Mano rožiniai iškviečia Violetinės Liepsnos Omega aspektą

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2004 liepos 24 d.

Atėjau jums pasakyti, kad kiekvienas mano rožinis iškviečia pilną Violetinės Liepsnos galią. Tačiau jie iškviečia ypatingą liepsną, ypatingą Violetinės Liepsnos savybę – Omega aspektą, Violetinės Liepsnos Motinos aspektą. O kadangi viskas materialioje visatoje yra sukurta iš Dangiškosios Motinos substancijos, rožiniai turi ypatingą galią sudeginti ir transformuoti netobulas energijas.

Turiu jums pasakyti, iš visos širdies, kad šiuo metu nėra galingesnių dvasinių ritualų šioje planetoje už mano rožinius ir už naująjį rožinį Arkangelui Mykolui. Arkangelo Mykolo Rožinis iš tiesų yra Alfa liepsna, Alfa jėga, kurios dėka galite apsaugoti ne tik save, bet ir sudeginti bei surakinti tamsos jėgas šioje žemėje. O tuomet į scena gali įžengti mano rožiniai ir pakeisti tamsą Dangiškosios Motinos meile ir tobulumu.

Ir todėl, vėlgi, mano širdis pripildyta dėkingumo. Dėkoju, iš visos širdies, tiems, kurie naudojo mano rožinius, tiems, kurie kalbėjo grupelėse, ir tiems, kurie kalbėjo vieni. Ir iš tiesų jums sakau – esu labai dėkinga. Dangus jums dėkingas. Ir galiu jus užtikrinti: jūs padarėte skirtumą. Tiesą sakant, turiu jums pasakyti, kad padarėte tokį skirtumą, kad šiuo metu neduosiu jums jokių pranašysčių. Nes šiems rožiniams toliau augant, visos siaubingos pranašystės gali būti atidėtos į šalį ir sušvelnintos. Nesakau, kad taip nutiks su visomis pranašystėmis, tik sakau, kad yra tokia galimybė.

Ir todėl dabar yra didelis džiaugsmas danguje, nes prieš metus žemės planeta buvo sustingusi tamsos masė, krentanti sūkuryje žemyn į tamsą, kuri būtų sukėlusi nepaprasto masto sugriovimus. Tačiau dabar tamsos masė buvo suminkštinta ir žemė tapo aptakesnė, minkštesnė ir lankstesnė.

Ir todėl dabar šioje situacijoje viskas yra įmanoma, su Dievo galia. Jeigu klausysite Arkangelo Mykolo kvietimo tapti viena su savo pakylėtaisiais mokytojais ir seserimis, kurie iš tiesų yra jūsų didesniosios esybės, iš kurios atsiradote, dalis. Ir kai išdrįsite įkūnyti šią vienovę ir išreikšite šią vienovę, tuomet iš tiesų galėsite pamatyti tiesą Jėzaus žodžiuose, jog: „Su Dievu viskas yra įmanoma!“

Todėl užsklendžiu jus dar kartą, begalinėje ir besąlyginėje savo širdies meilėje. Tėvo, Motinos, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, tai atlikta. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels