Dievo Šviesa gali išspręsti visas problemas

TEMOS: Kaip atnešti tikrus sprendimus pasaulinėms problemoms – Nustokite laukti išorinio gelbėtojo – Vienybė, peržengianti išorines ribas – Jūs inicijavote aukštyn kylančią spiralę

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2005 gruodžio 23 d., per Kim Michaels


Apsižvalgę čia Kolumbijoje ir Pietų Amerikoje iš tiesų matote daug rimtų problemų, matote daug problemų, kurios atrodo neturinčios jokio sprendimo. Galite galvoti: „Kokia gi mums nauda kalbėti rožinį už pasaulio problemas kokioje nors tolimoje šalyje, kai tai beveik neturi jokio poveikio mūsų pačių problemoms, nuo kurių kiekvieną dieną kenčiame?“ Tačiau aš jums sakau, kad yra labai vertinga pakylėti savo sąmonę virš savo kasdieninių problemų ir atrasti savyje ryžto sujungti jėgas su viso pasaulio širdimis, idant susieitumėte drauge vienovėje, melsdamiesi dėl problemų, kurios atrodo labai toli nuo jūsų pačių.

Ir dėl ko gi verta tai daryti? Tai daryti yra verta dėl to, kad, kai atrandate savyje pasiryžimą prašyti sprendimo kitų žmonių problemoms, tiesiate ranką Dievui ir užmezgate ryšį su Dievu. Ir tuomet Dievas iš tiesų gali atnešti sprendimą jūsų pačių problemoms stebuklingu būdu, kaip jums patiems to nebūtų pavykę padaryti savo išoriniu protu, savo sąmoningu protu.

Kaip atnešti tikrus sprendimus pasaulinėms problemoms

Mano Mylimos širdys, ar suprantate esminę idėją, kurią mėginame jums perduoti? Jėzus mėgina šią idėją jums perduoti savo svetainėje, aš ją mėginu jums perduoti savo naujoje knygoje. Idėja yra ta, kad negalite išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Problemos, kurias regite aplink save Pietų Amerikoje ir Kolumbijoje, buvo sukurtos dėl to, kad žmonės yra tam tikroje sąmonės būsenoje. Sprendimas šioms problemoms neatsiras tol, kol žmonės bus toje sąmonės būsenoje.

Tad ko gi prireiks, norint atnešti pokyčius? Reikės, kad kai kurie žmonės taptų atviromis durimis ir palypėtų aukščiau už šią sąmonę, kuri sukūrė problemas Pietų Amerikoje. Ir daugelis dvasingų mokinių iš tiesų įrodė, jog yra pasirengę kelti savo sąmonę, pakilti virš sąmonės, kuri sukūrė aplink juos egzistuojančias problemas. Ar suvokiate, kaip tai yra svarbu? Ar suvokiate, kaip tai yra svarbu pakylėtiesiems mokytojams ir kaip tai yra svarbu Dievui? Iš tiesų, nėra jokio kito būdo išspręsti žmonijos problemas, ar jos būtų Pietų Amerikoje, ar kur nors kitur. Kas nors privalo pakylėti savo sąmonę aukščiau už problemas sukūrusią sąmonę.

Jėzus vaikščiojo Žeme Vidurio Rytuose prieš 2000 metų būtent dėl to, kad tai buvo tamsiausia vieta Žemėje. Ir tai vis dar tebėra tamsiausia vieta Žemėje, nes nepakankamai žmonių priėmė jo mokymą. O apie ką buvo jo mokymas? Jo mokymas buvo apie pakilimą virš žmogiškos sąmonės, virš dualizmo sąmonės, kad virš jos pakilę galėtumėte pasiekti Kristaus sąmonę, Kristaus viziją, Kristaus sąmonės viziją. Ir tai iš tiesų yra vienintelis sprendimas žmonijos problemoms. Jokių kitų sprendimų nėra.

Tai yra visiška iliuzija, kai žmonės galvoja, kad ta politinė sistema ar ana politinė sistema galės išspręsti jų problemas. Kapitalizmas neišspręs skurdo problemų Pietų Amerikoje, bet jų taip pat neišspręs ir komunizmas ar socializmas, ar dar kokia nors politinės ideologijos forma, kurią sukūrė dualistinėje sąmonėje įstrigę žmonės. Ar matote, mano mylimos širdys, kaip tai yra svarbu?

Tai yra idėja, kuri – jei tik pakankamai žmonių galėtų ją suvokti – galėtų pakeisti šią planetą beveik per vieną dieną. Jeigu žmonės, užuot ieškoję šen ir ten žmogiškų sprendimų žmogiškoms problemoms, imtų siekti palypėti aukščiau už šias problemas sukūrusią sąmonę, ir imtų ieškoti dangiško sprendimo, kuris pas juos gali ateiti per Kristaus protą. Jei tik jie drįstų užmegzti ryšį su Kristaus protu savo širdyse, užuot tikėjęsi, kad popiežius, Jėzus, vyriausybė, ar prezidentas išspręs jų problemas.

Nustokite laukti išorinio gelbėtojo

Mano Mylimos širdys, tai šiandien yra esminė problema Žemės planetoje, ir ši problema yra ypač gili Pietų Amerikoje – kuomet žmonės pasyviai laukia, kad kas nors kitas atėjęs išspręs jų problemas. Arba jie pasyviai meldžiasi Dievui, kad Jis išspręstų jų problemas. Ar matote, kad daugybė religingų žmonių yra pasyvioje sąmonės būsenoje, kurioje galvoja, kad gali pasimelsti Dievui ir tuomet Dievas magiškai ateis ir išspręs jų problemas?

Tai paprasčiausiai nesuveiks! Žmonės tūkstančius metų meldėsi Dievui, kad šis išspręstų jų problemas, tačiau problemos niekur nedingo. O priežastis yra ta, kad jų požiūris yra netinkamas. Jų požiūrį reikia pakylėti aukščiau, idant žmonės suvoktų, kad Dievas TIKRAI išspręs jų problemas, tačiau tą jis padarys ne kaip išorinė jėga; tą jis padarys kaip vidinė jėga, vidinis Dievas, dirbantis per žmogų įsikūnijime. Būtent tai atėjo pademonstruoti Jėzus prieš 2000 metų, kuomet sakė: „Aš ir mano Tėvas esame viena. Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti. Bet mano Tėvas dirba per mane. Tai Tėvas manyje daro darbus.“

Tačiau Dievui reikalingas įrankis įsikūnijime, per kurį Jis galėtų dirbti, kadangi Jis davė žmonijai laisvą valią. Todėl kas nors, esantis čia fiziniame kūne, privalo, pasinaudodamas savo laisva valia, pakilti virš žmogiškos sąmonės, siekti dangiško sprendimo ir būti atviromis durimis šio sprendimo įgyvendinimui.

Jūs žvelgiate į Pietų Ameriką ir matote daug problemų. Ir kai kurie žmonės ateina ir sako: „Ar yra vilties išspręsti šias problemas?“ Tačiau sakau jums, kiekvienai problemai, kurią matote, egzistuoja idėja, egzistuoja supratimas, kurie padės žmonėms išspręsti šią problemą. Atkreipkite dėmesį į tai, ką sakau. Egzistuoja idėja, kuri padės žmonėms išspręsti jų problemą. Visos problemos kyla iš neišmanymo. Sprendimas bet kuriai problemai yra supratimas, Kristaus supratimas, kuris yra aukščiau už žmogišką neišmanymą, žmogišką supratimą, intelektualinį supratimą, kuris ir sukūrė problemą.

Kai idėja yra atnešama į fizinę oktavą per atvirą širdį ir protą, ir kai ši idėja yra perduodama žmonėms, tuomet, tikrąja to žodžio prasme, visa visuomenė, visa šalis gali pasikeisti per vieną dieną, vien dėl šios pasklidusios idėjos. Ir visi žmonės, kurie su šia idėja susiderino, staiga nubunda ir suvokia: „Mums nebereikia to daryti senuoju būdu. Galime tai daryti nauju būdu, galime atrasti naują būdą tai daryti.“

Ir kai žmonės susirenka drauge ir yra vieno proto, vienos širdies ir yra vienybėje – kaip buvo Jėzaus mokiniai, Šventajai Dvasiai nusileidus Sekminių dieną – kai žmonės susirenka drauge vienovėje, jie tuomet sukuria pagrindą, kuris gali atverti duris ir leisti pakylėtiesiems mokytojams peržengti per šydą.

Vienybė, peržengianti išorines ribas

Mano Mylimos širdys, būtent to mes laukiame. Mes laukiame, kad tie, kurie yra dvasingi žmonės Žemėje, įtvirtintų didesnę vienybę ir vienovę, išeinančią už visų išorinių skirtumų, visų išorinių ribų. Ar matote, kad, kai žinote, priimate ir suvokiate, jog esate Dievo sūnus arba dukra, tuomet nesvarbu, ar jūsų oda yra balta, juoda, geltona, raudona ar dar kokios kitos spalvos. Nesvarbu, ar kalbate šia kalba, ar kalbate ana kalba, ar gyvenate šiame žemyne, ar aname žemyne.

Jokie šitie išoriniai suskirstymai, kurie yra tokie svarbūs antikristo sąmonėje įstrigusiems žmonėms, jums nebus svarbūs, kai suvoksite, kad esate Dievo sūnus arba dukra ir todėl esate daugiau už šiuos išorinius suskirstymus. Jie negali sustabdyti jūsų vienovės, kai esate pasirengę pakilti virš antikristo sąmonės ir siekti Kristaus vienovės.

Jėzaus misijos esmė buvo vienovė tarp žmogaus ir Dievo. To praktiškai nesuprato nė viena krikščioniška bažnyčia, net ir praėjus 2000 metų. Ir, tiesą sakant, vyraujančios krikščioniškos bažnyčios, nesvarbu katalikų ar protestantų, neigia pačią vienovės tarp žmogaus ir Dievo koncepciją, kurią skelbė ir demonstravo Jėzus. Mes, pakylėtieji mokytojai, žiūrime į savo mokinius šiandien ir tikimės, kad jie mes iššūkį šiai antikristo sąmonei ir sakys: „Neleisime, kad mus tai suskaldytų. Neleisime, kad mus tai atskirtų nuo mūsų Dievo, nes mes pakilsime virš išorinių suskirstymų ir susirinksime drauge širdžių vienovėje, proto vienovėje, dėl vieno tikslo – pakelti žmonijos sąmonę ir ištremti antikristo sąmonę iš šios planetos.“

Būtent to mes ieškome šiame amžiuje. Tai yra vienintelis dalykas, galintis išspręsti žmonijos problemas. Kaip manote, kas būtų įvykę su krikščionybe, jeigu Šventoji Dvasia nebūtų nusileidusi ant mokinių Sekminių dieną, kuomet kiekvienas mokinys, ir netgi tie, kurie nebuvo tiesioginiai mokiniai, buvo Šventosios Dvasios pastūmėti eiti ir skelbti Gyvąjį Žodį? Galiu jums pasakyti, kas būtų įvykę, jeigu Šventoji Dvasia nebūtų nusileidusi: nieko nebūtų įvykę. Krikščionybė nebūtų pradėjusi augti ir nebūtų tapusi pasauliniu judėjimu.

Lygiai taip pat yra su pakylėtųjų mokytojų mokymais šiandien. Jeigu pakylėtųjų mokytojų mokiniai, tie, kurie save vadina tikraisiais mokiniais, nesusirinks drauge širdžių vienovėje, pakylėtųjų mokytojų mokymai neaugs ir netaps taip plačiai žinomi, kaip šiandieninė krikščionybė.

Jūs inicijavote aukštyn kylančią spiralę

Vėlgi, jūs visame pasaulyje, kurie studijavote mūsų duotus mokymus, kalbėjote rožinius, jūs inicijavote judėjimą, aukštyn kylančią spiralę, kuri iš tiesų gali augti ir apimti visą Žemę. Tačiau turite ją stiprinti, ir turite visą laiką siekti vienovės, širdžių vienovės, vieningo tikslo. Neturite niekam iš išorės leisti jūsų suskaldyti. Neturite leisti niekam iš vidaus, jūsų pačių ego ir tamsos jėgoms, šnibždančioms jums į ausį, jūsų suskaldyti.

Neleiskite niekam įkalti pleišto tarp jūsų ir jūsų Kristaus AŠ. Neleiskite jiems įkalti pleišto tarp jūsų ir jūsų brolių bei seserų, kad ir kokie nepanašūs į jus jie beatrodytų. Tai iš tiesų yra vienintelis sprendimas visoms problemoms: Vienovė tarp žmogaus ir Dievo, o per šią vienovę, širdžių apačioje vienovė, vieningai siekiančių vieno tikslo.

Tačiau Sen Žermenas nemėtys savo perlų kiaulėms, kurios simbolizuoja žmogiškąją sąmonę, kuri knisa žemę ir kuriai daugiau niekas nerūpi be to, ko nori sau. Mano Mylimos širdys, jeigu galėtumėte išvysti viziją, kurią Sen Žermenas laiko Šiaurės, Centrinei ir Pietų Amerikai, pašoktumėte iš džiaugsmo. Iš tiesų, patirtumėte tokią didelę transformaciją, jog suvoktumėte, kad dabartiniai jūsų regimi netobulumai yra kaip niekas, lyginant su Sen Žermeno galia, su El Morijos galia, su Jėzaus galia, su Dangiškosios Motinos, kuri AŠ ESU galia.

Todėl atrastumėte naują viltį, naują ryžtą, ir suvoktumėte, kad svarbiausias sprendimas, kurį galite padaryti, yra pašvęsti savo gyvenimą vienovei. Vienovei su savuoju Kristaus AŠ, vienovei vieni su kitais, vienovei su pakylėtaisiais mokytojais. Nes iš tiesų, daugiau niekas nėra svarbu.

Tai yra mano žinia šiandienai, tačiau mes iš tiesų jums duosime dar aiškesnę Aukso Amžiaus viziją Pietų Amerikai ir Amerikoms. Tad užsklendžiu jus savo džiaugsmo kupinoje širdyje ir perduodu jums savo džiaugsmą. Ir meldžiu, kad priimtumėte jį, ir tebūna jūsų džiaugsmas pilnas šį Kalėdinį sezoną, kai mąstysite apie Kristaus gimimo stebuklą savo pačių širdyje ir kiekvienoje širdyje šioje planetoje. Tai užsklęsta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels