Motinos Šviesos įtvirtinimas Amerikos pagrindo čakroje

TEMOS: Mirties kultūra Majamyje – Pagrindo čakra yra įkūnijimo pagrindas – Supratimas kaip veikia čakros – Kai Motiną Gamtą laikote savo priešu – Kodėl uraganai siaubia tam tikras vietas – Laikykite dvasinę pusiausvyrą savo miestui

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 birželio 21 d., per Kim Michaels


Mano Mylimos širdys, gyvenimas yra brangus! Gyvenimas yra šventas, nes gyvenimas yra procesas, per kurį Dievas tampa DAUGIAU. Gyvenimo šerdis yra savimonė, suvokimas, kad egzistuojate, suvokimas, kad egzistuojate ir esate tai, kuo save laikote. Gyvenimas yra įsivaizdavimas, gebėjimas įsivaizduoti save DAUGIAU nei šiuo metu patiriate, daugiau, nei šiuo metu įkūnijate. Tad gyvenimas yra laisva valia, pasiryžimas rinktis būti šiuo daugiau, atvaizduoti šį daugiau, įkūnyti jį. Ir tai netgi yra gebėjimas rinktis būti mažiau.

Ir būtent tai suteikia Dievo bendrakūrėjams gebėjimą rinktis būti mažiau nei jie buvo sukurti būti. Ir būtent tai jiems suteikia gebėjimą pasiekti tašką, kuriame jie nebevertina gyvenimo, nebežiūri į gyvenimą kaip į brangią galimybę mokytis ir augti. Ir todėl jie pasiekia tašką, kuomet tampa abejingi gyvenimui, savo pačių gyvenimui ir kitų žmonių gyvenimui, netgi pasiekdami tokį tašką, kuomet ima nekęsti fakto, kad yra gyvi. Todėl, kad rinkdamiesi būti mažiau, jie save uždarė į labai mažą proto dėžutę, kurioje nėra jokio pasitenkinimo, jokios laimės, jokio džiaugsmo.

Ir būtent tai matote daugybėje vietų šioje Žemėje, kuomet žmonės ima nebevertinti gyvenimo brangumo. Netgi pasiekdami tokį tašką, kuomet ima žaisti rusišką ruletę su savo gyvenimu, elgdamiesi su savo gyvybe taip, lyg ji būtų koks daiktas, kurį būtų galima užstatyti kaip žetoną atsitiktinumų žaidime – lyg jie beveik norėtų prarasti šią gyvybę atsitiktinumo dėka. Nes, kai žaidžia atsitiktinumų žaidimą su savo gyvenimu, jie gali ignoruoti faktą, kad gyvybės dovana ateina su atsakomybe, atsakomybe, kad esate tuo, kuo bet kurią akimirką renkatės būti.

Negalite nuo šios atsakomybės pabėgti. Tačiau, kadangi žmonės nenori prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą ir nenori pripažinti, kad tai, ką jie šiandien patiria, yra jų pačių šiame ir ankstesniuose gyvenimuose padarytų pasirinkimų pasekmė, jie jau verčiau renkasi leisti, kad jų gyvenimo ateitį nulemtų atsitiktinumas, o ne jų pačių sprendimai. Jie nenori priiminėti šių sprendimų, nes tiki, jog kad ir ką bedarytų, tai bus klaida ir atves prie nepageidaujamų pasekmių.

Mirties kultūra Majamyje

Matote, šiame Majamio mieste, ištisą kultūrą, kuri yra paremta abejingumu gyvenimui. Jie rodo nepagarbą gyvenimo brangumui, netgi trokšdami mirties, kas verčia tokią daugybę žmonių lošti iš savo gyvenimo per narkotikus, alkoholį, seksualinius iškrypimus, prostituciją, ištvirkavimą, vakarėlių gyvenimo būdą, korupciją arba lengvą būdą prasimanyti pinigų, leidžiantis į rizikas, kurios nėra nei lengvos, nei racionalios.

Tad aš noriu pasirodyti šioje vietoje Amerikos pagrindo čakros vietoje po įvykusios konferencijos Amerikos širdies čakroje, nes dėl Čikagoje laimėtos pergalės tai man suteikia galimybę įtvirtinti nepaprastą savo Esaties buvimą, savo Motinos Liepsną šioje pagrindo čakros vietoje. Ir tai, tuomet, galės pradėti alcheminį procesą, kuris pakylės šioje vietovėje gyvenančių žmonių sąmoningumą iki tokio lygmens, kuomet jie susigrąžins – ir bus pasiryžę susigrąžinti – gyvenimo šventumą, gyvenimo vertingumą.

Nes mano Motinos Liepsna sutrikdys juos jų malonumų, pinigų ir materialių turtų siekime, ir jie pajaus mano liepsną ir todėl pajus, jog gyvenimas yra didingesnis už šį beprasmišką troškimą gauti daugiau malonumų, daugiau pinigų ar didesnius namus. Jie pajus, kad gyvenimas yra daugiau nei nesibaigiantis vakarėlis, kuris palieka juos tuštesnius nei buvo prieš pradėdami linksmintis. O tai reiškia, kad jiems reikia vartoti dar daugiau narkotikų arba įjunkti į dar siautulingesnį gyvenimo būdą, kad galėtų pabėgti nuo savo vidinio tuštumos jausmo.

Ir tai tampa žemyn traukiančiu sūkuriu, kuris niekada nesibaigia. Ir iš šio sūkurio juos tegali išvesti meilė kažkam už šios tuštumos, ir tas kažkas yra Dievo Motinos apkabinimo ilgesys, kuomet pajaučiate, jog esate puoselėjami šaltinio, esančio už šio materialaus pasaulio ribų. Tačiau šis šaltinis yra taip aukštai virš jų, jog jie nesugeba jo pajausti, lygiai taip pat kaip jie nėra pasirengę atkurti ryšį ir su Tėvo didesniąja meile.

Taigi, mano mylimieji, tai, ką matote šioje Majamio vietovėje, yra pavyzdys kultūros, kuri visiškai pamiršo Tėvo meilę ir iškreipė Motinos meilę, kuomet žmonės galvoja, jog tai yra jų teisė, netgi būtinybė siekti kontroliuoti Motinos Šviesą ir naudotis ja savo trumpalaikei naudai gauti, materialių turtų arba malonumų pavidalu.

Pamąstykite apie šio miesto „Majamis“ (angl. Miami) pavadinimą. „M-i“ arba „m-y“ reiškia mano, o „am-i“ yra atvirkščiai pasakytas Dievo vardas „I AM“ (angl. AŠ ESU). Tad ego „my“ (angl. mano) siekia kontroliuoti Motinos Šviesą, Dievo Šviesą, ir siekia naudotis ja, kuriant malonumų kultą, užuot naudojusis ja Dievo karalystei kurti – kuri iš tiesų yra gausingas gyvenimas. Iš tiesų gausingas gyvenimas yra gausus tiek materialiai, tiek ir dvasiškai. Vietoj to, šioje vietovėje matote daugybę žmonių, kurie visą savo dėmesį yra sutelkę į gyvenimo kūrimą, kuris turi kuo didesnę materialią gausą, tačiau yra visiškai tuščias dvasiškai ir todėl niekada negalės atnešti jiems pasitenkinimo. Tai juos priverčia įsisukti į sūkurį, kuriame jie siekia gauti vis daugiau ir daugiau šiame pasaulyje, užuot siekę Dvasios DAUGIAU, savo pačių aukštesniosios Esybės DAUGIAU, kuri yra vienintelis tikro pasitenkinimo ir džiaugsmo šaltinis.

Pagrindo čakra yra įkūnijimo pagrindas

Užuot priėmę, kad Tėvui yra malonu jiems dovanoti karalystę, žmonės siekia užgrobti šią karalystę jėga, iškreipdami Motinos Šviesą. Jūsų individualios esybės pagrindo čakra, ir šalies pagrindo čakra, iš tiesų yra ta „vieta,“ kurioje materiali gausa yra atnešama į įsikūnijimą. Būtent per pagrindo čakrą įkūnijate gausingą materialų gyvenimą.

Tačiau, kad galėtumėte įkūnyti gausingą Dievo gyvenimą, pagrindo čakra turi būti harmonijoje su širdimi. Ji turi paklusti širdies vadovavimui, nes tik širdis yra atviros durys tarp jūsų žemesniosios esybės ir jūsų aukštesniosios Esybės. Ir tiktai tuomet, kai būsite susitelkę širdyje ir leisite savo aukštesniajai esybei vadovauti jūsų gyvenimui per širdį, turėsite Dievo gausingą gyvenimą. O kas nutinka tuomet, kai širdis yra užslopinta dėl širdies kietumo? Nutinka tai, kad jūs nepaliaujate bendrakurti per pagrindo čakrą. Tačiau dabar negalite bendrakurti harmonijoje nei su didesniuoju Dievo planu, nei su savo pačių dangiškuoju planu. Ir todėl tuomet nutinka vienas iš dviejų dalykų.

Vienas iš jų yra tai, kad pati pagrindo čakra tampa užteršta į save sukoncentruotais trumpalaikiais troškimais, kuomet žmogus leidžiasi į nesibaigiančias malonumų paieškas, ieškodamas fizinių malonumų, ar tai būtų per seksualinį aktyvumą ar kokiomis kitomis priemonėmis. Ir tai tampa žemyn traukiančiu sūkuriu, nes, kai nėra ryšio su širdimi, neįmanoma iš tiesų mėgautis šio pasaulio malonumais ar turtais.

Tikrasis džiaugsmas, tikrasis pasitenkinimas ateina tik tuomet, kai įkūnijate dalykus ir patyrimus materialioje karalijoje, kurie yra harmonijoje su Dievo tikslu ir su jūsų pačių dangiškuoju planu. Kai esate disharmonijoje su šia aukštesniąja vizija, viskas, ką bedarytumėte, neš jums vien tuštumos jausmą, ir niekada nesijausite pilnai patenkinti. Todėl ego troškimai niekada negalės jums suteikti tikrosios laimės, nes aukščiausias pasitenkinimas gali ateiti tiktai iš žinojimo, kad keliate aukštyn tiek save, tiek ir visą gyvybę.

Ir todėl, kad ir kiek sekso ir kad ir kiek turtų žmonės begautų, jie niekada nesijaučia iki galo patenkinti, niekada nesijaučia užpildyti – jie ir toliau jaučiasi tušti. Tai žmones paskatina piktnaudžiauti Motinos Šviesa, užuot leidžiant širdies aiškumui ir vizijai įkūnyti gausingą gyvenimą, kurį Dievas trokšta duoti visiems savo bendrakūrėjams. Jie dabar mėgina paimti tai jėga, darydami viską pagal tai, ką jų ego mano – čia ir dabar – esant reikalinga. Todėl jiems nerūpi ilgalaikės pasekmės, svarbu tik tai, kad šiuo metu jie maloniai jaustųsi. Ir iš čia kyla visa šita koncepcija, kad, „jeigu tai malonu, daryk tai!“

„Valgykime, gerkime ir linksminkimės, nes rytoj mirsime,“ kaip jie sako. Ir iš tiesų, daugybė žmonių šioje vietovėje būtent taip ir gyvena. Galbūt jie eina ir dirba įprastinėmis savaitės dienomis, tačiau atėjus savaitgaliui, jie eina ir valgo, geria bei linksminasi, nesirūpindami tuo, ar išgyvens iki sekančio ryto.

Kitas dalykas, kuris nutinka, kai širdis yra užslopinta, yra tai, kad pagrindo čakra nėra valdoma nesibaigiančiomis malonumų paieškomis, vietoj to ją valdo galva, analitinis protas su savo siekiais, kurie dažniausiai būna įgyti valdžią ir pasirodyti pranašesniu prieš kitus. Tad šioje vietovėje matote milžinišką korupcijos kiekį ir net visos šitos kultūros nuolatinį mėginimą prasimanyti lengvų pinigų, visiškai nepaisant to, kaip tai paveiks kitas gyvybės dalis.

Taip pat matote intelekto iškreipimą, karūnos čakros iškreipimą, siekiant įgyti pranašumą prieš kitus žmones, užuot siekus atrasti ryšį su Dievu viduje, kuris jums suteikia žinojimą, kad esate viena su Dievu ir kad visa gyvybė yra viena su Dievu, ir todėl kokia gi prasmė siekti įgyti pranašumą prieš kitus. Tikroji pilnatvė ateina tuomet, kai siekiate pakylėti aukštyn visą gyvybę, užuot kūrę nelygybės būseną, kuri sudaro įspūdį, kad kai kurie žmonės yra geresni už kitus, nes turi daugiau valdžios arba daugiau turtų.

Supratimas kaip veikia čakros

Mano Mylimieji, trokštu, kad suprastumėte, jog jūsų čakros yra sukurtos praleisti šviesą, ir todėl bet koks šviesos praleidimas per jūsų čakras jums sukels malonumo pojūtį. Galite jėga priversti šviesą tekėti per pagrindo čakrą tam tikrų muzikos rūšių ir seksualinių praktikų pagalba. Galite jėga priversti šviesą tekėti per karūnos čakrą, įgydami valdžią kitiems ir šia valdžia piktnaudžiaudami, jausdamiesi esantys pranašesni už kitus. Ir iš tiesų, jėga galite šviesą priversti tekėti per visas čakras. Tačiau toks prievartinis šviesos paleidimas jums suteiks tik laikiną malonumą.

Tai labai panašu į jėga sukeltą ekstazę, kuri ateina iš kūno stimuliatorių, pradedant cukrumi ir baigiant narkotikais. Ji neišvengiamai išsivadėja, ir kai tai nutinka, jūs jaučiatės dar tuštesni nei anksčiau, nes kažkuriame savo esybės lygmenyje suvokiate, kad iššvaistėte Dievo Šviesą ir galimybę pakylėti save ir visą gyvybę. Tačiau, kai pirmiausia sieksite Dievo karalystės ir jo teisumo, siekdami pakylėti visą gyvybę, iš tiesų patirsite malonumą per šviesos paleidimą, kuri neš pozityvius pasireiškimus. Tai bus gilesnis malonumas, vedantis į ilgalaikį džiaugsmo jausmą, kuris neišsivadės, bet ves į amžinos pilnatvės jausmą, į tikslo bei prasmės pajautimą.

Daugelis žmonių iš tiesų iššvaistė daugelį metų ir dešimtmečių, beprasmiškai gainiodamiesi trumpalaikių malonumų, kol galiausiai nuo viso to pavargo ir atrado gilesnį džiaugsmą, imdami daryti kažką dėl kitų. Štai kodėl matote kai kuriuos turtingus žmones, kurie pavirto filantropais, nes tai yra jų priemonė patirti tikrąją pilnatvę. Norėčiau, kad daugiau žmonių tai darytų, užuot be paliovos tęsdami šį nesibaigiantį ciklą, kuriame siekia uždengti savo vidinės tuštumos jausmą.

Kai Motiną Gamtą laikote savo priešu

Mano Mylimos širdys, įžymus poetas kartą pasakė: „Rytai yra Rytai, o Vakarai yra Vakarai, ir šie du dvyniai niekada nesusitiks.“ Na ir jūs matote miniatiūrinę šios koncepcijos versiją šioje vietovėje, kuomet kuo toliau einate į Rytus, tuo didesni yra namai, tuo didesni dangoraižiai, tuo daugiau žmonės turi pinigų. Kai tuo tarpu eidami į Vakarus, atrandate treilerių parkus, ir žmonės vos suduria galą su galu, gyvendami lūšnelėse, kurias gali nupūsti pirmas pasitaikęs stipresnis vėjas. Ir priešingai, turtingi žmonės gyvena betoninėse tvirtovėse, kurios, jų įsitikinimu, gali atlaikyti bet kokią prieš juos Motinos Gamtos pasiųstą audrą – lyg Motina Gamta ir Materijos Šviesa būtų jų priešas.

Ir, tam tikra prasme, Motina Gamta iš tiesų yra turtingų žmonių, kurie siekia iškelti save, grobdami iš kitų, priešas. Nes kaip paaiškinau, Materijos šviesoje yra įdiegta sutraukianti jėga, kuri siekia sugriauti visas struktūras, nesančias harmonijoje su Kūrėjo kūrimo principais. Tad kuo daugiau matote žmones, kurie siekia kontroliuoti Motinos Šviesą ir siekia paimti gausą arba valdžią jėga, tuo didesnę jie susikurs priešingą jėgą, kuri sieks atkurti pačios šviesos pusiausvyrą. Tai, tiesą sakant, yra išgyvenimo mechanizmas, kuris neleidžia žmonėms savęs susinaikinti, apibrėždamas ribas, kaip toli į kraštutinumą jie gali nueiti su savo savanaudiškumu.

Tad, mano mylimieji, daugelis žmonių iš tiesų buvo pažadinti, kai pamatė, kaip Motina Gamta sugeba nugriauti net ir pačias stipriausias žmonių pastatytas struktūras, lyg jos būtų pastatytos iš šiaudų. Ir praėjusių metų uraganai Floridoje ir kitur iš tiesų pažadino daugelį žmonių gyvenimo laikinumui. Kai kurie žmonės į tai reagavo pasiryžimu statyti dar stipresnes tvirtoves, kai tuo tarpu kiti tiesiog ruošiasi išgyventi sekančią audrą. Tačiau kai kurie žmonės iš tiesų ėmė mąstyti apie gyvenimo materialioje visatoje laikinumą ir nusprendė atsigręžti į dvasingesnį gyvenimo būdą.

Tai, žinoma, yra vienintelė viltis išvengti uraganų ateityje, nes nei Dievas, nei pakylėtieji mokytojai netrokšta nė vieno bausti. Prašau, supraskite, kad aš esu Dangiškoji Motina visai gyvybei Žemėje. Aiškiai matau, kad kai kurie bendrakūrėjai pasidarė nepaprastai savanaudiški savo troškime kontroliuoti Materijos Šviesą ir įgyti gausą, išnaudodami kitus žmones arba Motiną Gamtą. Ir visgi aš nejaučiu neapykantos šiems žmonėms, bet noriu apkabinti juos kaip savo paklydusius vaikus. Todėl visiškai netrokštu, kad jie būtų baudžiami už savo piktadarybes. Aš tik noriu, kad jie būtų pažadinti, kad jie galėtų palikti tą sąmonės būseną, kurioje žmonės tampa savanaudžiais.

Mes, pakylėtieji mokytojai, turime tik vieną troškimą – pakylėti visą gyvybę aukštyn, kol visi transcenduos dualistinę sąmonę ir tuomet galės gauti iš tiesų gausingą Tėvo gyvenimą per Motinos puoselėjimo ir meilės materializaciją. Tad net ir uraganas šioje vietovėje nėra Dievo bausmė ir didžiausias potencialas išvengti uraganų ateityje šioje vietovėje, yra tai, kad žmonės pradėtų suvokti dvasines priežastis, dėl kurių kyla šios milžiniškos audros.

Kodėl uraganai siaubia tam tikras vietas

Paimkime primityvų palyginimą ir įsivaizduokime, kad Floridos ir Karibų vietoves dengia guminė danga. Kai žmonės iškreipia Motinos Šviesą, šios iškreiptos energijos sukuria didžiulį svorį, kuris natūraliai įtempia guminę dangą ir sukuria įdubimą dangoje, kur energijos koncentracija yra pasiekusi didžiausią intensyvumą. Dabar įsivaizduokite, kad iš Rytų atrieda kamuolys. Ir kur šis kamuolys nusileis, jei ne į giliausią įdubimą guminėje dangoje?

Šis kamuolys, žinoma, simbolizuoja nuo Atlanto vandenyno ateinantį uraganą, kuris yra pritraukiamas į specifinį kelią, pagal didžiausią iškreiptos energijos koncentraciją. Uraganą materialiame lygmenyje maitina karštis, kuris iš tiesų yra sukeliamas iškreiptos energijos. Panašus traukia panašų, todėl uraganas neišvengiamai prisitrauks prie vietovės arba šalies, kurioje egzistuoja didžiausia negatyvios energijos koncentracija.

Mano Mylimieji, kad ir koks siaubingas bebūtų šis uraganas, jis iš tiesų yra naudingas ta prasme, kad išsklaido užsistovėjusią iškreiptos energijos, tvyrančios virš miesto, koncentraciją. Ši užsistovėjusi susikaupusi energija, tikrąją to žodžio prasme yra nupučiama ir išbarstoma dideliame plote. Žinoma, tai nereiškia, kad energija yra transformuojama į tyrą energiją, tačiau tai iš tiesų reiškia, kad energijos koncentracija gali būti išsklaidyta, ko pasekoje ši vietovė gali tam tikrą laiką išlikti tyresnė, kol žmonės – jeigu jie nepakeičia savo gyvenimo būdo – sukuria sekančią energijos koncentraciją, kuri pritraukia sekantį uraganą.

Tad tai, ką matėte praėjusių metų uraganų sezone, buvo tai, kad uraganas, žinomas Katrinos vardu, iš tiesų praūžė per Pietų Floridą, tačiau jis nepadarė maksimalios žalos, kadangi šios vietovės energetinis laukas dar nebuvo grįžęs į tą negatyvumo būseną, kurioje buvo prieš tai, kai jį prieš keletą metų į šipulius sudaužė uraganas Andrius. Tad uraganas toliau ėjo savo keliu, iš tiesų pasiimdamas dalį negatyvios energijos Majamyje ir nusinešdamas ją į savo galutinį atvykimo tikslą – Naujojo Orleano vietovę.

Tad kas gi gali sustabdyti šį energijos kaupimo sūkurį, kuris atveda prie didžiulio uragano, kuriam praėjus šis kaupimo procesas iš karto prasideda iš naujo, kas neišvengiamai atveda prie sekančio uragano? Sustabdyti tai gali tiktai žmonių nubudimas ir atsakomybės prisiėmimas už savo miestą! Tačiau nėra būtina, kad pabustų visi, nes iš tiesų, net ir keletas žmonių gali padaryti skirtumą, kaip tai yra iliustruojama Sodomos ir Gomoros istorijoje. Argi Abraomas nemaldavo Dievo, kad jis pasigailėtų miesto, jei tik būtų galima atrasti 50, 10 ar net ir vieną teisų žmogų? Lygiai taip pat, net ir keletas žmonių, kurie nuoširdžiai siekia kelti savo sąmonę, gali nupirkti laiko net ir dideliam miestui, idant daugiau žmonių turėtų galimybę būti pažadinti. Ir būtent tam, kad pagreitinčiau šį procesą, nusprendžiau įtvirtinti dalį savo Šviesos savo vietovėje. Iš dalies, kad palaikyčiau tuos, kurie jau nusprendė kelti savo sąmonę, ir iš dalies, kad sutrikdyčiau tuos, kurie vis dar tebėra susikoncentravę į savo mažojo aš kėlimą, užuot keldami aukštyn visą gyvybę.

Laikykite dvasinę pusiausvyrą savo miestui

Ką tai iš tiesų reiškia būti vienu iš teisiųjų žmonių? Na tai nereiškia, kad tampate tobulu pagal kažkokį žmonių sukurtą standartą, kuris yra paremtas ego teisimu pagal išorę. Ir tai taip pat nereiškia, kad priklausote tam tikrai bažnyčiai ar atliekate tam tikrus išorinius ritualus ir praktikas. Tapti teisiu žmogumi reiškia, jog esate pasirengę gydyti savo pačių psichiką, stoti akis į akį prieš savąjį ego ir įveikti savo psichikoje egzistuojantį susiskaldymą ir žaizdas. Pasiekdami vientisumą savyje, įžengsite į Vienovę su Dievu ir į vienovę su kitais vienminčiais žmonėmis. Ir tai yra tikrasis teisumas, kuris gali būti atviromis durimis gamtos ir žmonių sukurtiems kataklizmams sušvelninti, galiausiai atnešiantis Aukso Amžių.

Ir mes iš tiesų džiaugiamės matydami užuomazgas – tarp viso pasaulio dvasingų žmonių – tikrosios bendruomenės, kuri yra paremta vientisumu ir vieningo tikslo pajautimu. Ir jums toliau kartu augant – ir augant kartu vienovėje – ši bendruomenė galės pasklisti kaip ratilai vandenyje. Nes kai kiti žmonės ims naudotis dvasiniais mokymais ir įrankiais, kad save išgydytų, jie taip pat taps ne tik pavyzdžiais, bet jie taps atviromis durimis, per kurias galėsime perduoti šviesą kitų gydymui. Ir šitaip šis judėjimas galės toliau augti, kol daugelis jūsų tapsite instrumentais kitų žmonių gydymui, ir visa tai sklis kaip ratilai vandenyje su beveik beribiu potencialu.

Ir tai yra tikrasis mano širdies džiaugsmas, kai stebiu tuos iš jūsų, kurie esate atviri gydymui, kai stebiu jūsų keitimąsi, kuris įvyksta jums tiesiog būnant drauge su tais, kurie yra toliau pažengę kelyje, ir todėl yra tapę instrumentais, per kuriuos mes galime dirbti. Ir tai yra tikroji Šventosios Dvasios bendruomenė, kurios nariai suvokia tiesą Jėzaus kvietime, kad tie, kurie nori būti didžiausi tarp žmonių, siekia būti visų tarnais. Jie pirmiausia siekia Dievo karalystės ir jo teisumo – jo vientisumo, kuris jus išlaisvina nuo nesibaigiančių ir beprasmiškų mėginimų iškelti savo ego virš kitų.

Noriu pagirti visus dvasingus žmones už gydymąsi, kurį jūs praėjote, ir trokštu jūsų paprašyti vidinės vizijos apie tai, kaip jūs individualiai ir kolektyviškai galite suformuoti dvasinę gydymo misiją, kuri peržengtų visas žmones skiriančias ribas ir nesiektų žmonių priversti tapti kokios nors išorinės organizacijos nariais, vietoj to siekdami visus paskatinti įžengti į vidinį vienovės kelią.

Mano Mylimieji, man bekalbant šiuos žodžius fizinėje oktavoje šioje vietoje, šie žodžiai tampa taurėmis Motinos Liepsnos įtvirtinimui virš didelės šio miesto dalies. Per ateinančius mėnesius ir metus matysite, kaip šviesa pradės transformacijos procesą, kurį dar labiau galės sustiprinti žmonės, kalbantys rožinius ar net ir kitas maldas. Tačiau, jeigu išvystumėme atsirandant labiau organizuotas pastangas naudotis mano naujomis invokacijomis šiame mieste, pokyčiai, kurie galėtų įvykti, iš tiesų būtų nepaprasti, ir jie tuomet galėtų tarnauti kaip pamatas kitų šios šalies vietovių išvalymui. Nes jeigu galėtumėme sukurti tvirtą pamatą, išvalydami širdies ir pagrindo čakras, turėtumėme potencialą eiti daug toliau, nešdami Sen Žermeno Aukso Amžiaus viziją į fizinį įsikūnijimą. Tad užsklendžiu jus dabar ir užsklendžiu šį miestą Dangiškosios Motinos meilėje ir sakau: „Tai atlikta; tai įkūnyta!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels