Gailestingumas išlaisvina gyvybę

Pakylėtoji Mokytoja Kuan Jin, 2005 spalio 22 d., per Kim Michaels


Mano Mylimos širdys, kaip gi galėčiau neatsakyti į tokį atsidavimą Kuan Jin, Gailestingumo Deivės širdžiai? Kaip gi galėčiau nesureaguoti į atsidavimą tų, kurie garbina Motinos liepsną Vakaruose Motinoje Marijoje – kuri yra vienovėje su Motinos Liepsna Rytuose? Tad iš tiesų, argi yra koks skirtumas tarp Motinos Marijos ir Kuan Jin? Argi mes nesame dvi tos pačios Motinos Liepsnos išraiškos?

Ir visgi skirtumas yra. Bet taip pat yra ir vienovė. Ir tai iš tiesų yra Dievo kūrinijos stebuklas – kad gali egzistuoti skirtumai vienovėje ir vienovė skirtumuose. Ir tai yra iššūkis tiems, kurie esate tikrieji dvasingi žmonės Žemėje – išspręsti šią mįslę, peržengti išorinius skirtumus. Įžvelgti gilesnę dvasinę vienovę ir tuomet pagerbti vienas kito skirtumus, neleidžiant ego žaisti savo nesibaigiantį žaidimą, kuomet jis jaučia grėsmę dėl skirtumų – ir tuomet reaguoja bėgdamas arba puldamas, manydamas, kad privalo pulti viską, kas nuo jo skiriasi, nes kiekvienas, kuris yra kitoks, jam rodosi esantis grėsmė.

Ir tai iš tiesų yra esminė visų konfliktų Žemėje priežastis. Ir vienas geriausių priešnuodžių tam iš tiesų yra gailestingumo liepsna, kuri AŠ ESU. Ir todėl atėjau pridėti savo Gailestingumo Liepsnos momentumo prie Sen Žermeno momentumo, visų Motinos Marijos rožinių padauginimui, įskaitant ir Rytų-Vakarų rožinį, kuris yra artimas mano širdžiai, nes jo arka apglėbia Rytus ir Vakarus.

Taigi, mano mylimieji, atėjau pirmiausia padėkoti jums, kad priėmėte Motinos Marijos rožinius. Nes iš tiesų, turiu jums pasakyti, jog norint, kad ši planeta pereitų į Aukso Amžių, mums reikia žmonių Vakaruose, kurie iškeltų aukštyn dvasinę ugnį, kuri galėtų prilygti pažengusių adeptų Himalajuose ugniai, laikančių pusiausvyrą Rytuose, tačiau negalinčių – ir jiems tai nėra leidžiama – laikyti pusiausvyrą už visą planetą, jeigu Vakaruose neatsiranda nė vieno, kuris į tai atsakytų.

Ir todėl aš jūsų prašau retkarčiais, jei įmanoma, kartą per savaitę, sukalbėti Rytų-Vakarų invokaciją, kartu su bet kuriais kitais rožiniais ar invokacijomis, kuriuos kalbėti tuo metu prašys Motina Marija. Jeigu laiko turite tik vienam, tuomet kalbėkite tą, kurio prašė Motina Marija. Tačiau, jeigu turite laiko daugiau nei vienam, vieną kartą per savaitę, tuomet prisiminkite Rytų-Vakarų rožinį ir iškviesite mano Esatį. Tad ateinu tiesdama visiems savo gailestingumą. Ir iš tiesų, gailestingumas yra laisvė, tad aš grįšiu į Rytus ir perduosiu jus jūsų mylimam Sen Žermenui.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels