Laikas atskleisti kas nutiko Rojaus Sode

TEMOS: Mes ieškome pusiausvyroje esančių mokinių – Meskite iššūkį puolusių angelų sąmonei – Jūs esate tai, kuo manote esantis – tad pakylėkite savo mąstymą – Laikas sekti Maitrėjos kvietimu

Pakylėtasis Mokytojas Viešpats Maitrėja, 2006 spalio 22 d per Kim Michaels.


Maitrėja AŠ ESU, ir jau anksčiau užsiminiau apie šiuos mokymus, bet ir vėl juos duosiu ir duosiu daugiau detalių. Žinoma, mano knyga iš tiesų paaiškins tai labai išsamiai. Tačiau čia šie tiek praskleisiu uždangą, nes tikiu, kad tie, kurie yra pakylėtųjų mokytojų mokiniai, turėtų būti pasirengę palypėti aukščiau ir suvokti, kas iš tiesų vyko šioje planetoje ar jų pačių gyvenime.

Tad kaip užsiminiau prieš tai, Rojaus Sodas iš tiesų buvo vieta, kurioje buvo vietos tiek nekaltiems, tiek ir ne tokiems nekaltiems mokiniams. Ir tą patį dalyką matote kiekvienoje šioje planetoje egzistuojančioje dvasinėje ir religinėje organizacijoje. Matote susimaišiusius nekaltuosius, tai reiškia tuos, kurie pradėjo išsilaisvinti nuo dualizmo, ir tuos, kurie nėra tokie nekalti, tai reiškia, jog jie tebėra pilnai įstrigę dualizme, ir pilnai įkūnija šią sąmonę.

Mes ieškome pusiausvyroje esančių mokinių

Kai pripažinsite šią tiesą, sugebėsite pažvelgti į savo pačių dalyvavimą religinėse ar dvasinėse organizacijose, su kuriomis buvote susidūrę šiame gyvenime. Ir pradėsite atpažinti tendenciją, ir pamatysite, kad tikrasis klausimas bet kurioje dvasinėje organizacijoje yra tai, ar ją perims nesubalansuoti žmonės, ar priešingai, pakils kritinė masė žmonių ir tars: „Gana mums dualistinių valdžios žaidimų. Nebeleisime jiems toliau tęstis, nes mes iš tiesų norime pagaliau turėti organizaciją, kuri būtų dvasinga, iš tiesų dvasinga. Tai reiškia, kad ji būtų aukščiau už šias dualistines kovas.“

Ar suvokiate, kad mes, pakylėtieji mokytojai, norime, jog mūsų mokiniai pakiltų į šią pusiausvyros būseną, idant jie galėtų imti viešpatauti tai dvasinei organizacijai, kuri yra artimiausia jų širdžiai. Ir kad jie galėtų įtvirtinti šį viešpatavimą, atskleisdami melus tų, kurie vis dar tebėra įstrigę dualistinėje kovoje, tuo būdu, reikia tikėtis, padėdami ir šiems žmonėms virš jos pakilti, ar bent jau suteikdami jiems galimybę virš jos pakilti. Tuo pat metu pareikalaujant, kad, jeigu jie nenorės pakilti virš dualistinės kovos, tuomet privalės išeiti. Nes organizacijoje paprasčiausiai nebebus vietos šiai besitęsiančiai, niekada nesibaigiančiai, prasmės neturinčiai, vaikiškai kovai dėl valdžios.

Mes ieškome šių mokinių – kad ir kur jie bebūtų, kad ir kokiai organizacijai jie bepriklausytų – mes ieškome tų mokinių, kurie įžengtų į šią pusiausvyros būseną, kurioje būtų pakilę virš dualizmo, idant galėtų mesti iššūkį išdidiems bet kurios dvasinės organizacijos vadams – ar jie būtų dvasiniame judėjime ar tradicinėje religijoje. Kuomet jie galėtų atsistoti ir mesti iššūkį išdidiems vadams, mesdami iššūkį jų pranašumo jausmui, mesdami iššūkį jų įsitikinimui, kad jie turi teisę piktnaudžiauti savo valdžia, kurią yra įgiję, būdami dvasinės organizacijos vadais, įgiję valdžią, kuri uždeda tokią didelę atsakomybę, kad ja niekada neturėtų būti lengvabūdiškai naudojamasi.

Ir vis dėlto, mes taip pat ieškome tų, kurie būtų pakankamai išmintingi, jog matytų, kad taip pat privalo mesti iššūkį ir tiems, kurie yra priešingame poliuje, tiems, kurie yra akli pasekėjai ir kurie nori ir toliau likti aklais pasekėjais – nes nenori atsidurti dėmesio centre ir nenori stoti ginti jokių principų. Jie nori ir toliau išlikti pasekėjais, nes nori, kad jų lyderiai jiems pasakytų viską, ką jie turi daryti. Norėdami sėkmingai pakelti dvasinį judėjimą į aukštesnį lygmenį, privalote mesti iššūkį abiem šiems poliams. Turite siekti pažadinti žmones abiejose stovyklose, pažadinti juos tam, kas čia iš tiesų vyksta, kokia čia yra tikroji dinamika.

Meskite iššūkį puolusių angelų sąmonei

Ir mano mylimieji, kaip buvo pasakyta vakar, tai privalo būti padaryta su aiškiu supratimu, kad tiek tie, kurie yra nepilnavertiškume, tiek ir tie, kurie yra pranašume, yra įstrigę sąmonės būsenoje, kuri yra puolusių angelų skiriamasis bruožas. Nes matote, kai angelai nupuolė iš ankstesnės sferos, ar tai būtų buvęs Liuciferio būrys ar kiti būriai, toje sferoje jau egzistavo tarpusavio priklausomybė tarp tų, kurie norėjo būti lyderiais ir jautė poreikį būti pranašesniais, ir tų, kurie norėjo būti pasekėjais. Kai angelų būrių lyderiai nupuolė, didžioji dalis aklai šiais lyderiais sekusių pasekėjų nusekė paskui lyderį, ir jie tai daro iki šiol.

Nei lyderiai, nei pasekėjai negali transcenduoti sąmonės, kuri sukėlė jų nuopolį – nebent ryžtųsi pamatyti visą šią dinamiką ir suvoktų, kad tie, kurie yra pranašumo stovykloje, privalo visiškai paleisti pranašumo jausmą, poreikį jausti pranašumą. Ir tuo pat metu, tie, kurie yra nepilnavertiškumo stovykloje, turi paleisti norą būti nematomi, norą pranykti minioje.

Vėlgi, atkreipiu jūsų dėmesį į faktą, kad šios sąmonės būsenos skiriamasis bruožas yra teisimas. Pamatysite – jeigu būsite sąžiningi – kad tiek tie, kurie jaučiasi pranašesni, tiek ir tie, kurie jaučiasi nepilnaverčiai, teisia visus ir viską. Yra daug žmonių, kurie yra nepilnavertiškumo stovykloje ir kurie tam tikroje aplinkoje gali atrodyti romūs ir nuolankūs ir nepasakyti nė žodžio. Tačiau, kai pajunta pasitikėjimą, jie iš tiesų išlies savo teisiančias pažiūras ir pastebėjimus, savo paskalas ir apkalbinėjimus.

Abu šių žmonių, esančių kraštutinumuose, tipai yra nugrimzdę į teisimo sąmonę. Ir šią teisimo sąmonę jie galės įveikti tik tuomet, kai galiausiai ją pamatys, kai pamatys, kad jie iš tiesų tai daro. Kai liausis badyti pirštu į visus kitus ir suvoks, kad tiesiai į juos rodo didžiulis kosminis Maitrėjos pirštas. Ir jie galiausiai suvoks, kad yra įstrigę puolusių angelų sąmonėje, ir tuomet suvoks, kad nenori joje pasilikti, kad jie yra daugiau už šią sąmonę. Nes ir jie turi Sąmoningąjį AŠ, kuris turi potencialą susitapatinti su viskuo, kuo tiktai nori.

Jūs esate tai, kuo manote esantis – tad pakylėkite savo mąstymą

Esminė informacija, esminis suvokimas, kurį norime perduoti, ir yra būtent tai – kaip Motina Marija paaiškina savo nuostabioje knygoje – kad Sąmoningasis AŠ yra tuo, kuo mano esantis, bent jau materialioje karalijoje. Ir vis dėlto, čia egzistuoja net ir dar aukštesnis mokymo sluoksnis. Esate tuo, kuo esate, kol manote, kad kažkuo esate. Ir todėl realybė yra tokia, kad su puolusiais angelais nutiko taip, jog užuot buvę tuo, kuo yra, užuot nuolatos tapę daugiau, jie liovėsi plaukti Gyvenimo Upe ir pradėjo galvoti apie tai, kas jie yra.

Kai Sąmoningasis AŠ pradeda galvoti apie tai, kas jis yra, jis atsiskiria nuo Buvimo tėkmės, nuo Gyvenimo Upės. Jis nustoja Būti tuo, kuo yra. Nes dabar atsiranda atotrūkis tarp jūsų vidinio Buvimo būsenos ir jūsų išorinio darymo būsenos. Ir staiga atsiranda analitinio proto kompiuterio filtras, kuris pirmiausia turi viską įvertinti, prieš jums išdrįstant daryti.

Jeigu išstudijuosite Budos mokymus, pamatysite, kad jis iš tiesų davė labai gilius mokymus apie tai, kaip sustabdyti analitinį protą, kaip apvalyti protą nuo visų tų analitinių teisimų, kurie tiesiog atitraukia jus nuo Buvimo tuo, kuo esate, atitraukia jus nuo to, ką Sen Žermenas pavadino vaiko nekaltumu, vaikiško proto nekaltumu, žinančio, kad esate teisūs Dievuje, ir nekaltai bei su meile darote tai, kas teisinga, ką žinote esant teisinga tą akimirką. Tačiau jums nėra būtina vertinti ar mąstyti į priekį ir viską analizuoti. Nes kaip Jėzus sakė: „Nesirūpinkite rytojumi, nes rytojus pasirūpins savimi.“ Ir, žinoma, šie žodžiai iš tiesų atėjo iš manęs, nes tai buvo mano privilegija tarnauti mokytojo Jėzaus mokytoju.

Laikas sekti Maitrėjos kvietimu

Ir tai vis dar tebėra mano privilegija tarnauti mokytoju visiems tiems, kurie nori būti Maitrėjos mokiniais. Ir aš kviečiu jus, ir sakau jums, kad ir kur bebūtumėte: „Mano Mylimieji, tie, kurie esate mano mokiniai, Maitrėjos mokiniai, jūs laukėte labai labai ilgą laiką, nuo Rojaus Sode įvykusio nuopolio. Ir turiu jums pasakyti, kad dabar mes, lėtai bet užtikrintai, priartėjome prie taško, kuomet aš, Maitrėja, galiu peržengti per šydą ir pilnai atskleisti viską, kas nutiko Rojaus Sode.“

Ką būtent ir padarysiu savo knygoje, idant aukščiausi dešimt procentų pačių dvasingiausių žmonių turėtų pilnas žinias apie tai, kaip pakilti virš sąmonės, sukėlusios nuopolį Sode, kuris nugramzdino šią planetą į žemyn traukiantį sūkurį, iš kurio ji pilnai dar neatsigavo. Bet iš tiesų, Žemė yra jau labai arti prie atsigavimo, nes mes iš tiesų darome progresą. Ir būtent dėl to galiu perduoti šią naują knygą ir šį naują mokymą, nes turiu jums su visu nuolankumu pasakyti, kad tai yra didžiausia pakylėtųjų mokytojų duota dispensacija nuo nuopolio Sode laikų.

Nes mums paprasčiausiai nebuvo leidžiama perduoti pilno mokymo apie tai, kas įvyko misterijų mokykloje. Mums nebuvo leidžiama nuplėšti paslapties skraistės nuo Maitrėjos Misterijų Mokyklos. Tačiau dabar šydas bus pakeltas. Taigi, mano mylimieji, man buvo privilegija kalbėti ir paruošti platformą sekančiam diktavimui, kurį duos Būtybė, kurią mes visi, visi trys, Jėzus, Maitrėja ir Gautama vadiname savo mokytoju ir Viešpačiu.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com