Kaip galima sušvelninti gamtos kataklizmus

TEMOS: Supratimas, kaip sušvelninti žemės drebėjimus – Realistiškas žemės drebėjimų įvertinimas – Pozityvi spiralė buvo sukurta

Pakylėtoji Motina Marija per Kim Michaels, 2004 metų gruodžio 29 d.

Supratimas, kaip sušvelninti žemės drebėjimus

Mano mylimos širdys, aš esu Marija, jūsų Motina, ir aš šiandien braukiu ašarą dėl tūkstančių sielų, praradusių gyvybes šiame žemės drebėjime. Mes danguje, kurie artimai dirbame su Žemės žmonėmis, iš tiesų jaučiame jūsų skausmą, tiek tų, kurie buvo paimti iš gyvenimo scenos, tiek ir tų, kurie joje pasiliko.

Tačiau, kad ir koks liūdnas bebūtų šis įvykis, tiesa yra tokia, kaip sakė mylimas Šiva, kad, jeigu žmonija nepakils į aukštesnį sąmonės lygį, kataklizmų bus dar daugiau. Ir todėl aš jūsų prašau pakeisti savo požiūrį į gyvenimą ir į šią planetą. Prašau jūsų pakilti virš aukščiausios tamsuoliškumo formos, kuri sako: „Viskas yra gerai, ir man nebūtina keistis!“

Tamsuoliškumas nereiškia, kad jūs nieko nežinote. Yra daug tamsuoliškumo lygmenų ir, tiesą sakant, pats pavojingiausias iš jų yra lygmuo, kuriame žmonės manosi žinantys viską, ką jiems būtina žinoti. Ir kadangi jie save laiko tokiais išmintingais, jie įsitikinę, jog jiems nereikia keistis, nereikia transcenduoti savęs, savo įsitikinimų ar savo religijos. Jie tampa tais, kurie turi ausis, bet negirdi, turi akis, bet nemato. Netgi tais, kurie persekioja Gyvąjį Kristų, kai jis pasirodo prieš juos fiziniame kūne.

Ir ši tamsuoliškumo būsena privalo ir bus sudaužyta į šipulius ateinančiais metais. Aš iš tiesų tikiuosi, kad tie iš jūsų, kurie esate dvasiškai sąmoningi, priimsite mano rožinius ir prisiimsite užduotį skleisti žodį, ne tik apie žmonijos sąmonės ir Žemės kūno ryšį, bet ir apie tai, kad yra išeitis. Ir kad ši išeitis yra iškviesti Dievo šviesą, ir kad yra paprastas būdas – kalbėti kiekvieną dieną po rožinį, ir taip gydyti ne tik savo psichologiją, bet ir visos masinės sąmonės psichologiją, tuo pačiu gydant ir Motiną Žemę.

Realistiškas žemės drebėjimų įvertinimas

Viso šio liūdesio dėl prarastų gyvybių sūkuryje norėčiau jums pateikti realistišką šios nelaimės įvertinimą [Žemės drebėjimas ir cunamis Indonezijoje 2004 m. gruodžio 26 d.]. Beveik prieš metus laiko aš pranašavau, kad 2004 metai turi potencialą tapti drebančios Žemės metais. Turiu jums pasakyti, kad tie, kurie apsiėmėte kalbėti mano rožinius, iš tiesų sušvelninote didelę šios pranašystės dalį. Tačiau taip pat turiu jums pasakyti, kad nepakankamai žmonių apsiėmė kalbėti rožinius, ir todėl nebuvo galima iki galo sustabdyti šio kataklizmo.

Bet to, turiu jums pasakyti, kad egzistuoja limitas, kiek galima sušvelninti kataklizmus šviesos iškvietimo ritualais. Taip yra dėl to, kad dvasinis progresas yra dvejopas procesas. Viena jo pusė yra šviesos iškvietimas, nuskaistinantis iškreiptą energiją, neleidžiančią jums judėti pirmyn. Tačiau šį ritualą turi lydėti kylantis sąmoningumas ir atsakomybės jausmas, kad galiausiai žmonės sugebėtų prisiimti visišką atsakomybę už savo kelią, savo išganymą ir savo planetą.

Tad net ir tuomet, jeigu milijonai žmonių pradės kalbėti mano rožinius, gamtos ir žmonių sukurti kataklizmai neišnyks, jeigu neįvyks tikras dvasinis žmonijos prabudimas. Prašau, supraskite, jog jie vienas su kitu yra labai glaudžiai susiję. Viena pagrindinių priežasčių, trukdančių žmonėms dvasiškai pabusti, yra milžiniškas iškreiptos energijos debesis, kabantis virš šios planetos. Net ir keletas žmonių, kalbančių rožinius, gali pašalinti dalį šios energijos ir taip palengvinti kitų nubudimą. Ir tai gali toliau sklisti kaip ratilai vandenyje, kol visi bus pakylėti, ką padarė mano mylimas Jėzus, laimėdamas savo pakylėjimą ir tuo pakylėdamas visos žmonijos sąmonę. Šiandien jūs negalite įsivaizduoti, kokia tanki buvo žmonijos sąmonė, prieš Jėzui ateinant į savo paskutinį įsikūnijimą, tačiau skirtumas išties yra milžiniškas.

Todėl tiesiog noriu pasakyti, kad dabar įvykusio žemės drebėjimo nebūtų buvę galima numalšinti 100 procentų, net jei žymiai daugiau žmonių būtų kalbėję mano rožinius. Taip yra todėl, kad žmonija dar nėra pakankamai pabudusi, jog užsitarnautų šimtaprocentinį numalšinimą. Bet, nepaisant liūdesio dėl prarastų gyvybių, turiu jums pasakyti, kad danguje mes kartu ir džiūgaujame. Nes, atsitraukę žingsnelį nuo šio ką tik įvykusio kataklizmo, mes žinome, jog šis žemės drebėjimas galėjo būti daug baisesnis, jeigu nebūtų buvęs sušvelnintas. Ir daugiausia prie šio sušvelninimo prisidėjo tie, kurie visus praeitus metus kalbėjo mano rožinius ir dalyvavo Begalinės Šviesos Rožinio vigilėje.

Kiekviename žemės drebėjime egzistuoja trys pagrindiniai faktoriai:

  • Kur smogė žemės drebėjimas, kur yra jo epicentras?

  • Kokiame gylyje po žemės pluta yra drebėjimo centras?

  • Koks žemės drebėjimo galingumas?

Taigi, šio žemės drebėjimo sušvelninimas perstūmė jo epicentrą į jūrą ir neprileido jo prie didžiausių miestų tame regione. Sušvelninimas taip pat sumažino žemės drebėjimo jėgą, nustumdamas jį gilyn po žeme. Jeigu šis drebėjimas nebūtų buvęs sušvelnintas, tai būtų buvęs didžiausias žemės drebėjimas nuo rašytinių istorinių šaltinių pradžios. Tai taip pat būtų buvęs vienas iš daugiausiai per paskutinį šimtmetį žmonių gyvybių nusinešusių drebėjimų.

Įsivaizduokite 9,5 balo žemės drebėjimą, smogiantį arti žemės paviršiaus, šalia didžiulio miesto, turinčio milijonus gyventojų, sugriaunantį 80% pastatų su žmonėmis viduje. Tai suteiks jums perspektyvą palyginti, kokio masto galėjo būti šis kataklizmas, jeigu jis nebūtų buvęs sušvelnintas. Jo epicentras buvo nustumtas į jūrą, jo jėga buvo sumažinta ir pats žemės drebėjimas buvo nustumtas giliau po žeme. Be to, ratilų efektas nebuvo toks dramatiškas, koks galėjo būti. Iš tiesų egzistavo potencialas, kad šios seisminės bangos pasklis po visas šio regiono silpniausias požemines grandis ir netgi pasklis toli už Indijos vandenyno ribų.

Galiu jus užtikrinti, kad, nors bangos, atėjusios iš vandenyno, buvo galingos, jos sukėlė mažiau destrukcijos ir atėmė mažiau gyvybių, nei galėjo atimti. Jos taip pat paskleidė žalą didesniame plote, kas – nors gali atrodyti, kad paveikė daugiau žmonių – iš tiesų yra sušvelninimo forma. Taip yra todėl, kad patį žemės drebėjimą – karmą ir iškreiptą energiją, sukėlusius šį žemės drebėjimą, sukūrė ne tik aplink epicentrą kelių šimtų mylių spindulių gyvenę žmonės. Jį sukūrė didelis skaičius žmonių iš viso pasaulio, ir būtent dėl to šis žemės drebėjimas užklupo tiek daug turistų, poilsiavusių toje vietovėje. Todėl, kad praeituose gyvenimuose jie prisidėjo kurdami karmą, sukėlusią šį kataklizmą.

Pozityvi spiralė buvo sukurta

Ir nors mano atėjimo aplinkybės yra liūdnos, noriu padrąsinti tuos iš jūsų, kurie apsiėmėte kalbėti mano rožinius. Noriu, kad žinotumėte, jog jūs padarėte nepaprastai daug, kad būtų išvengta daug didesnio kataklizmo. Tik pažvelkite į daugiausiai žmonių gyvybių nusinešusių žemės drebėjimų pasaulio istorijoje sąrašą, ir pamatysite, kad daugelis jų nusinešė žymiai daugiau žmonių gyvybių, nors savo stiprumu neprilygo šiam žemės drebėjimui.

Tad ateinu jus paguosti ir paraginti suprasti, kad, žvelgiant iš aukštesnės perspektyvos, 2004 buvo pergalingi metai Žemės planetai. Milijonų žmonių – dvasingų žmonių, nuoširdžiai siekiančių kelti savo sąmonę – visame pasaulyje pastangomis Žemė įžengė į pozityvią spiralę. Į spiralę, įgavusią tokį pagreitį, jog jos nebus įmanoma sustabdyti.

Kelyje vis dar gali pasitaikyti duobių, jeigu neįvyks dvasinis prabudimas. Tačiau bendrai paėmus, tai buvo pergalingi metai, ir sekantys aštuoneri metai suteiks didelę akceleraciją, pastūmėsiančią Žemę nauju keliu. Ir mes laukiame to laiko, kai kritinė žmonijos masė nustos eiti keliu, kuris žmogui atrodo teisingas, keliu, kuriame laikotės įsikibę į tai, ką turite, savęs naikinimo keliu, kaip paaiškino mylimas Zaratustra. Vietoj to, jie bus pasiruošę priimti tikrąjį Dievo kelią, dvasinės ugnies kelią, ugnimi išklotą savitranscendencijos kelią.

Todėl sveikinu jus! Noriu, kad paliktumėte liūdesį dėl šio kataklizmo ir leistumėte sau į naujus metus įžengti su pergalės jausmu, su vilties jausmu, su ryžtu, su Dievo Valios jausmu, apie kurią netruks išgirsite daugiau. Ir todėl aš jus užsklendžiu Dangiškosios Motinos meilėje ir šviesoje, kol neužilgo vėl su jumis kalbėsiu.

Tėvo, Motinos, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Brahmos, Višnu ir Šivos vardu, Šakti vardu, užsklendžiu jus ir užsklendžiu visas nuostabias sielas Rytuose, taip giliai pasišventusias Dievo Motinai. Užsklendžiu jus dabar naujųjų metų šviesoje. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels