Ar BŪSITE su mumis Aukso Amžiaus Sąmonėje?

TEMOS: Nesinaudokite mūsų mokymais tam, kad jaustumėtės geresniais už kitus – Aukso Amžiaus sąmonė – Pranašystės dilema – Ateitis yra taki – Aukso Amžiaus Invokacija – Kvietimas visiems, kurie gerbia Sen Žermeną – Dilema, su kuria susiduria visi dvasingi mokiniai

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2005 m. rugpjūčio 7 d.


Mano Mylimos širdys, ateinu pas jus šį nuostabų vasaros rytą, saulės spinduliams besiskverbiant pro medžių lapus ir sukuriant šviesos bei šešėlių žaismą ant žolės kilimo. Ateinu su šiuo saulės, šviečiančios per lapus, vaizdiniu, parodyti jums, kad būtent taip atrodo Žemė, žvelgiant iš dvasinės perspektyvos. Saulė iš tiesų pradėjo šviesti per žmonijos sąmonės tankumyną, ir jos spinduliai dabar skverbiasi link žemės. Čia ji įšildys dirvos paviršių, kad sėklos, kurias pasodino mano mylimas Jėzus prieš 2000 metų, galėtų pradėti dygti ir kaltis į žemės paviršių, ir imtų formuotis į nuostabius augalus, kuriais jiems skirta tapti.

Ateinu pasveikinti tų iš jūsų, kurie buvote pasiruošę aukoti savo laiką ir energiją, kalbėdami mano rožinius. Tačiau noriu, kad žinotumėte, jog kiekvienas iš jūsų esate vertinami už tai, ką padarėte. Iš tiesų, tai yra įvertinimo matas, kurį jums reikia turėti. Tai yra įvertinimo matas, kad kiekvienas žmogus turi begalinę vertę Dievo akyse. Tai yra įvertinimo matas, kad, kai padarote kažką, idant pakeistumėte žmonijos sąmonę, kai imatės aktyvios rolės pakylėtųjų mokytojų darbe, tuomet jūsų tarnystė tampa be galo vertinga.

Nesinaudokite mūsų mokymais tam, kad jaustumėtės geresniais už kitus

To, žinoma, neturėtumėte priimti su žmogiškos sąmonės puikybe ir ego, interpretuodami, jog esate svarbesni už kitus žmones. Mes visiškai netrokštame kurti dvasinio judėjimo, kurio nariai jaustųsi esantys geresni arba svarbesni už kitus, nes yra šio judėjimo nariai. Noriu paprašyti jūsų apžvelgti religijos šioje planetoje istoriją, ir pamatysite beveik visų religijų narius, įpuolusius į šiuos spąstus.

Jie ima manyti, kad priklauso vienintelei tikrai religijai ir kad jų religijos įkūrėjas yra aukščiausias Dievo siųstas pranašas. Ir staiga jie ima jaustis svarbesniais už visus kitus, ir ima manyti, kad bus vieninteliai išganyti, nes jie vieninteliai yra svarbūs Dievui. Tačiau argi Jėzus nesakė: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mato 25,40)?

Tad kaip gi gali būti įmanoma, kad žmonės staiga pradeda galvoti, jog dėlto, kad priklauso tam tikrai išorinei organizacijai arba religijai, staiga jie tampa geresniais už kitus? O taip, mano mylimieji, tai yra įmanoma tik dėl to, kad šie žmonės pasinaudojo išorine organizacija, kad sustiprintų savo ego, užuot siekę pirminio visų tikrų religijų tikslo – tapti laisvais nuo ego.

Ar matote svarbą to, ką jums čia sakau? Tai visiškai nėra mūsų tikslas, kad Motinos Šviesos Sergėtojai taptų dar vienu judėjimu, stiprinančiu žmonių ego ir dar tvirčiau įkalinančiu juos tame ego, bei skatinančiu juos manyti, jog jie priklauso svarbiausiai organizacijai planetoje. Daugelis žmonių atėjo į dvasinę organizaciją ir ėmė manyti, jog dabar jie turi aukščiausią ir svarbiausią mokymą planetoje. Ir šitaip jie pradeda statyti ant ego puikybės pamatų, kol ši subtili puikybė įslenka vidun ir jie ima galvoti, jog dėl to, kad tiek daug padarė, jie dabar yra labai svarbūs ir jų išganymas yra garantuotas.

Tačiau vienintelis išganymas, kuris yra garantuotas, yra išganymas tų, kurie yra pasirengę nuolatos save transcenduoti ir kilti aukštyn, kad galėtų transcenduoti save greičiau, nei jų ego sugebėtų sukurti dar vieną proto dėžutę, kurioje jie įstrigtų. Todėl jokia išorinė organizacija negali garantuoti jūsų išganymo, ir bet kuri organizacija, kuri teigia galinti tai padaryti, paprasčiausiai papuolė į amžinus ego sąmonės spąstus.

Iš tiesų nenoriu, kad tie iš jūsų, kurie ištikimai kalbėjote mano rožinius, tie iš jūsų, kurie prisijungėte prie Motinos Šviesos Sergėtojų, įpultumėte į šiuos spąstus. Noriu, kad visi jūs būtumėte visu tuo, kuo galite būti, Būdami daugiau už savo ego.

Aukso Amžiaus sąmonė

Mano Mylimieji, man pasirodė būtina išsakyti jums šį perspėjimą, nes iš tiesų matau ego veikimą kai kuriuose žmonėse. Ir noriu, kad jie kuo greičiau jį įveiktų. Tačiau vienintelis būdas jį įveikti, yra jį pamatyti, pamatyti, kas jis per vienas, kad galėtumėte sąmoningai pasirinkti nuo jo atsiskirti.

Tam, žinoma, yra skirti visi mano rožiniai ir invokacijos, tai yra, atskleisti dalį ego, kad kurį laiką kalbėję rožinį, galėtumėte pradėti įveikinėti tą ego aspektą. Ir todėl, iš tiesų, ši paskutinė invokacija, Laisvės Invokacija, yra dar vienas žingsnelis aukštyn, skirtas padėti jums įveikti šį ego ir palikti jį už savęs. Tačiau Laisvės Invokacija yra skirta ne vien jūsų asmeninei naudai. Iš tiesų, Vandenio Amžiuje, Laisvės Amžiuje, žmonija privalo suvokti, kad negalite būti iš tiesų laisvi Žemėje, kol jūsų broliai ir seserys nėra laisvi.

Iš tiesų, sąmonė, kuri turi pasklisti tarp dvasingų žmonių Vandenio amžiuje, yra būtent tai, ką minėjau anksčiau: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“ Ir tai iš tiesų yra Kristaus sąmonė, Kristaus, kuris yra visoje gyvybėje. Ir kai užmegsite ryšį su visuotiniu Kristaus protu savyje, pradėsite plėsti savo sąmonę ir imsite matyti, kad visuotinis Kristus yra visuose. Ir Kristaus protas trokšta išlaisvinti visus žmones siekti aukštesnio Dievo misterijų, stebuklų ir vienovės, egzistuojančios už visų išorinių pasireiškimų, suvokimo.

Pranašystės dilema

Laisvės invokacija reprezentuoja žingsnelį aukštyn Kristaus suvokime visoje gyvybėje ir suvokime, kad laisvės esmė yra įveikti vidinį priešą ir išorinį priešą, ego ir šio pasaulio princą. Noriu padėkoti tiems, kurie dalyvavote šioje rožinių vigilėje, nuo to laiko, kai perdavėme Laisvės Invokaciją. Noriu, kad suprastumėte, jog dėka jūsų pastangų, pranašysčių davimas Žemės planetoje šiandien kelia šiokią tokią dilemą.

Yra daug žmonių, ypač krikščioniškame judėjime, kurie teigia, kad, jeigu pranašystė neišsipildė, tai reiškia, jog pranašystė žlugo, ir todėl tai buvo netikra pranašystė. Ak, mano mylimieji, tai yra tipiškas ego ir dualistinio antikristo proto mąstymas. Iš tiesų, kai mes, pakylėtieji mokytojai duodame pranašystę, mes ją pagrinde duodame kaip galimybę žmonėms pakelti savo sąmonę, idant pranašystei nereikėtų išsipildyti fizinėje karalijoje.

Mūsų tikslas yra pažadinti žmones su pranašyste, kad jie imtųsi būtinų pakeitimų ir išpranašautų dalykų būtų galima išvengti. Todėl iš mūsų perspektyvos, pranašystė, kuri išsipildo fizinėje plotmėje, iš tiesų yra žlugusi pranašystė, nes jai nepavyko pažadinti žmonių ir įkvėpti jų pasikeisti. Ar matote, kad ego sąmonės samprotavimai dažnai būna visiškai priešingi Kristaus proto tiesai?

Tiesiog noriu pasakyti, kad dabar, kai tiek daug žmonių ėmėsi kalbėti mano naujus rožinius, aš atsidūriau savotiškoje situacijoje. Būčiau galėjusi, neseniai liepą vykusioje konferencijoje, duoti pranašystę apie įvykius, potencialiai galėjusius įvykti pasaulyje liepos mėnesį. Tačiau nedaviau šios pranašystės, nes žinojau du dalykus. Žinojau, kad galima tikėtis, jog pakankamai žmonių apsiims kalbėti Laivės invokaciją, kad būtų galima išvengti negatyvių įvykių. Ir taip pat žinojau, kad daugeliu atveju jums geriau nežinoti, kas gali įvykti, nes tie iš jūsų, kurie turite aukštus dvasinius pasiekimus, galite geriau pasitarnauti, sutelkdami savo vizijos galią į pozityvių įvykių galimybę, užuot koncentravęsi į neigiamą potencialą.

Ar matote šią dilemą? Tai nedidelė dilema, tiesą sakant, tai labai smagi dilema. Nes tai rodo, kad pakankamai žmonių pasaulyje atrado rožinius, kad galėtumėme padaryti skirtumą. Tad tiesiog dabar jums pasakysiu, kad tie iš jūsų, kurie kalbėjote Laisvės invokaciją praėjusį mėnesį, iš tiesų padėjote išvengti keletos katastrofų, kurios galėjo įvykti, ir kurios būtų paveikusios visą planetą. Į tai įeina tiek gamtos kataklizmai, pirmiausia žemės drebėjimai, tiek karai, kurie galėjo prasidėti.

Ateitis yra taki

Mano mylimos širdys, yra žmonių, kurie visada yra nusiteikę skeptiškai, kritiškai ir visur ieško neigiamos pusės. Jeigu duosiu pranašystę ir pranašystė neišsipildys, jie sakys, kad pranašystė žlugo ir todėl tai buvo netikra pranašystė. Tačiau, jeigu ši pranašystė neišsipildė dėl to, kad žmonės apsiėmė kalbėti mano rožinius, ar tai reiškia, jog tai buvo netikra pranašystė? Ne, tai reiškia, jog tai buvo tikra pranašystė, pavykusi pranašystė, tačiau kur įrodymai?

Galėčiau jums išsamiai papasakoti apie situacijas, kurių buvo išvengta, kalbant rožinius. Tačiau skeptikai sakytų, kad lengva tai daryti viskam praėjus, o kur įrodymas, kad tų situacijų buvo išvengta. Ir todėl, jeigu pasakyčiau, kad liepos mėnesį egzistavo potencialas įvykti virtinei labai grėsmingų žemės drebėjimų, skeptikai iš karto sakytų, kad nėra tai įrodančių įrodymų ir kad, tiesą sakant, liepa buvo ganėtinai rami žemės drebėjimų aktyvumo atžvilgiu. Tačiau turiu jums pasakyti, kad tie iš jūsų, kurie kalbėjote Laisvės invokaciją, esate šio ramumo priežastis.

Ar matote, kad, jeigu esate kritiškoje sąmonės būsenoje, tiktai išsipildžiusi pranašystė jums atrodys kaip tikra pranašystė, tačiau iš mano perspektyvos ši pranašystė atrodys žlugusi? Mano rūpestis nėra įrodyti, ar aš teisi ar klystu, ir nėra įtikinti tuos, kurie nenori pažvelgti už dualistinio proto. Mano rūpestis yra įkvėpti didžiausią skaičių žmonių naudotis dvasiniais įrankiais, kurie gali sustabdyti visas negatyvias pranašystes.

Ir dabar atėjo laikas tai padaryti, suteikiant pozityvų paskatinimą, užuot davus jums baisias pranašystes, kurios pažadintų jumyse didžiausias baimes. Atėjo laikas, kad žmonės pradėtų kalbėti mano rožinius iš meilės, užuot kalbėję juos iš baimės, nes vienas veiksmas, padarytas iš meilės, yra galingesnis už šimtą veiksmų, atliktų iš baimės. Mano Mylimieji, ar matote, ką sakau? Trokštu atrasti grupes žmonių, kurie eitų dvasiniu keliu iš meilės ir kurie demonstruotų šį džiaugsmo kelią visiems žmonėms – užuot ėję juo iš baimės ar pareigos jausmo, kas praeityje vyko daugelyje dvasinių organizacijų.

Palyginimo matas, kurį norėčiau, kad turėtumėte, yra tai, kad, kai žmonės ima naudotis tokiais galingais dvasiniais įrankiais kaip mano rožiniai, Žemė staiga pasidaro taki. Ir ji pasidaro taki tokiu būdu, kad negatyvūs potencialai, kuriuos sukūrė žmonijos ego sąmonė ir karma, staiga suminkštėja ir nustoja buvę neišvengiamybe. Staiga ateitis šioje planetoje ima atrodyti takesnė, ir nebėra jokių garantijų, kad negatyvūs potencialai įvyks. Nes iš tiesų tampa įmanoma, kad tie, kurie turi aukščiausią dvasinį sąmoningumą, pasinaudos šiuo sąmoningumu, keldami kolektyvinę sąmonę, kuomet pamokas išmokti ir karmą subalansuoti bus galima be kokios tai fizinėje plotmėje įvykusios katastrofos.

Prieš dešimt metų buvo visai įmanoma pažvelgti į grįžtančios karmos ciklus, pažvelgti į žmonijos sąmonę ir numatyti į ateitį, kada galima laukti tam tikrų didelių kataklizmų. Tačiau tai nebėra įmanoma, tiesiog dėl to, kad kolektyvinė sąmonė suminkštėjo. Tai nereiškia, kad kataklizmai nebegali įvykti, nes jie iš tiesų gali įvykti, ką parodė praėjusiais metais iš karto po Kalėdų įvykęs žemės drebėjimas ir cunamis.

Vis dėlto, tiesiog noriu pasakyti, jog norėčiau, kad turėtumėte matą palyginimui, kad galite naudotis mano rožiniais, sušvelnindami pranašystes, kurios buvo perduotos per daugelį įvairių šaltinių, apie išbandymus ir išmėginimus, su kuriais žmonija gali susidurti per ateinantį dešimtmetį. Vietoj to, savo sąmonę ir savo vidinę viziją galite nukreipti į Aukso Amžiaus klestėjimo, taikos ir gausos įkūnijimą. Ir per šią ritmišką rožinių galios pulsaciją, galite siųsti šią viziją banga po bangos į kolektyvinę sąmonę.

Toliau vystydami šį rožinių momentumą, ir vis didesniam skaičiui žmonių prisijungiant prie šių vigilių, palaipsniui galėsite didinti šių bangų intensyvumą, kol galiausiai jos supurtys visą kolektyvinę Žemės sąmonę, ir žmonės bus išpurtyti iš savo pragaišties sąmonės ir savo baimės dėl ateities. Jie bus išpurtyti iš baimės pažvelgti už savo įsišaknijusių įsitikinimų, už savo dabartinių įsitikinimų, kuriuose jaučiasi patogiai, bet kartu yra ir nepatenkinti. Staiga galėsite pažadinti žmones būtinybei atsakymų ieškoti savyje, ieškoti Kristaus viduje, užuot ieškojus išorinio gelbėtojo. Ir būtent to reikia Žemei, kad ji galėtų pereiti į Aukso Amžių su minimaliomis fizinėmis katastrofomis.

Aukso Amžiaus Invokacija

Norėdama palengvinti šį darbą – Aukso Amžiaus vizijos spinduliavimą ir jos siuntimą banga po bangos į kolektyvinę sąmonę – ateinu šiandien duoti naują invokaciją, Aukso Amžiaus Invokaciją. Ši invokacija yra labai panaši į Laisvės invokaciją. Ji toliau vysto Laisvės invokacijos sukurtą matricą. Tačiau ji žengia žingsniu toliau už Laisvės invokaciją, nes viskas rimuojasi.

Mano Mylimieji, invokacija turi du svarbius aspektus. Pirmas aspektas yra duoti jums supratimą, duoti jums afirmacijas, kurios palaipsniui prasiskverbs pro pasąmonės sluoksnius ir išsklaidys dualistinius įsitikinimus, neleidžiančius jums būti tuo, kuo iš tiesų esate, trukdančius Dievo gausai nevaržomai tekėti per jūsų esybę. Kitas invokacijos aspektas yra iškviesti šviesą iš Aukščiau, kuri tuomet suformuoja bangą, kuri pasiunčiama – pirmiausia į jūsų pačių sąmonę ir esybę, o tuomet į kolektyvinę sąmonę ir netgi į fizinę planetą.

Visi rožiniai ir invokacijos turi abu elementus, tačiau kai kurie labiau koncentruojasi į dualistinių įsitikinimų išsklaidymą, kai tuo tarpu kiti yra labiau sukoncentruoti į šviesos iškvietimą. Ir iš tiesų, naujoji Aukso Amžiaus invokacija, kadangi joje viskas rimuojasi, yra galingiausia iki šiol perduota šviesos iškvietimo invokacija. Dėl to, kad viskas rimuojasi, tampa įmanoma sukurti unikalų ritmą, kalbant invokaciją, ir šis ritmas iškvies šviesą ir išspinduliuos šviesą pačiu galingiausiu būdu.

Tai nereiškia, kad mano ankstesni rožiniai atgyveno, nebėra reikalingi arba nebėra tokie galingi. Jie visi turi savo paskirtį, ir jie visi yra reikalingi, ir bus reikalingi ateinančiais metais ir dešimtmečiais. Tačiau tiesiog sakau, kad, naudojantis Aukso Amžiaus invokacija, bus įmanoma iškviesti daugiau šviesos, nei buvo įmanoma su kitais rožiniais. Tačiau svarbu, kad ne vien tik iškviestumėte šviesą, svarbu, kad ją ir nukreiptumėte. Todėl noriu jus paraginti nepamiršti apie žodžius ir apie šios invokacijos prasmę. Nepamirškite vizualizuoti, koks turėtų atrodyti Aukso Amžius, kalbėdami šią invokaciją. Ir, žinoma, kad galėtumėte vizualizuoti Aukso Amžių, turite žinoti, koks yra tas Aukso Amžius, o tai gali įvykti tik tuomet, kai paprašysite gauti šią viziją, kaip paaiškinsiu vėliau.

Kvietimas visiems, kurie gerbia Sen Žermeną

Mano Mylimieji, ateinu perduoti šią invokaciją su visu savo širdies džiaugsmu ir su Jėzaus ir Sen Žermeno širdžių džiaugsmu. Kai kurie iš jūsų žinote, kad praeitame įsikūnijime Sen Žermenas parašė šekspyriškasias dramas. Kai kurie iš jūsų žinote, kad šios dramos padarė labai didelį poveikį anglų kalbos vystymuisi. Ir todėl galėtumėme sakyti, kad Sen Žermenas labai prisidėjo, pakeldamas anglų kalbą į tą lygį, kurį ji yra pasiekusi šiandien. Ir iš tiesų, anglų kalba yra labai artima angelų kalbai, ir todėl ji unikaliai tinka šviesos iškvietimui iš Aukščiau.

Todėl kiekvienas tikras Sen Žermeno mokinys turėtų sugebėti nusileisti į savo širdį ir pamatyti Sen Žermeno pėdsakus, kuriuos jis paliko visoje šioje Aukso Amžiaus invokacijoje. Ar rimtai tikite, kad kuri nors kita pakylėtoji būtybė galėtų taip meistriškai valdyti anglų kalbą ir sugebėtų įkvėpti tokią invokaciją? Ar rimtai tikite, kad kuri nors kita nepakylėtoji būtybė galėtų sukurti tokią invokaciją?

Todėl prašau jūsų, kurie esate atviri šiai invokacijai, rasti būdų pateikti šį rožinį tiems savo draugams ir pažįstamiems, kurie buvo atviri Sen Žermenui, tačiau dar neatvėrė savo širdžių mano rožiniams. Prašau jūsų pasistengti pristatyti jiems šią invokaciją tokiais būdais, kokie jums atrodys tinkami kiekvienam individui, pagal savo vidinę meditaciją su savuoju Kristaus AŠ. Neprašau jūsų naudotis kokiu nors išoriniu spaudimu. Neprašau jūsų naudotis jų ego ar jų baimėmis.

Tiesiog prašau, kad nusileistumėte į savo širdį, pamąstytumėte apie kiekvieną individą, ir paprašytumėte savojo Kristaus AŠ ir Sen Žermeno parodyti jums, kaip būtų geriausia šiam individui pristatyti Aukso Amžiaus invokaciją. Tikslas yra suteikti kiekvienam asmeniui geriausią įmanomą galimybę padaryti laisvą pasirinkimą, pasirinkimą, kuris nebūtų paveiktas išankstinių žmogaus nuomonių.

Turiu jums pasakyti, kad, jeigu žmonės neatpažįsta Sen Žermeno pėdsakų Aukso Amžiaus invokacijoje, taip yra dėl to, kad jie neįsiklausė į savo širdį ir atvirai nepaprašė vidinio vedimo. Iš tiesų, tiktai tie, kurie prašo atviru protu ir širdimi, išgirs tikro mokytojo balsą. Tie, kurie neprašo atviru protu ir širdimi, girdės tiktai savo pačių ego arba kokio nors netikro mokytojo balsą, kurie jiems sakys tai, ką jie nori girdėti – ką jų ego nori girdėti – o ne tai, ką jiems norėtų pasakyti jų Kristaus AŠ, AŠ ESU Esatis ir dvasiniai mokytojai.

Tai, žinoma, siejasi su tuo, apie ką kalbėjau pradžioje, tai yra, kad tiek daug žmonių dvasingumo ir religijos srityje ateina kurtis šį naują ego, kuris naudojasi dvasiniais mokymais – kurių tikslas buvo juos išlaisvinti – kaip įrankiu, dar tvirčiau įkalinančiu juos proto dėžutėje. Ir kai jau yra patekę į šią proto dėžutę, jie ima tikėti, jog jiems nebereikia keistis, nebereikia peržengti rėmų, kuriuose jaučiasi patogiai įsitaisę ir jaučiasi galintys viską kontroliuoti. Tačiau kas gi yra tasai, kuris viską gali kontroliuoti? Ar tai yra ego – kuris niekada nenori keistis – ar tai yra Kristus – kuris visada transcenduoja save?

Todėl galėtumėte paprašyti žmonių pamąstyti, kad, jeigu jie nėra atviri Aukso Amžiaus invokacijos peržiūrėjimui, arba nenori jos rimtai išbandyti, jie negerbia paties Budos moto, sakiusio: „Netikėkite niekuo, kas neprotinga; neatmeskite nieko kaip neprotingo, pirma gerai nepatikrinę.“ Paprašykite žmonių pamąstyti, kad, jeigu jie nėra nusiteikę šią invokaciją tinkamai patikrinti – tinkamai, reiškia Kristaus šviesoje – tuomet labiausiai tikėtina priežastis yra puikybė arba baimė. O jeigu esate įstrigę puikybėje arba baimėje, kaip tuomet galėtumėte žengti kartu su Laisvės mokytoju, kuris išties yra aukščiau tiek vieno, tiek ir kito? O jeigu neturite nei baimės nei puikybės, tai kodėl tuomet nenorite tinkamai patikrinti šios invokacijos? O kaip galite tinkamai patikrinti šią invokaciją, neskirdami jai laiko?

Dilema, su kuria susiduria visi dvasingi mokiniai

Mano Mylimieji, kodėl aš šiandien esu pakylėtoji mokytoja? Kodėl Jėzus yra pakylėtasis mokytojas? Kodėl Sen Žermenas yra pakylėtasis mokytojas? Kodėl El Morija yra pakylėtasis mokytojas? Mes šiandien esame pakylėtieji mokytojai dėl vienos vienintelės priežasties – mes niekada nesiliovėme transcenduoti save, niekada nenustojome žengti sekantį žingsnį. Visada buvome pasirengę kilti aukščiau ir peržengti proto dėžutės ribas, nors kartais jau būdavome pradėję jaustis patogiai šioje proto dėžutėje.

Tačiau galiausiai visada atrasdavome norą transcenduoti, ir būtent dėl to nesiliovėme transcendavę savęs, kol galiausiai žengėme tą paskutinį transcendencijos žingsnį, visam laikui pakėlusį mus į dvasinę karaliją. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad net ir čia, dvasinėje karalijoje, mes nenustojome savęs transcenduoti, ir todėl šiandien mes esame daugiau, nei buvome vakar, ar prieš 10, 15 ar 50 metų. Ir tai, žinoma, yra dilema, su kuria susiduria visi pakylėtųjų mokytojų mokiniai.

Yra tokių, kurie buvo Sen Žermeno mokiniais daugelį metų, kai kurie ir visą gyvenimą. Tačiau, jeigu jų Sen Žermeno įvaizdis yra paremtas mokymais, kurie buvo perduoti prieš daugelį dešimtmečių, tuomet pasidaro įmanoma, kad tuose mokymuose pateiktas įvaizdis gali tapti jų protų kalėjimu. Kadangi Sen Žermenas transcendavo save daugybę kartų, nuo to laiko praeityje, kuomet buvo duoti mokymai. Tačiau, jeigu mokinys netranscendavo savęs – ir mokytojo įvaizdžio – tai kaip tuomet mokinys galės pažinti mokytoją, koks jis yra šiandien?

Mokytoją galite pažinti tik tuomet, jeigu esate pasirengę transcenduoti mokytojo įvaizdį, idant galėtumėte sekti Gyvuoju mokytoju, o ne mirusiu stabu, aukso veršiu, kurį sukūrė jūsų ego ir kuris, kaip tvirtina jūsų ego, iš tiesų remiasi ir yra pateisinamas tikrais, pakylėtųjų mokytojų duotais mokymais. Ir iš tiesų mūsų praeityje duoti mokymai buvo tikri, tačiau jūsų ego gali juos paversti netikru mokymu, paversdamas juos stabmeldišku įvaizdžiu, vaizduojančiu, kokie turėtų būti pakylėtieji mokytojai, kaip jie turėtų kalbėti ir ką jie turėtų sakyti.

Šiandieninis Sen Žermenas yra daug didesnis už Sen Žermeną, koks jis buvo prieš 10 ar 50 metų. Ir jeigu jūs nesate pasirengę transcenduoti savęs ir savo Sen Žermeno įvaizdžio, tuomet tiesiog negalite juo sekti, negalite keliauti kartu su juo į Vandenio amžiaus sąmonę. Vietoj to būsite palikti šokti aplink savo pačių susikurtą aukso veršį. Ir todėl neišvengiamai prarasite ryšį su Laisvės Dievu, Vandenio laisvės amžiaus mokytoju.

Prašau jūsų nusileisti į savo širdį ir susitelkti meditacijai į Sen Žermeno Gyvąją Esatį. Ir prašau tuos iš jūsų, kurie esate pasirengę naudotis Aukso Amžiaus invokacija, paskirti šiek tiek laiko, arba tiek laiko, kiek norėtumėte, po sukalbėtos invokacijos, ir įsiklausyti į Sen Žermeno Esatį, Gyvąją Laisvės Esatį, Gyvąją Laisvės Liepsną, kuria jis yra. Ir noriu, kad paprašytumėte Gyvosios Sen Žermeno Esaties atskleisti jums savo Aukso Amžiaus viziją, kurią jis trokšta išvysti įsikūnijant Žemėje. Ir jeigu atliksite ir šią vigilės dalį, manau pamatysite, jog imsite matyti potencialą Žemei, kurio anksčiau niekada net neįsivaizdavote. Šitaip atrasite naują laisvės jausmą nuo pragaišties sąmonės, laisvę žinoti, kad ateitis bus geresnė už dabartį.

Mano Mylimieji, aš dabar užsklendžiu jus Motinos širdies dėkingume. Užsklendžiu jus Šventosios Šeimos meilėje, kurią Vandenio Amžiuje atstovaujame Sen Žermenas, Jėzus ir aš. Iš tiesų, tiktai atrasdami pusiausvyrą tarp Tėvo, Motinos ir Sūnaus, galite atverti vartus Šventajai Dvasiai, kuri yra Laisvės Amžiaus pamatas. Tai atlikta, Motinos ramybėje ir Budos ramybėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels