Tie, kurie pradeda karus, negali sustabdyti karo

TEMOS: Meilės sau invokacija – Būtinybė kviesti taiką – Kas gali sustabdyti karą? – Tikra tolerancija ir netikra tolerancija – Žmonės turi liautis kovoti elito karus – Tiktai tikrieji taikos pasiuntiniai gali sustabdyti karą – Naudokitės taikos invokacijomis – Pakilkite virš bet kokios karo baimės

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 rugsėjo 08 d., per Kim Michaels


Meilės sau invokacija

Mano Mylimos širdys, aš esu jūsų Motina Marija, ir atėjau jūsų visų pasveikinti, atėjau pasveikinti tuos iš jūsų, kurie dalyvavote paskutinėje Meilės sau invokacijos vigilėje. Jeigu galėtumėte pamatyti nuostabią šviesą, kuri pasklido po Žemę, dėka žmonių kalbamos šios invokacijos, tuomet iš tiesų džiūgautumėte kartu su manimi. Nes galiu jums pasakyti, kad šis spindesys – šis švelniausios rožinės spalvos, rytmečio saulėje savo žiedlapius skleidžiančios rožės spindesys – pasklido po visą Žemę.

Tai buvo našta šioje planetoje, tai buvo netikro nuolankumo našta, kurią sukūrė tamsos jėgos ir puikybės kupini žmonės, ir ši našta neleido daugybei iš tiesų dvasingų žmonių šioje planetoje mylėti savęs, mylėti savo dvasinio aš, mylėti savęs kaip dvasios būtybės, kaip Dievo sūnaus arba dukters. Nes iš tiesų, pamąstykite, kaip nuo pat vaikystės buvote indoktrinuojami tikėjimu, jog yra blogai mylėti save, blogai džiaugtis savimi tokiu, koks esate. Tačiau tikiuosi, kad dabar sugebėsite suvokti, jog tikrasis jūs, Sąmoningasis AŠ, esate sukurtas Dievo. Dievas myli šį jūsų aš, tad tuomet kodėl gi jūs neturėtumėte mylėti šio aš, kuriuo esate?

Žinoma, nemylite žmogiškojo ego ir išorinės asmenybės, kuri nėra sukurta Dievo. Tačiau nėra nieko blogo mylėti savąjį aš, kuris buvo sukurtas Dievo, ir pripažinti, kad šis aš buvo sukurtas Dievo. Ir todėl tie iš jūsų, kurie kalbėjote šią invokaciją, ar būtumėte tai darę kiekvieną dieną ar tik keletą kartų, iš tiesų pajautėte meilės paaugimą savo esybėje. Ir galiu jus užtikrinti, kad planetos mastu sukūrėte aukštyn kylančią spiralę, kuri palengvins kitiems žmonėms mylėti save, mylėti savo dvasinį aš ir pakilti virš šiame pasaulyje egzistuojančios tendencijos visada koncentruotis į negatyvumą. Tik pažvelkite, kiek daug žmonių tai pavertė beveik savo gyvenimo būdu, visada visus kritikuoti ir visada baksnoti į tai, kas negatyvu. Ir kai suvokiate kūrybinę žmogaus proto galią, kaip manote, ką šie žmonės kuriasi, nuolatos koncentruodamiesi į tai, kas negatyvu, užuot sutelkę savo dėmesį į tai, kas pozityvu?

Nesakau, kad turėtumėte būti kaip stručiai ir įkišti galvą į smėlį, atsisakydami pripažinti, jog šioje planetoje egzistuoja problemos. Nes iš tiesų, tai mūsų niekaip nepriartins prie Aukso Amžiaus. Tiesiog sakau, kad, nors ir turite pripažinti, jog šioje planetoje egzistuoja problemos, renkatės į jas žiūrėti kaip į laikinus pasireiškimus, neturinčius aukščiausios tikrovės. Ir tuomet pažvelgiate už šių išorinių regimybių ir pamatote Dievo realybę, realybę, kad už visų regimybių slypi Materijos Šviesa.

Ir todėl jūs – kaip Jėzus sakė – neteisiate pagal išorę. Teisiate, siekdami Kristaus proto vizijos, kuri jums padeda pamatyti Dievo realybę už visų laikinų regimybių. Tačiau kaip gi galite tai pasiekti jus supančiame pasaulyje, jei pirma nebūsite to pasiekę savo pačių esybėje, jei nepakelsite žvilgsnio nuo ego ir išorinės asmenybės ir nesuvoksite, kad Sąmoningasis AŠ yra Dievo sūnus arba dukra, kad jis yra bendrakūrėjas su Dievu ir kad jis yra pilnai vertas Dievo meilės. Nes tik tuomet, kai mylite save, galite mylėti kitus kaip save.

Ir tai yra pati giliausia tiesa, kurią Jėzus davė prieš 2000 metų. Tačiau kiek mažai žmonių suvokė šią tiesą. Ir pažvelkite, kiek daug krikščionių buvo auklėjami, buvo programuojami, buvo indoktrinuojami laikyti save vargšais nusidėjėliais, manydami, kad turėtų jausti kaltę vien dėl to, kad gyvena. Ak, mano mylimieji, kokia tai yra beprotybė indoktrinuoti nekaltą vaiko protą šia sunkia nuodėmės ir kaltės našta! Taip, tai iš tiesų privalo liautis, ir jūsų invokacijos sudavė labai rimtą smūgį šiai neapykantos sau sąmonei, kuri jau pernelyg ilgai viešpatavo šioje planetoje.

Būtinybė kviesti taiką

Atėjau pasveikinti jus su puikiai atliktu darbu. Ir kaip mes, pakylėtieji mokytojai, daugelį metų kartojome, atlygis už tarnystę yra dar didesnė tarnystė. Ir todėl prašau jūsų toliau statyti ant šio pamato, kurį sukūrėte šia Meilės sau invokacija, ir dabar jūsų prašau kalbėti šių dviejų invokacijų už taiką, kurias mes perduodame, vigilę. Nes iš tiesų, egzistuoja didelė būtinybė kviesti Taikos Liepsną, kuri galėtų sudeginti į karą vedančias sąlygas. Tačiau kodėl mes laukėme su šiomis invokacijomis taikai, kol užbaigsite kalbėti Meilės sau invokaciją? Todėl, kad, jeigu savęs nemylite, kaip galite būti taikoje su savimi? O jeigu nesate taikoje su savimi, kaip galite būti taikos jėga šiame pasaulyje?

Matote, mano mylimieji, gyvenimas iš tiesų nėra toks sudėtingas. Jeigu mylėsite save, mylėsite ir kitus žmones. Ir todėl nevykdysite prieš juos smurtinių veiksmų, ir taip pat neatsakysite smurtu, kai kiti smurtaus prieš jus. Nes žinosite, per savo meilės aiškumą, kad jie yra daugiau už išorinę asmenybę ir kad šiuos smurto veiksmus vykdo ego. Ir todėl, užuot siekę juos nubausti, sieksite ištraukti juos iš jų iliuzijų ir sieksite išlaisvinti juos nuo tamsių energijų, nuo tamsos dvasių ir netgi nuo karo demonų.

Taip, iš tiesų egzistuoja būtinybė kviesti taiką šiame pasaulyje. Nes kaip yra aiškiai pasakyta mūsų invokacijoje, taika neįmanoma be laisvės. Ir kaip puikiai žinote, Jėzus buvo vadinamas Taikos Princu būtent dėl to, kad atėjo inauguruoti Žuvų Amžiaus, kuris turėjo būti taikos amžiumi. Tad tai iš tiesų buvo Dangiškas planas, kad pasibaigus šiam dviejų tūkstančių metų laikotarpiui, žmonija paliks bet kokį karą.

Akivaizdu, ir kaip visi gali matyti, šis tikslas – kol kas – nebuvo pasiektas. Tačiau šis tikslas yra žymiai arčiau nei galite pagalvoti, žvelgdami į pasaulinius įvykius. Nes argi šis dviejų tūkstančių metų laikotarpis nematė beprecedentį labai dideliu mastu vykusių karų kiekį? Ir todėl, galiu jus užtikrinti, jog žmonijoje vis labiau stiprėja suvokimas, kad karai PRIVALO liautis. Ir vienintelis dalykas, kuris tam trukdo iš tiesų įsikūnyti, yra tai, kad žmonės kol kas nesuvokia tikrosios karų priežasties.

Tikroji karų priežastis turi asmeninį ir planetinį aspektus. Asmeninis aspektas, žinoma, yra karas individo viduje, sukeltas žmogiškojo ego. O planetinis aspektas yra nedidelio gyvybės srautų elito, valdžios elito egzistavimas, kurie yra absoliučiai pasišventę tikslui įrodyti Dievą klydus. Ir todėl jie yra pasirengę daryti viską, kas sukelia konfliktą, nes tai jiems suteikia galimybę kontroliuoti žmones, arba tiesiog siekti sunaikinti šią planetą, tuo būdu sukliudant Dievo planui išsipildyti Žemėje.

Kas gali sustabdyti karą?

Dalykas, kuris turi įvykti, yra tai, kad žmonės nubustų ir pamatytų, kas iš tiesų per viena yra ta karo sąmonė. Šis nubudimas pirmiausiai, žinoma, turi prasidėti nuo aukščiausių dešimties procentų labiausiai dvasiškai sąmoningų žmonių šioje planetoje. Nes jie iš tiesų yra tie, kurie gali apgręžti karo bangą ir nukreipti ją link taikos. Tačiau, deja, faktas yra toks, kaip Jėzus kalbėjo savo mokymuose apie žmogiškąjį ego, kad dauguma dvasingiausių žmonių Žemėje yra įstrigę pilkame mąstyme. Jie mano, kad tereikia vieno dalyko – visus mylėti ir ignoruoti visas problemas. Nes, jeigu problemą ignoruosite, ji iš tiesų išsispręs pati – ar bent jie taip mano.

Tačiau realybė yra tokia – ir istorija tai įrodo kiekvienam, drįstančiam į tai pažvelgti iš arčiau – kad nė viena problema neišsisprendžia pati. Kaip yra pasakyta: „Tam, kad blogis triumfuotų, tereikia tik, kad geri žmonės nieko nedarytų.“ Todėl turiu jums pasakyti, kad dvasingiausi žmonės, aukščiausi dešimt procentų šios planetos žmonių, yra vieninteliai, kurie gali pašalinti karo sąmonę iš Žemės. Tačiau pradėti tai daryti jie turi nuo savo vidinio karo – nuo žmogiškojo ego pašalinimo.

Ir būtent tai yra problema su pilku mąstymu, tai yra, kad jis suteikia ego saugomo asmens statusą, paskelbdamas jį neliečiama žmonių psichikos dalimi. Nes galvodami, kad jiems tereikia būti mylintiems ir maloniems, jie iš tiesų mylintys ir malonūs yra savajam ego. O ego neįveiksite, jį toleruodami. Ego įveiksite tik tuomet, kai Sąmoningasis AŠ nubus ego egzistavimui ir taps absoliučiai nepakantus ego, nebeleisdamas jam valdyti savo gyvenimo ir iš viso nebeleisdamas jam egzistuoti savo esybėje. Iš tiesų egzistuoja toks dalykas kaip tobula neapykanta, tačiau tai nėra neapykanta žmogiška, dualistine prasme; tai yra Meilės Liepsna, kuri taip ryškiai dega, jog netoleruoja nieko, kas nėra meilė. Ji tiesiog netoleruoja nieko, kas kyla iš anti-meilės, ir todėl akimirksniu sudegina viską, kas yra paremta anti-meile.

Ir būtent tai, mano mylimieji, turi iš tiesų įvykti, jeigu norime, kad karas būtų ištremtas iš šios planetos. Aukščiausi dešimt procentų pačių dvasingiausių žmonių Žemėje privalo pabusti ir suvokti, kad jie leido ego pasilikti jų pačių sąmonėje, ir todėl leido karo sąmonei pasilikti savo pasąmonėje. Ir kol jie leidžia tam vykti, Dievas tiesiog neturi įgaliojimų pašalinti karo sąmonę iš šios planetos, ir neturi įgaliojimų pašalinti būtybes, kurios yra absoliučiai pasišventusios karui ir kurios įkūnija karo sąmonę.

Turiu jums pasakyti, kad, nors tai yra žemiausi dešimt procentų – valdžios elitas – kurie kuria visus karus šioje planetoje, tai iš tiesų yra aukščiausi dešimt procentų, dvasinis elitas, kurie yra atsakingi už tai, kad leidžia karo sąmonei vis dar būti šioje Žemėje. Ar suvokiate, ką sakau? Valdžios elitas yra taip giliai įstrigęs dualizmo sąmonėje, jog nėra tikėtina, kad jie pakeistų savo protą artimiausioje ateityje. Nėra tikėtina, kad jie atsiverstų į taiką ir nesmurtą, ir staiga sunaikintų visus savo ginklus bei atsisakytų daryti įtaką visuomenei. Todėl dalykas, kuris PRIVALO įvykti, yra tai, kad aukščiausi dešimt procentų žmonių Žemėje nubustų ir nuspręstų, jog daugiau nebetoleruos karo šioje planetoje. Jie turi suvokti, kad tai jie yra tie, kurie turi potencialą atnešti Dievo teismą, idant karas galėtų būti pašalintas iš šios planetos. O kaip jums atnešti Dievo teismą? Karo sąmonę galėsite nuteisti tik tuomet, kai būsite pašalinę karo sąmonę iš savo pačių esybės, kai būsite pašalinę vidinį karą, pašalindami žmogiškąjį ego.

Tikra tolerancija ir netikra tolerancija

Tad iš tiesų yra būtina – tam, kad planeta galėtų pakilti virš karo – kad atsirastų didesnė tolerancija tarp žmonių. Tačiau kaip ir visame kame, ego gali iškreipti kiekvieną pozityvią savybę, net ir meilės, atleidimo bei tolerancijos savybes. Nes netikra tolerancija sako, kad viskas galima, kad viskas turėtų būti leidžiama. Netikra tolerancija skatina žmones tikėti, kad jie neturėtų pasisakyti prieš karą, ir kad tiesiog turėtų būti mylintys ir malonūs, nes tuomet karas pranyks pats savaime.

Ar nesuvokiate, kad, kai geri žmonės nieko nedaro, jie atriša rankas žmonėms, kurie yra pasišventę karui? Ir todėl jie neišvengiamai nusitemps šalis į karą, kas iš tiesų ir įvyko per šiuos praėjusius penkerius metus nuo teroristų atakos Niujorke 2001 metų rugsėjo 11-ąją. Ar nematote, kaip Jungtines Valstijas į karą ir konfliktus įtraukė tie, kurie naudojasi terorizmu kaip pretekstu didinti išlaidas kariuomenei, naudodamiesi savo kariniu pranašumu, kad tariamai neštų demokratiją ir laisvę, bet iš tiesų visa tai tiesiog tarnauja valdžios elito tikslams. Tad nors Jungtinėse Valstijose yra nemažas skaičius labai dvasingų žmonių, galite aiškiai matyti, kad šie dvasingi žmonės nesugebėjo pateikti pakankamai atsvaros ir nesugebėjo neleisti valdžios elitui įtraukti Jungtinių Valstijų į karą.

Ir vien jau tai jums turėtų parodyti, kad dvasingi žmonės Jungtinėse Valstijose nėra atlikę šio darbo ir nėra pašalinę karo savo viduje. Jie neturėjo noro stoti į konfrontaciją su savuoju ego ir įveikti šį ego, idant įgytų moralinę teisę kviesti Dievo teismą valdžios elitui Jungtinėse Valstijose, kuris įstūmė šią šalį į karą ir kuris iš tiesų turi planų įstumti ją į tolesnius karus visame pasaulyje. Taip, aš esu griežta motina, nes iš tiesų, atėjo laikas dvasingiausiems šios planetos žmonėms nubusti ir suvokti, kad šios planetos ateitis yra padėta ant svarstyklių, ir jie yra vieninteliai, galintys nusverti svarstykles į taikos pusę. Tad, kaip sakė Jėzus: „Jeigu mylite mane, laikykitės mano įsakymų.“ Jeigu esate dvasingas žmogus ir teigiate mylintis Dievą ir mylintis dvasinę karaliją, tuomet laikykitės įsakymo pašalintį rąstą iš savo akies.

Liaukitės galvoti, kad kiti žmonės yra atsakingi už faktą, jog šioje planetoje egzistuoja karas ir smurtas. Taip, šie žmonės iš tiesų yra tie, kurie vykdo smurtą ir pradeda karus, ir jie priėmė sprendimą tai daryti. Tačiau, kaip mėginau jums parodyti, jie tiesiog veikia iš tam tikros sąmonės būsenos, kuri juos pastūmėja daryti veiksmus, kurių jie iš tiesų nesugeba kontroliuoti. Problema nėra žmonės, problema yra karo sąmonė, kabanti virš šios planetos lyg juodas debesis.

Ir kodėl ši sąmonė vis dar tebekaba virš šios planetos? Todėl, kad Dievui nebuvo suteikti pakankami įgaliojimai pašalinti šią sąmonę. Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos Liepsnos angelai negavo nurodymų žygiuoti ir sudeginti šią sąmonę, pašalinant visas būtybes, kurios atsisako paleisti šią sąmonę. Ir kodėl jiems šie įgaliojimai nebuvo suteikti? Šie įgaliojimai jiems nebuvo suteikti dėl to, kad aukščiausi dešimt procentų dvasingiausių žmonių šioje planetoje atsisakė įveikti karą savyje, tapdami visiškai nepakantūs savajam ego.

Tačiau, jeigu šie aukščiausi dešimt procentų pabustų ir tvirtai pasiryžtų įveikti ego, tuomet, pašalindami rąstą iš savo akies, iš tiesų suteiktumėte Dievui įgaliojimus pašalinti karo sąmonę iš visos šios planetos. Ir kai šios sąmonės tamsus debesis bus pašalintas, galiu jus užtikrinti, kad net ir tie, kurie yra pasišventę karui, staiga nubus ir sugebės pamatyti savo veiksmų beprotybę. Jie šiuo metu nesugeba matyti šios beprotybės dėl karo sąmonės sukurtos dūmų uždangos, kuri apakina žmones matyti nesmurtinius sprendimus savo problemoms.

Žmonės turi liautis kovoti elito karus

Mano Mylimieji, šioje planetoje iš tiesų egzistuoja nedidelis elitas, kuris yra pasišventęs karui. Bet ar kada matėte šiuos valdžios elito galinguosius tranšėjose su ginklais, išstatančius save į kulkų pavojų? Tad aiškiai suvokiate, kad nė vienas karas šioje planetoje negalėtų būti kariaujamas, jeigu žmonės nesileistų įtraukiami į valdžios elito sumanytus karus. Ir jeigu žmonės nesileistų paverčiami patrankų mėsa, negalėtų būti kariaujamas nė vienas karas.

Ir kodėl gi visuomenė leidžiasi įtraukiama į šiuos karus, nors dauguma žmonių yra taikūs žmonės? Na, tai iš tiesų yra todėl, kad plačioji visuomenė yra akinama valdžios elito sukurtų iliuzijų, yra akinama dūmų uždangos. Ir todėl jie nesugeba matyti, kad egzistuoja taikus sprendimas kiekvienai problemai, ir todėl jie neišeina į priekį ir nereikalauja iš savo lyderių taikių sprendimų, užuot iš karto puolus į karą, vos tik atsiranda menkiausia provokacija.

Ar nematote, kad Amerikos žmonės, didžioji visuomenės dalis, buvo apakinta karo dūmų uždangos po 2001 rugsėjo 11-osios įvykių? Ir todėl jie neturėjo vizijos, neturėjo ryžto reikalauti, kad jų vyriausybė ieškotų taikaus sprendimo pasaulinei terorizmo problemai. Ir todėl jie leido, kad jų šalis būtų nugramzdinta į karus Afganistane ir Irake, manydami, kad tai bus naudinga jų pačių saugumui. Manau, kad dauguma amerikiečių šiandien jau suvokia, kad karas Irake tikrai nepadidino pasaulio saugumo ir taip pat nesumažino terorizmo grėsmės. Ir tai, žinoma, yra priežastis, dėl kurios visuomenės palaikymas šiam karui mažėja. Tačiau visuomenė nesugebėjo to matyti prieš penkerius metus, nes juos buvo apakinusi karo dūmų uždanga, juos buvo apakinusi logika tų, kurie yra pasišventę karui ir nesugeba pažvelgti už karo sąmonės.

Ir Amerikos visuomenė vis dar tebėra akinama šios sąmonės, ir todėl nesugeba matyti taikaus sprendimo terorizmo grėsmei ir kitoms situacijoms. Ir todėl jie netgi nesugeba reikalauti, kad jų lyderiai ieškotų tokių sprendimų. Tai yra akivaizdu dabartinėje situacijoje Irane, kuomet dabartinės administracijos vanagai mėgina pavaizduoti tai kaip krizę, su kuria tuoj pat reikia susidoroti. Jie žino, kad potencialiai gali prarasti savo valdžią ateinančiuose prezidento rinkimuose, todėl nori kuo toliau prastumti savo pasaulinio dominavimo ambicijas, kol vis dar tebeturi prezidentą, nesugebanti permatyti jų manipuliacijų. Tačiau realybėje, yra daug išmintingiau suvokti, kad Iranui prireiks dar daugelio metų savarankiškai sukurti atominį ginklą – jei jie iš viso sugebės tai padaryti. Tad būtų išmintingiau leisti laikui dirbti savo darbą, idant režimo Irane pasikeitimas galėtų pašalinti tai, kas dabar atrodo kaip grėsmė.

Jeigu Amerikos vyriausybė iš tiesų ir toliau eis šiuo keliu, siekdama naudotis karinėmis priemonėmis, tai sukels tik dar didesnį pyktį ir neapykantą islamo pasaulyje. Ir tai tik padės paversti Irano prezidentą liaudies didvyriu ir paruoš dirvą iškilti dar didesnę galią turinčiam islamo militaristui. Šis asmuo kol kas slepiasi nuo visuomenės akių, tačiau laukia šešėlyje sau tinkamo momento, kuomet islamo visuomenėje atsiras pakankamas pykčio kiekis ir jis galės pergalingai įžengti į sceną. Ir jeigu šiam žmogui iš tiesų pavyks įgyti visuomenės palaikymą, tuomet visa tai gali labai greitai peraugti į karą, į kurį būtų įtraukti ne tik Vakarai, bet ir Indija su Kinija. Ir tai būtų situacija, kurioje galėtų įvykti bet kas, tačiau nieko nebūtų galima nuspėti.

Tiktai tikrieji taikos pasiuntiniai gali sustabdyti karą

Kodėl visuomenę yra apakinusi karo sąmonė? Na taip tiesiog yra dėl to, kaip paaiškino Jėzus, kad aštuoniasdešimt procentų plačiosios visuomenės visada seka arba žemiausiais dešimt procentų, tai yra, valdžios elitu, arba aukščiausiais dešimt procentų, tai yra, dvasiniu elitu. Tačiau, kadangi aukščiausi dešimt procentų buvo taip stipriai apakinti pilko ego mąstymo, jie neturėjo noro įveikti karo sąmonės savo viduje. Ir todėl jie nesugebėjo būti naujos vizijos pionieriais, kuri iš tiesų galėtų parodyti, kaip išspręsti pasaulinio terorizmo problemą taikiomis priemonėmis. Vėlgi, šios planetos pusiausvyra, šios planetos ateitis, iš tiesų yra aukščiausiai esančių dešimties procentų, pačių dvasingiausių žmonių širdyse ir protuose. Ar rinksis jie eiti Taikos keliu, o gal ir toliau jie eis netikros taikos keliu, kuomet ir toliau manys galintys būti taikos pasiuntiniais, neįveikę savojo ego.

Negalite būti taikos pasiuntiniu, pirma nepaskelbę visuotinio karo savo pačių ego. Nes tik tuomet, kai būsite pašalinę šį rąstą iš savo akies, galėsite aiškiai pamatyti, kaip pašalinti krislą iš kito žmogaus akies. Ir tiktai tuomet galėsite tapti tikru tikrosios taikos pasiuntiniu. Nes iš tiesų, taika negali ateiti per netikrą toleranciją, teigiančią, jog viskas leidžiama. Taika gali ateiti tiktai per tikrąją Kristaus proto toleranciją, kurį būtų paremta aiškiu įžvalgumu apie tai, kas yra iš Dievo, o kas ne iš Dievo.

Ir todėl Kristaus būtybė gali matyti, kad, kai žmonės vykdo smurtinius veiksmus, taip yra ne dėl to, kad tikrasis jų aš yra piktas, blogas ar smurtaujantis. Taip yra dėl to, kad Sąmoningasis AŠ pasitraukė į urvą ir leido savajam ego veikti per dualizmo sąmonę, kurioje visada egzistuoja dvi priešingybės. Ir būtent ši sąmonė skatina žmones galvoti, kad jie privalo kovoti su priešu, ir todėl skatina juos manyti, kad smurtas yra būtinas arba neišvengiamas.

Tiktai tuomet, kai žmonės turi Kristaus įžvalgumą, jie gali sugebėti pamatyti skirtumą tarp žmogaus ir jo veiksmų. Tiktai tuomet, kai turi Kristaus įžvalgumą, jie gali matyti, kad jų veiksmus sukelia sąmonės būsena, kuri kyla iš dualistinio proto, iš antikristo proto. Tačiau už šių veiksmų ir išorinės asmenybės slepiasi žmogaus Sąmoningasis AŠ, ir šį Sąmoningąjį AŠ sukūrė Dievas. Ir todėl visi žmonės iš tiesų yra broliai ir yra Vieno Dievo Kūno Žemėje dalis.

Tiktai tuomet, kai galėsite pažvelgti už išorinių veiksmų, sugebėsite atsukti kitą skruostą ir atsakyti į smurtą meile. Ir šioje meilėje, potencialiai galėsite išlaisvinti savo brolius ir seseris nuo karo sąmonės. Nes, atsukdami kitą skruostą, iš tiesų juos pažadinsite. O tie, kurie nenorės būti pažadinti, tie, kurie įsikibę laikysis karo sąmonės, tuomet bus nuteisti ir pašalinti iš šios planetos. Tačiau net ir tai iš tiesų yra gailestingumo aktas, nes šie gyvybės srautai bus nusiųsti į kitą karaliją, kurioje galės gauti tolesnes galimybes įveikti karo sąmonę, tas galimybes, kurios jiems nėra prieinamos Žemėje, kol Žemė tebėra dabartinėje savo būsenoje.

Naudokitės taikos invokacijomis

Šios dvi invokacijos, kurias mes dabar perduodame, sudaro Alfa ir Omega poliariškumą. Pirmoji, Taikos Liepsnos iškvietimo invokacija, iškviečia Taikos Liepsną iš aukščiau ir ji iš tiesų yra paremta Taikos Elohimo diktavimu, kuris buvo duotas prieš kurį laiką. Ir noriu jums labai parekomenduoti dar kartą išstudijuoti šį diktavimą. Kita invokacija – Invokacija už Taiką pasaulyje – suformuoja Omega veiksmą, kviesdama atskleisti specifinius karo sąmonės elementus, idant žmonės galėtų juos pamatyti ir galėtų nuo jų atsiskirti.

Šios dvi invokacijos iš tiesų gali suteikti didžiulį postūmį taikai šioje planetoje. Ir galiu jus užtikrinti, kad to šiandien labai reikia. Nes jeigu nieko nebus daroma, tuomet ši planeta iš tiesų ir toliau slys žemyn slidžia karo nuokalne, kol praeis negrįžtamą tašką ir iš tiesų įvyks didelio masto karas per kelerius ateinančius metus.

Taip, mano mylimieji, trečiasis pasaulinis karas iš tiesų gali prasidėti per sekančius metus, jeigu iš tiesų nebus kažko imtasi. O tas kažkas turi būti dešimties procentų pačių dvasingiausių žmonių Žemėje pažadinimas realybei, kad negalite problemos pašalinti, ją ignoruodami, kad negalite įveikti karo, elgdamiesi kaip mylintis ir malonus žmogus, tuo pat metu toleruojantis žmogiškąjį ego, kuris tiesiog slepiasi už mylinčios ir malonios kaukės, apsimesdamas dvasingu, bet ir toliau tęsdamas savo skaldymo taktikas.

Noriu paraginti jus priimti šias dvi invokacijas. Nesakysiu jums, kaip tiksliai turėtumėte šias invokacijas kalbėti, bet paliksiu tai nuspręsti jums patiems. Galite kalbėti vieną invokaciją vieną dieną, o sekančią dieną galite kalbėti kitą invokaciją. Arba galite nuspręsti, kad viena iš šių invokacijų yra artimesnė jūsų širdžiai, ir galite kalbėti tik šią invokaciją. Arba galite atrasti kitokių būdų jas suderinti, pagal savo gautą vidinį vedimą. Šios invokacijos yra pakankamai ilgos, tačiau argi daug yra paaukoti 45 savo laiko minutes taikos pasaulyje labui? Tačiau suprantu, kad daugelis žmonių gyvena užimtą gyvenimą, ir todėl pasakysiu, kad, jeigu negalite sukalbėti visos invokacijos, tuomet sukalbėkite nors jos dalį. Kiekviena invokacija turi keturias skirtingas dalis. Jeigu neturite laiko, tuomet sukalbėkite įžangą, dvi dalis vieną dieną, ir tuomet sukalbėkite užsklandą. Tuomet sekančią dieną sukalbėkite įžangą, paskutines dvi dalis ir tuomet užsklandą.

Pakilkite virš bet kokios karo baimės

Jokiu būdu neturiu intencijų sukelti kokią nors baimę ar paniką jūsų esybėje. Neprašau jūsų pradėti elgtis nesubalansuotu ar baimingu būdu. Prašau jūsų išlikti save mylinčioje liepsnoje, kurią kvietėte per paskutinę vigilę. Prašau jūsų neleisti, kad kas nors sutrikdytų šią meilės ir vidinės ramybės būseną. Ir tuomet jūsų prašau, kad, remdamiesi šia vidine ramybe, kalbėtumėte šias dvi invokacijas su absoliučiu žinojimu ir ryžtu, kad, jums prašant taikos, iš tiesų ją gausite. Kai kviesite Taikos Liepsną, tuomet ši liepsna iš tiesų sudegins karo sąmonę.

Prašau jūsų įveikti bet kokią baimę. Ir jeigu iš tiesų pajusite kažkokius šios baimės, liečiančios karą, elementus savo esybėje, tuomet imkitės jų. Naudokitės šiomis dvejomis invokacijomis specifiškai prašydami sudeginti visą karo baimę jūsų esybėje. Nes iš tiesų tai tik ego gali kelti šią baimę, ir jūsų ego slėpsis už šios baimės, siekdamas nukreipti jūsų dėmesį, kad taptumėte taip stipriai susirūpinę dėl padėties pasaulyje, jog nebežiūrėtumėte į ego, nebesiektumėte jo apnuoginti ir jį įveikti.

Supraskite, kad kiekvieną kartą, kai jumyse kyla baimė, už jos slepiasi ego. Tad užuot koncentravęsi į baimės objektą – ką ego ir norėtų, kad jūs darytumėte – pažvelkite už pačios baimės ir apnuoginkite ego. Ir tuomet paprašykite, kad ją sudegintų Taikos Liepsna, Ekstatiška Taikos Liepsna, kuri sugeba sudeginti bet kokią baimę. Nes kaip gi gali egzistuoti baimė, kai visa jūsų esybė yra pripildyta ekstatiškos taikos, nežinančios nieko daugiau tik taiką. Tad prašau jūsų atverti savo širdį ir čakras, atverti visą savo esybę šiai Ekstatiškai Taikos Liepsnai. Prašau jūsų, per šį ateinantį laikotarpį, kuomet kalbėsite šias invokacijas, pasinerti į Ekstatiškos Taikos Liepsną, leisti šiai liepsnai įžengti į jūsų esybę ir sudeginti viską, kas nepanašu į ją.

Tikiuosi, kad šios invokacijos padės jums suvokti esminę tiesą, jog negalite įveikti karo, būdami baimės būsenoje. Karą galėsite įveikti, tiktai būdami visiškai įsitvirtinę taikos būsenoje. Nes negalite pašalinti tamsos, negalite pašalinti karo, neatnešdami Taikos Šviesos. Ir todėl karas bus pašalintas tik tuomet, kai aukščiausi dešimt procentų dvasingiausių žmonių pasirinks būti atviromis durimis Šviesai ir Taikos Liepsnai tekėti į materialią karaliją, į emocinę karaliją, į mentalinę karaliją ir į identiteto karaliją Žemės planetoje, ir sudeginti karo sąmonę visuose keturiuose materialaus pasaulio lygmenyse.

Taip, mano mylimieji, BŪKITE Taikos Liepsna. BŪKITE atviromis durimis Taikos Liepsnai. Nuspręskite, jog BŪSITE pasaulio šviesa, ir kad tol, kol būsite pasaulyje, BŪSITE Taikos Liepsna, deginanti karo sąmonę. Aš, Marija, noriu pagirti jus už jūsų meilę ir jūsų pastovumą, kalbant mano invokacijas ir dirbant prie savojo ego įveikimo. Matau progresą, kurį jūs individualiai darote ir kurį netgi darote kaip pasaulinė bendruomenė tų, kurie yra pasišventę Taikos Keliui. Sveikinu jus ir lenkiuosi jums su nuoširdžiausia pagarba ir dėkingumu už jūsų progresą. Tad priimkite savo dvasinės motinos visą apimantį, per kraštus besiliejantį širdies dėkingumą. Nes visos gyvybės motina, AŠ ESU!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels