Aš padėsiu jums paleisti savo baimes

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2005 spalio 22 d., per Kim Michaels


Aš, Morija, atėjau pasveikinti jūsų, kad sukūrėte šį ritualą ir jame dalyvavote, rituale, kuris iš tiesų duoda unikalią naudą visiems jame dalyvaujantiems. Jūs buvote pasirengę dalintis savo individualia Dievo liepsna, skaitydami šiuos žodžius, kurie iš tiesų yra tokie unikalūs ir tokia didelė dovana iš Dangiškosios Motinos širdies. Šį ritualą galite pakartoti su kitais rožiniais ateityje, nes iš tiesų, dalindamiesi savo individualiomis Dievo liepsnomis stiprinate šias liepsnas ir sukuriate aukštyn kylančią spiralę, kuomet visuma tampa daugiau nei jos dėmenų suma.

Tikiuosi, jog suprantate, kad mano labai griežta žinia šį rytą buvo nukreipta į platesnę sąmonę tų, kurie nenori judėti pirmyn kartu su besikeičiančiais Dievo valios ciklais. Tačiau aš iš tiesų ateinu pas jus, nešdamas jums iššūkį, nes noriu, kad suprastumėte, jog kai kurie iš jūsų turite baimių išreikšti savo Dievo liepsną Žemėje. Ir aš, Morija, ateinu jums pasiūlyti pagalbą ir padėti jums pasiekti vidinį apsisprendimą, vidinį absoliutaus pasiryžimo ir valios jėgos jausmą, kurie įgalins jus būti čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje.

Siūlau jums galimybę išsakyti man maldą, kuria atiduotumėte visas savo baimes, abejones, žmogiškus svyravimus ir bet kokią atskirtį nuo Dievo valios, kuri iš tiesų yra jūsų aukštesniosios esybės valia. Nes kai esate šioje Dievo valioje, jumyse nebelieka jokių svyravimų, jokių baimių išreikšti savo Dievo liepsną kiekvienoje situacijoje. Ir drįstu sakyti, kad visiems jums būtų naudinga gauti šiek tiek papildomos valios ir ryžto.

Ir iš tiesų, daugeliui iš jūsų būtų naudinga kalbėti Dievo Valios Rožinį, turint aiškią intenciją, kad esate pasirengę atiduoti visas ego iliuzijas, kurios jums trukdo išreikšti savo Dievo liepsną – kliudo jums būti tuo, kuo iš tiesų esate – kad esate pasirengę atiduoti visas savo baimes, visas ego abejones, pastojusias kelią tarp jūsų ir jūsų aukštesniosios esybės, kurios individualizacija jūs esate, nusileidę į materijos pasaulį, su aiškiu troškimu ir begaline Dievo meile nešti Dievo karalystę į Žemę.

Iš tiesų, mes visi buvome įsikūnijime. Visus mus slėgė šios planetos sunkumas. Tačiau aš visa tai įveikiau, tapdamas viena su savo guru. Ir jūs tai galite įveikti, tapdami viena su savo guru. Tad, norėdamas padėti jums žengti šį pirmąjį žingsnį, noriu paprašyti jūsų atsistoti ir susikurti savo prašymus mano deimantinei širdžiai ir deimantinei Dievo valiai, kad ji sudegintų viską, kas stovi jūsų kelyje, ir neleidžia jums dovanai dalintis savo Dievo liepsna, kurią dovanai gavote iš Dievo.

Tad dabar kartokite kartu su manimi: „O Dieve, tebūnie man pagal tavo valią.“ (10X) Kuri iš tiesų yra jūsų valia, kai paliekate atskirties sąmonę ir susivienijate su valia, atnešusia jus į šią planetą nešti Dievo karalystės. Iš tiesų, nėra tokios jėgos dualistinėje sąmonėje, kuri galėtų atsilaikyti prie absoliutų, neturintį jokių kompromisų, nesvyruojantį deimantinės Dievo valios ryžtą. Tad perduodu jums šios deimantinės valios dalelę, pagal jūsų pasirengimą ją priimti ir pagal jūsų sugebėjimą atiduoti. Tad užsklendžiu jus savo Deimantinėje Širdyje. Tai atlikta!

* Dalyviai paeiliui garsiai skaitė Puoselėjimo Rožinį; kiekvienas žmogus skaitė nuo vienos iki trijų pastraipų. Tuomet grupė kartu kalbėjo šaukinius „Dievas Tėvas ir Motina.“ „Sveika Marija“ garsiai nebuvo kalbama, tačiau tą daryti būtų galima, jeigu laikas leistų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels