Išsilaisvinkite nuo religijos!

Temos: Žmonių protų išlaisvinimas nuo religinių antikristo įsitikinimų – Vidinis už religijos egzistuojantis kelias – Paprašykite įrodymų, kad mokytojai egzistuoja – Neuždarykite pakylėtųjų mokytojų į dėžę – Nebūsite apdovanoti už aklą lojalumą – Aukštesni reikalavimai pakylėjimui – Nemanykite, kad išmanote mokymus – Laisvė reiškia nuolatinį atidavimą – Karmos subalansavimas nepaverčia jūsų pakylėtuoju mokytoju – Teisingi ir klaidingi sprendimai – Drįskite BANDYTI

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2005 spalio 22 d., per Kim Michaels


Žmonių protų išlaisvinimas nuo religinių antikristo įsitikinimų

Laisvės draugai, atėjau pakelti aukščiau jūsų supratimą apie laisvę. Prieš daugelį metų atėjau į šias Jungtines Valstijas, kai grupelė vyrų susirinko drauge, mėgindami įkurti naują šalį. Dirbau su šiais jautriais individais, ir mes atnešėme naują valstybės valdymo koncepciją, paremta Dievo suteiktomis teisėmis, kurių atimti negali jokia valdžia. Ir viena iš šių teisių buvo religijos laisvė.

Tačiau tai, ką tuomet buvo galima padaryti, priklausė nuo žmonių sąmonės lygmens ir nuo kosminių ciklų. Ciklai persisuko ir žmonijos sąmonė pakilo. Ir todėl šiandienos amžiuje mums nebėra reikalinga religijos laisvė – mums reikalinga laisvė NUO religijos. Ir tai sakydamas turiu omenyje laisvę nuo dogmatiškų, baime paremtų religijų, kurios buvo šios planetos rykštė tūkstančius metų.

Amerikos Konstitucija suteikė žmonėms išorinę religijos laisvę, saugomą įstatymo. Jie turėjo laisvę garbinti ką nori ir kaip nori. Kodėl ši religijos laisvė buvo tokia svarbi? Todėl, kad Europos kontinentas ištisus šimtmečius buvo katalikų bažnyčios gniaužtuose, kuri naudojosi karine galia, kad suvaržytų visas kitas religijas, ir kuri taip pat priešinosi bet kokiam religijos atnaujinimui – kuris būtų galėjęs pakylėti žmoniją į aukštesnį tikrojo Kristaus mokymo supratimą.

Todėl pagrindinis Amerikos šalies konstitucijos tikslas buvo sukliudyti vienai bažnyčiai dominuoti šios šalies gyvenime, dominuoti net ir vyriausybės valdyme. Kad ji nepasiektų tokio taško, kuomet gali komanduoti armijoms ir siųsti žmones kariauti Dievo vardu. Tai buvo pasiekta Amerikoje, ir iš ten išplito po kitas šalis. Tačiau dabar turime palypėti laipteliu aukščiau. Nes, nors išlaisvinome žmonių kūnus lankytis tokiose bažnyčiose, kokiose jie nori – ar nesilankyti jokioje bažnyčioje – mums dabar reikia išlaisvinti jų protus nuo religinių doktrinų ir religinių įsitikinimų, kurie iš tiesų yra antikristo įsitikinimai, gniaužtų.

Vidinis už religijos egzistuojantis kelias

Atėjo laikas pažadinti aukščiausius dešimt procentų dvasingų žmonių Žemėje tikrajam vidiniam keliui į asmeninį Kristiškumą. Šis kelias transcenduoja visas išorines religijas ir jo neįmanoma uždaryti į vieną kažkurį šventraštį, į vieną kažkurią doktriną, į vieną kažkurią organizaciją, ir jo neįmanoma pasiekti per kokią nors dvasinę praktiką, kartojamą vėl ir vėl, be jokios liepsnos širdyje.

Laikas pažadinti žmones faktui, kad jie turi teisę – absoliučią, Dievo jiems duotą teisę – į Kristaus tiesą! Ir jie turi teisę į tiesą, kuri juos išlaisvins, kuri išlaisvins jų protus nuo antikristo melų ir iliuzijų, kuriais juos apraizgė organizuotos religijos, teigusios, jog daro tai Kristaus vardu. Įsivaizduokite, kokia tai tragedija, kad žmonės yra užprogramuojami tikėti antikristo melais Kristaus vardu, Jėzaus vardu. Tai šioje planetoje daugiau nebebus toleruojama! Ir kai tai persifiltruos iš eterinės karalijos į fizinę, iš tiesų išvysite, kaip daugelis žmonių nubus būtinybei atrasti vidinį kelią, egzistuojantį už išorinių religijų.

Tačiau, kad tai galėtų sėkmingai būti įtvirtinta fizinėje oktavoje, mums reikia žmonių įsikūnijime, kurie būtų pasirengę būti pionieriais. Ir aš daug metų laukiau šio momento, pasitikėdamas tais, kurie teigia esantys Sen Žermeno mokiniai, laisvės Dievo mokiniai. Tačiau daugelis jų neįžengė į vidinį dvasinės laisvės kelią, vietoj jo pasirinkdami kitą kelią.

Paprašykite įrodymų, kad mokytojai egzistuoja

Kai kurie atmetė bet kokią religiją, sakydami, jog nebetiki pakylėtųjų mokytojų egzistavimu. Na o aš turiu jums pasakyti, kad, jeigu jūs nebetikite mumis, mes vis dar tebetikime jumis. Ir esame pasirengę dirbti su kiekvienu vidiniuose lygmenyse – su kiekvienu, pasiruošusiu nusileisti į savo širdį ir iš tiesų paprašyti įrodymo, kad mes egzistuojame. Jeigu nuoširdžiai paprašysite – be jokio užslėpto motyvo patenkinti savo ego, nes privertėte mokytoją pasirodyti jums – tuomet mes jums atsakysime.

Prašau, nepapulkite į spąstus, prašydami mūsų pasirodyti pagal žmonių sukurtas sąlygas, pavyzdžiui sakydami, kad, jeigu mes nepasirodysime šią pat akimirką, jūs niekada daugiau į mus nesikreipsite. Mano Mylimieji, tai nesuveiks, nes mes neatsakome į sąlygas, kurias gali sukurti tik žmogiškasis ego. Tačiau, jeigu prašysite tyra širdimi, žinosite viduje, kad mes iš tiesų esame tikri ir kad kelias yra tikras.

Priklausomai nuo savo pasiekimų, galite nepamatyti mūsų fiziškai. Priklausomai nuo to, ar esate labiau vizualus asmuo ar asmuo, kuris daugiau girdi nei mato, gausite atsakymą į savo nuoširdų prašymą. Ir todėl mes esame pasirengę suteikti nepaprastą momentumą tiems, kurie yra pasirengę siekti vidinio kelio ir užmegzti asmeninį vidinį ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir pakylėtaisiais mokytojais. Nes iš tiesų, tai yra vienintelis dalykas, galintis atnešti prabudimą ir naują požiūrį į religiją.

Neuždarykite pakylėtųjų mokytojų į dėžę

Grįžtu prie skirtingų požiūrių, kurių laikosi kai kurie dvasingi žmonės. Kaip sakiau, kai kurie priėmė juodai baltą požiūrį, neigdami mūsų egzistavimą. Kai kurie priėmė priešingo poliariškumo juodai baltą požiūrį, nuėjo į priešingą kraštutinumą ir uždarė mus į dėžę, sakydami, kad galime pasirodyti ir kalbėti tik tam tikru būdu. Ir tai tėra tik dar viena kovok arba bėk, juodai balta ego reakcija. Tai yra atsisakymas naudotis Kristaus įžvalgumu, idant galėtumėte sekti savo širdies balsu ir galimai atrasti mus kitame kontekste – jeigu tai jums yra teisinga. Sakau, kad kiekvienas, kuris teigia esantis Sen Žermeno mokinys turi sekti savo širdimi ir turi būti pasirengęs klausyti guru – net jeigu šis guru pasirodo skruzdėlės pavidalu.

Todėl sakau jums, jeigu uždėjote ant manęs matricą, kad galiu pasirodyti ir kalbėti tik tam tikru būdu, tuomet mėginate įgrūsti Laisvės Dievą į dėžę – o aš netelpu į jokias dėžes. Aš pralaužiu jas, lyg jos niekada nebūtų egzistavę. Ir iš tiesų jos niekada neegzistavo Dievo realybėje. Ir todėl galėtumėte pamąstyti – jei tik esate pasirengę daryti tą nuoširdžiai – kad tiktai žmogiškasis ego gali turėti aroganciją ir puikybę, manydamas, kad gali įgrūsti Laisvės Dievą į dėžę ir sukliudyti Sen Žermenui eiti ten, kur jis nori eiti kelti šios planetos sąmonę.

Nubuskite iš šios kvailystės, jeigu buvote joje įstrigę. Ir atvirai paklausykite savojo Kristaus AŠ, ir jis jums pasakys, kad atėjo laikas judėti pirmyn, nes mes, pakylėtieji mokytojai, pajudėjome pirmyn. Nes mes turime daug darbo padaryti šioje planetoje, ir mums reikia žmonių įsikūnijime, kurie būtų čia apačioje visu tuo, kuo esate viršuje, idant galėtumėte būti mumis įsikūnijime, kaip El Morija taip nuostabiai šiandien paaiškino.

Todėl sakau jums: „Klausykite savo širdžių. Pabuskite ir nustokite sekti aklais vadais, įstatymo aiškintojais, paėmusiais pažinimo raktą, nes jie jus nori kontroliuoti.“ O kodėl jie nori kontroliuoti? Nes juos kontroliuoja jų ego, o per šį ego juos kontroliuoja pats antikristo protas.

Aš esu Laisvės Dievas ir atėjau išlaisvinti visų žmonių nuo aklų vadų, kuriuos galima atrasti kiekvienoje religijoje. Tačiau iš tiesų, norėčiau kad tie, kurie yra mano mokiniai, patys pirmieji pakeltų laisvės deglą ir nusimestų sustabarėjusį, dogmatišką požiūrį į religiją, kuris skatina jus galvoti, kad galite patogiai gulėti ir vis tiek neatsilikti nuo pakylėtųjų mokytojų.

Nebūsite apdovanoti už aklą lojalumą

Turiu jums pasakyti, kad pernelyg daug žmonių ateina į dvasinį kelią, tikėdamiesi būti popinami, tikėdamiesi, kad bus popinamas jų ego. Ir pernelyg daug žmonių jaučia turintys likti ištikimi tam tikram mokymui ar organizacijai, ir kad jie tikrai bus apdovanoti anapus už savo aklą lojalumą. Tačiau nė vienas nebus apdovanotas už aklą lojalumą. Apdovanoti bus tiktai tie, kurie drįs atverti savo protą Gyvajai Tiesai. Nes iš tiesų, mes, pakylėtieji mokytojai nė vieno neapdovanojame ir nė vieno nebaudžiame. Vienintelis būdas gauti apdovanojimą dvasiniame kelyje yra pakylėti savo sąmonę ir tapti viena su mumis, idant patirtumėte laisvę ir džiaugsmą, kuriuos patiriame mes, nes tapote viena su liepsna, kuria mes esame.

Kaip gi kitaip galėtumėte patirti Laisvės Liepsnos džiaugsmą, jei ne per vienybę su šią laisvės liepsna? Jau daug tūkstančių metų žmonės Žemėje tiki, kad palaiminimai yra kažkas, kas turi lyti ant jų iš viršaus, kažkokiu stebuklingu pasireiškimu. Tačiau jau praėjo 2000 metų nuo to laiko, kai Jėzus jums pasakė, kad Dievo karalystė yra jumyse. Ir jūs vis tiek aklai laikotės įsikibę idėjos, kad, išlaikydami lojalumą išorinei organizacijai ir aklai darydami tą patį dalyką vėl ir vėl – neklausydami savojo Kristaus AŠ balso, kuris vis garsiau ir garsiau mėgina jus pasiekti – darydami šį sustabarėjusį išorinį darbą, manote, kad vieną dieną būsite apdovanoti. Tai yra kvailystė, ir tai turi liautis, mano mylimos širdys.

Aukštesni reikalavimai pakylėjimui

Paprasčiausiai neįmanoma pakilti, jeigu nekeliate savo sąmonės ir neinate kartu su pakylėtaisiais mokytojais. Nes, turiu jums pasakyti – kaip mėgino jums paaiškinti El Morija ir kaip mėgino paaiškinti Motina Marija – tikrasis kelias į pakylėjimą nėra mechaniškas išorinis kelias. Tai yra kelias, kuriame siekiate vidinės vienovės su pakylėtuoju mokytoju, iš kurio Esybės esate.

Ir todėl turite suprasti, kad reikalavimai pakylėjimui nėra tokie patys šiandien, kokie jie buvo prieš dešimt ar dvidešimt metų. Nes aš savo sąmonėje pajudėjau pirmyn. Ir jeigu norite tapti viena su manimi, tuomet privalote pakilti į tą lygį, kuriame aš esu šiandien – o ne į tą lygį, kuriame buvau prieš dešimt metų. Kaip galėtumėte pakilti, pasiekdami tą sąmonės lygį, kuris tebėra žemiau nei aš esu? Negalėsite pakilti Laisvės Liepsnoje tol, kol nepasieksite mano sąmonės lygio ir neįžengsite į mano sąmonės lygį. Nes iš tiesų, įžengimas į mano sąmonę yra pakylėjimas – arba įžengimas į Jėzaus, El Morijos, Motinos Marijos, Viešpaties Maitrėjos, Gautamos Budos ar kitos pakylėtosios būtybės sąmonę.

Nemanykite, kad išmanote mokymus

Kai kurie žmonės manė, kad žino, ką reiškia pakylėjimas, tačiau turiu jums pasakyti, jog tai nėra tiesa. Daugelis turėjo paviršutinišką pakylėjimo supratimą, nes giliai neišstudijavo ir nesugėrė mūsų mokymų. Nė vienas netapo pakylėtas mechanišku būdu, nes tai paprasčiausiai neįmanoma. Jeigu būtų buvę įmanoma tą padaryti, puolusieji jau seniai būtų suklastoję savo pakylėjimą ir įžengę į dvasinę karaliją, sukėlę karą „danguje,“ ir vėl iš jo išmesti.

To neįmanoma padaryti mechanišku būdu, nes tą tegalima padaryti per vidinį kelią, tampant viena su didesniąja esybe, kuria esate. Ir jeigu nesate pasirengę pakilti sąmonėje į ten, kur mes esame, negalite tapti viena su mumis. Iš tiesų yra įmanoma, kad mokinys gali tikėti darantis visus teisingus dalykus, tačiau iš tiesų vis labiau ir labiau atsiliekate nuo savo pakylėjimo tikslo, nes liekate įstrigę tame pačiame sąmonės lygmenyje, kuriame jums patogu. O aš pajudėjau pirmyn, El Morija pajudėjo pirmyn, Jėzus pajudėjo pirmyn. O jūs nenorėjote judėti pirmyn kartu su mumis.

Laisvė reiškia nuolatinį atidavimą

Ir todėl sakau jums, laisvė nėra kažkas, ką galėtumėte laimėti kartą ir visiems laikams. Laisvės turite siekti nuolatos, nes laisvė yra laisvė nuo žmogiškojo ego. Ir šią laisvę galima pasiekti tiktai nuolatiniu budėjimu, nuolatiniu budrumu ir nuolatiniu atidavimu.

Tiktai tuomet, jeigu esate pasirengę nuolatos atiduoti bet kurį savo žmogiškosios savasties aspektą, net ir kiekvieną kolektyvinės sąmonės, patekusios į jūsų esybę, aspektą, tiktai tuomet sugebėsite nuo mūsų neatsilikti. Ir todėl sakau jums: „Arba nustokite vadinti save pakylėtųjų mokytojų mokiniais arba palikite išorinį kelią ir atraskite tikrąjį vidinį kelią!“ Man nerūpi, ar priklausote tai ar anai organizacijai – kol ši organizacija netapo jūsų proto kalėjimu, ir kol tebesate pasirengę tekėti su laisvės srautu.

Tačiau, jeigu organizacija tapo kalėjimu, tuomet drįskite tai pripažinti ir suvokti, kad turite arba pakeisti savo požiūrį, arba palikti tą organizaciją. Nes, jeigu tiesiog sėdėsite ir galvosite, kad esate ištikimi pakylėtiesiems mokytojams, būdami ištikimi išoriniam keliui ir išorinei organizacijai, pademonstruosite tokią pačią sąmonės būseną, kokioje buvo rašto aiškintojai ir fariziejai. Ir ar prisimenate, kaip Jėzus pavadino tuos, kurie buvo šioje sąmonės būsenoje? Teisingai, jis juos pavadino „veidmainiais,“ nes veidmainiška sakyti, kad esate iš tiesų religingas žmogus, arba kad esate pakylėtųjų mokytojų mokinys, kai iš tiesų nenorite stoti į vidinį kelią ir pakilti virš savo dabartinio sąmonės lygmens.

Ir todėl sakau jums: „Būkite atviri. Būkite sąžiningi.“ Nes kaip gi galėsite pakilti, jeigu laikysitės įsikibę iliuzijos? Ar manote, kad nors vienas pakylėtasis mokytojas laimėjo savo pakylėjimą, laikydamasis įsikibęs ego iliuzijų? Ar nesupratote, kad jūsų ego nebus įleistas į dangų, kaip paaiškino Jėzus savo palyginime apie vestuvių puotą? Ir žmogus, kuris įėjo be vestuvinio drabužio, buvo surištomis rankomis ir kojomis išmestas į išorinę savo paties ego tamsą.

Karmos subalansavimas nepaverčia jūsų pakylėtuoju mokytoju

Kas gi kliudo mūsų mokiniams pamatyti, kad kelias į pakylėjimą yra išsilaisvinimo nuo ego kelias, ir kad nė vienam žmogiškojo ego aspektui nebus leista įžengti į dvasinę karaliją? Ir todėl turiu jums duoti dar vieną mokymą apie pakylėjimą, nes kai kurie iš jūsų pradėjote tikėti, kad, vos tik subalansuosite 51 procentą savo karmos, automatiškai užsitarnausite savo pakylėjimą. Ir vos tik pakilsite, tapsite pakylėtuoju mokytoju.

Jūs galite pakilti, kai esate subalansavę daugiau kaip 51 procentą savo karmos, tačiau netapsite pakylėtuoju mokytoju, kol nebūsite subalansavę 100 procentų ir nebūsite iki galo išsilaisvinę nuo žmogiškojo ego. Iš tiesų, buvo pasakyta, kad, jeigu subalansuosite 51 procentą savo karmos, bet neįveiksite savo ego, galiausiai vėl įkūnysite šį ego. Ir jau vien tai turėtų padėti jums suprasti, kad tiesiog negalite įžengti į eterinę karaliją kaip visavertis pakylėtasis mokytojas, jeigu esate subalansavę 51 procentą savo karmos, tačiau nesate nugalėję savo ego ir nesate nuo jo išsilaisvinę.

Teisingi ir klaidingi sprendimai

Taigi, mano mylimos širdys, perdavęs šią sunkią žinią, o tai iš tiesų gali būti depresiją kelianti tema – tiek jums, to beklausantiems, tiek man, ją perduodančiam – dabar norėčiau baigti pozityvesne gaida. Ir siūlau jums visiems atsistoti, ir mes sukalbėsime įsakus, sudegindami šią sąmonę: „AŠ ESU LAISVĖ, LAISVĖ AŠ ESU.“ (21x)

Puikiai žinau, būdamas Laisvės Dievu, kad daugelis žmonių Žemėje bijo laisvės. Iš tiesų, laisvės turėjimas gali kelti didelę baimę, o priežastis yra ta, kad jūsų ego bijo suklysti. Kuo daugiau laisvės turite, tuo daugiau turite pasirinkimo galimybių, ir todėl tuo daugiau klaidų potencialiai galite padaryti. Ir todėl ego visada turi pagundą susikurti ribas, ir tuomet jam atrodo, kad, kol jis neišeis iš šių ribų, bus saugus ir niekada nepadarys klaidos. Ir iš tiesų, kaip Motina Marija paaiškina savo nuostabioje naujoje knygoje, yra žmonių, kurie taip bijo padaryti klaidą, jog nebedrįsta priiminėti jokių sprendimų.

Ir visgi turiu jums pasakyti, kad kelias į Kristiškumą yra teisingų sprendimų priėmimo kelias. Ir kaip sakiau anksčiau, aš turėjau priimti milijonus sprendimų, milijonus teisingų sprendimų, kad užsitarnaučiau savo pakylėjimą. Ir aš jums noriu duoti gilesnį supratimą, ką reiškia padaryti teisingą sprendimą ir ką reiškia padaryti klaidingą sprendimą. Nes tai yra dar vienas populiarus mitas, kuris buvo skleidžiamas daugelyje dvasingų organizacijų ir religinių organizacijų.

Yra labai lengva nustatyti žmogišką, dualistinę skalę, kuri įvertintų jūsų sprendimo teisingumą arba klaidingumą. Netgi yra daug žmonių, kurie tiki, kad, jeigu jie padarys kažką, kas po to pasirodys ne tai, ko jie tikėjosi, arba ne tai, ko tikėjosi jų artimieji ar visuomenė, tai tuomet reikš, jog jie padarė klaidą. Tačiau turiu jums pasakyti, kad gyvenimo esmė yra augimas. Todėl kiekvienas sprendimas, kuris padeda jums augti, yra teisingas sprendimas. O kiekvienas sprendimas, kuris trukdo jums augti, arba neskatina augimo, yra klaidingas sprendimas.

Ir tai yra vienintelis būdas išmatuoti teisingumą ir klaidingumą, o ne milijonai išorinių charakteristikų, kuriuos žmonės susapnavo savo dualistinėje sąmonėje. Argi Jėzus tyčia neišgydė žmogaus šabo dieną, kad parodytų žmonėms, jog, nustatydami kriterijų, kad, jeigu nieko nedarysite šabo dieną, nepadarysite klaidos, – jog šis tikėjimas yra klaidingas? Nes visada turite naudotis Kristaus įžvalgumu. Ir jeigu žmogus serga, tuomet jį iš tiesų reikėtų pagydyti. Ir jeigu kažką reikia padaryti, tuomet ir reikėtų tai padaryti, nesvarbu, ar tai būtų šabo diena ar kokia nors kita diena.

Ir štai šitai yra tikrasis raktas į teisingus pasirinkimus – suvokti, kad teisingas yra tas sprendimas, kuris veda į augimą. Štai kodėl įmanoma paversti visas jūsų taip vadinamas žmogiškas klaidas tiltu į pergalę ir tiltu į augimą. Nesvarbu, kad padarėte tai, kas atrodo kaip klaida. Svarbiausia yra tai, ką su tuo darysite.

Jeigu sąžiningai pripažinsite savo klaidą ir iš jos pasimokysite, paversite ją savo pergale, nes būsite paaugę. Todėl prašau, nebijokite priiminėti sprendimų, kad nepatektumėte į karaliją tų, kurie nedrįsta išreikšti savo Kristiškumo, ir mieliau klauso savo ego ir šio pasaulio jėgų nurodymų.

Ar matote, kad sekimas antikristo jėgomis nėra saugumas, kaip mano daugelis žmonių? Nes tai veda tik į dar tvirtesnius pančius ir atima iš jūsų laisvę. Mano Mylimieji, noriu, kad išsilaisvintumėte nuo šios sąmonės būsenos, idant išdrįstumėte turėti drąsos pakilti. Ir kaip jau sakė El Morija, BANDYKITE. Tie, kurie BANDO, turi galimybę mokytis ir augti. Tie, kurie nedrįsta BANDYTI, pasiliks ten, kur yra savo sąmonėje. Tačiau stovėjimas vietoje neegzistuoja, nes arba augate, arba einate atgal.

Iliuzija, kad galite stovėti vietoje, ir kad stovėjimas vietoje bus saugus, yra iliuzija, kuria tikėti gali tiktai ego. Ir jis tiki šia iliuzija, nes pats ją sukūrė, ir absoliučiai atsisako matyti visus jai prieštaraujančius įrodymus – kol nepatiriate tokios didelės krizės, kad daugiau nebegalite ignoruoti fakto, jog turite pakeisti savo požiūrį į gyvenimą. Nenoriu, kad šitaip pabustumėte. Noriu, kad pabustumėte švelniai, suvokę, jog kelias ne visada reiškia teisingų sprendimų priėmimą iš žmogiškos perspektyvos. Kelias reiškia, kad pasimokote iš kiekvieno sprendimo. O kad galėtumėte mokytis, privalote priiminėti sprendimus.

Drįskite BANDYTI

Prieš daugelį metų šis pasiuntinys kaip tik mąstė apie šį klausimą, ir nuoširdžiai paprašė atsakymo. Ir aš jam daviau šiuos žodžius: „Turite mokytis iš savo klaidų, tad, jeigu nedarysite klaidų, kaip galėsite mokytis?“ Ir išgirdęs šiuos žodžius iš vidaus, jis akimirksniu išsilaisvino nuo baimės bandyti.

El Morija pamėgino jums suteikti Dievo valios drąsos ir ryžto. O aš ateinu kaip Septintojo Spindulio mokytojas, ir dabar mes kartu nutiesiame arką virš visų septynių spindulių. Ir aš ateinu suteikti jums galimybę įveikti savo laisvės baimę, savo baimę turėti pasirinkimo galimybes, savo baimę daryti pasirinkimus. Ir todėl prašau jūsų – jei tik norite – išsakykite prašymus mano širdžiai, kuri iš tiesų yra Gyvoji Laisvės Liepsnos Ugnis, galinti sudeginti visas jūsų laisvės baimes. Ir prašau jūsų – jei tik norite – vizualizuoti, kad supilate visas savo laisvės baimes į šią gyvąją ugnį, kurioje jos sudega akimirksniu. O tuomet išsakykite savo asmeninius prašymus, ką norėtumėte atiduoti į šią ugnį. O kol jūs išsakysite šiuos prašymus, aš kalbėsiu įsakus. „AŠ ESU LAISVĖ, LAISVĖ AŠ ESU!“ (24x)

Tad užsklendžiu jus – naująjį jūsų aš, kuriuo esate, nes dabar, kai atidavėte dali savo senojo aš, pakilote į naują savasties jausmą ir naują laisvės jausmą. Ir prašau jūsų leisti sau pajusti laisvės jausmą ir pajusti, kad iš tiesų išsilaisvinote nuo sunkios apsišaukėlių mokytojų naštos, kurie nori, kad pasiliktumėte dėžutėje, kurią jie sukūrė jums. Leiskite sau pajusti laisvę ir pajusti tą laisvės džiaugsmą. Tad užsklendžiu jus laisvės džiaugsme, kuri iš tiesų yra didžiausias džiaugsmas, kokį tik įmanoma patirti šioje oktavoje. Tad tai yra užbaigta. Tai užsklęsta. Tai įkūnyta, nes aš, Laisvės Dievas, Sen Žermenas, iš tiesų tai pasakiau.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels