Negalime žmonių išgelbėti prieš jų valią

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija 2005 metų liepos 1 d.

Mano Mylimos širdys, norėčiau perduoti jums Motinos širdies džiaugsmą, džiaugsmą, kurį Motiną jaučia, matydama, kaip jos vaikai suauga, kaip išsiskleidžia lyg nuostabios gėlės nuostabią pavasario dieną laukuose, kaip subręsta ir tampa dvasiškai nepriklausomi, nes buvo pasiryžę dalyvauti iš pažiūros paprastame rituale – kalbėti mano Nepriklausomybės rožinį per šias praėjusias 33 dienas. Jeigu galėtumėte pamatyti, kokie milžiniški pokyčiai įvyko Žemės planetoje per šiuos praėjusius 33 dienų ciklus, pradedant Dievo Valios rožiniu, Išminties rožiniu, Puoselėjimo rožiniu ir galiausiai dabar užbaigiant Nepriklausomybės rožiniu. Jeigu galėtumėte pamatyti įvykusius pokyčius, šokinėtumėte iš džiaugsmo, nes išvystumėte, kad įvyko kai kas, ko dar niekada nebuvo įvykę Žemės planetoje. Ir staiga šviesa ėmė plisti iš Rytų į Vakarus. Staiga atsirado nauja viltis visiems, kurie priklauso Motinos Žemės energetinei sistemai.

Naujas prabudimas, nauja sąmonė gimsta šiuo metu. Ir prie to prisidėjo ne tik jūsų pastangos. Prie to prisidėjo visi šie žmonės – visi tyraširdžiai, kuriuos galima atrasti įvairiuose judėjimuose ir religijose, ir netgi savo individualiuose kambarėliuose, kuriuose jie meldžiasi – tie žmonės, kurie atvėrė savo sąmonę tikrajai Dangiškosios Motinos meilei, Visuotinės Motinos, mylinčios visą gyvybę ir neišskiriančios nė vienos kurios nors grupės.

Daugelis galvoja, kad Motina Marija priklauso katalikų religijai. Ir nors esu dėkinga tiems katalikams, kurie yra atsidavę mano širdžiai, taip pat esu dėkinga daugeliui žmonių, pradėjusių matyti rėmų, į kuriuos žmonės mane įspraudė, iliuziją, ir kurie taip pat pradėjo matyti tradicinių rėmų, į kuriuos buvo įspraustas Jėzus visus šiuos šimtmečius, iliuziją.

Mano Mylimieji, tiesiog ateinu perduoti didžiulį dėkingumą tiems iš jūsų, kurie dalyvavote šiame mano rožinių rituale. Ak, kokį didžiulį dėkingumą ir meilę jaučiu jums už jūsų tarnystę, nes jeigu neatsirastų nė vieno įsikūnijime esančio žmogaus, kuris atsilieptų į pakylėtųjų mokytojų mokymus, kaip tuomet galėtume atnešti pokyčius į Žemę? Dievo įstatymas reikalauja, kad viskas, kas vyksta Žemėje, turi vykti pagal žmonių laisva valia daromus pasirinkimus. Negalime išgelbėti žmonių prieš jų laisvą valią. Galime atvesti juos prie vandens, bet negalime priversti jų gerti.

Tačiau, kai atsiranda žmonių įsikūnijime, kurie priima mūsų duodamą auką ir padaugina savo talentus, tuomet šviesa nušvinta. Ir ši šviesa yra šviesa ant kalvos, kurios neįmanoma paslėpti. Ir palaipsniui vis daugiau ir daugiau žmonių pradės jausti, kad įvyko poslinkis, ir jie stebėsis naujomis energijomis, tekančiomis per jų esybę. Ir jiems palaipsniui susiderinant su šiomis energijomis, juos taps įmanoma pažadinti, taps įmanoma pasiekti juos iš išorės, ir jie taip pat pamatys galintys kažką nuveikti Dangiškosios Motinos labui.

Ak, mano mylimieji, papasakosiu jums daugiau apie savo rožinius ir papasakosiu daugiau apie nepaprastą naują rožinį, kurį jums duosime. Tačiau kol kas tiesiog noriu pasveikinti jus atvykus į aukštutinį Motinos širdies kambarį ir užleidžiu vietą savo mylimam Juozapui pakalbėti su jumis.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels