Atraskite centrą savo širdyje

TEMOS: Įrankis, skirtas atskirti, kas jums tinka ir netinka – Atotrūkis tarp jūsų sąmonės ir mokytojo sąmonės – Fundamentali problema, su kuria susiduria dvasiniai mokytojai – Gaukite tikslesnius atsakymus į savo gyvenimo klausimus – Priimkite El Morijos meilę jums – Įrankis, kuris padės jums įveikti šio pasaulio princą – Nežiūrėkite į velnią pernelyg rimtai

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2006 gegužės 27 d., per Kim Michaels


Įrankis, skirtas atskirti, kas jums yra teisinga ir neteisinga

Aš taip pat pas jus ateinu su dideliu džiaugsmu. El Morija AŠ ESU, ir AŠ ESU, iš tiesų, Pirmojo Dievo Valios Spindulio mokytojas. Tad atėjau jums duoti mokymą apie Vienovės kelią. Nes nuo ko gi turėtumėme pradėti žmones mokyti Vienovės kelyje, jei ne nuo pat pradžių, nuo Dievo Valios pirmojo spindulio? Nes kaip gi galėsite įžengti į Vienovę, jei nebūsite įžengę į Vienovę su Dievo Valia ir nustosite žiūrėti į Dievo Valią kaip į išorinę piktos būtybės danguje valią, ir imsite suvokti, kad Dievo Valia yra jūsų pačių aukštesnės Esybės Valia – kaip buvo pasakyta keliose anksčiau perduotose invokacijose ir kaip vakar sakė Herkulis.

Atėjau jums pasakyti, kad esminis elementas, kuris yra reikalingas, norint pradėti eiti dvasiniu keliu, yra harmonizuoti savo valią su savo pačių Esybės aukštesniąja valia, idant galėtumėte būti vienos Valios, užuot buvę susiskaldę, kuomet daug skirtingų valių kovoja dėl jūsų dėmesio arba dėl galimybės kontroliuoti jūsų žemesniąją esybę, kuomet pasimetate ir nebežinote, kuria iš jų sekti. Tai yra labai nedėkinga būsena, ir jaučiu didelę užuojautą daugeliui žmonių pasaulyje, kurie yra taip plačiai išsibarstę, traukomi šen ir ten skirtingų valių, rėkiančių atkreipti į jas dėmesį. Vienintelis būdas tai įveikti yra įsisąmoninti tylą, kaip sakė Motina Marija. Nes tiktai tyloje galite atkurti ryšį su savo pačių esybės aukštesniąja valia.

Tad atėjau pas jus su pasiūlymu, kuris gali jums padėti. Vienovės kelias reikalauja, kad vienovę pasiektumėte visuose septyniuose spinduliuose. Todėl, kai susiduriate su bet kokiu į jus ateinančiu impulsu – ar jis ateitų iš išorės, ar jis ateitų iš jūsų pačių esybės vidaus – ir kai įtariate, jog tai galbūt nėra aukštesnioji jūsų AŠ ESU Esaties Valia, tuomet sakykite šiam impulsui: „Įženk į Vienovę su manimi Dievo Valioje.“ Ir tuomet, užuot iš karto puolę sekti šiuo impulsu, susikoncentruokite į savo širdį, į šią Vienovę. Siekite atrasti vienovės su Dievo Valia tylą, ir tuomet žinosite – per rezonansą arba šio rezonanso nebuvimą – ar šis impulsas yra harmonijoje su jūsų Aukštesniąja Valia.

Kai kurie iš jūsų jau įvaldė pirmojo spindulio iniciacijas ir perėjo prie kitų spindulių. Ir todėl galite atskirti, naudodamiesi bet kokio spindulio afirmacijomis: „Įženk į Vienovę su manimi Dievo Išmintyje,“ „Įženk į Vienovę su manimi Dievo Meilėje.“ Ir netgi tie iš jūsų, kurie esate pakilę virš septynių spindulių ir susiduriate su aštuntojo spindulio iniciacijomis, galite naudoti panašią afirmaciją. Ir galiausiai pradėsite pažinti savo Dievo Liepsną ir galėsite sakyti: „Įženk į Vienovę su manimi ...“ ir tuomet apibūdinkite savo Dievo Liepsną.

Nes, kai pradedate užmegzti ryšį su savo Dievo Liepsna, kai pradedate įtvirtinti Vienovę su savo Dievo Liepsna, turėsite absoliučią priemonę dvasioms atpažinti. Nes žinosite, ar kažkas rezonuoja su jūsų Dievo Liepsna ar ne. Ir jeigu tai nerezonuoja, jums nereikia nieko teisti, nereikia sakyti, kad tai yra gera ar bloga, jūs tiesiog tai paliekate, nes suvokiate, kad tai jums netinka.

Atotrūkis tarp jūsų sąmonės ir mokytojo sąmonės

Puikiai žinau, kad kai kurie iš jūsų dar nežinote, kokia yra jūsų Dievo Liepsna, arba galbūt suprantate tai intelektualiai, tačiau dar neužmezgėte širdies ryšio su ja. Noriu jūsų paprašyti pamąstyti apie tai, kad centrinis dvasinio kelio iššūkis yra labai paprastas. Ėjimas keliu reiškia, kad esate ant tam tikro laiptelio ir jums reikia pakilti ant sekančio laiptelio. Kitaip tariant, egzistuoja atotrūkis tarp ten, kur esate dabar, ir ten, kur jums reikia nueiti. Tad centrinis iššūkis dvasiniame kelyje yra tai, kaip panaikinti šį atotrūkį. Ir daugeliui žmonių tai gali atrodyti neįveikiama.

Viena iš pagrindinių tamsos jėgų ir ego naudojamų taktikų, yra sukurti iliuziją, kad jums yra neįmanoma panaikinti šio atotrūkio. Pagrindiniu pavyzdžiu jie pasinaudojo Jėzumi Vakaruose, tačiau kiekviena religija turi susikūrusi šį stabmeldystės monstrą, susijusį su tos religijos lyderiu ar lyderiais. Jėzus buvo toks ypatingas, taip nepalyginamai aukščiau už visus kitus, tad kaip gi jūs galėtumėte panaikinti atotrūkį tarp savo dabartinio sąmonės lygmens ir to nepaprastai pranašesnio sąmonės lygmens, kurį pademonstravo Jėzus. Tas pats galioja daugelio organizacijų lyderiams.

Šiandien šiame pasaulyje iš tiesų yra daug guru ir mokytojų, kurie nebūtinai yra netikri guru – jie gali būti gero norintys individai, jie gali turėti tam tikrus dvasinius pasiekimus, galbūt netgi tam tikrus gebėjimus. Tačiau, jeigu jie nesuvokia, kaip veikia kelias, jie dažnai moko iš esmės sakydami: „Pažvelkit, koks aš pažengęs. Kilkit iki mano lygmens!“ Tačiau jie neduoda kelio, kuris leistų žmonėms žingsnis po žingsnio pereiti nuo ten, kur jie dabar yra savo sąmonėje, iki ten, kur sąmonėje yra jie patys.

Jeigu šie individai to nesuvokia, ir jeigu jie tebėra pernelyg susikoncentravę į save – tai reiškia, jog jie dar nėra pilnai paleidę koncentravimosi į save ir dar tebeturi truputį likusio ego – tai tuomet, net, jeigu jie turi tikrus dvasinius pasiekimus, ir net jei turi gebėjimą padėti žmonėms augti dvasiškai, jie dar nėra panaikinę prarajos tarp savo pačių pasiekimų ir tų, kuriuos jie mėgina mokyti, pasiekimų. Ir todėl, nors jie gali duoti tikrą mokymą, tai iš tiesų tampa klaidingu mokymu ta prasme, kad jis trukdo tiems, kurie šį mokymą priima, nes jie mano negalintys panaikinti prarajos tarp savo sąmonės ir mokytojo sąmonės. Todėl, kad jie nemato jokio logiško žingsnis po žingsnio kelio nuo savo lygmens iki mokytojo pademonstruoto lygmens.

Fundamentali problema, su kuria susiduria dvasiniai mokytojai

Ir šitai jus atveda prie dar vieno suvokimo apie dvasinį kelią, apie esminę kelio dinamiką, kurios net ir mes, pakylėtieji mokytojai negalime apeiti, kol žmonės tebėra įstrigę savajame ego. Matote, kaip kitaip galime ką nors motyvuoti eiti dvasiniu keliu, jei ne pademonstruodami, kad jums yra naudinga eiti šiuo keliu? Mes tai darome, duodami žmonėms pavyzdžius, kurie demonstruoja aukštesnį sąmonės lygį, gal net ir tam tikras už įprastinių ribų išeinančias galimybes. Ir vis dėlto, ego tuomet gali pasinaudoti tuo, kad susikurtų stambeldiškumo, neklystamumo aurą aplink lyderius, kuri tuomet regimai padaro neįmanoma kitiems peržengti šią prarają ir pasiekti tą pačią sąmonę kaip ir lyderis.

Tačiau, mano mylimieji, mes jau daugelį metų kartojame: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali, visi tai gali pasiekti.“ Ir todėl prašau jūsų rimtai pamąstyti, ar jūs – savo pačių esybėje – neturite kažkokio elemento, kuris jus skatintų žiūrėti į pakylėtuosius mokytojus, ar net ir į kokį nors įsikūnijime esantį žmogų, kurį laikote dvasiškai labiau pažengusiu už save, ir galvoti: „O ne, aš to negalėčiau padaryti, man tai pasiekti yra neįmanoma.“ Ir tuomet prašau jūsų suvokti, kad, jeigu tai matote, tai tegali ateiti iš jūsų ego. Tai negali ateiti iš realistiško Kristaus Proto įvertinimo, kadangi Kristus žino, kaip Jėzus sakė: „Žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma.“ Todėl matote, kad jūs patys iš savęs negalėtumėte peržengti šios prarajos, tačiau Dievas jumyse iš tiesų gali peržengti šią prarają.

Mes, pakylėtieji mokytojai, nuolatos mėginame atrasti būdų ir priemonių padėti žmonėms peržengti šią prarają. Ir daugelis dvasingų žmonių naudojosi tam tikrais mechaniškais įrankiais, kad gautų atsakymus iš už žemesniojo proto ribų. Tačiau dar kartą jūsų prašau, kaip jau sakiau anksčiau, nepamiršti, kad kiekvienas mūsų jums duodamas įrankis gali tapti spąstais, jeigu pernelyg prie jo prisirišite ir manysite, kad tai yra viskas, ko jums reikia, kad sugebėtumėte gauti visus savo atsakymus specifiniu būdu. Ir todėl noriu, kad suvoktumėte, jog kiekvienas mūsų jums duodamas įrankis yra priemonė tikslui pasiekti, tačiau tai neturi tapti pačiu tikslu, nes tuo atveju jis jums nebepadės augti, ir tik toliau laikys jus įkalintą.

Gaukite tikslesnius atsakymus į savo gyvenimo klausimus

Prašau jūsų pripažinti, kad daugelis jūsų turite tam tikrą gebėjimą gauti atsakymus. Kai kurie iš jūsų netgi galite jaustis visiškai užtikrinti, kad jūsų gaunami atsakymai yra tikslūs, absoliutūs ir neklystantys. Tačiau prašau jūsų suprasti, kad tai tėra tik etapas dvasiniame kelyje, ir tai yra būtinas etapas, kuriame pradedate palikti tendenciją aklai sekti aklais vadais. Pradedate pasiekti brandą, pradedate tikėti, kad galite patys savarankiškai atskirti tiesą nuo klaidos.

Tačiau čia egzistuoja subtili pagunda, kuomet ego pasinaudos tuo, kad paskatintų jus manyti, jog visada esate teisūs, kad visada žinote absoliučiu būdu, kur yra tiesa, o kur klaida. Ir mes mėginome jums parodyti, labai švelniai, kad visada egzistuoja aukštesnis supratimas apie bet kokią koncepciją dvasiniame kelyje. Ir tai yra principas, kurį norėčiau, kad įsitvirtintumėte savo protuose. Nes, kol esate Žemėje, visada egzistuoja kažkas, ką galite išmokti, visada galite atrasti gilesnį supratimo lygmenį. Bet jeigu leisite savajam ego įkalinti jus mąstyme, kad: „Aš turiu tobulą įžvalgumą ir žinau tiesą,“ tuomet nebūsite atviri atrasti aukštesnę tiesą nei toji, kurią žinote. Ir atkreipkite dėmesį, jog nesakau, kad tiesa, kurią žinote, gali būti neteisinga. Daugeliu atveju, daugelis iš jūsų iš tiesų žinote tiesą. Tačiau tiesa nėra kažkas, ką būtų galima uždaryti į žodžius ar net ir į šioje Žemėje egzistuojančias koncepcijas. Ir būtent dėl to Jėzus sakė: „Dievas yra dvasia, ir jį garbinantys turi jį garbinti Dvasioje ir Tiesoje.“

Tad Dievo Dvasia yra Gyvenimo Upė, kuri nuolatos save transcenduoja. Ir būtent dėl to mes jums davėme invokacijas ir mokymus, norėdami padėti jums atkurti ryšį su Gyvenimo Upe. Nes, kai savo prote įsikimbate idėjos, kad dabar jau atradote kažkokį aukščiausią guru ar tikėjimo sistemą, ir kad dabar jau turite viską, ko reikia, savo pakylėjimui pasiekti, tuomet atsiskiriate nuo Gyvenimo Upės. Nes iš esmės sakote Dievui: „Turiu viską, ko man reikia, palik mane ramybėje.“ Ir iš tiesų būtent tai sakote savo dvasiniam mokytojui, savajam Kristaus AŠ ir pakylėtiesiems mokytojams.

Aš tiesiog kalbu apie pakilimą į aukštesnį supratimą, kuomet suvokiate, kad, nors žmonės turi gerą supratimą apie kelią, visgi dar galima atrasti naujų sluoksnių bei lygmenų. Ir tai nesibaigs tol, kol būsite čia Žemėje. Ir, tiesą sakant, tai nesibaigs net ir danguje, kol nebūsite pasiekę pilnos Dievo sąmonės, kuri, galiu jus užtikrinti, yra dar labai labai toli nuo jūsų.

Priimkite El Morijos meilę jums

Tad, mano mylimieji, turiu jums pasakyti, kad žvelgiu į daugelį dvasingų žmonių su dideliu meilės jausmu. Nes jūs ryžotės, o tai daryti ryžtasi labai mažai žmonių, pažvelgti į savo ego, ryžotės daryti viską, kad atskleistumėte šį ego, apnuogintumėte jį, ištrauktumėte jį į šviesą. Ar darėte tai per rožinius, ar kitų savo naudojamų technikų pagalba, ar netgi tiesiog per savistabą, kurią taikėte visą savo gyvenimą, net jeigu pilnai sąmoningai to nesuvokėte.

Daugelis dvasingų žmonių turėjo šį pasiryžimą pažvelgti į save ir sakyti: „Galbūt yra geresnis būdas? Galbūt galiu kažką pakeisti? Gal yra kažkas, kas neleidžia man judėti į priekį?“ Ir tai yra esminis Sąmoningojo AŠ gebėjimas – iškelti save už savo dabartinės proto dėžutės ribų, už savo tikėjimo sistemos, savo pasaulėžiūros ribų, ir pažiūrėti, ar kartais nėra kažko daugiau už šią dėžutę, ar kartais gyvenimas nėra didingesnis. Ir jeigu nebūsite pasirengę pripažinti, kad gyvenimas gali būti didingesnis nei tai, ką šiuo metu patiriate, kaip tuomet galėsite atrasti šį Daugiau, kaip galėsite atrasti Dievo Valios mokytoją, kuris AŠ ESU?

Tad noriu pagirti jus, už jūsų pasiryžimą siekti Daugiau. Ir sakau, nors gali būti, kad kai kurie iš jūsų patiriate tamsiąją sielos naktį, jeigu visada išlaikysite savo pasiryžimą siekti kažko daugiau – kad ir kokia sunki beatrodytų jūsų situacija – tuomet galiu jus užtikrinti, kad galiausiai atrasite šį daugiau. Toks tiesiog yra įstatymas, kad, jei prašysite, tai ir gausite. Tačiau kartais tai gali šiek tiek užtrukti fizinėje oktavoje, kol gausite tai, ko prašote.

Ir kartais jūs taip pat turite būti pasirengę patobulinti tai, ko prašote, nes juk akivaizdu, kaip sakė Herkulis, kad, jeigu prašysite kažko, kas yra priešinga jūsų pačių dangiškajam planui, kaip tuomet galėtume jums tai duoti? Ir todėl, siekdami šio daugiau, šio gilesnio savęs paties ir gyvenimo supratimo, galiausiai galėsite įveikti žmogiškus lūkesčius ir galėsite sugrįžti į vienovę su šia Dievo Valia, kuri yra jūsų pačių aukštesniosios esybės valia, išreikšta jūsų Dangiškajame Plane. Ir kai įžengsite į šią vienovę, galiu jus užtikrinti, kad išoriniai dalykai ims keistis.

Įrankis, kuris padės jums įveikti šio pasaulio princą

Ir jei tik galėčiau, norėčiau visiems jums padėti atlikti šį persikeitimą, šį sąmonės derintuvo perprogramavimą, kuomet imtumėte suvokti, jog galite – jau šią akimirką – įžengti į Vienovę su Dievo Valia – jei tik esate pasiryžę atiduoti kiekvieną žemesniosios ego valios aspektą.

Tad duosiu jums dar vieną įrankį. Kiekvieną kartą, kai pajaučiate, kad jums iškilo tam tikra koncepcija arba problema jūsų psichologijoje, arba kad iškilo išorinė situacija arba jėga, prisiminkite, kad jus gundo šio pasaulio princas, kaip ir Jėzus buvo gundomas po savo pabuvimo dykumoje. Matykite, kaip šis pasaulio princas ir jūsų ego stovi tiesiai šalia jūsų, šnibždėdami jums kažką, kas atitraukia jus nuo vidinės Vienovės jausmo. Ir tuomet susikurkite sau, priklausomai nuo situacijos, su kuria susiduriate, afirmaciją, kuri neutralizuotų tai, kas ateina iš ego ir melo jėgų.

Susikurkite afirmaciją arba įprotį susitelkti į širdį, idant nukreiptumėte jų pačių strategiją prieš juos. Kuomet jų mėginimai atitraukti jus nuo susikoncentravimo į savo širdį taptų jums paraginimu dėti dar didesnes pastangas išlikti susitelkusiam į širdį, Dievo Valios vienovėje. Jeigu tai jums padeda, vizualizuokite mano Esatį su jumis savo širdyje, kaip Dievo Valios Esatį, Dievo Valios mokytojo Esatį. Ir aš tuomet iš tiesų būsiu laimingas, galėdamas ten būti, ir tą su didžiausiu džiaugsmu darys kiekvienas Septynių Spindulių mokytojas, ar bet kuris mokytojas, su kuriuo šiuo metu bedirbtumėte.

Tačiau įtvirtinkite savo prote idėją, kad, kai jūsų ego ir šio pasaulio jėgos mėgina jus atitraukti nuo Vienovės, tuomet pasinaudojate jų pačių taktika, kad priartėtumėte prie Vienovės, kad susitelktumėte į Vienovę, BŪTUMĖTE Vienovėje. Ir tuomet pamatysite, kaip velnias bėgs nuo jūsų, kaip bėgo nuo Jėzaus, kai suvokė, kad Jėzaus neįmanoma sugundyti.

Nežiūrėkite į velnią pernelyg rimtai

Ir tai, mano mylimieji, iš tiesų yra svarbus raktas. Ir kai jų pačių taktiką nukreipsite prieš juos, susitelkdami į Vienovę, galėsite įveikti tendenciją žiūrėti į save, į velnią ir į ego pernelyg rimtai. Ir tuomet galėsite pasinaudoti tuo, ką sakiau viename iš savo ankstesnių gyvenimų, būdamas Tomu Moru: „Velnias, išdidi dvasia, negali pakęsti, kai iš jo yra juokiamasi.“ Ir tuomet galėsite juoktis iš velnio, ir jis bėgs nuo jūsų, nes jis negali pakęsti juoko garso, ypač kai juokiatės iš jo.

Tačiau net ir tuomet, kai esate laimingi ir juokiatės vien iš tyro džiaugsmo, kad esate gyvi šioje Žemėje, velnias bėga nuo jūsų. Nes jis negali pakęsti tų, kurie yra laimingi, kurie yra susitelkę širdyje ir ramybėje. Jie jį trikdo! Ir štai kodėl, kai kurie iš jūsų galėjote pastebėti savo gyvenime, kad susitikote žmones, kurie buvo pikti ant jūsų, arba kurie jus kaltino regimai be jokios išorinės priežasties. Tačiau tai buvo jūsų šviesa, jūsų vidinė šviesa, jūsų ramybė, jūsų laimingumas, iš esmės jūsų Dievo Liepsna, kuri juos trikdė. Ir todėl juos tai ėmė erzinti, nes pamatė, kad, jeigu jūs galite būti Daugiau, tuomet ir jie gali būti Daugiau. Tačiau, kadangi jie nenorėjo keistis, jie nenorėjo būti šalia jūsų. Todėl jie norėjo nusitempti jus į savo pačių nelaimingumą, idant turėtų pretekstą nesikeisti.

Nežiūrėkite į šiuos žmones rimtai; jie jums neturi jokios galios. Ir todėl, sakau jums, atraskite būdą susitelkti į savo Širdies Vienovę. Atraskite būdą pasijuokti iš sąlygų, kurios atrodo tokios baisios. Ir neleiskite sau įžengti į vibracijas, kuriose imate manyti, kad pasaulis ritasi į pragarą, nes galiu jus užtikrinti, jog taip nėra.

Kad ir su kokiais iššūkiais susidurtumėte šioje planetoje, ši planeta vis vien pakils į Aukso Amžių. Ir ji pakils dėl to, kad mes, pakylėtieji mokytojai Viršuje, nepriimame nieko, kas būtų žemiau už tyrą viziją Vandenio Aukso Amžiui, saugomą Sen Žermeno prote. Ir žinome, kad yra pakankamas skaičius žmonių įsikūnijime, kurie lygiai taip pat nepriims nieko, kas būtų žemiau nei tai. Ir mes nuoširdžiai tikimės, kad jūs visi įskaitysite save į šių žmonių tarpą, ir todėl neleisite sau nusiristi į tas žemesnes vibracijas, kurios koncentruojasi į problemas ir vaizduoja jas tokiomis milžiniškomis, įtikinėdamos jus, kad negalite peržengti tos prarajos tarp to, kur Žemė yra dabar, ir Aukso Amžiaus tobulumo.

Žemė padarė didžiulį progresą per praėjusį šimtmetį. Ir nors vis dar matote daug problemų, už viso to slypi progresas, kuris iš tiesų yra milžiniškas ir jo negalės sustabdyti jokios tamsos jėgos. Nes, jeigu jos būtų pajėgusios tai sustabdyti, jos tai būtų padariusios prieš dešimt, prieš šimtą, prieš tūkstantį metų ar net ir prieš dešimt tūkstančių metų. Ir jau pats faktas, kad Žemė vis dar egzistuoja, yra įrodymas, kad tamsos jėgos neturi galios sunaikinti šios nuostabios planetos. Nes joje yra pakankamai žmonių, kurie neis su jomis ir neleis joms nutempti Žemės į savo pačių susikurtą pragarą.

Taigi, mano mylimieji, pasakiau savo ramybę, ir aš taip pat jus sveikinu ir jums dėkoju. Todėl užsklendžiu jus ramybėje, kuri ateina iš žinojimo, kad esate Viena su Dievo Valia. Tad taip ir tebūnie!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels