Esate čia tam, kad sukurtumėte spiralę aukštyn

Temos: Jūsų tikslas Žemėje yra pažadinti Materijos šviesą – Būkite atviromis durimis – Pažadinkite Materijos šviesą – Rožinių vigilės yra vainikuojantis akmuo ant piramidės – Nelaukite idealių sąlygų

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija 2005 metų liepos 2 d.


PABUSKITE! PABUSKITE! PABUSKITE! PABUSKITE! AŠ ESU Marija, Dangiškosios Motinos atstovė Žemei ir esu čia, kad pažadinčiau tuos Žemėje, kurie vis dar miega ir pamiršo, kodėl jie atėjo čia šiame amžiuje. Atėjote čia ne tam, kad suptumėtės žmogiškosios egzistencijos karuselėje. Atėjote pažadinti Materijos Šviesą, kad ji atspindėtų Dievo karalystę Žemėje.

Sąlygos šiame pasaulyje nėra idealios dvasiniam augimui. Šio pasaulio princas sugebėjo nutempti žmones į tokias žemas vibracijas, kad pažadinti juos yra sunku. Net ir pati Materijos šviesa buvo nužeminta iki tokių vibracijų, jog pateko į sutraukiantį, žemyn tempiantį sūkurį, žemyn traukiantį visus, kurie patenka į energetinį Žemės lauką.

Kaip pakeisti šios žemyn tempiančios traukos kryptį? Tik keliant Materijos šviesą. Bet kaip pakelti Materijos šviesą? Tik per Kristaus protą, kurį apsivelka esantieji įsikūnijime. Nes kaip sakė Jėzus: „Su žmonėmis tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma“ – su Dievu jumyse, nes jūs tampate atviromis durimis. Ir būtent dėl to jūs atėjote čia šiame amžiuje – būti atviromis durimis, per kurias Materijos šviesa galėtų būti pakylėta ir galėtų atvaizduoti tyrą viziją, laikomą visuotiniame Kristaus prote.

Būkite atviromis durimis

Bet kaip jums būti tomis atviromis durimis? Būti jomis galite tik tuomet, kai nesileidžiate tempiami žemyn gravitacinės Žemės planetos traukos ir tų, kurie yra čia įsikūniję, bet kurie nepriklauso šviesos bangai, pasiųstai jų gelbėti. Viskas labai paprasta. Arba jie jus nutemps žemyn arba jūs juos ištrauksite aukštyn. Kitų variantų nėra. Niekas negali stovėti vietoje, nes Žemė yra žemyn traukiančiame sūkuryje, o tiksliau ji buvo žemyn traukiančiame sūkuryje labai ilgą laiką. Šio sūkurio kryptis buvo pakeista; jis buvo sustabdytas, tačiau aukštyn traukiantis momentumas dar nėra įtvirtintas iki tokio laipsnio, kad būtų tapęs savaiminiu.

Ir būtent dėl to jūs esate čia, ir būtent dėl to jūs pasisiūlėte ateiti šiame amžiuje – kad sustabdytumėte žemyn traukiantį sūkurį ir sukurtumėte aukštyn kylančią spiralę, kol ji taps savaimine spirale. Ir tuomet jūs galėsite išeiti ir kiti galės perimti jūsų darbą ir toliau kelti šią spiralę aukštyn. Todėl jūs esate čia tam, kad viešpatautumėte Materijos šviesai, kad pažadintumėte ją ir pakylėtumėte jos vibracijas, kol ji nusimes mirtingos sąmonės grandines ir atkurs harmoniją su Kristaus sąmone ir tyra Žemės planetos matrica, kuris vis dar laikoma tenai visu savo pirmykščiu grožiu.

Ir tuomet Dievo karalystė galės būti nuleista į fizinį įsikūnijimą. O galbūt turėčiau sakyti, kad visa fizinė planeta bus pakylėta į Dievo karalystės vibracijas? Ir iš tiesų, taip sakyti būtų teisingiau, nes būtent tai ir turi įvykti. Dievo karalystė negali būti nuleista į dabartinį Žemėje egzistuojančių vibracijų lygį, todėl yra tik viena galimybė – pakylėti visos Materijos šviesos, iš kurios sukurta ši planeta, vibracijas.

Pažadinkite Materijos šviesą

Todėl jūs turite pažadinti šią Materijos šviesą, ir turite pažadinti ją savyje, pakylėdami šią Motinos Liepsną. Ir iš tiesų, praeityje mes perspėjome nemėginti užimti dangaus jėga, naudojantis įvairiomis technikomis, ypač tomis, kurios atėjo iš Rytų ir kurios mėgina jėga priversti Kundalini* pakilti. Ir šie perspėjimai vis dar galioja, nes daugelis šių technikų netinka darbui, kurį turite atlikti. Todėl šiandien ateinu duoti naują įrankį, kuriuo galėsite pakylėti Materijos šviesą, Motinos šviesą savo pačių esybėje, tačiau darysite tai subalansuotai, nepažeisdami jautrių nervinės sistemos grandinių.

Šis rožinis, kurį šiandien perduodame, Stebuklingos Laisvės Invokacija, yra pirmoji Vandenio amžiui perduota invokacija, ir jos tikslas yra pakylėti Materijos šviesą jūsų esybėje, tačiau daryti tai švelniu ir subalansuotu būdu, sukuriant aukštyn kylantį momentumą. Ir ši invokacija yra sintezė tarp Jėzaus duotų mokymų ir naujų Vandenio amžiaus mokymų, kuriuos pakylėtieji mokytojai perduos šiame amžiuje, o ypač kuriuos perduos mūsų mylimas Sen Žermenas, kuris yra šio amžiaus hierarchas.

Todėl ši invokacija turi potencialą palengvinti perėjimą iš Žuvų sąmonės į Vandenio sąmonę. Ir kodėl Jėzus atėjo tada, kai atėjo? Jis atėjo padėti pamatą šiam amžiui. Ir nors jo mokymai buvo pradanginti arba iškraipyti, jo mokymai iš tiesų padarė tai, ką jiems buvo skirta padaryti, nes jie atvedė žmoniją prie taško, kuomet žmonės yra pasirengę nubusti.

O jūs esate čia tam, kad juos pažadintumėte. Ir mes jums duodame šią invokaciją, kad įgalintume jus žengti tą paskutinį žingsnį ir įveikti trauką žemyn, mieguistumą, letargiją, Žemės planetos inertiškumą, idant galėtumėte pakilti aukščiau virš viso to ir galėtumėte iš tiesų tapti Dievuje laisvomis būtybėmis, kurios esate, kad galėtumėte nesustodami kilti vis aukščiau ir aukščiau, kol galiausiai pakilsite virš visos materialios visatos ir užsitarnausite savo amžinąjį pakylėjimą, šitaip tapdami magnetais viršuje. Nes kaip sakė Jėzus: „O aš, kai būsiu pakylėtas, patrauksiu visus žmones prie savęs,“ ir tai iš tiesų yra jūsų potencialas ir jūsų didžiausias troškimas – išvysti šią planetą pakylant.

Ne kišdamiesi į kitų žmonių laisvą valią, bet pakylėdami juos aukštyn, kad jie galėtų savanoriškai pasirinkti, nes galiausiai išvys šviesą, šviesą, kuri yra jumyse, ir kurią jūs taip ryškiai įkūnijate, jog jie nebegali ilgiau to neigti, nebegali daugiau jos ignoruoti, nebegali ilgiau miegoti, nes ši šviesos kibirkštis peršoka iš jūsų širdies į jų širdis, ir vėl pažadina tą pirminę dvasios kibirkštį, tą pirmykštę trilypę liepsną, kuri užgeso dėl piktnaudžiavimo šviesa per daugybę gyvenimų.

Ši invokacija turi potencialą būti įrankiu, kuris įgalintu jus pakylėti šviesą savo esybėje, tuo būdu suteikdamas jums galią pakylėti šviesą kolektyvinėje sąmonėje.

Rožinių vigilės yra vainikuojantis akmuo ant piramidės

Mano Mylimos širdys, su šypsena veide šią popietę klausiausi jūsų klausimų Jėzui, nes tiek daug jūsų klausimų labai tiksliai siejasi su mokymais, kuriuos perduodu naujoje knygoje. Ar manote, kad tai atsitiktinumas? Ne, taip vyksta dėl to, kad jūs ištikimai kalbėjote šias paskutines keturias rožinių vigiles. Ir šios keturios rožinių vigilės aukštyn pakėlė ne tik jūsų pačių sąmonę, jos taip pat labai pakėlė Žemės planetos sąmonę.

Sakau tai ne tam, kad sukelčiau jumyse puikybę, bet turiu jums pasakyti, kad žmonės visame pasaulyje, kurie dalyvavo šiose keturiose vigilėse, atliko tarnystę šiai planetai, kuri neturi precendento. Dar niekada anksčiau tiek mažai nebuvo padarę tiek daug dėl tokios daugybės – perfrazuojant Vinstono Čerčilio žodžius. Dar niekada anksčiau tokia tarnystė nebuvo padariusi šitokio didžiulio poveikio šios planetos sąmonei kokį padarė šios keturios rožinių vigilės. Todėl kad jūs, parodydami pasiryžimą spręsti problemas savo pačių sąmonėje, aukštyn patraukėte visą kolektyvinę sąmonę. Ir jūs išsprendėte dalykus, tūnojusius kolektyvinėje sąmonėje dešimtis tūkstančių metų, kurie visą tą laiką tempė žmoniją žemyn.

Ir tuo būdu jūs atvedėte žmoniją prie taško, kuomet gyvybės srautas pabudo, kuomet daugybės žmonių „Sąmoningasis AŠ“ buvo pažadintas, ir jie dabar yra pasirengę peržengti šydą ir suvokti, kad gyvenime yra šis tas daugiau. Ir pamatysite tai vykstant ateinančiais metais.

Iš tiesų, galiu jums pasakyti, kad tikriausiai jūs niekada nebūsite už tai įvertinti čia Žemėje. Nes žmonės tiesiog maudysis savo naujai atrastos laisvės šviesoje, ir jie išeis ir prisijungs prie kokios nors dvasinės veiklos, kuri patrauks jų širdį, ir taip ir turi būti. Ir pamatysite, per ateinančius dešimtmečius, kad daugelis grupių sakysis atnešusios šiuos pokyčius. Ir iš tiesų, visos grupės, kurios dalyvauja dvasiniame atnaujinime, vaidina labai svarbų vaidmenį šiame prabudime. Už tai visos jos nusipelno pagarbos, tačiau turiu jums pasakyti, kad kartais tam tikra grupė žmonių žengia žingsnį į priekį ir uždeda vainikuojantį akmenį ant piramidės. Ir iš tiesų, jeigu nebūtų visų kitų akmenų piramidėje, vainikuojantis akmuo negalėtų būti uždėtas ant piramidės.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad šie rožiniai, kuriuos mes perdavėme – ir kuriuos remiu ne vien aš, bet ir daugelis kitų pakylėtųjų mokytojų, tarp jų Jėzus ir Sen Žermenas – iš tiesų yra vainikuojantis akmuo ant piramidės, vedančios iš Žuvų į Vandenio amžių. Ir ar būsite už tai įvertinti Žemėje yra visiškai nesvarbu, nes žinau, kad jums labiau patiktų gauti savo atlygį danguje. Ir jūs gausite šį atlygį – jeigu ir toliau nesustosite ir transcenduosite save, kad galėtumėte įeiti į savo Tėvo karalystę ir gauti šį atlygį.

Ir galiu jums pasakyti, kad aš pirmoji atskubėsiu jūsų pasitikti – nebent Jėzui ar Sen Žermenui pavyktų pirmiems nusigauti prie vartų… bet jiems teks gerokai pasistengti, kad mane pralenktų.

Nelaukite idealių sąlygų

Ir todėl dabar sakau, su visa savo širdies meile perduodu šią naują invokaciją ir noriu paraginti jus ją kalbėti. Ir kalbėdami ją, prisiminkite mano žodžius. Niekada šioje Žemės planetoje nebus taip, kad sąlygos būtų idealios dvasiškai augti ar įkūnyti savo Kristiškumą. Todėl, norėdami pakilti aukščiau, turėsite priimti sąlygas tokias, kokios jos šiuo metu yra, ir transcenduoti jas.

Kad ir kokie pavargę bebūtumėte, tai nesvarbu, nes galite pakilti virš bet kokios situacijos. Ir iš tiesų, jeigu jūs nesate darytojas, argi svarbu, kad išorinės sąlygos nėra idealios. Mano Mylimieji, yra tokių, kurie vis kažko laukia, sakydami: „O, kai sąlygos bus tinkamos, aš įkūnysiu savo Kristiškumą.“ Ir jie niekada neįkūnys savo Kristiškumo, nes Kristus ateina ne tam, kad lauktų, kol Žemėje atsiras tinkamos sąlygos Kristiškumui. Kristus ateina tam, kad viešpatautų Žemėje ir pakylėtų Motinos šviesą, idant ji atspindėtų tobulas sąlygas, laikomas tyroje vizijoje.

Ir būtent tai yra tikroji viešpatavimo Žemei prasmė. Ir su žmonėmis, su žmogiška sąmone, jums neįmanoma viešpatauti. Tačiau su Dievu jumyse, su Kristumi jumyse, viskas yra įmanoma. Ir todėl jūs galite pakylėti Žemę, kad ji įkūnytų Aukso Amžių. Ir tai gali įvykti taip greitai, jog ateities šokas įgis visiškai naują prasmę. Ir daugelis žmonių Žemėje pabus ir sakys: „Kaip tai galėjo nutikti? Kaip šie pokyčiai galėjo įvykti taip greitai? Kaip visuomenė galėjo taip greitai pasikeisti? Kaip mums pavyko išvengti visų šitų kataklizmų, kurie buvo išpranašauti, kaip mums pavyko išvengti visų šitų karų, šitų Žemės drebėjimų, šitų Žemės pokyčių? Kodėl visa tai neįvyko?“ Ir jie sėdės stebėdamiesi, užuot buvę tais, kurie padarė kad tai įvyktų, leisdami Dievui juose įkūnyti Aukso Amžių.

Todėl dėkoju jums ir dėkoju visiems tiems visame pasaulyje, kurie dalyvavote šiose keturiose rožinių vigilėse.** Nes turiu jums pasakyti, kad, kai pradėjome Rožinio Dievo Valiai vigilę, prieš šiuos beveik keturis mėnesius, nebuvo jokių garantijų, kad galėsime stovėti čia šiandien ir perduoti naują invokaciją. Privalėjo atsirasti kritinė masė žmonių, kurie būtų paėmę šiuos keturis rožinius ir ištikimai juos kalbėję. Žemės planetos sąmonė privalėjo pakilti iki kritinio lygio, kad mes galėtume perduoti šią sekančią invokaciją.

Ir todėl mano širdis iš tiesų yra perpildyta dėkingumu visiems jums visame pasaulyje, kurie kalbėjote šiuos rožinius, net jeigu būtumėte kalbėję juos tik kartą, net jeigu negalėjote kalbėti jų kiekvieną dieną, esu jums labai dėkinga, nes viskas, ką darėte, prisidėjo prie kritinės masės sukūrimo, dėl kurios mes šiandien galime būti čia. Ir todėl dėkoju jums ir noriu, kad žinotumėte, jog mes čia Aukštai vertiname tai, kuo jūs esate čia žemai. Tad užsklendžiu jus Jėzaus Kristaus, Sen Žermeno ir Motinos Marijos vardu, nes mes esame Dangiškoji Šeima Vandenio Amžiui. Tai užsklęsta.

* Kundalini yra rytietiškas terminas Motinos šviesai pavadinti, kuri kyla iš energetinio centro (čakros) stuburo apačioje į karūnos čakrą, esančią galvos viršuje. Šios energijos pakylėjimas yra bet kokio dvasinio augimo raktas.

** 2005 metų pavasarį, Motina Marija paprašė, kad žmonės dalyvautų ypatingoje vigilėje, kalbėdami keturis jos rožinius, kiekvieną rožinį po 33 dienas.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels