Dvasinis aklumas – pagrindinis ego keliamas iššūkis

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2006 balandžio 15 d., per Kim Michaels


Šioje mokymų serijoje ketinu jums duoti trumpą apžvalgą apie iššūkius, kuriuos žmogiškasis ego kelia visiems dvasios ieškotojams, kad ir kokiu išoriniu mokymu ar religija jie besektų. Tai yra, taip sakant, „mažiausia, ką turėtumėte žinoti apie žmogiškąjį ego.“

Kodėl duodu šiuos mokymus? Nes ego įveikimas yra centrinis dvasinio kelio aspektas. Kad ir kokiu išoriniu mokymu ar tradicija besektumėte, jūs PRIVALOTE įveikti ego, jei norite pasiekti aukštesnę sąmonės būseną, kuri yra VIENINTELIS būdas pakilti virš būtinybės pakartotinai įsikūnyti Žemėje. Fundamentali realybė yra tokia, kad žmogiškasis ego paprasčiausiai negali įžengti į „Dangų,“ ar kad ir kaip norite vadinti tą vietą. Tad, net jeigu dvasinis mokymas nekalba tiesiogiai apie ego, bet kuris tikras mokymas yra sukurtas padėti jums atsiskirti nuo ego ir susikurti naują tapatumo jausmą, kuris nebūtų paremtas ego.

Galite pamanyti, kad turėčiau pradėti pateikdamas žmogiškojo ego apibrėžimą, tačiau, kai suprasite, kas yra ego, suvoksite, kad tai nėra pats produktyviausias metodas. Priežastis ta, kad pagrindinis ego keliamas iššūkis yra tai, jog jis iškraipo viską, ką „matote.“ Ego sukuria filtrą, kuris „nuspalvina“ jūsų proto suvokimą, ir šis filtras iškraipytų visus mano mėginimus apibrėžti ego. Tad pirmiausia norėčiau pakalbėti apie dvasinio aklumo problemą – nes, kol neimsite praregėti iš šio aklumo, tol iš tiesų nėra jokios prasmės toliau ką nors sakyti apie ego.

Kas yra dvasinis aklumas?

Kai paprastai įsivaizduojate aklą žmogų, galvojate, kad tai yra žmogus, kuris nieko negali matyti. Tad galite manyti, jog dvasinis aklumas reiškia, kad žmogus nesugeba matyti dvasinių gyvenimo aspektų. Galbūt toks žmogus būtų ateistas arba mokslininkas materialistas, neigiantis Dievo egzistavimą arba neigiantis, kad žmonės turi dvasinę prigimtį. Tačiau tai nėra tikrasis dvasinio aklumo apibrėžimas.

Iš tikrųjų, dauguma žmonių, kurie yra dvasiškai akli, yra absoliučiai įsitikinę, jog yra religingi arba dvasingi žmonės. Didelę jų dalį galite atrasti krikščioniškose bažnyčiose kiekvieną sekmadienį. Kiti priklauso tradicinėms kitų pasaulinių religijų atšakoms, o kai kurie iš jų priklauso įvairiems Naujojo Amžiaus judėjimams. Visiems šiems žmonėms bendra yra tai, kad jie yra absoliučiai įsitikinę, jog priklauso vienintelei tikrai religijai, arba kad seka aukščiausiu įmanomu guru ar dvasiniu mokymu.

Šie žmonės yra absoliučiai įsitikinę, kad bus išganyti, pakils, įžengs į Nirvaną, pasieks amžinąjį gyvenimą, ar kad ir kaip jie apibūdintų savo religinių pastangų galutinį rezultatą. Tačiau realybėje šis įsitikinimas yra paremtas žmogiškojo ego sukurta iliuzija. Ego, taip sakant, nuleido šydą ant šių žmonių akių, priversdamas juos matyti iškreiptą vaizdą. Paprasčiausia iliustracija būtų, kai paimate ir užsidedate spalvotus akinius. Viskas, į ką žiūrėsite per šiuos akinius, nusidažys jų stiklo atspalviu.

Dabar įsivaizduokite, kad kūdikiui nuo pat gimimo buvo įstatyti geltoni kontaktiniai lęšiai. Vaikas užaugtų į viską žiūrėdamas per geltonus lęšius, ir todėl manytų, kad dangus yra žalias. Vaikas neturėtų jokių priežasčių abejoti, ar tai, ką jis mato kaip „realybę“ yra tikslu, ir todėl būtų absoliučiai įsitikinęs, kad dangus iš tiesų yra žalias. Iš esmės būtent taip ir ego yra iškreipęs kiekvieno žmogaus šioje planetoje dvasinį matymą. Kiekvienas žmogus užaugo su iškreiptu „realybės“ vaizdu, tačiau dauguma žmonių niekada nematė alternatyvos ir todėl neturi jokių priežasčių abejoti savo pasaulėžiūra.

Esminė ego keliama problema

Tai paaiškina, kodėl tiek daug žmonių laiko save labai religingais ar dvasingais žmonėmis, ir yra absoliučiai įsitikinę, kad bus išganyti. Tačiau iš tiesų jie eina keliu, kuris niekada negalės atvesti į išganymą. Priežastis ta, kad tai yra netikras kelias, kurį sukūrė ego, ir todėl jis yra tas kelias, kurį Biblija aprašo taip:

Yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi (Patarlių 14,12).

Ar tai reiškia, jog sakau, kad dauguma religingų/dvasingų žmonių šioje planetoje eina klaidingu keliu? Būtent tą iš tiesų ir sakau, ir aš tiesiog kartoju tai, ką sakiau jau prieš 2000 metų:

13 Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo einančių.
14 O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa (Mato, 7 skyrius).

Erdvūs vartai ir platus kelias yra sukurti žmogiškojo ego. Ego sukūrė iliuziją, kad galite būti išganyti, neįveikę savojo ego, neatlikę sunkios ir nemalonios užduoties, kurią aprašiau šitaip:

3 Kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?
4 Arba kaip gali sakyti broliui: ‘Leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, kai tavo akyje rąstas?!
5 Veidmaini, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies (Mato, 7 skyrius).

Veidmainystės esmė yra nenoras keistis. Tačiau nė vienas veidmainis niekada nesuvokia, jog jis arba ji nenori keistis. Priežastis ta, kad veidmainiai visada tiki savo ego iliuzijomis, tai reiškia, jog jie tvirtai tiki neturintys keistis. Jie grindžia šį tikėjimą faktu, jog dėl to, kad priklauso vieninteliam tikram dvasiniam/religiniam judėjimui ir – kadangi yra įvykdę tam tikrus išorinius reikalavimus – jie garantuotai bus išganyti. Kai tikite, kad jūsų išganymas yra garantuotas, kam tuomet keistis? Tai yra erdvūs vartai ir platus kelias, vedantis į pražūtį. Kaip jums išvengti ėjimo šiuo klaidingu keliu?

Vienintelė išeitis

Jeigu nebūtų jokių galimybių ištrūkti iš ego sukurtų iliuzijų, aš, žinoma, neduočiau šio mokymo. Bet išeitis iš tiesų egzistuoja, ir galėtume sakyti, kad tai yra saugumo mechanizmas, kurį Dievas įdiegė, kurdamas visatą. Norėdami atrasti šią išeitį, turite siekti praskleisti ego sukurtų iliuzijų šydą. Vienintelis būdas tai padaryti yra užmegzti ryšį tarp savo sąmoningo proto ir proto, kuris yra aukščiau už ego ir nepasiekiamas ego. Šį protą galima vadinti įvairiausiais vardais, tačiau terminas, kurį Pakylėtieji Pulkai naudoja dažniausiai, yra „Kristaus protas.“ Štai kodėl sakiau:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės." (Jono 6,53)

Nors šis išsireiškimas buvo pritaikytas tai sąmonei, kurią dauguma žmonių turėjo prieš 2000 metų – ir nors aš pilnai suprantu, kad jis skamba keistai šiandieniniams dvasios ieškotojams – jame slypi tiesos sėkla. Jums tiesiog reikia suvokti, kad „žmogaus sūnaus kūnas ir kraujas“ reiškia Kristaus sąmonę. Kristaus protas yra sąmonės būsena, visiškai išeinanti už žmogiškojo ego ribų. Tad tik tuomet, kai valgysite šią proto būseną, kai leisite jai įeiti į savo sąmonę, galėsite išsilaisvinti nuo ego. Taip yra dėl to, kad Kristaus protas yra vienintelis protas, sugebantis matyti Dievo realybę.

Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus, Tėvo prieglobstyje esantis, mums Jį apreiškė (Jono 1,18).

Tad tiktai Kristaus protas gali suteikti jums atskaitos tašką, kuris leis jums permatyti ego sukurtas iliuzijas. Tiktai Kristaus protas leis jums patirti Tiesos Dvasią. Štai kodėl sakiau:

24 Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos.
25 Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
26 Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio.
27 Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“. (Mato, 7 skyrius)

Kristaus sąmonė yra uola, o smėlis yra ego sąmonė. Jeigu statysite savo tapatumo jausmą – savo namą – ant ego iliuzijų, nesugebėsite atlaikyti išbandymų – gyvenimo liūčių.

Kaip galite užmegzti ryšį su Kristaus protu? Jūs jau turite gebėjimą tai padaryti. Šis gebėjimas yra jūsų asmeninis Guodėjas, jūsų Kristaus AŠ, kuris gali sujungti jus su aukštesniąja jūsų esybės dalimi – su jūsų AŠ ESU Esatimi. Jau pats faktas, kad atradote šią svetainę, rodo, jog jau esate šiek tiek atviri ryšiui su savuoju Kristaus AŠ – antraip tiesiog nebūtumėte atviri mokymams, kuriuos duodu. Dalykas, kurį jums reikia padaryti toliau, yra dvejopas:

  • Turite stiprinti savo ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Duodu mokymus ir įrankius kaip tai daryti šioje svetainėje, tačiau pradėti galite nuo šio pratimo.

  • Turite pradėti sąmoningiau suvokti ego ir jo iliuzijas, kuriomis jis mėgina įkalinti jus dvasiniame aklume. Tiktai tuomet, kai sąmoningai permatysite ego iliuzijas, jūsų vidinis žvilgsnis, jūsų dvasinė vizija atsivers, ir tuomet galėsite pakilti virš ego ir galėsite apsivilkti Kristaus protą.

Mokymai šiame skyrelyje yra skirti padėti jums pradėti permatyti ego iliuzijas.

Pagrindinė ego iliuzija

Pagrindinė problema su ego yra ta, kad jis iškreipia jūsų dvasinį regėjimą, ir todėl nesugebate suvokti Dievo realybės, Dievo tiesos. Kristaus proto esmė yra ta, jog jis visada yra vienovėje su Dievu, ir todėl per Kristaus protą galite patirti – tiesiogiai – Vieną Realybę, Vieną Dievo Tiesą. Štai kodėl sakiau:

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje. (Jono 4,24)

Kristaus protas suvokia Gyvąją Dievo Tiesą ir suvokia, jog ši tiesa nuolatos auga, plečiasi ir save transcenduoja. O kadangi Kristaus protas patiria šią Gyvąją Tiesą, tiesos aprašymas jam tampa nebereikalingas. Tad dabar suvokiate, jog egzistuoja skirtumas tarp tiesos aprašymo ir pačios tiesos – Tiesos Dvasios.

Norėdamas padėti jums tai suprasti, duosiu jums palyginimą. Įsivaizduokite, kad niekada neragavote obuolio. Girdėjote žmones kalbant apie obuolius, matėte juos per televizorių ir apie juos skaitėte. Tačiau tai, ką gavote iš šių šaltinių, yra tik aprašymai. Kai kurie iš jų gali būti labai vaizdingi aprašymai, labai išraiškingai aprašantys obuolio skonį, ir jeigu jie iš tiesų yra geri, jie netgi gali paskatinti jūsų burnoje kauptis seiles. Tačiau kad ir kokie geri bebūtų šie aprašymai, jie nėra tas pats kas iš tiesų paragauti obuolio; nė vienas aprašymas negali pakeisti tiesioginio patyrimo. Tačiau, kai laikysite rankoje obuolį ir jo atsikąsite, aprašymai jums taps nebereikalingi. Kam tuomet jums bereikėtų skaityti knygą, aprašančią obuolio skonį, kai lygiai taip pat lengvai galite atsikąsti tikro dalyko?

Tai yra centrinė problema su ego. Kaip vėliau išsamiau aprašysiu, ego gimė, kai atskyrėte save nuo Dievo. Ego gimė iš atskirties tarp jūsų ir Dievo, ir per laiką jūs taip stipriai buvote apakinti ego iliuzijų, kad sąmoningai nebesugebate patirti „Tiesos Dvasios.“ Tad, užuot patyrę Dievo tiesą tiesiogiai, ėmėte remtis Dievo realybės aprašymais, įgijusiais religinių ir dvasinių mokymų pavidalą.

Ar suvokiate mano mintį? Centrinė problema, su kuria susiduriate būdami dvasios ieškotoju, yra ta, kad jums reikia sugrįžti į vienovės su Dievu jausmą – nes jeigu neturėsite šio vienovės jausmo, kaip tuomet galėsite įžengti į Dievo karalystę? Tad, norėdami tai pasiekti, turite sugrįžti į nekaltumo būseną, kurioje tiesiogiai patirtumėte Dievo realybę, ir jokie aprašymai jums nebebūtų reikalingi.

Kai praradote tiesioginį ryšį su Dievo realybe, ego sukūrė – beveik – neribotą skaičių pakaitalų. Kadangi ego nesugeba tiesiogiai patirti Dievo realybės, jis sukūrė šios realybės aprašymus. Tačiau, kad ir kokie geri bebūtų šie aprašymai, jie niekada negalės pakeisti tiesioginės patirties, ir būtent dėl to sakiau, kad turite garbinti Dievą dvasioje ir tiesoje. Deja, ego nesugeba suvokti šios tiesos, ir todėl ego tiki, kad jo aprašymas prilygsta realybei – tiesą sakant, jis tiki kad aprašymas YRA realybė.

Centrinė problema su ego yra ta, jog jis pakeitė Dievo realybę aprašymu, tačiau tiki, kad jeigu nepaliausite sekti šiuo aprašymu, galiausiai įžengsite į Dievo karalystę. Milijardai žmonių tiki esantys labai religingi ir yra įsitikinę, kad bus išganyti. Tačiau jie eina plačiu keliu, kuris veda į pražūtį, nes tiki iliuzija, kad ego kelias atves juos į Dangų.

Biblija, Tora, Bhagavad Gita, Dhamapada, Tao Te Čing, ir pakylėtųjų mokytojų per praėjusį šimtmetį perduoti mokymai – įskaitant ir mokymus šioje svetainėje – visi jie yra tiesos aprašymai, tačiau jie NĖRA Gyvoji Tiesos Dvasia. Jeigu ego pavyko jus įtikinti, kad, sekdami vienu iš šių mokymų, įžengsite į Dangų, neatidavę savo ego, tuomet esate įkliuvę į centrinius ego iliuzijos spąstus, tos pačios iliuzijos, kuria Žaltys sugundė Ievą – simbolizuojančią jūsų sielą – Rojaus Sode.

Tačiau tai yra faktas, kad, kol liksite įstrigę ego iliuzijose, tol neturėsite amžinojo gyvenimo. NIEKADA neįžengsite į Dievo karalystę, jei neleisite ego mirti ir neapsivilksite Kristaus sąmonės vestuvinio drabužio:

11 Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė žmogų, neapsirengusį vestuviniu drabužiu.
12 Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo.
13 Tada karalius paliepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’.
14 Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų“. (Mato, 22 skyrius)

Tačiau iš tiesų visi yra pašaukti, bet maža yra tų, kurie pasirenka eiti ankštu ir siauru keliu, vedančiu juos į laisvę nuo ego iliuzijų. Todėl jie pasilieka ego sukurtoje proto tamsybėje, kurioje gyvenimas pavirsta kančia. Todėl: „Rinkitės gyvenimą!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com