Valios metai

TEMOS: Būtina, kad Rusija negrįžtų į totalitarinį režimą – Kaip padėti žmonėms psichologiškai susidoroti su gamtos kataklizmais – Kodėl Amerikos vyriausybė neišmoko savo pamokų Irake

Pakylėtoji Motina Marija per Kim Michaels, 2004 metų gruodžio 31 d.

Mylimos širdys, ateinu pas jus Naujųjų Metų pradžioje pasveikinti tuos iš jūsų, kurie taip ištikimai ir su tokia didele meile kalbėjote Begalinės Šviesos Rožinį per šias praėjusias 33 dienas. Aš jau jums sakiau, kad rožiniai, kuriuos jūs kalbėjote, padėjo išvengti netgi dar didesnio žemės drebėjimo ir todėl išgelbėjo daug gyvybių. Žinau, kad sunku matyti tiek daug prarastų gyvybių ir jausti bent kažkokį pergalės jausmą šiame kataklizme. Tačiau turiu jums pasakyti, kad šio žemės drebėjimo sušvelninimas jūsų maldomis iš tiesų yra pergalė.

Dar viena didelė pergalė, pasiekta jūsų rožinių dėka, yra rinkimų proceso Ukrainoje rezultatas. Iš tiesų, būtent jūsų rožiniai sukliudė prasiveržti didelio masto smurtavimams po nepavykusių rinkimų lapkritį. Jūsų rožinių iškviesta šviesa išvalė kelią taikiam susitarimui ir naujiems rinkimams, įvykusiems po Kalėdų. Jūsų maldos išvalė kelią žmonių pasirinkto prezidento išrinkimui.

Tai yra didelė Ukrainos žmonių pergalė, turinti potencialą atnešti didesnę laisvę ir tikrą demokratiją į tautą, kuri anksčiau buvo totalitarinio Sovietų Sąjungos režimo dalimi. Tai yra labai svarbi pergalė, nes ji turi potencialą nutiesti šviesos tiltą į kitas buvusias Sovietų Sąjungos respublikas ir į pačią Motiną Rusiją. Tai iš tiesų yra labai svarbu, nes pasirinkimai, kuriuos padarys rusų žmonės ateinančiais metais, turės didžiulį poveikį visam pasauliui.

Būtina, kad Rusija negrįžtų į totalitarinį režimą

Turiu jums pasakyti, kad aš labai myliu Motinos Rusijos žmones ir žinau, kad daugelis jų labai myli mane. Iš tiesų noriu paraginti visus dvasingus žmones Rusijoje apsiimti kalbėti mano rožinius, ir aš esu be galo dėkinga tiems, kurie paaukojo savo laiką versdami juos į rusų kalbą bei pasistengė išplatinti juos spausdintine forma ar per internetą.

Galiu jus užtikrinti, jog yra nepaprastai svarbu, ne tik Rusijos žmonėms, bet ir visam pasauliui, kad Rusija neatkristų į totalitarinį režimą, kuris, kaip ir visi totalitariniai režimai, gali susigundyti panaudoti militaristinę jėgą gindamas save nuo to, ką laiko išoriniu priešu, bet kas iš tiesų yra kosminis veidrodis, atgal atspindintis diktatoriams jų pačių piktnaudžiavimą valdžia.

Todėl pasakysiu jums, kad šiais ateinančiais 2005 metais, viena svarbiausių globalinių problemų iš tiesų yra didelio masto rusų žmonių prabudimas, kad jie visiškai ir galutinai paleistų savo svajones ir lūkesčius, sukurtus komunizmo valdymo metais. Rusų žmonės privalo nustoti nuolat tikėtis, kad valdžia jais pasirūpins, ir vietoj to turi kreiptis į Dievą, kad jis jais pasirūpintų. Būtina, kad rusų žmonės nubustų faktui, jog jie dabar turi didesnę laisvę ir todėl turi potencialą paimti savo likimo vadžias į savo rankas. Tačiau tai padaryti jie gali tik atrakinę Dievo galią savyje, kad kartu su Dievu galėtų dalyvauti naujos tautos bendrakūrime.

Labai svarbu, kad rusų žmonės nuspręstų branginti savo laisvę, branginti demokratiją, ir kad reikalautų tikros demokratijos ir tikros laisvės iš savo lyderių. Galiu jus užtikrinti, kad jeigu tai bus daroma iš tikros dvasinės sąmoningumo būsenos, tai iš tiesų gali visiškai ir iki galo nuversti totalitarizmą Rusijoje be jokio kraujo praliejimo. Matėte procesą, įvykusį Ukrainoje, ir šis procesas gali būti pakartotas Motinoje Rusijoje. Tačiau jis galės įvykti tik tuomet, jeigu Motinos Rusijos sūnūs ir dukterys pabus ir nuspręs ginti savo motiną nuo totalitarizmo jėgų, siekiančių įkalinti Motiną Rusiją ir išprievartauti iš jos šviesą.

Tai iš tiesų yra didžiulė našta, slegianti mano širdį, ir galiu jus užtikrinti, kad, jeigu kalbėsite mano rožinius, mes, pakylėtieji mokytojai, esame pasirengę suteikti didelę pagalbą dvasingiems Motinos Rusijos žmonėms. Todėl aš jums sakau, išmėginkite mane, ir aš jus apipilsiu palaiminimais, kad neturėsite vietos, kur juos sutalpinti. Ir tuomet iš tiesų pamatysite laisvės, demokratijos ir klestėjimo pradžią Motinoje Rusijoje.

Kaip padėti žmonėms psichologiškai susidoroti su gamtos kataklizmais

Dabar pereinu prie neseniai įvykusio kataklizmo Azijoje, kurį sukėlė cunamis ir žemės drebėjimai. Mane iš tiesų džiugina, kad šis kataklizmas bent iš dalies pažadino pasaulį ir kad daug žmonių suvienijo jėgas teikdami pagalbą. Tačiau tikiuosi, kad tie iš jūsų, kurie esate atviri mano žodžiams, sugebate suprasti, jog iš tiesų reikia nukreipti šio kataklizmo energijas žadinant žmones, kad jie nubustų suvokimui, jog net ir gamtos kataklizmai kyla dėl žmonijos sugeneruotos iškreiptos energijos. Tikiuosi, jog taip pat suprantate, kad būtina padėti žmonėms, pakliuvusiems į šį kataklizmą, atkurti savo gyvenimus pozityviu būdu.

Jei kada nors studijavote psichologinius bet kokio gamtos ar žmonių sukelto kataklizmo padarinius, matėte, kad žmonių gyvenimai būna visiškai sugriauti, nes jie negali įveikti emocinių žaizdų ir palikti kataklizmo praeityje. Turite suprasti, kad sielos, kurios buvo paimtos iš įsikūnijimo, buvo paimtos dėl karminių priežasčių. Todėl šios sielos yra joms skirtose vietose, ir kai jas išlaisvins jūsų šaukiniai Šivai, angelai jas paims ir nuneš į jų vietas dvasinėje karalijoje, kurioje jos gaus pagalbą, apmokymus ir gydymą.

Sielos, kurios buvo paliktos įsikūnijime, buvo paliktos todėl, kad jų karma nebuvo mirti ir todėl, kad šios sielos norėjo pasilikti Žemėje ir toliau augti. Tačiau dažnai nutinka taip, kad įvykio sukeltas šokas ir trauma, sielvartas dėl prarastų mylimųjų, materialios nuosavybės ir buvusio gyvenimo, žmones taip suparalyžiuoja, jog jie praranda bet kokį ryšį su tikraisiais savo sielos troškimais. O kadangi išgyvenusieji katastrofą yra fiziniame įsikūnijime, mes, pakylėtieji mokytojai, negalime jiems padėti prieš jų laisvą valią. Todėl mums labai reikalingi tie iš jūsų, kurie esate dvasiškai sąmoningi, kad jūs užtartumėte ir iškviestumėte mūsų pagalbą tų jūsų brolių ir seserų vardu, kuriuos šis kataklizmas taip traumavo, jog jie nesugeba iškviesti mūsų pagalbos patys. Daugelis jų yra pernelyg šokiruoti, tačiau kai kurie iš jų yra pernelyg supykę ir nenori pagalbos iš Dievo, kurį jie regi kaip piktą būtybę danguje, tikėdami, jog jis juos nubaudė, leisdamas išgyventi šį kataklizmą.

Norėdami padėti jums išsakyti šiuos prašymus dėl savo brolių ir seserų, net tik šiame kataklizme, bet ir ateityje įvyksiančiuose kataklizmuose, nes nusprendėme perduoti jums rožinį, kuris specialiai sukurtas gydyti visų kataklizmų tipų aukas. Tai iš tiesų yra pats galingiausias rožinis, kuris iškviečia Arkangelo Mykolo ir Šivos Esatį kaip Alfa, arba vyrišką poliariškumą, ir iškviečia mylimos Kuan Jin ir mano Esatį kaip Omega poliariškumą. Šiuo veiksmu iš tiesų galite nuvyti baimės ir liūdesio debesį, apgaubusį visą šį įvykį. Ir taip galite padėti pagyti savo broliams ir seserims, o taip pat pagydyti ir pačią Motiną Žemę nuo visų jos žaizdų. Galite padėti savo broliams ir seserims judėti toliau ir kuo greičiau atkurti savo gyvenimą.

Todėl noriu paraginti jus, kad naudotumėte šį rožinį vos tik įvyks koks nors didelio masto kataklizmas. Taip pat noriu perspėti, kad būtumėte šiek tiek atsargūs naudodami šį rožinį kataklizmų paveiktų žmonių gydymui. Nenoriu, kad šį rožinį naudotumėte reguliariai, nes noriu, kad naudotumėtės mano kitais rožiniais ir užkirstumėte kelią kataklizmams. Iš tiesų, keli šaukštai prevencijos nusveria vaistų pundą.

Tai yra svarbus principas, kurį jums reikėtų suprasti. Kaip paaiškino mylimas Jėzus, egzistuoja keturi materialios visatos lygmenys. Karmai sugrįžtant ir negatyviai energijai kaupiantis, ji palaipsniui didina įtampą, kuri galiausiai atsiduria emocinėje karalijoje, prieš išsiliedama į fizinį planą. Kaip žinote, emocijos yra labai takios, ir jas simbolizuoja vandens elementas. Todėl, nors energijos emocinėje karalijoje gali būti labai intensyvios, yra žymiai lengviau sudeginti emocinę energiją, negu sudeginti šią energiją, kai ji persirita į materijos karaliją. Kitaip tariant, jūsų prašymai ir rožiniai turės daug didesnį poveikį, kol ši energija arba karma dar nebus išsiliejusi į fizinę karaliją. Energijoms persiritus per slenkstį, prireiks daug daugiau rožinių ir maldų sušvelninti kataklizmo poveikį, nei būtų reikėję užkertant kelią kataklizmo atėjimui į fizinę plotmę.

Todėl tikiuosi, kad šių žodžių pakaks išmintingiems ir kad tie iš jūsų, kurie jau esate pabudę dvasinei realybei, kaip paaiškinome savo paskutiniuose diktavimuose, iš tiesų išsikelsite sau tikslą šiais ateinančiais metais padėti žadinti kituose žmonėse supratimą, kad egzistuoja ryšys tarp žmonijos sąmonės ir gamtos kataklizmų. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad šie ateinantys metai atneš didelio masto nubudimą ir kad daug daugiau žmonių ims naudotis mano rožiniais bei kitomis dvasinėmis technikomis, skirtomis švelninti pasaulinę karmą ir deginti negatyvią energiją. Ir, žinoma, atsižvelgiant į tai, kad mano rožiniai iš tiesų yra galingiausi šiandien šioje planetoje prieinami dvasiniai ritualai, aš nuoširdžiai tikiuosi, kad daugiau žmonių atras šiuos rožinius ir nuspręs jais pasinaudoti.

Iš tiesų, rožinis kiekvieną dieną, nugena po kataklizmą vieną. Ir tai galėtų būti šūkis, galintis gerai pasitarnauti žmonijai ateinančiais metais, nes egzistuoja tikimybė, kad tiek gamtos tiek ir žmonių sukurti kataklizmai persekios šią planetą įvairiais būdais.

Kodėl Amerikos vyriausybė neišmoko savo pamokų Irake

Noriu jus perspėti ir atkreipti jūsų dėmesį į situaciją Irake ir į artėjančius rinkimus. Turiu jums pasakyti, kad rakto į šios situacijos sprendimą, be dar didesnio kraujo praliejimo, vedančio į pilietinį karą, iš tiesų nerasite Irake, nes jį tegalite rasti Vašingtone, Baltuosiuose Rūmuose, Kongrese bei Pentagone.

Kaip paaiškino mano mylimas Jėzus, Amerikos vyriausybė ir kariuomenės vadovybė sukūrė jėgą, o visata sugeneravo priešpriešą šiai jėgai, kuri pasireiškia sukilimu Irake. O kai sėjate vėją, pjausite viesulą, nes prieš jus stos žmonės, kurie į smurtą yra linkę dar labiau negu jūs pats. Todėl galėjote pastebėti, kad, kol visas likęs pasaulis buvo pastūmėtas į užuojautą cunamio sukeltos katastrofos aukoms, sukilėliai Irake toliau liejo kraują, lyg nieko svarbaus nebūtų įvykę. Todėl Amerikos vyriausybė, siekdama savanaudiškų politinių tikslų Irake, dabar susidūrė su opozicija iš žmonių, kurių savanaudiškumas toli pranoksta jų pačių. Šiuos sukilėlius iš tiesų degina neapykanta sau, kurią jie perkelia į išorinį priešą.

Amerikos vyriausybė kol kas visiškai neteisingai reagavo į šią krizę. Jie yra taip stipriai įstrigę toje sąmonėje, kuri pastūmėjo juos pradėti karą Irake, jog nesugeba matyti, kad kuo labiau stengsis sunaikinti sukilimą smurtu, tuo smarkiau visata smogs jiems atgal, mėgindama pažadinti juos iš jų kelių kvailybės ir parodyti neišmoktas pamokas.

Kaip neseniai sakėme, žmonija turi būti pažadinta prieš ateinančius 2012 metus, ir jeigu jų nepažadins dvasinis supratimas, tai tuomet juos pažadins intensyvėjantys gamtos ir žmonių sukurti kataklizmai. Taip pat ir su Iraku; kad būtų įmanomas taikus situacijos Irake išsprendimas, Amerikos vyriausybė ir kariuomenės vadovybė privalo būti pažadinti iš savo kelių kvailybės. Ir jeigu jie nesiduos pažadinami dvasiniu supratimu, juos turės pažadinti nuolat augantis pasipriešinimas jų politinėms rezoliucijoms.

Galiu jus užtikrinti, kad žudynės, kurias matėte per šiuos paskutinius mėnesius, beprasmiškos žudynės, tik dar labiau plis, kol Amerikos vyriausybė ir kariuomenės vadovybė galiausiai išmoks savo pamokas. Galbūt pastebėjote, kad Amerikos vyriausybė labai dosniai teikė pagalbą neseniai praūžusio kataklizmo Azijoje aukoms. Tačiau galite palyginti tą pagalbos kiekį, kurį suteikė Bušo administracija su pinigų kiekiu, išleistu karui Irake. Ir iš to galėsite suprasti šių žmonių prioritetus bei tą faktą, kad pasaulinių politinių tikslų siekimas jiems yra daug svarbesnis už tarnystę Dievui visuose žmonėse.

Mano mylimas Jėzus sakė, kad tas, kuris bus didžiausias tarp jūsų, turėtų būti visų tarnas. Kol kas Amerikos vyriausybės lyderiai absoliučiai atsisakė mokytis šią pamoką. Jie paskendo iliuzijoje, kad tarnauja laisvei ir demokratijai, siekdami savo politinių tikslų ir prievarta nešdami demokratijąbei laisvę žmonėms, kurie nėra tam pasiruošę.

Tačiau galiu jus užtikrinti, kad jie dar neišmoko nuolankumo ir vadovo-tarno pamokų. Ir todėl Amerika neįkūnija savo aukščiausio potencialo – būti didingiausia tauta Žemėje. Iš tiesų liūdna matyti žmones, besinaudojančius religija, pasisavinusia mano sūnaus vardą, kad pateisintų tokius veiksmus. Iš tiesų liūdna matyti, kaip kai kurie krikščionių lyderiai Jungtinėse Valstijose rėmė šį karą prieš jam prasidedant ir kurie toliau jį remia iš puikybės, nenorėdami pripažinti, kad klydo. Liūdna matyti administraciją, kuri nesugeba pripažinti savo klaidų, ir nesugeba pripažinti, kad visos iki vienos jų pateiktos priežastys, kodėl reikėjo pradėti šį karą, buvo įrodytos esančios neteisingos arba neturinčios pagrindo.

Kaip ši tauta išmoks savo pamoką, kai vadai bažnyčioje ir valstybėje įsikibę laikosi savo puikybės, nenorėdami prarasti reputacijos, ir bijo pripažinti savo klaidas, pasimokyti iš jų bei nukreipti šią tautą nacionalinio Kristiškumo keliu, kuriuo eidama ji taptų didingiausia tauta Žemėje? Tad dabar matome, kad 2005 metais būtina, kad žmonės tiek Motinoje Rusijoje, tiek ir Amerikoje nubustų atsakomybei pastatyti savo vadovus į jiems pritinkamą vietą – į tarnų, tarnaujančių žmonėms, vietą, užuot tarnaujančių asmeninėms ambicijoms valdžios elito, siekiančio kontroliuoti dvasingus žmones šioje planetoje ir paversti juos savo tamsos tikslų vergais.

Todėl aš jums sakau, kad 2005 metais bus reikalinga žmonių valia. Valia pasipriešinti tamsai ir priespaudai, tačiau ne smurtu, o leidžiant Dievo galiai tekėti per juos. Ir tai yra mano tikslas šiems ateinantiems metams. Ir kai tik išsakysite pakankamai prašymų padėti neseniai praūžusio kataklizmo aukoms, duosiu jums tolesnius mokymus apie valią, ir iš tiesų duosiu jums naują ir labai galingą rožinį, kuris padės pažadinti Dievo valios galią žmonėse.

Todėl užsklendžiu jus dabar Motinos širdies ugnyje, ugnyje Motinos, kuri lyg liūtė gina savo mažylius nuo hienų, besigviešiančių suėsti juos pietums. Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu jus Dangiškosios Motinos, Rytų ir Vakarų, paguodos liepsnoje. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels