Neslėpkite taikos savyje – dalinkitės ja!

TEMOS: Vienas žmogus GALI padaryti skirtumą – Neslėpkite taikos savyje

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2006 spalio 22 d per Kim Michaels.


Tad dabar, kai mano mylimas brolis, Kuthumi, paruošė sceną, aš, Jėzus, pakylėsiu tai į aukštesnį lygmenį. Gyvenimas yra tokia svarbi galimybė, kad, jei bent akies krašteliu pamatytumėte, kokia tai yra nuostabi galimybė gyventi Žemėje, akimirksniu būtumėte pakylėti virš būsenos, kuri yra tapusi dažniausiai pasitaikančia, labiausiai šiandien Žemėje paplitusia būsena. Ir ši būsena yra depresijos būsena, bejėgiškumo būsena, nevilties būsena, kuomet žmonės jaučia, jog nėra nieko, ką jie galėtų padaryti sąlygoms Žemėje pagerinti. Nes tai pernelyg didelė užduotis vienam žmogui išspręsti miriadus egzistuojančių problemų.

Būtent tuo šio pasaulio jėgos ir nori, kad tikėtumėte, nes tai jus paverčia pacifistu. Ar matote, kad, kai netikri mokytojai užgrobė krikščionybę ir pavertė ją pacifistine religija – pavertusia žmones pacifistais, sėdinčiais ir laukiančiais, kol Dievas ir Kristus viską už juos padarys – jie šitaip padėjo pamatus dabartiniam amžiui?

Nes turiu jums pasakyti, kad pakylėtųjų mokytojų planas visą laiką buvo toks, kad šiuo kritiniu laiku, šiame kritiniame susikirtimo taške tarp Žuvų ir Vandenio amžių dispensacijų, aukščiausi dešimt procentų dvasingiausių žmonių šioje Žemėje atsistos ir sušuks: „Bet juk karalius nuogas!“ Tačiau netikri mokytojai darė viską, ką galėjo, idant sukliudytų šiam nubudimui, paversdami žmones pacifistais. Pirmiausia per krikščionybę, o tuomet per materialistinį mokslą, kuris jiems pasakoja, jog jie tėra aukštą išsivystymo lygį pasiekusios beždžionės, neturinčios jokios realios galios nieko pakeisti pasaulyje, nes jų galias riboja fizinis kūnas.

Vienas žmogus GALI padaryti skirtumą

Mano Mylimieji, tai yra tokia iliuzijos būsena, kad pakylėtajai būtybei tiesiog neįsivaizduojama, kaip žmonės gali joje būti. Tačiau ypač neįsivaizduojama yra tai, kad aukščiausi dešimt procentų pačių dvasingiausių žmonių leidosi manipuliacijomis įstumiami į šią depresijos ir beviltiškumo būseną, ir kad jie vis dar joje tebėra. Tad kalbu masinei sąmonei ir sakau: „Su Dievu viskas yra įmanoma, ir jūs esate Dievo žmonės. Tad, kai pabusite ir pripažinsite savo teisėtą rolę viešpatauti Žemei – ir kai pakviesite Dievo Šviesą ir Galią tekėti per jūsų esybę, kai tapsite atviromis durimis – tuomet iš tiesų bus kažkas, ką galėsite padaryti sąlygoms Žemėje pakeisti. Bus kažkas, ką Dievas galės padaryti per jus, kai ryšitės būti atviromis durimis, kai ryšitės būti pasaulio šviesa.“

Koks gi buvo pavyzdys, kurį daviau aš, kurį davė Buda, Šv. Pranciškus, Krišna ir tokia daugybė kitų lyderių, buvusių dvasinėje ar kitose karalijose? Pažvelkite į pasaulį ir pamatysite, kokią daugybę kartų vienas žmogus padarė skirtumą, vienas žmogus atnešė kažkokią idėją, kuri šiek tiek pakeitė pasaulį. Ir tuomet drįskite pripažinti faktą, kad jūs turite potencialą tapti tokiu žmogumi. Ar būtumėte viešai žinomas ar nežinomas, turite potencialą padaryti skirtumą Žemėje.

Ir kai tai suvokiate ir atkuriate ryšį su šia aukštesne meile – nes būtent meilė, skatinusi jus padaryti skirtumą, atnešė jus į šią planetą – na tai tuomet visas tas sunkus depresijos debesis yra nupučiamas į šalį. Depresijai nebelieka vietos jūsų sąmonėje, nes tiesiog neturite laiko sėdėti ir depresuoti, kadangi yra tiek daug, ką turite padaryti, ir dabar jau matote, ką galite padaryti. Matote, kur bent jau kažką galite pradėti daryti, ir jūs taip esate užsidegę tai daryti, kad pradedate eiti. O kai pradėsite eiti, būsite vedami vis toliau ir toliau tuo keliu, kuris reprezentuoja jūsų individualų dangiškąjį planą.

Neslėpkite taikos savyje

Mano Mylimieji, mus tiesiog nepaprastai stebina tai, kai žiūrime į dvasingus žmones Žemėje, ar jie būtų dvasiniuose judėjimuose, ar netgi nepriklausytų jokiems formaliems judėjimams, ir matome, kaip jie sėdi sau – žinodami, kad gyvenimas turi dvasinę pusę, žinodami, kad jie yra dvasingi žmonės – ir vis tiek jie jaučiasi slegiami tokios didelės naštos, jaučiasi tokie nereikšmingi, kad negali perlipti per šį kalną ir stoti ginti principų su Kristumi.

Vietoj to, jie daro tai, ką padarė Petras, kai buvo paklaustas, ar yra vienovėje su manimi. Petras išsigynė šios vienovės, mėgindamas pasislėpti nuo tų, kuriuos žinojo jį pasmerksiant. Jūs patys, jeigu būsite sąžiningi, matysite, kiek kartų savo gyvenime turėjote galimybę garsiai pasisakyti ir liudyti savo tiesą. Ir visgi kažkas jums sutrukdė tai daryti. Kažkas jūsų viduje privertė jus, kaip sakoma, prikąsti liežuvį, privertė nesidalinti savo taika.

Bet, mano mylimieji, aš nenoriu, kad slėptumėte savo taiką, noriu, kad dalintumėtės ja, leistumėte jai tekėti, idant ji galėtų apšviesti ir įkvėpti kitus. Idant galėtumėte perduoti kažkam savo širdies dvasinės ugnies kibirkštį, kuri iš naujo uždegtų dvasinę ugnį jų širdyje, ir kad ši dvasinė ugnis galėtų plisti kaip išdžiuvusią žolę deginantis gaisras. Ir būtent taip sklido ankstyvasis krikščionių judėjimas po Šventosios Dvasios nusileidimo, kuomet mano mokiniai galiausiai įgijo drąsos stoti ginti aukštesnius principus ir nebeslėpti savo šviesos po indu.

Ir jie išėjo į gatves, šaukė nuo stogų, pamokslaudami visur, kur tik kas nors juos girdėjo, ir netgi ten, kur jų niekas negirdėjo. Bet jie taip stipriai degė Dvasia, jog buvo pasiryžę eiti į pasaulio kraštą, nešdami Kristaus žinią, kaip jie ją suprato. O šiandien jūs turite netgi dar aukštesnę Kristaus viziją. Ir todėl vienintelis klausimas yra toks: „Ar išdrįsite žengti šį žingsnį aukštyn ir būti atviromis durimis dalintis savo tiesai?“ Tad dabar dėkoju jums, ir leisiu savo mylimam Pasaulio Viešpačiui, Gautama Budai, duoti jums tolimesnius mokymus apie tai, kaip tą būtų galima padaryti.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com