Atneškime Šviesą į Žemę šiuo tamsiu metų laiku!

TEMOS: Kaip sustabdyti katastrofas – Grįžtančios karmos ciklai

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2004 metų lapkričio 21 d.

Mano Mylimos širdys, ateinu šiandien pas jus su džiaugsmingomis naujienomis, bet taip pat ateinu prašyti jūsų pagalbos. Aš iš tiesų esu jūsų Motina Marija, ir ateinu pas jus šią valandą pasveikinti tuos iš jūsų, kurie studijavote mano ankstesnius diktavimus, o ypatingai tuos, kurie apsiėmėte kalbėti mano rožinius.

Turiu jums pasakyti, kad prieš metus, kai daviau savo pirmąjį diktavimą per šį pasiuntinį, nebūčiau galėjusi patikėti, jog tiek mažai žmonių padarys tokį didelį poveikį Žemės planetai. Pagalvokite apie milijonus žmonių visame pasaulyje, kurie su tokiu atsidavimu mano širdžiai meldžiasi bei kalba katalikiškus rožinius kiekvieną dieną. Noriu, kad suprastumėte, kad nors jie ir prisideda prie žmonijos progreso, jų pastangos paprasčiausiai negali sustabdyti kylančios tamsos bangos, kurią į dienos šviesą išstūmė kylanti šviesa. Todėl, nors ir labai myliu milijonus žmonių, kurie meldžiasi man naudodamiesi senaisiais katalikų dispensacijos rožiniais, turiu jums nuoširdžiai pasakyti, kad jų pastangos paprasčiausiai negali saugiai pernešti Žemės planetos per jos laukiantį perėjimą.

Turiu jums pasakyti, kad pranašystė, kurią daviau beveik prieš metus, apie žemės drebėjimų potencialą 2004 metais, tuo metu iš tiesų buvo tiksli. Jei nieko daugiau be maldų ir rožinių, kuriuos man kalbėjo tradiciniai krikščionys, nebūtų buvę daroma, žemės drebėjimai, kuriuos išpranašavau, iš tiesų būtų įvykę. Šie žemės drebėjimai būtų labai negatyviai paveikę gyvenimą žemėje daugelyje vietų. Būtų žuvę daug žmonių, dėl ko būtų nukentėjusi net ir ekonomika. Kodėl šie žemės drebėjimai neįvyko? Todėl, kad daviau savo naujus rožinius, ir todėl, kad tiek daug žmonių apsiėmė kalbėti šiuos rožinius.

Būsiu su jumis atvira ir pasakysiu, kad, nors rožiniai, kuriuos kalbėjote, turėjo didelį poveikį, vis dar nėra užtektinai žmonių, kalbančių šiuos rožinius, kad galėtume visiškai sustabdyti ir sudeginti tamsą, keliančią tokią sumaištį šioje planetoje. Tačiau, jeigu pamąstysite apie Sodomos ir Abraomo istoriją [Pradžios 18], pamatysite, kad Abraomas maldavo Dievo pasigailėti miesto, jeigu atsirastų bent keli teisieji žmonės. Dalykas, kurio galite pasimokyti iš šios istorijos, yra tas, kad net ir tuomet, kai grupė žmonių susikuria karmą, grasinančią grįžti atgal ir juos sunaikinti, net ir tuomet egzistuoja pasigailėjimo galimybė. Net ir tuomet egzistuoja galimybė, kad pakylėtieji mokytojai kuriam laikui sulaikys grįžtančios karmos nusileidimą, kad žmonės gautų dar vieną galimybę palikti senus kelius ir įžengti į šviesos kelią.

Mano Mylimos širdys, prašau, supraskite, jog šis pasigailėjimas nėra automatiškas. Jis suteikiamas tik tuomet, kai žmonės parodo norą kelti savo sąmonę ir atsiskirti nuo tos sąmonės, kuri sukūrė karmą. Jūs, kurie studijavote mano diktavimus ir kalbėjote mano rožinius, iš tiesų pademonstravote norą atsiskirti nuo senos sąmonės ir įžengti į dvasines iniciacijas, kurios jus galės įvesti į naujo ciklo sąmonę.

Tad štai kas įvyko per šiuos praėjusius metus: žmonės, apsiėmę kalbėti mano rožinius, prisiėmė teisiųjų žmonių rolę Žemėje. Jūs tapote pateisinimu, dėl kurio mes, pakylėtieji mokytojai, galėjome kuriam laikui atidėti dalį žmonijos karmos. Jeigu tie iš jūsų, kurie kalbate mano rožinius, ir toliau tai darysite nedidindami savo skaičiaus, karmą mes galėsime sulaikyti tik kuriam laikui. Tačiau, jeigu pasistengsite padidinti savo skaičių, karma galės būti sudeginta dar nepasiekusi materialios karalijos ir nepasireiškusi įvykiais Žemėje.

Kaip sustabdyti katastrofas

Ateinu jums duoti svarbų mokymą apie tai, kaip įvykiai įvyksta Žemėje. Mano Mylimas Sūnus jums davė svarbų diktavimą apie keturis materialaus pasaulio lygmenis. Jis paaiškina, kaip šviesa nusileidžia iš dvasinės karalijos į eterinį, arba atminties, kūną, tuomet į mentalinę karaliją, iš čia į emocinę karaliją, kol galiausiai pasiekia materijos karaliją.

Jėzus taip pat davė svarbų mokymą apie tai, kaip prasideda karai, kaip pirmiausia įvykiai įvyksta mentalinėje ir emocinėje karalijose, iš kurių tuomet jie išsilieja į materijos karaliją. Tai yra labai svarbios pamokos, kurias turėtų žinoti visa žmonija.

Jos gali išmokyti žmones, kad tai, kas nutinka matomoje materijos karalijoje, tėra tik viršūnė ledkalnio, sukurto iš energijų ir jėgų, viena ar kita kryptimi kreipiančių žmonijos ateitį. Daugybė žmonių gyvena pagal posakį: „Kas iš akių, tas ir iš širdies.“ Jie tiki, kad jei ko nors negali pamatyti ar paliesti, tai tuomet tai nėra tikra, ir todėl tai niekada negalėtų tapti jiems problema ateityje. O, mano mylimieji, tai yra viena pavojingiausių iliuzijų, egzistuojančių šioje planetoje, ir jos iš tiesų nė kiek nepagerino mokslinio materializmo iškilimas, neigiantis net ir elementariausias žinias apie dvasinę karaliją, kurias duoda tradicinės religijos.

Jums visiems būtų naudinga pastudijuoti istoriją apie Damoklo kardą. Tai istorija apie graikų didiką, kuris buvo pakviestas pabūti vienai dienai karaliumi ir iškėlęs puotą uliavojo, kol staiga pastebėjo virš jo sosto ant plauko kabantį kardą. Jis žinojo, kad plaukas bet kuriuo metu gali nutrūkti, ir nukritęs kardas jį sužeis. Tokia šiuo metu yra ir žmonijos situacija, nes besikaupianti negatyvi energija kartu su grįžtančia karma yra tarsi kardas, kabantis virš žmonijos galvų.

Artinantis 2012 metams žmonijos karma ims grįžti su vis didėjančiu intensyvumu. Dalis šios karmos kol kas egzistuoja tik mentalinėje karalijoje, tačiau didelė jos dalis jau išsiliejo į emocinę karaliją. Įtampa emocinėje karalijoje auga, o dalis šios įtampos reguliariai išsilieja į materijos karaliją, kur pasireiškia gamtos kataklizmų, karų ir kitų katastrofų pavidalu.

Taigi, pamoka, kurią norėčiau, kad visi žmonės išmoktų yra ta, kad kai karma, kai negatyvi žmonijos sukurta energija išsipila į materijos karaliją, tai yra lyg užtvanka, kurią pralaužus, nėra jokių būdų sustabdyti plūstančio vandens. Dauguma jūsų turbūt girdėjote pasakojant, kad kai vanduo ima kilti užtvankoje, damboje pradeda atsirasti mažos skylutės, ir kažkam reikia pirštu užkimšti skylę damboje. Tačiau galiausiai skylė gali pasidaryti tokia didelė, jog damba nebegali atlaikyti spaudimo ir įskyla. Atsiradus šiam įskilimui, niekas nebesustabdys užtvenkto vandens jėgos. Tačiau kol damba dar nėra įskilusi, dar yra pakankamai lengva užlopyti mažas skylutes, jei tik užtektinai žmonių nešioja smėlio maišus į dambą.

Ak, mano mylimieji, tie iš jūsų, kurie kalbėjote mano rožinius šiuos praėjusius metus, iš tiesų laikėte įkišę pirštus į dambą. Štai kodėl nematėte didesnių katastrofų, nors šiais praėjusiais metais iš tiesų įvyko daug gamtos kataklizmų. Taip pat matėte karo Irake baisumus, kuriame buvo nužudyta tiek daug civilių, ir netgi žymiai daugiau negu buvo pranešta per pagrindinius Amerikos žinių kanalus. Taip pat regėjote humanitarinę katastrofą Sudane, kurios, vėlgi, žiniasklaida pakankamai nenušvietė. O taip pat toliau matote žmonių išnaudojimą visame pasaulyje, ypač vaikų išnaudojimą pornografijoje ir sekso vergovėje.

Grįžtančios karmos ciklai

Taip pat noriu jums šiandien pasakyti, kad egzistuoja tam tikri ciklai sugrąžinamai žmonijos karmai, lygiai kaip ir gamtoje egzistuoja ciklai. Metus galima padalinti į keturis dvasinius ciklus, kurių kiekvienas tęsiasi po tris mėnesius. Pirmieji trys metų mėnesiai atitinka eterinę karaliją. Sekantys trys mėnesiai atitinka mentalinę karaliją, po jų sekantys trys mėnesiai atitinka emocinę karaliją, o paskutiniai trys mėnesiai – fizinę karaliją. Todėl karma ir negatyvi energija iš tiesų kaupiasi per visus metus. Tai padidina potencialą, kad susidaręs negatyvios energijos spaudimas emocinėje karalijoje gali išsilieti į fizinę karaliją. Todėl iš tiesų egzistuoja didesnė gamtos kataklizmų ir karo proveržių rizika paskutiniaisiais trimis metų mėnesiais.

Daugelis iš jūsų galite tai suprasti, tiesiog suvokę, kaip dažnai jaučiatės apsunkę metams artėjant į pabaigą. Kodėl, jūsų manymu, tiek daug žmonių po Naujų Metų jaučia pakylėjimą ir optimizmą, kurio skatinami išsikelia Naujųjų Metų pasižadėjimus? Todėl, kad jie įžengia į naują ciklą, ir nuo jų nukrinta dalis įtampos.

Štai tokia šiandien yra mano žinia, ir vėlgi, noriu, kad pajaustumėte mano giliausią ir nuoširdžiausią dėkingumą už kiekvieną sukalbėtą rožinį per šiuos praėjusius metus. Norėčiau, kad kiekvienas žmogus, sukalbėjęs nors vieną iš mano rožinių, galėtų pajausti tą džiaugsmą, dėkingumą ir optimizmą, kurį jaučiame aš ir angelai danguje. Mes laikome 2004 metus didžiuliu lūžio tašku žmonijos judėjime pirmyn ir artėjančiame aukso amžiuje.Ir mes laikome, kad tie, kurie kalbėjo mano rožinius, įnešė patį didžiausią – nors jokiu būdu ne vienintelį – indėlį šiame judėjime į priekį.

Tad vėlgi, dėkoju jums visiems iš visos savo širdies ir prašau atlikti paprastą meditaciją, kai kitą kartą kalbėsite vieną iš mano rožinių. Užbaigę rožinį, paskirkite kelias minutes tyloje susiderinti su mano širdimi ir atsiverkite džiaugsmui, ramybei ir mano širdies dėkingumui bei visų dangaus angelų dėkingumui, kurį mes jums liejame kiekvieną kiekvienos dienos akimirką.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu jus dabar begaliniame Motinos širdies švelnume ir dėkingume. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels