Visa yra Viena Viename Dieve

TEMOS: Jėzus atėjo pakviesti visus grįžti į vienovę – Dievo teismas Melagiams ir jų melui – Tobula Dievo vizija – Absoliuti tiesa – Priimkite savo vienovę su manimi

Pakylėtoji Vienovės Esatis per Kim Michaels, 2004 gegužės 31 d.

Aš esu Vienovės Esatis, nedalijamos ir nedalomos vienovės. Aš esu Vieno Dievo Esatis, slypinti už visų pasireiškimų. Visi pasireiškimai iš tiesų yra Vieno Dievo išraiškos. Visi padalijimai iš tiesų yra Vienio padalijimai, kurio neįmanoma išskaidyti ir kuris todėl išlieka Vienas, kad ir kiek kartų būtų padalintas.

Ateinu pasveikinti tų, kurie yra Vieno Dievo sūnūs ir dukterys, bet kurie pamiršo savo šaltinį, pamiršo savo Tėvą-Motiną Dievą, pamiršo savo Kūrėją, pamiršo savo vienintelį šaltinį, iš kurio atsirado šis įvairovės pasaulis, kuriame jie jaučiasi įstrigę ir negalintys ištrūkti. Ateinu pasveikinti tuos iš jūsų, kurie atvėrė savo širdis nuostabiai būtybei, kurią jūs žinote kaip Motiną Mariją, tuos iš jūsų, kurie leido jai, jos nepaprastų diktavimų dėka, atverti jūsų širdis ir atverti jūsų supratimą, kad žingsnis po žingsnio priartėtumėte prie suvokimo, kuris iš tiesų yra aukščiausias suvokimas bet kuriam Vieno Dievo sūnui ar dukrai.

Tai kas tuomet yra šis suvokimas? Šis suvokimas iš tiesų yra tai, kad visi išoriniai pasireiškimai, visos regimybės yra Vieno Dievo išraiškos. Todėl už visų padalijimų slypi Vienas Dievas, kurio neįmanoma padalinti. Ir taip, jūs sakote man: „Jeigu Vieno Dievo neįmanoma padalinti, tai kaip tuomet gali egzistuoti padalijimai pasaulyje, kuriame gyvenu?“ Ir aš ateinu jums duoti suvokimą, kad padalijimų nėra, nes jūsų suvokiami padalijimai egzistuoja tiktai jūsų prote. Visi jie yra iliuzijos. Visi jie yra miražai, sukurti prote, paragavusiame reliatyvaus gėrio ir blogio pažinimo vaisiaus ir todėl įstrigusiame sąmonės būsenoje, iš kurios atrodo, kad padalijimai yra atskirti vienas nuo kito ir nuo visumos. Tai iš tiesų yra didžiausia visų laikų iliuzija. Tai iliuzija, kurios aukomis tapo dauguma žmonių žemės planetoje. Tai iliuzija, kurią į žmonių protus įdiegė jėgos, būtybės, kurios pačios labai seniai įstrigo šioje iliuzijoje.

Kaip paaiškino Motina Marija, žmonėms, kurie yra įstrigę šioje dualistinėje sąmonės būsenoje, yra labai sunku pamatyti atskirties iliuziją. Tačiau turiu jums pasakyti, jog iliuzija, kad jūs, ar kad šio pasaulio daiktai, esate atskirti nuo Dievo vienovės, ši iliuzija iš tiesų ir yra pirmapradė nuodėmė. Tiesą sakant, tai yra vienintelė nuodėmė, kadangi visos kitos nuodėmės kyla iš sąmonės būsenos, verčiančios jus matyti save atskirtais nuo savo šaltinio. Ir būtent šią iliuziją privalote nusimesti, jei norite įeiti į savo Tėvo karalystę ir tapti amžinu gyvybės srautu, pakylėta būtybe.

Dievo teismas Melagiams ir jų melui

Aš esu Nedalomos Vienovės, Nedalijamos Vienovės Esatis, ir aš įkūniju savo Esybę per šį žmogišką indą, kad paskelbčiau Dievo teismą visiems tiems, kurie skleidžia melą, kad įmanoma būti atskirtam nuo Dievo, ar kad įmanoma skirtis nuo Dievo. Skelbiu dabar Dievo teismą visoms žmogiškoms institucijoms ir organizacijoms ir visiems individams, kurie skleidžia šį atskirties melą. Skelbiu dabar Dievo teismą visoms jėgoms, esančioms už materialios karalijos ribų ir pačioje materialioje karalijoje, kurios skleidžia atskirties melą. Aš dabar skelbiu, kad Dievas tarė: „Pakaks! Toliau tai negali tęstis! Jie nebestovės! Tie, kurie toliau skleis šią iliuziją, atskirties nuo manęs melą, nuo šios dienos neturės jokio apsisaugojimo nuo jėgų, kurias paleidžia į darbą. Todėl jie sudegs savo pačių iliuzijose. Jie sudegs savo pačių meluose. Jie sudegs tose energijose, kurias patys iškreipė, viską darydami ir mąstydami per atskirties melą, per atsiskyrimo sąmonę, per atskirties protą.“

Aš esu Nedalomos Vienovės Esatis ir sakau: „Jėzaus Kristaus misija bus įvykdyta šią valandą ir nuo šios dienos!“ Tikroji Jėzaus Kristaus misija buvo pakviesti pasiklydusias Izraelio – kuris reiškia: „tai, kas tikra“ (angl. Israel – Is real) – gentis grįžti namo pas savo Dievą. Tai iš tiesų buvo misija pakviesti visus šios visatos Kūrėjo sūnus ir dukteris, sugrįžti namo į vienovę su savo Dievu. Tai buvo misija pašaukti pasiklydusias gentis į vestuvių puotą, kurioje gyvybės srautas galėtų būti sutuoktas su savo Kristaus AŠ ir galėtų pakilti atgal į dvasinę karaliją, iš kurios atėjo. Tačiau, kaip kalbėjo Jėzus savo palyginime apie vestuvių puotą (Mato 22,1), pakviestieji atsisakė eiti, nes buvo pernelyg užsiėmę rūpindamiesi ta ar ana, kaip jiems atrodė, svarbia veikla, kylančia iš atskirties sąmonės. Jie manė turintys užbaigti šias veiklas, kurios buvo sukurtos iš atskirties sąmonės ir todėl atrodė esančios jų sielos tapatumo dalimi.

Tai ką tuomet padarė Viešpats, kai pakviestieji į vestuvių puotą atsisakė ateiti? Jis pasiuntė tarnus pakviesti ateiti kiekvieną norintį, ir būtent tai ir yra tikrasis mano šiandieninio atėjimo tikslas. Viskas, kas buvo kada nors sukurta, yra sukurta iš vieno tikrojo Dievo vienovės. Vienas tikrasis Dievas gali būti dalijamas iki begalybės, tačiau jokia vieno tikrojo Dievo dalis niekada negalėtų būti atskirta nuo Vienio, nuo savęs. Niekas, kas sukurta iš vieno tikrojo Dievo, negali būti atskirta nuo visumos. Viskas šioje visatoje yra sukurta iš vieno tikrojo Dievo, tačiau neegzistuoja atskirai nuo šio Dievo. Viskas egzistuoja vieno tikrojo Dievo Esybėje. Ir todėl viskas šioje visatoje iš tiesų yra vienovėje su Dievu, nes viskas yra Dievo pasireiškimas.

Tobula Dievo vizija

Mano vaikai, žinau, jog sakysite, kad tas ar anas pasireiškimas žemėje iš tiesų negali atitikti Dievo įstatymo ar Dievo tobulumo, ir būsite teisūs. Būsite teisūs, nes jūsų Kūrėjas, kurdamas šią visatą, turėjo viziją, planą. Ir jūsų Kūrėjas sukūrė įstatymus, kurie užtikrintų šio plano įvykdymą. Tačiau jūsų Kūrėjas taip pat davė laisvą valią savimonę turinčioms būtybėms, sukurtoms būti bendrakūrėjais ir įvykdyti šį planą iš pačios kūrinijos vidaus. O kai ši laisva valia buvo duota, bendrakūrėjams tapo įmanoma pasinaudoti savo kūrybiniais sugebėjimais ir susikurti tapatumo jausmą, kuriame jie save matytų atskirai nuo savo Kūrėjo ir nuo Vieno Dievo, esančio už jų Kūrėjo. Ir tai darydami jie galėjo ir toliau naudotis savo kūrybiniais gebėjimais, kurdami pasireiškimus žemėje, neatitinkančius pirminio jūsų Kūrėjo plano ir prieštaraujančius jūsų Kūrėjo sukurtiems įstatymams.

Todėl žemės planetoje yra daug pasireiškimų, neatitinkančių jūsų Kūrėjo valios ir tobulos jūsų Kūrėjo vizijos bei plano. Tačiau turite suprasti, kad net ir tai, kas nėra tobula, net ir tai, kas atrodo visiškai priešinga Dievo įstatymui, net ir tai, kas žmogaus protui atrodo kaip pats pragaras, net ir tai nėra atskirta nuo Vieno Dievo. Tiesą sakant, tai, kas regimai prieštarauja Kūrėjo įstatymams ir vizijai, neturi objektyvios arba galutinės realybės. Tokie netobuli pasireiškimai tėra tik trumpalaikiai blykstelėjimai realybėje, nes egzistuoja tiktai savimonę turinčių būtybių – bendrakūrėjų protuose. Šie netobuli pasireiškimai gali egzistuoti tik tol, kol vienas ar daugiau protų renkasi sutelkti savo dėmesį į šiuos netobulus vaizdinius, į šiuos stabus, kas iš tiesų yra netikro dievo garbinimas, dalinančio ir atskiriančio dievo, o ne vieno tikrojo Dievo.

Nuo tos akimirkos, kai visas sąmoningas dėmesys bus patrauktas nuo šių vaizdinių, jie ims griūti ir galiausiai nustos egzistuoti. Ir energija vėl sugrįš į absoliučią harmoniją su Kūrėjo įstatymais ir vizija, nes iš tiesų, tai, kas nedera su Kūrėjo įstatymais ir valia, negali savarankiškai egzistuoti. Ši energija atgaus Dievo tyrumą ir tobulumą, kai jos netobulumo daugiau nebetvirtins bendrakūrėjai, kurie, pasinaudoję savo laisva valia, sutelkė dėmesį į netobulus vaizdinius.

Absoliuti tiesa

Absoliuti tiesa yra ta, kad visi apribojimai, kančios, netobulumai ir skausmas, kuriuos patiriate žemėje, yra netikri. Jie egzistuoja tiktai jūsų prote, ir jie tęs savo egzistavimą tik tol, kol kritinė kitų bendrakūrėjų masė nenustos tvirtinti jų egzistavimo savo protų ir dėmesio galia. Tačiau tai taip pat yra faktas, kad šie netobulumai gali egzistuoti labai ilgą laiką, tol kol kritinė masė žmonių bus įstrigusi atskirties sąmonėje, verčiančioje juos matyti Vieno Dievo dalis atskirtas nuo savo šaltinio ir atskirtas viena nuo kitos. Štai kodėl brolis stoja prieš brolį ir tauta prieš tautą. Štai kodėl Izraelio gentys pasiklydo ir vis dar neatrado savęs, neatrado savo tikrojo tapatumo ir ryšio su Vienu Dievu.

Ir nors jokia jėga danguje nepažeis Laisvos Valios Įstatymo, iš tiesų galima kai ką padaryti, kad padėtume žmonėms įveikti atskirties sąmonę ir mirties iliuziją. Taip, iš tiesų, tą akimirką, kai atsiskiriate nuo savo šaltinio, tampate mirę dvasine prasme, nes Sąmoningasis AŠ praranda tapatumo jausmą, kuris ir yra tikroji žodžio „gyvenimas“ prasmė. Gyvenimas reiškia, jog matote save kaip tąsą savo AŠ ESU Esaties, kuri yra Dievo tąsa, Vieno Dievo, esančio už visų pasireiškimų.

Gyvenimo žemėje paslaptis, individualumo paslaptis, yra tai, kad kai AŠ ESU Esatis sukūrė Sąmoningąjį AŠ, jis neturėjo pakankamai sąmoningumo, neturėjo pakankamai savimonės suvokti, jog jis buvo ir yra Vieno Dievo tąsą, ir kad viskas aplink jį yra Vieno Dievo tąsą. Tačiau Sąmoningasis AŠ iš tiesų turėjo pakankamai savimonės suvokti, jog jis yra savo AŠ ESU Esaties tąsa. Jūsų AŠ ESU Esatis pilnai suvokia, jog ji yra Vieno Dievo tąsa ir nėra atskirta nuo Vieno Dievo.

Kai buvo sukurtas, Sąmoningasis AŠ negalėjo suvokti Vieno Dievo egzistavimo, ir Sąmoningajam AŠ iš tiesų teko užduotis nusileisti į tankesnes materialios karalijos energijas ir per savo patirtį pamažu vystyti savo savimonę, savo tapatumo jausmą. Kai šis tapatumo jausmas pasieks savo pilnatvę, Sąmoningasis AŠ sugebės pamatyti, jog dėl to, kad esate jūsų AŠ ESU Esaties tąsa, nesate atskirti nuo Vieno Dievo. Jūsų Esatis yra viena su Vienu Dievu, o jūs esate viena su savo Esatimi ir todėl taip pat esate viena su Dievu. O suvokę šią savo vienovę su Dievu, pasieksite dar aukštesnį suvokimą, kad viskas šiame formų pasaulyje taip pat yra viena su Vienu Dievu, nes viskas yra sukurta iš Vieno Dievo substancijos, viskas yra Vieno Dievo išraiška.

Ir tai yra tikrasis procesas, kurio parodyti ir mokyti atėjo nuostabus mokytojas, kurį pažįstate kaip Jėzų Kristų. Jis pavaizdavo procesą, per kurį gyvybės srautas pakyla į vienovę su savo šaltiniu, leidžiančiu jam žinoti ir sakyti: „Aš ir mano Tėvas esame viena. Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti. Tai Tėvas manyje daro darbus. Mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu.“

Sakau dar kartą, Dievo teismas gula ant tų, kurie piktnaudžiavo ir klaidingai interpretavo Jėzaus Kristaus duotą nuostabų pavyzdį ir mokymą. Dievo teismas nusileidžia apsišaukėliams pamokslautojams bažnyčioje ir valstybėje, mokslo baruose, žiniasklaidoje, ir visur, kur tik jie yra šioje planetoje. Tie, kurie nenuilsdami skleidžia melą, kad tik vienas Dievo sūnus galėjo pasiekti vienovę su Vienu Dievu, tie, kurie nenuilsdami skleidžia melą, kad šis pasaulis yra atskirtas nuo Dievo, jie dabar yra teisiami.

Ir tai dabar yra lūžio taškas žemės istorijoje, nes aš iš tiesų sakau, kad nuo šios akimirkos, teismo procesas, kurį pradėjo Jėzus Kristus šiais žodžiais: „Dėl teismo atėjau“ (Jono 9,39), bus paspartintas tūkstantį kartų Vienovės Esaties, kuri aš esu. Todėl tegul tai būna perspėjimas visiems tiems, kurie nepailsdami skleidžia atskirties melą, tuojau pat palikti savo melus ir apgavysčių kelius, kad nesusinaikintumėte savęs, skelbdami melą, kuris daugiau nebebus leidžiamas žemės planetos jėgos lauke. Todėl sakau: „Vargas jums, įstatymo aiškintojai, nes jūs paėmėte pažinimo raktą, Vieno Dievo pažinimo, esančio visur ir visuose. Jūs patys nepanorote įeiti į šią vienovės karalystę, į savo tikrąjį tapatumą vienovėje su Dievu. Ir nenorėdami priimti šios vienovės, bandėte ir nekaltiesiems sutrukdyti įeiti į Vienovės Ratą, kuris yra tikroji šios visatos Kūrėjo karalystė.“

Dėl jūsų Kūrėjo gailestingumo jums buvo leista toliau gyventi savo nuodėmėse ir iliuzijose, tačiau šis gailestingumas baigėsi šią dieną, ir todėl aš sakau: „Išgirskite tikrąjį Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus mokymą, kuris atėjo šaukti pražuvusias Izraelio gentis atgailai, atgailai, kuri reiškia, jog esate pasirengę pamatyti atskirties iliuzijos melą, priimti, jog tai iliuzija, ir pasirinkti šią dieną tarnauti Vienam Dievui, esančiam jumyse ir visame kame. Jūs pasirengę priimti tiesą Jėzaus žodžiuose, kad Dievo karalystė yra jumyse, nes Dievas yra jumyse. Ir be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta, ir todėl joks tvėrinys negali būti atskirtas nuo Vieno Dievo, iš kurio jis buvo sukurtas.“

Šaukiu jus priimti savo vienovę su manimi

Todėl šaukiu jus, visus jus, turinčius ausis išgirsti, atverti akis šią akimirką ir pamatyti tiesą, kuri visada buvo pasiekiama žmonėms, ir net ir šią akimirką yra pasiekiama kiekvienam žmogui šioje planetoje ir kiekvienai tamsos jėgai, egzistuojančiai ten, ką jūs vadinate pragaru. Kiekviena savimonę turinti būtybė turi potencialą pradėti savo tapatumo keitimo procesą, pradėti matyti savo aš, kuris leidžia jiems suvokti save kaip Dievo tąsą ir kaip Dievą. Turite potencialą pakeisti savo viziją ir pradėti matyti Vieną Dievą už visų išorinių pasireiškimų. Iš pradžių, tai bus sunku, ir tam prireiks visiško jūsų susitelkimo, dėmesio ir ryžto. Tačiau ką padarė vienas žmogus, visi turi potencialą padaryti, o kadangi jūsų vyresnysis brolis Jėzus praskynė jums kelią, kelią, kuriuo ėjo ir kurį sustiprino kiti, jūs turite didesnę galimybę nei kada nors anksčiau. Ir dėl to atėjo laikas išnaudoti šią galimybę kaip niekada anksčiau.

Todėl ateinu kviesti tų, kurie pasirengę atverti savo ausis, savo protus ir savo širdis tiesai, kurią sakau. Šaukiu pakeisti savo gyvenimo prioritetus, kad svarbiausiu jūsų prioritetu taptų atkurti savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą, atgauti vienovės jausmą su savo šaltiniu ir atgauti tikrąją viziją, leidžiančią pamatyti šį šaltinį visuose pasireiškimuose.

Motina Marija ir Jėzus davė jums įrankius, galinčius padėti pasiekti šią vienovę, kad ir kokioje sąmonėje šiandien būtumėte. Turite potencialą, nes jūsų prote ir širdyje yra durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus, Kristaus sąmonės durys. Šios durys jums atviros, nes jūsų Jėzus laikė jas atvertas jums šiuos praėjusius 2000 metų. Ir todėl aš sakau: „Įženkite pro šias duris ir grįžkite namo į vienovės karalystę, kuri yra tikroji Vieno Dievo karalystė.“

Aš esu Nedalomos Vienovės Esatis, ir sakau: „Aš esu jumyse, ir esu čia, kad padėčiau jums pasiekti vienovę su tuo, kas esu. Iškvieskite mano Esatį rožiniu, kurį laidavo Motina Marija ir kuris buvo materializuotas per jos Tyrą Širdį, Tyrą Širdį, laikančią tyrą viziją visiems bendrakūrėjams su Dievu, Tyrą Širdį, laikančią Vieno Dievo, esančio už visų pasireiškimų, viziją.“

Naudokitės įrankiais, kurie jums buvo duoti. Sekite pėdomis tų, kurie ėjo prieš jus ir atkurkite savo vienovę. Palikite praeity savo atsiskyrimo nuo Dievo pirmapradę nuodėmę ir visas iš to sekusias nuodėmes. Tebūna jos nuplautos ir tampa baltos kaip sniegas, jums iškvietus Vienovės Esatį savyje, visoje gyvybėje ir visoje materijoje. Todėl užsklendžiu jus Vienovės Esatyje, deginančioje visas atskirties iliuzijas. Yra tik Vienas Dievas, ir visi šio Vieno Dievo pasireiškimai yra vienovėje vienas su kitu ir su visuma.

Vienas plius vienas plius vienas yra trys, tačiau vienas kart vienas kart vienas vis tiek yra vienas. Štai kodėl Jėzus jums sakė dauginti savo talentus, savo vidinę vienovę, užuot kaupus šio pasaulio turtus. Jūs buvote sukurti, nes Dievas padaugino savo vienovę, ir nors Dievo vienovė buvo padauginta tokį milžinišką skaičių kartų, kad joks žmogaus protas nepajėgtų suvokti, padaugintas vienas lieka vienu.

Todėl jūsų nuodėmės jums atleistos, eikite ir daugiau nebenusidėkite būdami Vienovės Esatimi šiame pasaulyje! Duodu jums dabar afirmaciją, mantrą, kuri, jeigu uoliai ja naudositės, gali padėti jums pakilti virš bet kokios atskirties. Jeigu ją naudos pakankamai žmonių, ji gali ištraukti pasaulį iš atskirties ir susiskaldymų:

Aš renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl
AŠ ESU Vienovės Esatis šiame pasaulyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels