Juokitės iš velnio – ir savęs!

TEMOS: Mes niekada nenorėjome, kad mūsų mokiniai žiūrėtų į save pernelyg rimtai – Nežiūrėkite į velnią rimtai – Esu dėkingas už rožinio vigilę – Patirkite tikrąją laisvę – Paragaukite dangaus Žemėje

Pakylėtasis Mokytojas El Morija 2005 metų kovo 28 d. per Kim Michaels.

Mes niekada nenorėjome, kad mūsų mokiniai žiūrėtų į save pernelyg rimtai

Džiaugsmo liepsnelės reikia ant Žemės. Ir, ak, koks tai mums džiaugsmas, kai mums nebereikia duoti šios liepsnelės, nes jūs galite ją susikurti patys. Nes iš tiesų, mūsų didžiausias troškimas yra išeiti į pensiją, kad Sen Žermenas ir Jėzus, ir aš galėtume sėdėti mano ašrame Dardžilinge, maloniai kalbėdamiesi prie židinio, neturėdami jaudintis dėl savo mokinių, dėl nurodymų jiems daryti tą ar aną, nes mes žinome, kad jūs pasiekėte tą vidinį žinojimą, kas esate ir kodėl čia esate. Ir jus toliau į priekį varo jūsų pačių vidinė jėga, ir mes nebesame reikalingi.

Ir tai yra tikrasis bet kurio mokytojo džiaugsmas – atvesti mokinį iki tokio taško, kai mokytojas daugiau nebėra reikalingas. Tai yra mūsų atpildas. Būtent to mes laukiame. Mes nelaukiame tų, kurie sėdi savo bažnyčiose ir taip rimtai žiūri į save ir į mokymus, ir į kelią, jog mano, kad privalo daryti visus tuos išorinius dalykus, manydami, kad pasaulis yra tokia rimta vieta, ir situacija pasaulyje yra tokia baisi ir sunki, kad, jeigu nesėdėsite ištįsusiais veidais, nesielgsite teisingai.

Kiek kartų matėte tai krikščioniškose bažnyčiose? Ir kiek kartų matėte tai net ir dvasinėse organizacijose? Norėčiau kartą ir visiems laikams atsakyti į klausimą, ar Dievas turi humoro jausmą. Jis iš tiesų turi humoro jausmą, nes kaip gi kitaip būtų sukūręs jus?

Nežiūrėkite į velnią rimtai

Ir visas šis maldų darbas ir visas rimtas darbas, kuris gali būti daromas – ir kuris iš tiesų turi būti daromas, ir norime labai jus pagirti, kad stengiatės tai daryti – galiu jums pasakyti, kad, susirinkę drauge, per keletą minučių juoko, galite transmutuoti tiek daug, kad iš tiesų prireiktų daugybę valandų kalbėti maldas, šaukinius ir rožinius, norint pasiekti tokį patį efektą. Nes, kaip sakė Tomas Moras, kuris buvo vienas iš ankstesnių mano įsikūnijimų, „Velnias, išdidi dvasia, nepakelia, kai iš jo juokiamasi.“

Ir tai yra tikra tiesa. Velnias į save žiūri labai rimtai. Jis manosi esąs svarbiausia būtybė visatoje, ir todėl visi į jį turėtų žiūrėti rimtai. Tad, kai kas nors parodo, jog nenori žiūrėti į velnią rimtai ir nenori užsidaryti niūraus beviltiškumo sąmonėje, manydami, kad Žemė tuoj tuoj save susinaikins, tuomet jie parodo aukščiausią nepagarbą velniui, tiesiog išsijuokdami iš jo ir jo iliuzijų, kurias jis mėgina jums primesti. Ir tuomet velnias pasitrauks, ir jeigu jūs nesiliausite juokęsi, jis pasitrauks iš šios planetos.

Esu dėkingas už rožinio vigilę

Ir mano širdis persipildo meile tiems iš jūsų, kurie susirinkote drauge į šį susibūrimą, uždėjusį viršūnę piramidei, kuri buvo pastatyta šia Dievo Valios rožinio vigile. Iš tiesų, kaip Dievo valios Žemei atstovas, esu be galo ir amžinai jums dėkingas. Labai ilgai mylėjau Dievo valią. Mylėjau ją su didžiule aistra ir džiaugsmu. Ir nėra man didesnio džiaugsmo, kaip matyti tuos iš jūsų, kurie esate pasirengę pašvęsti savo laiką Dievo valiai.

Esu labai dėkingas už šį rožinį ir esu dėkingas tiems, kurie jį kalbėjo. Ir sakau dar kartą, jeigu jaučiate atsidavimą Dievo valiai ir jos atstovui, El Morijai, tuomet imkite šį rožinį ir retkarčiais sukalbėkite jį. Neignoruokite vigilių, kuriose esate prašomi dalyvauti, tačiau kartu nepamirškite ir rožinio Dievo valiai. Nes Dievo valia iš tiesų yra, kad visa gyvybė išsilaisvintų nuo anti-proto ir anti-valios sukurtų iliuzijų, kurios siekia jus pažeminti, užuot iškėlusios jus į Dievo džiaugsmą ir laisvę.

Patirkite tikrąją laisvę

Ir tai, ką jūs ką tik patyrėte, dalindamiesi savo širdimis, be jokio ego, be jokių apsimetinėjimų, be jokių asmeninių ambicijų, tiesiog laisvai dalindamiesi savo širdimis, kas natūraliai atvedė į juoką ir džiaugsmą – būtent tai Dievas trokšta matyti Žemėje. Ir galiu jus užtikrinti, kad būtent toks yra gyvenimas danguje – didžiąją laiko dalį.

Mes esame džiaugsmingi. Mes esame laisvi. Ir tik retkarčiais mums tenka surimtėti, kai turime apsvarstyti, kaip savo nepakylėtiesiems broliams ir seserims padėti išvengti susisprogdinimo per tą ar aną technologiją, ir per tą ar aną ego sąmonės kvailybę. Tuomet mes galime truputį surimtėti.

Noriu pasveikinti jus, kad susirinkote drauge, kad esate drauge. Noriu pasveikinti visus visame pasaulyje, dalyvavusius šioje vigilėje, visus, kurie apsiėmė kalbėti Motinos Marijos rožinius. Noriu pasveikinti visus žmones Rusijoje, dalyvavusius rožinio Rusijai vigilėje. Jūs atlikote milžinišką darbą šaliai, kuri visada buvo artima mano širdžiai.

Noriu pasveikinti žmones Pietų Amerikoje, priėmusius į savo širdis šiuos rožinius. Tai yra milžiniškas darbas.

Ir lengva yra sakyti: „Bet ką tai reiškia pasauliui? Pasaulis yra toks didelis. Pasaulio problemos yra tokios rimtos ir tokios, atrodytų, neįveikiamos.“ Tačiau, iš tiesų, tas jausmas, kad pasaulis yra tokia rimta vieta, visa tai tėra iliuzija, sukurta paties velnio ir tų, kurie jį palaiko. Ir retkarčiais yra labai sveika gerai pasijuokti velnio sąskaita, ir atsisakyti būti įtrauktam į rimtumo tinklus, kurie lyg juodas debesis kabo virš šios planetos. Iš tiesų, gyvenimas yra džiaugsmas. Gyvenimas yra džiaugsmo tėkmė, kuri visada randa kaip apeiti kiekvieną kliūtį. O jeigu nėra kaip apeiti šią kliūtį, tuomet ji eis kiaurai šią kliūtį ir ją nuplaus.

Paragaukite dangaus Žemėje

Noriu paprašyti jūsų, kad pamąstytumėte, kad, nors ir susirinkote drauge į šį susibūrimą, drauge susirinkote ne fizinėje vietoje materialioje visatoje. Jūs iš tiesų atvėrėte vartus ir įžengėte pro šiuos vartus, ir jūsų susirinkimas leido jums paragauti dangaus Žemėje. Jūs prasiskverbėte pro šydą, energijos šydą, tarp dangaus ir Žemės, ir paragavote, ką reiškia laisvė nuo žmogiškos sąmonės, laisvė nuo ego, kuria mes mėgaujamės danguje, ir kuria trokštame, kad jūs mėgautumėtės Žemėje. Kokia tai gali būti planeta, kai daugiau žmonių atras laisvę BŪTI Dievu.

Užsklendžiu jus dabar. Užsklendžiu šią konferenciją ir perduotą Šviesą. Užsklendžiu Dievo valios vigilę. Ir aš, Morija, padauginsiu energiją, išlaisvintą šia vigile savo Deimantinės Širdies ugnimi. Ir tuomet jūs išvysite netgi dar didesnę akceleraciją, kuri iš tiesų bus sutelkta sekančioje Išminties rožinio vigilėje, kuri pažadins žmones visame pasaulyje realybei, kad gyvenimas turi prasmę, gyvenimas turi tikslą, ir kad jų asmeninis gyvenimas turi tikslą ir dangiškąjį planą.

Tad ir vėl, dar kartą širdingai jums dėkoju ir perduodu visų pakylėtųjų mokytojų padėką, ir noriu, kad žinotumėte, jog mes buvome čia su jumis ir kad mes visi kartu su Jėzumi sakome: „AŠ ESU su jumis visada.“ Ir kaip pasakyta linksmų posakių knygelėje: „Kurios visada dalies nesuprantate?“ Sakau jums sudie. Tai užsklęsta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels