai iš tiesų neegzistuoja.

Matote, kaip žmonės mėgsta susikurti linijišką standartą ir sakyti: „A, pagal šią charakteristiką, šis žmogus yra didis, lyginant su tais visais kitais žmonėmis, kurie nėra nėra tokie didūs.“ Ir ar matote, kad abipusės priklausomybės ryšys tarp tų, kurie yra įstrigę pranašume, ir tų, kurie yra įstrigę nepilnavertiškume, būtent ir skleidžia bei stiprina šį lyginimąsi, šį standartą, pagal kurį kai kurie turi stovėti aukščiau už kitus?

Ar matote, kad Žemės rykštė visada buvo ši nepilnavertiškumo/pranašumo sąveika, kuomet kai kurie nori būti pranašesni, o kai kurie nori turėti lyderius, su kuriais lygindamiesi galėtų jaustis prastesni, ir kuriais galėtų aklai sekti? Ir todėl, abi šios grupės žmonių neleidžia visuomenei, civilizacijai arba dvasiniam judėjimui pakilti virš dualistinės kovos. Ir ar matote, kad, jeigu šį dalyką, šį vienintelį dalyką būtų galima įveikti, tai jau savaime Žemę iškeltų į Aukso Amžių? Nes būtent šis dalykas stabdo Aukso Amžiaus įsikūnijimą Žemėje, kuriame gausingas gyvenimas būtų prieinamas visiems. Nes kaip sakė Jėzus: „Nebijok, mažoji kaimene, tavo Tėvui malonu dovanoti tau karalystę.“

Tie, kurie nenori gausingo gyvenimo

Jeigu paimsite šį teiginį ir suvoksite jame slypinčią tiesą, taip pat turėsite suvokti, kad Dievas yra visiškai pasirengęs duoti jums savo karalystę. Ir iš tiesų, jis leidžia saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, ir lietui lyti ant teisiųjų ir neteisiųjų. Ir todėl Dievas padarė savo darbo dalį, keldamas Žemės planetą į Aukso Amžių. Tiesiog žmonija nenorėjo to priimti, nenorėjo priimti iš Aukščiau pilamų dovanų. O kodėl jie nenorėjo jų priimti?

Nenorėjo todėl, kad yra įstrigę nepilnavertiškumo/pranašumo dualizme. Tie, kurie yra įstrigę pranašumo komplekse nenori, kad gausingas Dievo gyvenimas nusileistų į Žemę, nes tai iškeltų aukštyn tuos, kuriuos jie laiko esant žemiau už save, ir todėl jie nustotų būti pranašesni. Ir tuo pat metu tie, kurie yra įstrigę nepilnavertiškume, taip pat nenori gausingo Dievo gyvenimo, nes nebegalėtų būti aklais pasekėjais. Jie nebegalėtų pasislėpti minioje ir turėtų suvokti, kad yra bendrakūrėjai, kad yra atsakingi už savo pačių gyvenimą, užuot galvoję, kad kas nors kitas privalo juos išgelbėti.

Dalykas, kuris yra reikalingas, norint atvesti Žemę į Aukso Amžių, yra tai, kad aukščiausi dešimt procentų pačių dvasingiausių žmonių pilnai įsisąmonintų šią dinamiką ir su absoliučiu ryžtu nuspręstų virš jos pakilti, nes ji jiems jau yra įgrisusi iki gyvo kaulo. Ir jie pamatytų, kad šioje planetoje tai vyksta jau daugybę amžių. Jie pamatytų, kad tai taip pat vyko ir kitose planetinėse sistemose. Ir jie žinotų, kad atėjo į Žemę būtent dėl to, kad būtų čia šiame Amžiuje ir kad ištrauktų Žemės planetą iš dualistinės kovos. Ir jie suvoktų, kad tai yra didžiausia jų meilė, ir kad jau atėjo laikas – ir dabar yra priimtinas laikas. Ir todėl jie iš tiesų padarys viską, kas įmanoma, idant išlaisvintų savo pačių sąmonę nuo dualistinių jėgų ir tuomet liudys vieną tiesą, kurią mato – jų vizijai tapus vienai ir visam jų kūnui prisipildžius šviesos.

Mano Mylimieji, žinote istoriją, kad šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai atėjo su manimi iš Veneros. Tačiau turiu jums pasakyti, kad šiandien yra daug daugiau žmonių įsikūnijime, kurie su manimi buvo kitose sistemose. Ir jie pasisiūlė ateiti į Žemę iš šių tolimųjų pasaulių, būtent tam, kad būtų čia, šiuo kritiniu laiku. Ir todėl vėlgi, kaip Maitrėja pakvietė savo mokinius, aš kviečiu tuos, kurie yra maniškiai: „Atėjo laikas! Atėjo laikas, kurio laukėte, pakilti ir stoti BŪTI tuo, kuo esate!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com