Kas yra tikrasis gydymas (2 dalis)

TEMOS: Išgijimui reikalingas atidavimas – Tikėjimas nepagydomomis ligomis – Už ligos slypinti sąmonė – Bet koks gydymas yra energetinis gydymas – Bet koks gydymas yra gydymas tikėjimu – Išminties Rožinis

Motina Marija per Kim Michaels, 2005 metų kovo 27 d.

Mano mylimos širdys, aš esu jūsų Motina Marija ir atėjau vėl, norėdama duoti jums truputį dar daugiau mokymų apie gydymą. Tarp jūsų yra tokių, kurie gali jausti, tam tikrame savo esybės lygmenyje, negalintys pakilti virš tam tikros negalios savo kūne ar prote. Norėčiau jūsų paprašyti dar kartą permąstyti, ir galbūt dar kartą perskaityti Biblijoje apie Jėzaus atliktus išgydymo stebuklus. Pamatysite subtilias užuominas evangelijose, kuriose minimi atvejai, kai, Jėzui atvykus į miestą, nė vienas žmogus nebuvo išgydytas, nes jiems trūko tikėjimo.

Taip pat pamatysite, jog buvo atvejų, kai Jėzus paklausė žmonių: „Ar tikite, kad turiu galią jus išgydyti?“ Ir jeigu jie atsakė: „Taip,“ jie iš tiesų buvo išgydyti. Tačiau, jeigu jie netikėjo, išgydyti nebuvo. Todėl, kad iš tiesų norint pagyti, turite būti pasirengę paleisti apribojimą, tačiau taip pat turite būti pasirengę paleisti pačią sąmonę, kuri slepiasi už to apribojimo. Štai kodėl matote, kad kai kurie žmonės, kuriuos pagydė religiniai lyderiai, atkrinta, ir jų liga po trumpo laiko atsinaujina. Todėl, kad jie neatsiskyrė nuo sąmonės, kuri slepiasi už ligos.

Išgijimui reikalingas atidavimas

Atėjau jūsų paprašyti pamąstyti, kad, norėdami išgyti, turite būti pasirengę atiduoti, ne tik išorinę ligą, bet taip pat turite būti pasirengę atiduoti kažką savo prote. Ir yra du dalykai, kuriuos turite atiduoti, yra du atidavimo lygmenys. Pirmiausia, kai liga sergate jau kurį laiką, o kai kuriais atvejais net ir trumpą laiką, jūsų protas susikuria tam tikrą požiūrį į šią ligą. Ir jūsų protas įpranta į ligą žiūrėti tam tikru būdu. Ir, prieš išgydami, turite paleisti šį požiūrį.

Galėtume sakyti, kad tam tikra jūsų proto dalis patikėjo, kad liga yra arba būtina, arba neišvengiama, arba, kad ji kažkokiu tai būdu jums kažką duoda. Ir kaip šiandien anksčiau sakiau, jūsų ego gali tikėti, kad liga iš tiesų yra naudinga jūsų sielai, nes suteikia jai pateisinimą savęs netranscenduoti. Tačiau taip pat gali būti daug kitų subtilių įsitikinimų, kuriuos gali susikurti protas, kodėl jums ši liga yra reikalinga, arba kodėl jums yra naudinga laikytis įsikibus tam tikro apribojimo.

Ir jūs turite atrasti šiuos įsitikinimus ir juos paleisti. Ir tuomet, kai būsite tai padarę, kai būsite paleidę savo apie ligą susikurtus įsitikinimus, turėtumėte nusileisti giliau ir suvokti, kad pati liga, nesvarbu, ar tai būtų fizinė ar psichinė liga, atspindi tam tikrą mąstyseną, egzistuojančią kolektyvinėje sąmonėje. Ir, norėdami pagyti, turite atsiskirti nuo šios mąstysenos. Ir tai iš tiesų gali būti jūsų dangiškojo plano dalis – pademonstruoti, kad įmanoma turėti tam tikrą ligą fiziniame kūną ir vis tiek virš jos pakilti.

Tikėjimas nepagydomomis ligomis

Jeigu permąstysite ir peržvelgsite istoriją, pamatysite, kad laikas nuo laiko daugelis žmonių būdavo įsitikinę, kad tam tikra liga yra nepagydoma. Ir jeigu jau susirgai šia liga, tai tik laiko klausimas, kada mirsi. Ir dar ne taip seniai dauguma žmonių Vakaruose šitaip žiūrėjo į vėžį. Ir vis dėlto, per paskutinius keliolika metų pradėjo vykti poslinkis.

Ir šiandien daugelis žmonių suvokia, kad net ir su vėžiu galima kovoti ir kad daugelį vėžio formų galima išgydyti. Tad tai sukūrė poslinkį kolektyvinėje sąmonėje, ir matysite, kad vis daugiau ir daugiau žmonių nepuola į neviltį ir nusivylimą, sužinoję, kad turi vėžį savo kūnuose. Užuot puolę į nusivylimą, jie nusprendžia darysiantys viską, kas įmanoma, kad su juo kovotų. Ir tuo būdu jie praskina taką, padedantį žmonijai įveikti požiūrį, kad vėžys yra absoliuti, neįveikiama riba.

Ir visgi turiu jums pasakyti, kad fizinės priemonės nuo vėžio niekada nesugebės išgydyti visų vėžio formų arba išgydyti jo iki galo, todėl, kad vėžys yra mąstysena, sąmonė. Ir tai iš tiesų yra anti-valios ir pykčio prieš Dievo valią, kaip kažką, kas jums būtų primesta iš išorės, sąmonė. Ir todėl ši sąmonė persisunkia iki pačių fizinio kūno ląstelių, kol pačios ląstelės ima jaustis taip apribotos išorinių jėgų, kad nebenori daugiau gyventi. Ir tuomet jos ima naikinti save iš vidaus.

Ir tai yra mąstysena, kurią taip pat galite pamatyti daugelyje kitų visuomenės sričių, kuomet žmonės leidžia sau atsiskirti nuo Dievo valios, tenorinčios tik, kad jie patirtų meilę, šviesą ir laisvę. Ir jie nusilenkė ir susitapatino su ego protu, su anti-protu ir šio pasaulio jėgomis. Ir per šį anti-protą siela pasidarė tokia suvaržyta, jog ėmė sakyti: „Šis gyvenimas nebevertas gyventi.“ Tačiau siela taip tvirtai įstrigo šioje sąmonėje, kad negali padaryti to, ką jūs visi padarėte, nes jūs visi kažkada patyrėte – jog, nors ir turėjote daug sunkumų, nors ir turėjote didelių problemų – jūs pasiekėte tašką, kuomet – užuot sakę: „Šis gyvenimas nebevertas gyventi“ - jūs tarėte: „Privalo būti geresnis būdas; turi būti kažkas daugiau.“

Ir, uždavę šį klausimą, jūs kažką atradote, ir būtent dėl to šiandien tebegyvenate. Ir tad šios sielos, kurios yra taip stipriai įstrigusios, kad netgi nesugeba užduoti klausimo: „Turi būti kažkas daugiau gyvenime, kur tai yra?,“ šios sielos galiausiai bus taip suvaržytos savo pačių negatyvumo ir apribojimų, kad nebenorės gyventi. Ir daugelis jų neįvykdo fizinės savižudybės, tačiau jos imasi lėtos savižudybės, įsitraukdamos į įvairiausias veiklas, tokias kaip priklausomybės, karas, terorizmas, kovos ir konfliktai, kurie galiausiai atveda prie kūno mirties.

Už ligos slypinti sąmonė

Tad, jei norite iš tiesų išgyti, turite suprasti, kad bet kokia fizinė arba psichinė liga yra tam tikros sąmonės būsenos išraiška. Ir kai atrandate, kas tai yra per sąmonė, tuomet jūsų užduotis yra nuo jos išsilaisvinti. Ir kaip gi jums nuo jos išsilaisvinti? Išsilaisvinti nuo jos galite suvokę, kaip sakė Išminties Esatis, kad tai nėra tikrojo jūsų aš kūrinys. Jūsų AŠ ESU Esatis ir jūsų siela nesukūrė šios sąmonės.

Ją sukūrė jūsų ego, kitų žmonių ego ir tamsos būtybių sąmonė, kurios yra taip giliai nugrimzdusios į savanaudiškumą, kad netgi nebeturi tokio ego, kokį turi žmonės. Jos nebeturi individualumo, ir tiesiog yra tapusios masinio proto, iškreipusio tam tikrą Dievo sąmonės aspektą, dalimi. Ir jos sukūrė šią sąmonę, kuri materializavosi kaip fizinė liga. Jūs jos nesukūrėte; aukštesnysis aš, tikrasis jūsų aš jos nesukūrė. Jūs ją prisiėmėte, norėdami parodyti kitiems, kad įmanoma virš jos pakilti. Ir todėl sakau jums, kai užmegsite ryšį su savo dangiškuoju planu, žinosite, jog jau atėjo laikas pakilti virš šios sąmonės ir pakilti virš fizinės ligos.

Bet koks gydymas yra energetinis gydymas

Viskas yra energija. Energija negali būti nei sukuriama, nei sunaikinama, bent jau ne materialioje visatoje. Tačiau energija gali būti transformuojama; bet kuri energijos forma gali būti paverčiama bet kuria kita energijos forma. Tad tamsa gali būti transformuojama į šviesą, o energija, iš kurios sukurta tam tikra liga, gali būti transformuojama į tyrumą ir sveikatą. Tačiau, norėdami transformuoti energiją, o tiksliau, norėdami leisti Dievo šviesai savo viduje transformuoti energiją, privalote išlaisvinti šią energiją iš matricos, kurią ant jos uždėjo jūsų protas ir kolektyvinis protas.

Ir būtent todėl bet koks gydymas yra energetinis gydymas, nebūtinai ta prasme, kaip jis šiuo metu yra suvokiamas, kuomet manote paimantys vieną fizinės energijos formą ir perkeliantys ją iš vienos vietos į kitą, bet ta prasme, kad, iškviesdami Dievo šviesą, patvirtindami Dievo tyrumą ir tobulumą, galite transformuoti netobulą energiją, energiją, kuri šiuo metu prisiėmė netobulą formą. Ir daugelis iš jūsų neatėjote čia tam, kad patirtumėte akimirksnio išgijimą, kuris atrodytų stebuklingas žmogiškam protui. Todėl, kad, kai kažkas yra išgydomas per stebuklą, kiti žmonės sakys: „Jeigu aš nepatirsiu stebuklo kokios nors Dievo malonės dėka, negalėsiu būti išgydytas.“ Taigi, jūs esate čia, kad pademonstruotumėte, jog galite leisti Dievui savyje jus pagydyti ir pagydyti jus per procesą, kurio metu pakylate virš ribotos sąmonės, sukūrusios ligą.

Ir tuo būdu galite parodyti žmonėms – ne akimirksnio stebuklą, kurio jie negalėtų suprasti ar pritaikyti sau patiems, bet galite jiems parodyti laipsnišką, sistematišką kelią, vedantį juos iš tamsos į šviesą. Ir tuomet jie staiga gali pamatyti, kad: „jeigu tas žmogus gali tai padaryti, tai tuomet ir aš galiu tai padaryti.“ Ir staiga, išgijimo procesas tampa įtikinamas.

Bet koks gydymas yra gydymas tikėjimu

Bet, jeigu neturėsite tikėjimo, kad išgijimas yra įmanomas, kaip galėsite pagyti? Buvo tokių, kurie stovėjo priešais Jėzų ir neturėjo tikėjimo, kad Jėzus savyje turi Dievo galią išgydyti jų ligą. Ir todėl Jėzus negalėjo pažeisti jų laisvos valios ir jų išgydyti. Ir todėl jūs esate čia, kad pademonstruotumėte, jog, kai turite tikėjimą – ne išoriniu stebuklu, bet vidiniu procesu, kurio metu Dievo Šviesa sudegina netobulumus – jūs galite pagyti.

Ir kai pakankamai žmonių pademonstruos šį kelią, pamatysite poslinkį kolektyvinėje sąmonėje. Ir, kaip sakiau anksčiau, iššūkis, kuris prieš žmonija yra iškilęs tarp dabar ir 2012 metų, yra suvokti ryšį tarp savo sąmonės ir savo fizinio kūno būklės, o taip pat Motinos Žemės kūno būklės. Ir tai iš tiesų yra didelis nubudimas, kuriam reikia įvykti šioje planetoje.

Ir tai yra tikroji išmintis – kai suvokiate, jog viskas yra kuriama proto galia. Tai yra tikroji išmintis šioje karalijoje, šioje dualizmo karalijoje. Ir tuomet patirsite laisvę nuo dualistinio proto, nuo žmogiškojo ego ir visų žmogiškų apribojimų. Ir būtent tai įvykstant noriu pamatyti jūsų ir visų žmonių gyvenime.

Išminties Rožinis

Ir būtent dėl to aš sudėjau visą savo širdį, sielą ir Esybę į šį Visa Persmelkiančios Išminties Rožinį. Ir dabar aš jį pripildau Dievo Motinos ugnimi, kuri prasiskverbs pro visą tamsą, visus melus, visas iliuzijas ir uždegs vidinę ugnį, sudeginsiančią melą ir iliuziją. Ir pamatysite, kaip žmonės pradės busti, ką jau matote vykstant kurį laiką.

Tačiau matysite tai vykstant dar sparčiau ateinančiais metais, ir žmonės pabus ir sakys, kaip sakė mažas vaikas, pamatęs prieš save išdidžiai žirgliojantį karalių savo naujais rūbais – ir visi suaugusieji savo rafinuotais protais tikėjo karaliaus siuvėjų sukurtomis iliuzijomis, kad karalius vilki rafinuotais drabužiais – tačiau mažas vaikas nekaltu protu – nes vaikas turėjo Dievo išmintį, neleidusią jam patikėti dualistinėmis iliuzijomis – mažas vaikas buvo tas, kuris sušuko: „Bet juk karalius nuogas!“

Ir jūs pamatysite, kad tiek jūs, tiek ir kiti žmonės daugelyje gyvenimo sričių ims šaukti: „Bet juk jie nuogi; visa tai tėra iliuzijos ir melas. Mes neturime tuo tikėti, neturime nešti šios naštos.“ Ir tai yra vidinė ugnis, įtvirtinta per mano pačios Esybę, per Zaratustros Esybę, per El Morijos Esybę, per Jėzaus Esybę ir per daugybę kitų, kurie atėjo į šią Žemę ir įveikė visus apribojimus, ir pakilo į pakylėtąją būseną, ir dabar tiesia ranką jums sakydami: „Jūs taip pat galite palypėti aukščiau, jūs taip pat galite leisti vidiniai ugniai sudeginti išorines iliuzijas.“

Ir todėl aš jus pripildau džiaugsmu, entuziazmu, laisvės meile, laisve jūsų sieloms nuo visų šitų apribojimų, kurie jums buvo primesti iš išorės, idant jumyse degtų vidinė ugnis ir veržlumas pažvelgti jiems tiesiai į akis ir sakyti: „Bet juk karalius nuogas. Aš nebesu jo vergas, nebesu šio melo pavaldinys. Esu laisvas Dievuje, ir pakylu virš viso to, ir leidžiu melo sąmonei įkristi į Dievo Valios Ugnies Stulpą. Ir matau, kaip visa tai sudega, ir matau, kaip visi mano broliai ir seserys nubunda realybei, kad Dievo karalystė yra jų viduje.“

Ir aš užsklendžiu jus Dievo Motinos ugnyje apačioje, sukuriančios poliariškumą Tėvo ugniai Viršuje. Ir todėl sakau, į visus keturis pasaulio kampus: „Rinkitės Gyvenimą! Rinkitės Gyvenimą! Rinkitės Gyvenimą! Rinkitės Gyvenimą!“ Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškosios Motinos vardu, tai užsklęsta, tai užbaigta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels