Kodėl Pietų Amerikai reikalinga Tėvo disciplina

TEMOS: Aštuoniukės tėkmė tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2005 gruodžio 31 d., per Kim Michaels


Mano Mylimieji, aš, Marija, kartu su savo palydovu Rafaeliu, ateinu pasveikinti jūsų. Nes ir mane prikvietė jūsų begalinė meilė, jūsų džiaugsmas, jūsų entuziazmas. Ateinu padėkoti jums, kad suteikėte mums platformą, leidusią mums perduoti šią invokaciją Pietų Amerikai. Kartais galvoju, kad žvelgiate į mūsų pastangas pernelyg supaprastintu požiūriu, nes negalite – ir mes tai suprantame – matyti, kas dedasi aukštesnėse karalijose, matyti, kas dedasi Žemės užkulisiuose. Bet aš galiu jums pasakyti, kad ši invokacija Pietų Amerikai nebuvo garantuotas dalykas. Prieš šešis mėnesius nebuvo galima šimtu procentų nuspėti, ar galėsime perduoti šią invokaciją. Ji buvo perduota tik todėl, kad tiek daug žmonių ją užsitarnavo, kalbėdami kitus rožinius.

Mano Mylimos širdys, negalvokite, kad mes, pakylėtieji mokytojai, sėdime čia aukštai, žiūrėdami į jus žemyn, ir nuspręsdami, ką reikėtų daryti, visiškai neatsižvelgdami į tai, kas vyksta Žemėje. Mes visada atsižvelgiame į tai, kas vyksta Žemėje. Ir mes visada pritaikome savo perdavimus prie jūsų gebėjimo ir noro kopti aukštyn savo sąmonėje.

Aštuoniukės tėkmė tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos

Ar suvokiate, kaip svarbu yra sukurti aštuoniukės tėkmę tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos? Galbūt to nesuvokiate. Tačiau turiu jums pasakyti, kad, jeigu nebus teisingos aštuoniukės tėkmės tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos, tuomet Pietų Amerika negalės išpildyti savo dangiškojo plano ir tapti platforma Septintosios Pagrindinės rasės inkarnacijai.

Matote, mano mylimieji, viena pati Pietų Amerika negali išlaikyti pusiausvyros Septintajai Pagrindinei rasei, ypač ne dabartinėje situacijoje, kuomet matote tiek daug skurdo. Ar iš tiesų galėtume leisti tiems labai aukštiems gyvybės srautams įsikūnyti Žemėje pirmą kartą, kad jie užaugtų gyvendami gatvėje visiškame skurde ir įvairiais būdais išnaudojami?

Norint pakeisti šias visiško skurdo, kuriame gyvena vaikai, sąlygas, Pietų Amerika privalo būti pasiruošusi kai ko pasimokyti iš Šiaurės Amerikos. Ir kuo Šiaurės Amerika gali prisidėti? Na, kaip sakome naujoje invokacijoje, Šiaurės Amerika palaiko tėvo liepsną. O tėvo liepsna suteikia tam tikrą discipliną, tam tikrą vienovę, kuomet harmonizuojatės su aukštesniu tikslu, užuot tiesiog mėgavęsi Motinos Šviesa ir naudojęsi ja savo malonumui ar smagumui.

Tad mes matome didelį entuziazmą ir meilę Pietų Amerikoje, ir tai regėti yra tiesiog nuostabu. Tačiau pernelyg dažnai tai tiesiog yra panaudojama malonumams čia materialiame pasaulyje, be jokios Tėvo disciplinos ir susiderinimo su Aukso Amžiaus vizija. Ir būtent tai mes trokštame išvysti – kad atsirastų didesnė Motinos Šviesos disciplina, ir kad ji galėtų būti pakylėta aukštyn, užuot buvusi iššvaistoma horizontaliai.

Mano Mylimos širdys, vienovė yra raktas į Aukso Amžių. Nes be vienovės nebus jokio Aukso Amžiaus. Ir tiesiog bus dar vienas amžius, kuriame kiekvienas stengsis viską susigrobti sau, ir nė vienas nesilaikys aukštesnės vizijos, koks galėtų būti Aukso Amžius. Tad noriu pagirti jus už jūsų pastangas ir sakau: „Kelkite aukštyn savo viziją, įženkite į vienovę ir suvokite, kad Dievas gali nuveikti per jus daug daugiau, nei šiuo metu netgi galite įsivaizduoti.“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels