Kodėl gamtos išsaugojimo judėjimui trūksta meilės

TEMOS: Kas yra širdies kietumas? - Gamtos išsaugojimo judėjimas ir savęs neigimas – Turite teisę būti Žemėje – Motinos meilė neturi tapti uždaro rato mąstymu – Kai naikinate tai, ką siekiate išsaugoti – Dideli pinigai ir gamtos išsaugojimo judėjimas – Paleiskite stabmeldišką įvaizdį, kad gamta yra tobula – Tie, kurie juokiasi iš to, ko nenori matyti savyje

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 gegužės 25 d., per Kim Michaels


Mano Mylimos širdys, begalinė Dangiškosios Motinos meilė iš tiesų yra nesustabdoma jėga. Nes argi visa materiali visata nėra sukurta iš Materijos Šviesos, ir argi ne meilė, begalinė Dangiškosios Motinos meilė leidžia Dievo bendrakūrėjams naudotis šia Motinos Šviesa kaip tik jie nori pagal savo laisvą valią?

Ir todėl yra visiškai teisėta ir teisinga, kad begalinė Dangiškosios Motinos meilė gali ištirpdyti širdies kietumą, kuris, nors buvo sukurtas individo laisvos valios pasirinkimais, dabar atėmė iš jo šiuos laisvos valios pasirinkimus, apakindamas žmogų ir laikydamas jį įstrigusį negatyviame sūkuryje – negatyviame savivaizdyje ir negatyvioje pasaulėžiūroje – kas tegali paversti gyvenimą kova ir kančios procesu.

Ir todėl, tai iš tiesų yra Dievo įsakas, kad, nepaisant Laisvos Valios Įstatymo, begalinė Dangiškosios Motinos meilė gali ištirpdyti širdies kietumą ir išlaisvinti žmones naujai galimybei laisvai rinktis. Nes jie tuomet žinos, kad egzistuoja alternatyva netobulumams, kuriuos jie mato Žemėje ir kuriuos jiems nuo vaikystės buvo diegiama matyti neišvengiamais, amžinais ir nekeičiamais.

Kas yra širdies kietumas?

Tad truputį daugiau su jumis pakalbėsiu apie širdies kietumą. Sen Žermenas iš tiesų palietė abortų temą. Tačiau abortų tema ir tas požiūris, kurį pasaulis turi į abortus, iš tiesų yra daug gilesnės problemos – nejautrumo gyvybei – dalis.

Ši problema turi toli siekiančias pasekmes šiame amžiuje, ir tai yra problema, kurią dvasiškai brandžiausiems gyvybės srautams šioje planetoje reikėtų geriau suprasti. Nes mes iš tiesų su viltimi žvelgiame į šiuos gyvybės srautus – ar jie būtų tradicinėse religijose, už religijos ribų, Naujojo Amžiaus judėjimuose – mes žvelgiame su viltimi į šiuos gyvybės srautus, kurie sudaro aukščiausiai esančius 10% ir kurie turi potencialą atnešti Žemės planetą į Aukso Amžių. Tačiau jie yra įstrigę iliuzijose, kurios trukdo jiems išpildyti savo rolę.

Ir kokia yra jų rolė? Na, šią rolę iš tiesų apibrėžė Dievas, Pradžios knygoje pasakęs: „Sukurkime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, ir teviešpatauja jis Žemėje.“ Kaip Jėzus jau paaiškino, jeigu aukščiausi 10% dvasiškai brandžiausių žmonių šioje planetoje neprisiims atsakomybės ir nenuspręs iš tiesų viešpatauti Žemėje, leisdami Dievui jų viduje viešpatauti Žemėje – jeigu to neįvyks, tuomet Aukso Amžius negalės įsikūnyti. Nes tuomet viešpataus žemiausi 10%, labiausiai savanaudiški ir labiausiai į save susikoncentravę individai, kurie jau labai seniai nusprendė norintys viešpatauti ir norintys kontroliuoti kiekvieną gyvenimo aspektą.

Situacijos Žemėje realybė yra tokia, kad aukščiausi 10% žmonių pradėjo busti ir pradėjo suvokti, kad yra daug dalykų, kurie privalo pasikeisti. Tačiau iliuzijos jėgoms šioje planetoje pavyko – kol kas – nukreipti daugelį žmonių, daugelį bundančių gyvybės srautų klaidinga kryptimi, į priešingą kraštutinumą tam, ką jie ėmė suvokti nesant teisinga, ką jie mato nebeveikiant. Daugelis žmonių, dvasingų žmonių, pasitraukė nuo materializmo ir juodai balto tradicinės religijos mąstymo. Tačiau jie nuėjo į priešingą kraštutinumą. Ne tik sakydami, kad blogis neegzistuoja, ar neigdami bet kokį blogį, bet patikėdami labai subtilia klaidinga idėja apie gyvenimo tikslą ir apie Žemės tikslą.

Ir šitaip jie palengva buvo nuvesti nuo vienos savęs neigimo formos – juodai balto mąstymo, materializmo – prie kitos savęs neigimo formos. Nes argi nematote, mano mylimieji, kad daugelį dešimtmečių, ypač po pramonės revoliucijos, žmonija stengėsi priversti Žemę paklusti sau jėga, technologijos pagalba – ir šios technologijos dėka įgyti Žemei tokią kontrolę, kokios jie iki šios niekada neturėjo. Manydami, kad, jeigu tik galės kontroliuoti kiekvieną gyvenimo aspektą, jei tik sugebės suprasti, kaip veikia kiekvienas šios visatos mašinos aspektas, tuomet sugebės kontroliuoti šią mašiną ir privers ją gaminti tobulų žmonių kopijas ir tobulas sąlygas Žemėje – tobulas pagal jų žmogišką apibrėžimą.

Daugelis dvasingų žmonių mato šio požiūrio paklydimą, užaugę su šiuo požiūriu nuo vaikystės, matydami jį visur aplinkui materializmo pavidalu, kuris taip plačiai paplito vakarų kultūroje. Dvasingi žmonės suprato, jog tai nėra teisinga. Jie suprato, kad Žemės resursų prievartavimas, gyvūnų populiacijų naikinimas dėl akivaizdaus nejautrumo ar pelno troškimo – visa tai nėra teisinga.

Gamtos išsaugojimo judėjimas ir savęs neigimas

Tačiau jų ego ir iliuzijos jėgos nuvedė juos į priešingą kraštutinumą, sakydamos: „Užuot mėginę pavergti Žemę jėga, turėtumėme nieko nedaryti. Nes mes, žmonės, neturime jokios teisės būti Žemėje. Mes nesame natūrali šios planetos dalis. Gyvūnai ir gamta yra natūrali dalis.“ Ir iš tiesų, gamtos išsaugojimo judėjime egzistuoja labai plati filosofija, vaizduojanti šią planetą kažkada buvus tyra, nesuteršta gamta, bet tuomet scenoje pasirodė žmonės ir viskas nuo to laiko ritasi tik žemyn.

Bet dabar, mano mylimieji, giliai už šios filosofijos iš tiesų slypi labai subtili tiesa. Nes iš tiesų, būtų galima sakyti, kad Žemė kažkada buvo daug tyresnėje būsenoje, kai ją sukūrė Elohimai. O po Žmogaus Nuopolio į žemesniąją sąmonės būseną, viskas iš tiesų ėmė ristis žemyn, kol buvo pasiekta dabartinė situacija, kuomet gamtoje egzistuoja daugybė įvairiausių disbalansų, pasireiškiančių ligomis, nuodingais vabzdžiais, įvairiausiomis užkrečiamomis ligomis ir maisto trūkumu žmonių populiacijai išmaitinti.

Tad čia iš tiesų esama tiesos. Tačiau turite žvelgti giliau. Turite žvelgti giliau nei siekia dabartinė civilizacija ir pramonės revoliucija ir turite suprasti, kad žmonijos sukeltas ritimasis žemyn prasidėjo labai seniai, ir jį sukėlė nuopolis žmonijos sąmonėje. Tai sukėlė ne pramonės revoliucija ar technologija.

Tai iš tiesų yra psichologinė problema, savo šaknimis siekianti pačią žmogaus psichikos šerdį. Bet tuomet turite pažvelgti toliau už viso to ir suprasti, kad žmonių psichologija, kurią matote reiškiantis pramonės revoliucijoje ir Žemės resursų prievartavime, nėra aukščiausia žmogaus potencialo išraiška. Egzistuoja dvasinis potencialas, nes jūs turite potencialą transcenduoti žmogiškąją godumo ir savanaudiškumo sąmonę, transcenduoti ego ir vėl užmegzti ryšį su tyra vizija, kurioje Dievas jus sukūrė pagal savo paties paveikslą ir panašumą, pasiųsdamas čia būti bendrakūrėjais su Dievu ir viešpatauti Žemėje.

Bet tai nereiškia, kad pavergiate Žemę ir kontroliuojate ją per ego ir jo nepasotinamus materialių turtų ir malonumų troškimus. Ne, tai reiškia, kad viešpataujate, pasiekdami sąmonės būseną, kurią pademonstravo Jėzus: „Aš ir mano Tėvas esame Viena. Mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu.“ Tad jūs suvokiate, kad tai Dievas jumyse, AŠ ESU KAS ESU, viešpatauja Žemėje.

Turite teisę būti Žemėje

Tačiau, kad galėtumėte tai pasiekti, turite būti pasirengę prisiimti atsakomybę ir suprasti, kad nėra nieko fundamentaliai blogo būti žmogumi Žemės planetoje. Žemės planetą Dievas sukūrė ne tam, kad ji egzistuotų su nepaliesta gamta be jokių žmonių joje. Žemės planeta, nuo pat pradžių, buvo sumąstyta ir sukurta kaip dvasinė platforma Dievo bendrakūrėjų – kuriuos jūs šiandien vadinate žmonėmis – evoliucijai.

Tad jūs turite paties Dievo jums suteiktą teisę čia būti. Tai nėra tiesa, kad Dievas jus sukūrė nusidėjėliu ir kad jūs sugebate tik nusidėti, ir kad viskas, ką bedarytumėte, yra nenatūralu ir griauna gamtą. Tai yra melas. Tai nėra tiesa, kad esate protingas gyvūnas, nors jūsų kūnas ir yra protingas gyvūnas. Tačiau jūs esate daugiau nei kūnas, ir todėl turite teisę čia būti. Jūs nesate kažkokio atsitiktinio proceso ar kažkokio atsitiktinio incidento padarinys.

Tiesą sakant, tai yra liūdna tiesa – kaip Jėzus paaiškino savo paskutinėje mokymų apie ego serijoje, savo mokymuose apie juodai baltą mąstymą, dualistinį mąstymą – kad šiuolaikinis gamtos išsaugojimo judėjimas, ir daugelis kitų judėjimų, priklausančių Naujojo Amžiaus dvasingumui, iš tiesų yra paveikti dualistinio mąstymo. Ir subtiliu būdu jis dar labiau įtvirtina dualistinį mąstymą, kuris kyla iš ego ir iš antikristo proto.

Nes, jeigu pamąstytumėte apie gamtos išsaugojimo judėjimą, suvoktumėte, kad jis yra paremtas dualizmo tarp žmogaus ir gamtos koncepcija. Žmonės gyvena miestuose, kurie sugriovė tyrą prieš tai toje vietoje egzistavusią gamtą. Ir tiktai žmogaus nepaliestoje gamtoje egzistuoja pirmykštis grožis. Tačiau tai – kai esate pasirengę pripažinti tiesą – yra dualistinė filosofija, dualistinė pasaulėžiūra. Ir ją dar labiau stiprina gamtos išsaugojimo judėjimas. Ir jo dėka daugelis dvasiškai brandžių žmonių įstrigo savęs neigime, savęs kaip bendrakūrėjų su Dievu neigime, neigiančių savo teisę į dvasinį viešpatavimą – kaip priešingybę materialistiniam viešpatavimui – Žemėje.

Net ir abortų klausimas buvo giliai paveiktas šios filosofijos, kuri teigia, kad žmogus yra svetimas padaras Žemėje, sugebantis tik naikinti, ir todėl kuo mažiau įsikūnijime bus žmonių, tuo bus geriau. Tai yra filosofija, kuria tiki daugelis abortus palaikančių dvasingų žmonių, turinčių potencialą žinoti geriau – bet įstrigusių šiame subtiliame dualistiniame mele, kuris iš tiesų yra toks pat subtilus ir žaltiškas, kaip ir melas, kuriuo patikėjo Ieva.

Motinos meilė neturi tapti uždaro rato mąstymu

Nes, mano mylimieji, koks gi buvo melas, kuriuo patikėjo Ieva? Koks yra melas, kuriuo patikėjo kiekviena siela? Na, didele dalimi tai yra melas, kad būdami Žemėje turėtumėte prisitaikyti prie sąlygų Žemėje, užuot leidę Dievui jumyse viešpatauti Žemėje. Ir dabar mes priėjome labai subtilią mintį, apie kurią yra labai svarbu pamąstyti dvasiškai brandžiausiems žmonėms, kol jie sugebės suvokti tai savo širdimi.

Yra daug žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, judėjime už gamtos išsaugojimą – ir šių žmonių netgi yra judėjime už teisę moterims pasirinkti abortą ir daugelyje kitų judėjimų – kurių veiksmai kyla iš labai nuoširdžios meilės gyvenimui. Jie iš tiesų turi Motinos meilę ir veikia šios Motinos meilės vedini ir skatinami. Ir todėl jie turi tyrus motyvus ir tyras širdis savo pastangose apsaugoti gyvybę, netgi pastangose apginti moters teisę į tam tikrą su jos gyvenimu susijusią laisvę. Jų motyvacija yra tyra ir grįsta meile. Tačiau turite suprasti, kad tai yra motiniška meilė. O motiniška meilė palikta pati sau gali tapti uždaru ratu.

Ir daugeliui dvasingų žmonių nutiko taip, kad jų motiniška meilė tapo uždaro rato logika, nes jie neužmezgė ryšio su Tėvo Tiesos Dvasia. Ir tuo būdu Motinos meilė tapo susikoncentravusi į materialų pasaulį, galvodama, kad čia egzistuojančių sąlygų neįmanoma pakeisti. Ir todėl turime mėginti išsaugoti tai, kas čia yra – išsaugoti gamtą, ekosistemą, gamtinius resursus – ir šie žmonės nesuvokia, kad sąlygos, kurias šiuo metu matote Žemėje, nebuvo sukurtos Dievo, jos buvo sukurtos per milijonus metų, dėl žmogaus sąmonėje įvykusio nuopolio. Ir todėl jos toli gražu nėra aukščiausias potencialas Žemės planetai. Jos iš tiesų neišreiškia tyros vizijos. Ir todėl, jeigu pasiliksite Motinos meilėje ir leisite Motinos meilei tapti uždaru ratu, besikoncentruojančiu į materialų pasaulį, niekada nesugebėsite transcenduoti esamų sąlygų.

Kai naikinate tai, ką siekiate išsaugoti

Kaip daug kartų savo mokymuose paaiškinau, Motinos Šviesa turi savyje įdiegtą jėgą, sutraukiančiąją Motinos jėgą, griaunančią visas struktūras, kurios nėra harmonijoje su Tėvo valia ir vizija. Todėl judėjime už gamtos išsaugojimą esantys žmonės, kurie veikia, vedini tyrų motyvų išsaugoti gamtą, iš tiesų ilgalaikėje perspektyvoje padeda naikinti tai, ką siekia išsaugoti.

Jie pasilieka uždaroje, užburto rato logikoje, nesugebančioje matyti, kad vienintelis būdas išsaugoti Žemę, išsaugoti net ir gamtos resursus, yra sugrąžinti ją atgal į harmoniją su Tėvo vizija šiai Žemei. Kad tos sąlygos, kurios nėra teisingos, kurios nėra pusiausvyroje, galėtų būti transcenduotos ir Žemė galėtų sugrįžti į tyrą būseną, kurioje būtų tvari. Kai tuo tarpu dabartinės sąlygos nėra tvarios, ir būtent dėl to matote, kad net ir pati Motina Gamta griūna per vis didėjantį audrų, žemės drebėjimų ir kitų disbalansų gamtoje skaičių.

Ir ši idėja – jeigu ją sugebėtų priimti pakankamai žmonių, esančių tarp aukščiausių 10% labiausiai dvasiškai pažengusių žmonių – galėtų padaryti revoliuciją ne tik gamtos išsaugojimo judėjime, bet ir daugelyje kitų judėjimų bei organizacijų, siekiančių išsaugoti Motinos Šviesą, Motinos meilę ir išreikšti šią Motinos meilę. Ir toks būtų mano troškimas: pamatyti šį apreiškimą pasklindant kaip ratilai vandenyje, kuomet žmonės suvoktų, jog mums reikia palikti senąjį požiūrį į Dievą – tolimą, teisiančią piktą būtybę danguje, kokiu jis buvo vaizduojamas tradicinėje krikščionybės religijoje. Ir mums reikia atkurti ryšį su mylinčiu Tėvu, kuris mus taip stipriai myli, jog nenori, kad liktume įstrigę netobulose sąlygose. Ir todėl Jis nori, kad transcenduotume save ir sugrįžtume į jo karalystę, kuri yra Kristaus sąmonė.

Dideli pinigai ir gamtos išsaugojimo judėjimas

Jeigu žmonės galėtų pabusti ir tai suvokti, jie iš tiesų pradėtų matyti, kaip visą už šių progresyvių judėjimų egzistuojančią filosofiją yra paveikusi dualistinė sąmonė. Paveikusi netgi iki tokio lygmens, kuomet visas gamtos išsaugojimo judėjimas yra įtakojamas užkulisiuose – didelius pinigus valdančių žmonių interesų, kurie mato galimybę gauti pelną, sukurdami dirbtinį gamtos resursų trūkumą. Užblokuodami priėjimą prie šių gamtos resursų, steigiamais gamtos rezervatais ar nacionaliniais parkais, užšaldančiais didžiulius plotus, taip sukuriant galimybę šitoms didelėms kompanijoms įgyti praktiškai absoliutų monopolį.

Ir tai buvo kapitalistų svajonė nuo pat XIX-ojo amžiaus, kuomet tam tikri gyvybės srautai suvokė nenorintys laisvos ekonomikos. O vienintelis būdas sugriauti laisvos rinkos ekonomiką buvo, pasinaudojus demokratiškai išrinkta valdžia, įtvirtinti įstatymus, suteikusius didelėms kompanijoms nesąžiningą pranašumą prieš mažesnes nepriklausomas verslo bendroves. Ir šitaip buvo leista daugeliui didelių kompanijų daryti praktiškai ką tiktai nori, naftos, medienos ir kitų resursų gavybos srityje, tuo pat metu nuskandinant bet kokią konkurenciją.

Ir tai, mano mylimieji, yra situacija, kurią, deja, daugelis gero norinčių, tačiau dvasiškai nebudrių žmonių gamtos išsaugojimo judėjime, palaiko, patys nesuprasdami to, ką daro. Ir todėl aš norėčiau pamatyti nubudimą, kuomet suvoktumėte, kad tai neturėtų būti gamtos išsaugojimo judėjimo tikslas sugrąžinti šią planetą atgal į gamtą, tikslas turėtų būti, kaip iš tiesų sakė Sen Žermenas, sugrąžinti šią planetą į pirminį Dievo įvaizdį – tyrą įvaizdį šiai planetai.

Ir šio tyro įvaizdžio dalis taip pat yra ir žmonės, nes jie yra neatsiejama gyvybės šioje planetoje dalis. Tačiau šis įvaizdis apima žmones, kurie nėra įstrigę dualistinėje sąmonėje, kurioje jie save laiko priešpriešoje gamtai. Vietoj to jie save mato vienovėje su gamta, vienovėje su visa gyvybe ir – užuot manę turintys kovoti su Motina Gamta dėl jos resursų, privalantys ją pavergti ir kontroliuoti, prievartaudami ją ir plėšdami – jie suvokia galintys dirbti kartu su Motina Gamta.

Ir tuomet iš tiesų galės išsipildyti Jėzaus pažadas: „Nebijok, mažoji kaimene, Tėvui malonu tau dovanoti savo karalystę.“ Tačiau Dievas jums dovanos savo karalystę čia Žemėje per Motiną Gamtą ir per Motinos Šviesą, materializuojančią gausingą gyvenimą, saugomą tyroje šios planetos vizijoje, kuri buvo prarasta per žmonijos sąmonės nuopolį, kuomet Dievo bendrakūrėjai iš tiesų susikūrė sąlygas, esančias labai toli nuo gausingo gyvenimo.

Paleiskite stabmeldišką įvaizdį, kad gamta yra tobula

Ir visgi milijonai žmonių šiandien – kaip sakiau prieš tai, bet pakartosiu dar kartą, nes tai yra svarbu – milijonai labiausiai dvasiškai pažengusių žmonių, kurie yra dvasiniuose judėjimuose, gamtos išsaugojimo judėjime ir kituose judėjimuose – jie iš tiesų tvirtina, kad dabartinės sąlygos žmogaus nepaliestoje gamtoje yra natūralios, yra tokios, kokios turėtų būti, ir kad viskas gali būti tik taip, o ne kitaip. Ir tai yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kliudančių Aukso Amžiaus atėjimui. Kadangi dauguma dvasiškai pažengusių žmonių – turinčių potencialą būti Aukso Amžiaus bendrakūrėjais – užfiksavo savo protus ties netyru įvaizdžiu, kuomet jie patvirtina dabartines savo matomas sąlygas gamtoje kaip amžinas ir nekintančias.

Kokia gi prasmė saugoti gyvūnų rūšį, jeigu ši rūšis nebuvo pirminės Dievo vizijos šiai planetai dalimi ir yra puolusios žmogaus sąmonės kūrinys? Kam kurti judėjimą tai išsaugoti? Galiu suprasti „išsaugokime banginius,“ tačiau „išsaugokime nuodingus vorus“ – šito aš negaliu suprasti.

Tačiau, jeigu pažvelgtumėte į gamtos išsaugojimo judėjimą, pamatytumėte, kad daugelis žmonių nuoširdžiai tiki, jog visos gyvūnų rūšys yra natūralus reiškinys, ir kad jos buvo sukurtos Dievo arba sukurtos evoliuciniu procesu, ir todėl jas visas reikėtų visomis jėgomis saugoti. Net iki tokio taško, kuomet vienos rūšies išsaugojimui turėtume paskirti žemės plotą, kuris galėtų išmaitinti milijonus žmonių. Tai yra disbalansas, gyvenimo neigimas, savęs kaip bendrakūrėjo su Dievu neigimas. Ir tai yra neigimas, su kuriuo buvo nueita iki kraštutinumo.

Žmonės dalyvavo dabartinių užterštumo problemų sukūrime. Jeigu sustabdysite žmogiškąją veiklą, ne visos šios problemos pradings. Jos yra bendrakūrimo padarinys. Jas privalo panaikinti bendrakūrėjai, kurie šias problemas sukūrė. Ir tai padarysite, ne šalindami tamsą, bet nešdami šviesą ir bendrakurdami geresnes sąlygas, atverdami savo protus aukštesnei vizijai, tyrai vizijai, užuot patvirtinę dabartines sąlygas kaip turinčias kažkokį amžinumą ar esančias už jūsų galių jas pakeisti ribų.

Tie, kurie juokiasi iš to, ko nenori matyti savyje

Mano Mylimieji, matau daug žmonių, kurie atranda mūsų svetaines ir perskaito apie tarp žmonių sąmonės ir gamtos reiškinių, tokių kaip žemės drebėjimai bei uraganai, egzistuojantį ryšį ir jie juokiasi. Jie galvoja, jog yra absurdiška teigti, kad toks ryšys egzistuoja. Tačiau realybė čia yra tokia, kad kiekvienas netobulas dalykas Žemėje buvo sukurtas per žmogiškų būtybių sąmonę, kadangi Dievas jums suteikė teisę viešpatauti Žemėje. Ir patvirtindami idėją, kad gamtos sąlygos yra už žmonių galios jas pakeisti ribų, jūs tik patvirtinate šiuos netobulumus.

Ir tuomet velnias gali nueiti kvatodamas, nes jam pavyko jus įtikinti savo pagrindiniu melu – kad kartą padarius klaidą, kartą nupuolus, kartą nusidėjus, niekada nebegalėsite sugrįžti pas Dievą. Tai yra esminis melas, kuriame yra įstrigę tokia daugybė žmonių, net ir tokia daugybė nuostabių krikščionių, kurie yra pasišventę mano širdžiai. Tačiau jie vis dar tebesilaiko įsitikinimo, kad Dievas juos sukūrė nusidėjėliais. Ir tik Jėzus buvo aukščiau viso to, kadangi gimė iš nekaltos mergelės ir kadangi buvo daug ypatingesnis už jus.

Sakiau tai anksčiau, bet pasakysiu tai dar kartą: AŠ ESU Dangiškosios Motinos Žemei atstovė. Myliu kiekvieną iš jūsų tokia pačia begaline meile, kokia mylėjau ir Jėzų, kai laikiau jį savo rankose. Leiskite šiai begalinei meilei sudeginti jumyse iliuzijas, kad kas nors šiame pasaulyje gali atskirti jus nuo Dievo ir nuo Dievo karalystės, kuri yra jumyse.

Taigi, mano mylimieji, dėkoju jums už jūsų dėmesį ir jūsų pastovumą, kalbant mano rožinius ir invokacijas. Noriu apkabinti visus tuos visame pasaulyje, kurie atrado šiuos rožinius ir kurie ryžosi juos kalbėti, aukodami tam savo laiką. Mano meilė ir dėkingumas jums visiems.

Ir dabar sakau: „Leiskite sau priimti šią meilę. Pasijuskite jos apsupti ir leiskite sau pajausti, kad esate jos nusipelnę, nes nebuvote sukurti nusidėjėliu, bet buvote sukurti Dievo sūnumi arba dukterimi.“ Ir jeigu atrasite sąlygas savo sąmonėje, kurios neleidžia jums to priimti, tuomet imkitės jų, naudodamiesi mūsų jums duotais rožiniais ir technikomis, ir spręskite jas, kol galėsite virš viso to pakilti ir galiausiai galėsite visa tai paleisti, nes suvoksite, kad tai yra ne kas kita kaip iliuzija. Tad užsklendžiu jus begalinėje Motinos širdies meilėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels