Aukso Amžiaus neįmanoma atnešti per kontrolę

Pakylėtoji Mokytoja Kuan Jin, 2006 spalio 09 d. Šis diktavimas buvo perduotas skvere šalia Vokietijos parlamento – Bundestago, Berlyne.


Mano Mylimieji, aš, Kuan Jin, įtvirtinu nepaprastą Atleidimo, Gailestingumo Liepsną šioje vietoje. Tai yra liepsna, kuri yra absoliučiai būtina, nes, jeigu norime, kad Europa judėtų į priekį, gailestingumas iš tiesų yra būtinas. Būtinas besąlyginis atleidimas ir noras pažvelgti į praeitį ir tuomet ją paleisti, nesilaikant įsikibus į senąsias tendencijas, kurios taip ilgai kankino šį žemyną, kad istorija kartojosi vėl ir vėl, peržengdama bet kokias sveiko proto ir suvokimo ribas.

Taigi, mano mylimieji, sakau jums, kad daugelis šalių Europoje, ir ypač Vokietijos šalis, yra pasiekusios labai aukštą proto meistriškumą. Tačiau protas be gailestingumo iš tiesų yra aklas ir gali jus nuvesti į aklavietę, į pavojingą totalitarizmo kelią, kuomet galvojate Aukso Amžių galintys atnešti per kontrolę. Tačiau sakau jums, taip nėra, nes kad ir kiek valstybė beturėtų galios ir kontrolės, tai negalės atnešti Aukso Amžiaus.

Tiktai Gailestingumo ir Atleidimo Liepsna ir Laisvės Liepsna, kuri išlaisvina žmones paleisti praeitį ir priimti savo tikrąjį – dvasinių būtybių – kūrybiškumą, galės atnešti Aukso Amžių Europoje, ir, tiesą sakant, ir kitur. Tačiau ypač čia, Europoje, Gailestingumo Liepsna yra reikalinga sudeginti šiuos senuosius įrašus, kurie vis dar neleidžia šio žemyno žmonėms priimti vienas kitą ir pakilti į šlovingą ateitį, kuri yra aukščiausias šio žemyno potencialas.

Tad galite paklausti, kadangi esame vos už kelių šimtų metrų nuo holokausto memorialo, kodėl nepasirinkau įtvirtinti savo liepsnos toje vietoje. Tačiau sakau jums, kad, nors šis memorialas yra svarbus, tai yra monumentas, kuris žvelgia į praeitį. Ir nenoriu savo liepsnos įtvirtinti vietoje, kuri yra skirta praeičiai prisiminti, verčiau ją įtvirtinsiu vietoje, kuri yra skirta ateitį lemiančių sprendimų priiminėjimui.

Ir todėl pilnai pripažįstu, kad holokausto memorialas iš tiesų yra didelis žingsnis pirmyn Vokietijos šaliai. Nes sukurdama šį memorialą, Vokietija žengė svarbų žingsnį praeities įveikime. Tačiau, kaip sakiau, įtvirtinu savo liepsną virš Vokietijos parlamento, nes čia turi būti priiminėjami sprendimai, idant ši šalis ir visa Europa galėtų judėti pirmyn į Aukso Amžių, kuriame praeitis būtų palikta taip toli, jog iš jos būtų likęs tik atsiminimas. Ir net nebūtų galimybės Europos žmonėms ir šalims pakartoti šią istoriją, nes jie iš tiesų būtų išmokę istorijos pamokas.

Todėl sakau: „Tebūnie gailestingumas visiems!“ Nes nėra tokios tamsos iš praeities, kurios negalėtų sudeginti Gailestingumo Liepsna. Nėra tokios tamsos iš praeities, nuo kurios negalėtų išlaisvinti Laisvės Liepsna. Ir nėra tokių sprendimų iš praeities, kurių nebūtų galima įveikti per Dievo Valdžios Liepsną. Ir taip, per šią Dievo Valdžios, Laisvės ir Gailestingumo trejybę, mes iš tiesų sieksime padaryti didelį darbą Europos žemynui. Tad tebūna tai padaryta, tebūna tai užsklęsta, tebūna tai įtvirtinta visuose materialios visatos lygmenyse, nuo eterinės, iki mentalinės, iki emocinės ir iki pat fizinės oktavos. Tai atlikta!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com