Visada ieškokite praktiško sprendimo – o ne idealaus sprendimo

TEMOS: Nuspręskite paimti Pietų Amerikos šalis į savo rankas – Naujas požiūris į konfliktus dvasiniuose judėjimuose

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2006 sausio 3 d., per Kim Michaels

Nuspręskite paimti Pietų Amerikos šalis į savo rankas

Daugeliu atveju tiesiog nėra nė vieno kandidato ar politinės partijos, kuri būtų dermėje su pakylėtaisiais mokytojais. Todėl prašau jūsų suprasti, kad mes esame, kaip sakė El Morija, praktiški realistai. Mes neieškome idealaus kandidato. Mes ieškome kandidato, kuris galėtų suteikti tos konkrečios šalies žmonėms pamoką, kurią jiems reikia išmokti, idant galėtų nuspręsti, kad jie, žmonės, paims savo šalies valdžią į savo rankas ir nebeleis tiems, kurie yra valdžioje, šia valdžia piktnaudžiauti.

Jūs jau padarėte žingsnius šia kryptimi, ir aš prašau jūsų suintensyvinti savo vizualizacijas, savo ryžtą, kad JŪS viešpataujate Kolumbijoje – ne valdžios elitas, ne tamsos jėgos, ne tie, kurie yra piktybiški ir korumpuoti, ir genami godumo, siekiantys kuo daugiau prisikimšti sau kišenes ir neturintys jokios meilės žmonėms. Prašau JŪSŲ pajausti tokią intensyvią meilę savo šalies žmonėms, kad tiesiog nebepriimsite dabartinių sąlygų tolesnio egzistavimo savo šalyje.

Jūsų ryžtas gali tapti atviromis durimis neįtikėtinai pagalbai iš pakylėtųjų mokytojų. Jūs galite iškviesti šviesą, galite parodyti kryptį, kuri gali įkvėpti tuos svarbius individus, esančius tinkamuose postuose, kuriuose būdami jie gali dramatiškai pakeisti politinį žemėlapį per labai trumpą laiką. Tačiau jie neturi pakankamai galios, neturi pakankamai varomosios jėgos, kuri leistų jiems prasiskinti kelią per pasipriešinimą jų misijai. O jūs galite jiems pagelbėti, laikydami tyrą viziją savo šaliai. Ir net ir keletas žmonių gali tai daryti, kai prisimenate viską, ką jums sakėme, apie tai, kad pirmiausia turite siekti vertikalios vienovės su savo pačių aukštesniąja esybe ir pakylėtaisiais mokytojais, o po to turite siekti horizontalios vienovės vienas su kitu.

Reikia, kad tam tikras skaičius žmonių susirinktų drauge vienovėje čia apačioje, idant atsakas iš Aukščiau galėtų būti duotas pilna galia. Jums reikia padaryti du dalykus, kad maksimaliai paveiktumėte savo šalį. Pirmiausia turite įtvirtinti ryšį su Dievo galia, esančia jumyse, su savąja AŠ ESU Esatimi ir pakylėtaisiais mokytojais. Turite užmegzti šį vienovės ryšį su mumis, kad nustotumėte tikėti melu, jog esate paprasčiausi žmonės, vaikščiojantys čia Žemėje, ir kad neturite nė kiek ne daugiau galios nei bet kuris kitas žmogus. Mano Mylimieji, jūs nesate žmogiškos būtybės. Jūs esate DVASINĖS būtybės, vaikščiojančios Žeme žmogiškame kūne. Ir jūsų turima galia yra ribojama tik jūsų gebėjimo ir noro leisti Dievo galiai tekėti per jus.

Ir tuomet, antras dalykas, kurį jums reikia pasiekti, yra susirinkti drauge tikroje dvasinėje vienovėje, tikrame vienovės jausme čia apačioje, kuomet nelaikytumėte vienas kito varžovais, nelaikytumėte vienas kito priešininkais. Ir suprastumėte, kad kai jūsų nuomonės išsiskiria, kaip jos natūraliai išsiskirs, vienintelis būdas išspręsti skirtumus harmoningu būdu yra visada ieškoti aukštesnės vizijos, aukštesnio tikslo, galinčio panaikinti žemesnius skirtumus, daugelis kurių, tiesą sakant, kyla iš ego.

Naujas požiūris į konfliktus dvasiniuose judėjimuose

Tačiau, žinoma, ne visi nuomonių skirtumai kyla iš ego. Daugeliu atveju, jie kyla paprasčiausiai dėl to, kad jūsų Dievo Liepsnos yra skirtingos, ir todėl esate linkę koncentruotis į skirtingus sprendimus tai pačiai problemai. Daugeliu atveju, abu sprendimai gali būti teisingi. Bet tuomet kurį sprendimą jums vykdyti? Na, galbūt kartais galite vykdyti daugiau nei vieną sprendimą. Tačiau daugeliu atveju, dalykas, kurį jums reikia padaryti, yra pakylėti savo sąmonę ir susiderinti su mumis, kad galėtume jums pasakyti, koks sprendimas yra praktiškiausias toje konkrečioje situacijoje.

Kaip sakiau, mes neieškome idealaus sprendimo, nes daugeliu atveju idealus sprendimas dar negali būti įkūnytas, nes dar nesame pakankamai arti Aukso Amžiaus. Todėl mes ieškome praktiškiausio sprendimo toje konkrečioje situacijoje. Todėl turite suprasti, kad, kai esate dermėje, dažnai pamatysite sprendimą, kuris jums atrodys idealus, nes idealus jis atrodys iš jūsų Dievo Liepsnos perspektyvos. Ir būtent dėl to ne kartą matome savo pasišventusius mokinius priešpriešoje vienas kitam, kuomet kiekvienas žmogus siūlo savo geriausią sprendimą – kaip jis jį mato iš savo Dievo Liepsnos perspektyvos.

Mano Mylimieji, mums yra liūdna matyti žmones nesutariant, kai iš tiesų jie abu yra teisūs ta prasme, kad, žvelgiant iš jų Dievo Liepsnų perspektyvos, sprendimas, kurį jie mato, yra idealus. Tad noriu paprašyti jūsų pamąstyti, kad, net jeigu matote idealų sprendimą problemai ar situacijai, gali būti neįmanoma įgyvendinti šį sprendimą, nes jis paprasčiausiai nėra praktiškas – atsižvelgiant į išorines sąlygas ir žmonių sąmonę. Ir būtent dėl to prašau jūsų susiderinti su El Morijos Praktiško Realizmo liepsna ir su mano Diplomatijos liepsna, idant galėtumėte išvengti šių konfrontacijų, ir galėtumėte ieškoti praktiško sprendimo ir pasiekti vienybę, įgyvendindami praktišką sprendimą toje situacijoje.

Tai jums suteiks tokį didelį vieningo tikslo pajautimą, tokį gilų harmonijos ir taikos tarpusavyje pajautimą, kad iš tiesų galėsite sukurti platformą, kuri atneš dangišką sprendimą žemyn iš pakylėtųjų mokytojų. O tuomet, jeigu sugebėsite pasiekti šią vienovę – viršuje ir apačioje – pamatysite, kaip politinis žemėlapis Kolumbijoje, ir kitose Pietų Amerikos šalyse, pradės keistis per labai trumpą laiką. Tačiau pirmiausia turime turėti vienovę čia apačioje, ir turime turėti vienovę tarp kiekvieno iš jūsų ir mūsų Viršuje.

Štai kodėl prašau jūsų, vardan meilės savo šaliai, atkreipti ypatingą dėmesį į Maitrėjos Vienovės Sferą, kuri iš tiesų yra didžiausia dispensacija, kokios ši planeta nematė jau labai ilgą laiką. Ir tai yra esminė dispensacija Aukso Amžiaus atnešimui, kurio viziją aš, Sen Žermenas, laikau šiai planetai. Tad noriu pagirti jus už jūsų pastangas ir sakau: „Nesiliaukite siekti vienovės, ir mes IŠ TIESŲ laimėsime!“ Sveikinu jus savo širdies meilėje ir užsklendžiu jus Laisvės Liepsnoje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels