Mes ruošiamės didžiam darbui Europoje

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2006 spalio 09 d., per Kim Michaels. Pastaba: Šis diktavimas buvo perduotas Berlyne. Jis buvo perduotas skvere šalia Vokietijos parlamento – Bundestago.


Aš, El Morija, įtvirtinu Dievo Vyriausybės Liepsną virš šio pastato, Der Deutsche Bundestag, kuriame iš tiesų turi būti priimta daug sprendimų, kad toliau būtų tęsiamas esminis Vokietijos suvienijimo darbas. Idant ši šalis ir vėl galėtų iškilti į jai priklausantį statusą Europos bendruomenėje – nenuklysdama į dar vieną totalitarizmo formą ar materializmo aklavietę, dėl kurio ji gali praleisti galimybę užimti lyderio vaidmenį šioje naujoje Europoje, kuriai yra skirta būti taikia ir klestinčia Europa. Ir ji tiesiog negali tokia būti be Vokietijos žmonių nubudimo, dvasinio nubudimo, kuris buvo ruošiamas šimtmečius, bet kol kas dar neprasiveržė į fizinį įsikūnijimą, ir tai yra dalykas, kurį norėtume pamatyti įvykstant per sekančius dešimt metų.

Tad įtvirtinu čia nepaprastą liepsną, dispensaciją, kad pasiektume absoliučią Dievo Pergalę per lūžį, kuris pažadintų Vokietijos žmones savo pilnam dvasinių žmonių potencialui, kurie nebūtų tiesiog materialūs robotai, aklai sekantys aklais vadais, vedančiais juos vienon ar kiton totalitarizmo formon, kad ir kuri iš jų tą dieną viešpatautų, ir kad ir kaip gudriai bebūtų užsimaskavusi. Tad Morija aš esu, ir įtvirtinu savo liepsną ir pašvenčiu Vokietiją Sen Žermenui.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com